Lingwistyczna Szkoła Wyższa (LSW) w Warszawie, Ul. Kasprzaka 2/8 - www.studiawarszawa.com

top

Strona główna

Studia Warszawa
img_ucz
Lingwistyczna Szkoła Wyższa (LSW) w Warszawie
logo_ucz

Ul. Kasprzaka 2/8 zobacz na mapie>>

01-211 Warszawa, woj. mazowieckie

tel.: (22) 886 50 12, (22) 886 50 13,
(22) 886 50 14, (22) 886 50 15

www: www.lingwistyka.edu.pl

e-mail: rekrutacja@lingwistyka.edu.pl

Zobacz inne kierunki

Filologia niemiecka (germanistyka) - studia
Specjalizacje - studia I stopnia

spec. nauczycielska - stacjonarne - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

spec. tłumaczeniowa - stacjonarne - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

spec. nauczycielsko-tłumaczeniowa - stacjonarne - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Specjalizacje - studia II stopnia

spec. nauczycielska - stacjonarne - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

spec. tłumaczeniowa - stacjonarne - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Studia licencjackie

Prowadzimy studia I stopnia o profilu praktycznym na kierunku filologia na trzech specjalnościach: język angielski (anglistyka), język niemiecki (germanistyka) i język rosyjski (rusycystyka).

Na wszystkich specjalnościach: anglistyce, germanistyce i rusycystyce jest możliwość wyboru specjalizacji nauczycielskiej, tłumaczeniowej lub łączonej: nauczycielsko-tłumaczeniowej.

Celem studiów jest wykształcenie absolwenta, który zgodnie z wybraną specjalizacją, przygotowany jest do podjęcia pracy w zawodzie nauczyciela lub tłumacza.

Nasi absolwenci:

• Uzyskują kwalifikacje zawodowe w ramach wybranego zawodu.
• Uzyskują znajomość języka specjalności na poziomie C1.
• Nabywają znajomość drugiego wybranego języka obcego na poziomie komunikacyjnym (A2/B1). Dla zainteresowanych organizujemy dodatkowe zajęcia z praktycznej nauki drugiego języka obcego w trakcie III roku studiów, pozwalające na rozwijanie kompetencji językowych
• Nabywają podstawową wiedzę i umiejętności w zakresie językoznawstwa (z naciskiem na językoznawstwo stosowane) oraz w zakresie literaturoznawstwa i kulturoznawstwa
• Rozwijają kulturę myślenia i sztukę argumentacji.
• Uzyskują podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu technologii informacyjnych, przedsiębiorczości i BHP.
• Rozwijają ważne kompetencje społeczne takie jak: umiejętność pracy w zespole, świadome wytyczanie ścieżki własnej kariery zawodowej.


Po ukończonych w LSW studiach licencjackich z zakresu filologii angielskiej, filologii niemieckiej lub filologii rosyjskiej absolwenci mogą podjąć pracę lub kontynuować edukację na studiach II stopnia na tym samym lub innym kierunku bądź na wybranych studiach podyplomowych.

Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów wyższych i tytuł zawodowy licencjata na kierunku filologia.

Absolwent specjalizacji nauczycielskiej

Nabywa uprawnienia do nauczania języka specjalności w szkołach podstawowych i przedszkolach (ponadgimnazjalnych (zgodnie z Rozporządzeniem MNISW z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela).

Dysponuje bogatym warsztatem dydaktycznym, pozwalającym na nowoczesne prowadzenie nauczania języka obcego w przedszkolach i szkołach podstawowych (klasy I - VI).

Zna najnowsze trendy w dydaktyce języków obcych.

Jest przygotowany do odpowiedniego doboru i samodzielnego opracowania materiałów dydaktycznych na poziomie przedszkoli i szkół podstawowych oraz do samodzielnego korzystania z literatury przedmiotu, umożliwiającej mu poszerzanie swojej wiedzy i swoich umiejętności.

Posiada podstawową wiedzę z zakresu testowania i oceniania.

Ma świadomość konieczności stałego podnoszenia swoich kwalifikacji.

Poznaje zasady organizacji szkolnictwa w Polsce, zna Polskie Ramy Kwalifikacji (PRK), minima programowe obowiązujące w różnych typach szkół, a także podstawowe akty prawne, dotyczące systemu oświaty.

Absolwent specjalizacji tłumaczeniowej

Znajduje zatrudnienie w biurach tłumaczeń, wydawnictwach, instytucjach kultury, mediach, instytucjach kultury, firmach wymagających umiejętności tłumaczeniowych, biurach i towarzystwach turystycznych, firmach międzynarodowych wymagających znajomości języka i kultury krajów obszaru języka specjalności.

