Znajdź swoje wymarzone studia w Warszawie

Wydział Prawa SWPS z uprawnieniami habilitacyjnymi!

Wydział Prawa SWPS z uprawnieniami habilitacyjnymi!

W dziesiątym roku istnienia, wydział Prawa Uniwersytetu SWPS, uzyskał możliwość nadawania stopnia doktora habilitowanego w zakresie nauk prawnych.

Decyzja została podjęta przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułu Naukowego, dzięki temu Wydział Prawa SWPS, został ulokowany wśród wydziałów o pełnych uprawnieniach naukowych. Dla pracowników to wielkie wydarzenie, wieńczące kilka lat pracy i starań, by zasłużyć na ten awans naukowy. Kolejne (już czwarte) uprawnienia habilitacyjne to także wydarzenie dla Uniwersytetu, podnoszące jego znaczenie w polskiej nauce.

Awans Wydziału Prawa nastąpił w momencie ważnym dla polskiego szkolnictwa wyższego i nauki, tuż przed wejściem w życie ustawy, określającej na nowo strukturę formalna polskich uczelni i formalną strukturę instytucji naukowych.

Kierunek Prawojest obecnie prowadzony w trzech z pięciu kampusów Uniwersytetu SWPS. Młodzi pracownicy naukowi zyskali możliwość przeprowadzenia postępowań habilitacyjnych na macierzystym uniwersytecie. To ważne dla nich, ale również dla całej społeczności prawników i studentów prawa na tej uczelni. Do naukowego świata prawniczego już wkrótce wejdą młodzi uczeni wykształceni na tym właśnie uniwersytecie i z nim kojarzeni nie tylko jako pracownicy ale również jako osoby wywodzące się z tego środowiska naukowego, z tej Szkoły Prawa.

Liczymy na to, że będą kontynuować młode tradycje naukowe, że środowisko prawnicze Uniwersytetu SWPS, wypływające na szerokie wody nauki polskiej, będzie znane jako grupa postępowych prawników, uprawiających naukę wspierającą praworządność i demokrację w Polsce, a także wpisujących się w światowe trendy i badania z zakresu nauk prawnych.

Data publikacji: 04-10-2018

Aktualności z Warszawy