Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie, Plac Żelaznej Bramy 10

03-204 Warszawa, woj. mazowieckie
ul. Łabiszyńska 25 - www.studiawarszawa.com

top

Strona główna

Studia Warszawa
img_ucz
Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie
logo_ucz

Plac Żelaznej Bramy 10

03-204 Warszawa, woj. mazowieckie
ul. Łabiszyńska 25 zobacz na mapie>>

00-136 Warszawa, woj. mazowieckie

tel.: 22 675 88 65, 22 654 96 04, fax.: 22 675 88 66

www: www.uczelniawarszawska.pl

e-mail: informacja@uwmsc.pl, rekrutacja@uwmsc.pl

Zobacz inne kierunki

Pedagogika - studia
Specjalizacje - studia I stopnia

Pedagogika pracy z doradztwem zawodowym - stacjonarne - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką uzależnień - stacjonarne - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza - stacjonarne - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - stacjonarne - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Specjalizacje - studia II stopnia

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza - stacjonarne - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - stacjonarne - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Pedagogika pracy - stacjonarne - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Pedagogika resocjalizacyjna - stacjonarne - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Edukacja zdrowotna - stacjonarne - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

O kierunku

Koncepcja kształcenia

Studia pierwszego stopnia na kierunku pedagogika organizowane są w systemie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Kształcenie trwa 6 semestrów. Końcowym efektem studiów jest przygotowanie i obrona pracy dyplomowej stanowiącej podstawę złożenia egzaminu upoważniającego do otrzymania tytułu licencjata.
Integralną częścią obowiązującego programu są praktyki zawodowe. Są one realizowane w wymiarze 8 tygodni. Praktyki są zróżnicowane pod względem swego zakresu. Oznacza to, że są one organizowane tak, aby studenci mogli zapoznać się z pracą zarówno placówek oświatowo-wychowawczych, jak i samorządów lokalnych, przychodni, instytucji opieki i wychowania czy też działów personalnych różnych podmiotów gospodarczych, agencji i firm pośrednictwa pracy oraz doradztwa zawodowego.Praktyki zawodowe organizowane są zarówno w kraju jak również za granicą.


Kwalifikacje absolwenta

Absolwenci studiów kierunku pedagogika otrzymują tytuł zawodowy licencjata. Studia na tym kierunku umożliwiają zdobycie wiedzy ogólnopedagogicznej, historyczno-filozoficznej, etycznej, informatycznej, socjologicznej i psychologicznej niezbędnej w procesie kształcenia, wychowania i pracy opiekuńczej.
Obok wiedzy studenci w procesie kształcenia nabywają umiejętności skutecznego jej wykorzystania w praktyce społeczno-gospodarczej i wychowawczej. Umiejętności te sprzyjają doskonaleniu komunikacji społecznej, tworzeniu i posługiwaniu się warsztatem diagnostycznym oraz kształtowaniu umiejętności refleksyjnego spojrzenia na własną rolę zawodową.
Absolwenci posiadać powinni kompetencje niezbędne do praktycznego działania i pogłębionego rozumienia rzeczywistości edukacyjnej. Będą oni zdolni do skutecznego rozwiązywania trudnych problemów wychowawczych, a także do kształtowania cech osobowości dzieci i młodzieży. Absolwenci powinni być również w stanie trafnie rozpoznawać możliwości rynku pracy oraz systemu edukacyjnego w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej
Wiedza teoretyczna i umiejętności praktyczne zdobyte w toku studiów stworzą absolwentom szanse na podjęcie pracy w kraju lub za granicą na stanowiskach wykonawczych lub kierowniczych związanych z szeroko rozumianą pedagogiką. W szczególności mogą oni pracować w różnych placówkach oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych, poradniach specjalistycznych, służbie zdrowia, instytucjach profilaktyki społecznej oraz pogotowiach opiekuńczych, a także w wymiarze sprawiedliwości.

Absolwenci UWMSC mogą kontynuować naukę na studiach magisterskich.

Znajdź uczelnię
Znajdź kierunek

RANKING POPULARNOŚCI KIERUNKÓW

2016 2015 2014 2013 2012 2011

43.67Lekarski - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

31.69Kierunek lekarsko-dentystyczny - Gdański Uniwersytet Medyczny

31.23Aktorstwo - Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi

30.17kierunek lekarsko-dentystyczny - Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

28.19Lekarsko-dentystyczny - Uniwersytet Medyczny w Lublinie

więcej

Aktualności
UW nawiązał współpracę z Uniwersytetem w Cambridge

UW nawiązał współpracę z Uniwersytetem w Cambridge

Uniwersytet Warszawski oraz brytyjska uczelnia rozpoczęły współpracę opierającą się na rozwoju polskiego programu studiów na Uniwersytecie w Cambridge. Do podpisania porozumienia pomiędzy obiema placówkami doszło 14 lipca br, a współpracę rozpoczęto oficjalnie w dniu 28 ...

czytaj więcej >>

Do 15 września dodatkowa rekrutacja na UKSW

Do 15 września dodatkowa rekrutacja na UKSW

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie rozpoczął dodatkową rekrutacje na studia. Na kandydatów czekają wolne miejsca na stacjonarnych studiach pierwszego i drugiego stopnia, a także jednolitych magisterskich. Zapisy kandydatów potrwają do dnia 15 września ...

czytaj więcej >>

PW zaprasza na III Dzień Popularyzacji Matematyki

PW zaprasza na III Dzień Popularyzacji Matematyki

Politechnika Warszawska zaprasza do udziału w trzeciej edycji Dnia Popularyzacji Matematyki. Wydarzenie organizowane jest wspólnie przez Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych uczelni oraz wybitnych popularyzatorów tej dziedziny nauki z całej Polski. Adresatami inicjatywy ...

czytaj więcej >>

Trwają zapisy na kursy Uniwersytetu Otwartego UW

Trwają zapisy na kursy Uniwersytetu Otwartego UW

W dniu 10 sierpnia br. Uniwersytet Otwarty UW rozpoczął rekrutację na kursy otwarte, które realizowane będą w I trymestrze nowego roku akademickiego 2017/18. Zajęcia prowadzić będą wybitni specjaliści w dziedzinie nauki, polityce i kulturze. Koszty uczestnictwa w 30-godzinnych ...

czytaj więcej >>

Studia w ALK wysoko w rankingu „Financial Times”

Studia w ALK wysoko w rankingu „Financial Times”

Studia na kierunku Finanse i rachunkowość prowadzone przez Akademię Leona Koźmińskiego znalazły się w czołówce światowego rankingu „Financial Times”.W prestiżowym zestawieniu opublikowanym 19 czerwca br. polską uczelnię sklasyfikowano na 15. pozycji, co jest wynikiem o trzy ...

czytaj więcej >>Polityka plików "cookie":

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

copyright © 2016 Imedia Group 03-918 W-wa, ul. Łotewska 17/2, tel.: 22 616-06-14   formularz kontaktowy