Potrafi wykonywać tłumaczenia pisemne i ustne w języku specjalności.

Potrafi zawodowo funkcjonować na rynku tłumaczeń, potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu prawnej i organizacyjnej strony pracy tłumacza oraz przejawia postawę odpowiedzialności za słowo.

Jest zorientowany na pogłębianie swojej wiedzy w zakresie tłumaczenia i zdobywanie nowych umiejętności.

Jest zorientowany na pogłębianie swojej wiedzy w zakresie tłumaczenia i zdobywanie nowych umiejętności.

Absolwent specjalizacji nauczycielsko-tłumaczeniowej

Nabywa wszystkie uprawnienia i umiejętności wyżej opisane dla obu specjalizacji.

Forma studiów

Studia są prowadzone w formie stacjonarnej i niestacjonarnej. W trybie stacjonarnym zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku. W trybie niestacjonarnym odbywają się w soboty i niedziele /co drugi tydzień/ od godz. 8.30 do godz. 20.10. Studenci mogą wnioskować do Rektora o Indywidualny Tok Studiów, jeśli spełniają warunki przewidziane regulaminem studiów.

Zajęcia odbywają się w siedzibie Uczelni w Warszawie przy ul. Żelaznej 87 (róg ulic Ogrodowej i Żelaznej).

Szczegółowy opis zakładanych osiągnięć naszych absolwentów znajduje się w efektach kształcenia dla kierunku filologia studia I stopnia o profilu praktycznym.

Znajdź uczelnię
Znajdź kierunek

RANKING POPULARNOŚCI KIERUNKÓW

2016 2015 2014 2013 2012 2011

43.67Lekarski - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

31.69Kierunek lekarsko-dentystyczny - Gdański Uniwersytet Medyczny (GUM)

31.23Aktorstwo - Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna (PWSF) im. Leona Schillera w Łodzi

30.17kierunek lekarsko-dentystyczny - Uniwersytet Medyczny (UMED) im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

28.19Lekarsko-dentystyczny - Uniwersytet Medyczny w Lublinie

więcej

Aktualności
SWPS zdobywa 1 miejsce w konkursie Genius Universitatis 2018

SWPS zdobywa 1 miejsce w konkursie Genius Universitatis 2018

W tegorocznej edycji konkursu Genius Universitatis na najbardziej kreatywną kampanię rekrutacyjną szkoły SWPS zajęła 1. miejsce w kategorii content marketing. Przez jury złożone z ekspertów branży marketingowej wyróżnione zostały podcasty Uniwersytetu SWPS dostępne w serwisie ...

czytaj więcej >>

Konferencja „O Ład Moralny Rzeczypospolitej”

Konferencja „O Ład Moralny Rzeczypospolitej”

Na zamku w Kamieniu Śląskim miała miejsce światowa konferencja naukowa „O Ład Moralny Rzeczypospolitej”. Zorganizowana została przez Królewski Order Świętego Stanisława Biskupa Męczennika, EMC Global Foundation, Wyższą Szkołę Finansów i Zarządzania w Warszawie oraz Wyższą ...

czytaj więcej >>

SGH współpracuje z European Trade Study Group

SGH współpracuje z European Trade Study Group

Pomiędzy SGH w osobie rektora prof. Marka Rockiego i European Trade Study Group (ETSG) reprezentowanego przez prof. Iana Wootona została podpisana umowa, która czyni ze Szkoły Głównej Handlowej gospodarza tegorocznej edycji prestiżowej konferencji dotyczącej handlu międzynarodowego.

czytaj więcej >>

Metoda Design Thinking w SWPS

Metoda Design Thinking w SWPS

Metoda design thinking przestała być już modą, a stała się powszechnie wykorzystywaną praktyką. Pozwala ona na tworzenie innowacyjnych rozwiązań, produktów i usług oraz postrzeganie rzeczywistości w nowy, szerszy sposób. Do tego jest uniwersalna - odpowiednia dla każdej ...

czytaj więcej >>

UW w gronie członków Agence Universitaire de la Francophonie

UW w gronie członków Agence Universitaire de la Francophonie

Uniwersytet Warszawski został ogłoszony nowym członkiem tytularnym Agence Universitaire de la Francophonie. Dołączenie do elitarnego grona stanowi potwierdzenie ogromnej roli UW w polskiej, wschodnioeuropejskiej oraz nadbałtyckiej frankofonii uniwersyteckiej.

czytaj więcej >>Polityka plików "cookie":

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

copyright © 2016 Imedia Group 03-918 W-wa, ul. Łotewska 17/2, tel.: 22 616-06-14   formularz kontaktowy