Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (SGGW), ul. Nowoursynowska 166 - www.studiawarszawa.com

top

Strona główna

Studia Warszawa
img_ucz
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (SGGW)
logo_ucz

ul. Nowoursynowska 166 zobacz na mapie>>

02-787 Warszawa, woj. mazowieckie

tel.: 22 59 31 000, 22 59 31 021, fax.: 22 59 31 087

www: www.sggw.pl

e-mail: bss@sggw.pl

Zobacz inne kierunki

Brak kierunków w ofercie
W kilku słowach o wydziale...

Inżynieria środowiska

STUDIA I STOPNIA
przedmioty rekrutacyjne: matematyka
albo chemia, albo fizyka
uzyskany tytuł: inżynier

STACJONARNE
przewidywany limit przyjęć: 135
początek zajęć: semestr zimowy
czas trwania studiów: 3,5 roku (7 semestrów)

NIESTACJONARNE
przewidywany limit przyjęć: 90
początek zajęć: semestr zimowy
czas trwania studiów: 4 lata (8 semestrów)

STUDIA II STOPNIA
rekrutacja:
• dyplom inżyniera studiów I stopnia kierunku inżynieria środowiska;
• dyplom inżyniera innego (pokrewnego) kierunku studiów I stopnia, dla którego efekty kształcenia są zbieżne z efektami kształcenia oczekiwanymi od kandydatów; jeżeli zbieżność ta jest niepełna, student zobowiązany będzie do uzupełnienia braków kompetencyjnych poprzez zaliczenie wskazanych w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej przedmiotów, w wymiarze nieprzekraczającym 30 ECTS (granica dopuszczalnej rozbieżności);
• w przypadku liczby kandydatów przekraczającej limit przyjęć w pierwszej kolejności (na podstawie średniej ocen ze studiów I stopnia) przyjmowani będą absolwenci studiów I stopnia kierunku inżynieria środowiska, dla pozostałych kryterium dodatkowym jest średnia ocen ze studiów I stopnia;
• dla kandydatów na specjalizację Information Systems in Water Resoures Management – potwierdzenie znajomości języka angielskiego.
uzyskany tytuł: magister inżynier

STACJONARNE
przewidywany limit przyjęć: 70
początek zajęć: semestr letni
czas trwania studiów: 1,5 roku (3 semestry)

Information Systems in Water Resoures Management
(specjalizacja w języku angielskim)
przewidywany limit przyjęć: 15
początek zajęć: semestr letni
czas trwania studiów: 1,5 roku (3 semestry)

NIESTACJONARNE
przewidywany limit przyjęć: 55
początek zajęć: semestr zimowy
czas trwania studiów: 2 lata (4 semestry)

Inżynieria środowiska - CHARAKTERYSTYKA

Absolwenci po odbyciu odpowiednich praktyk mogą ubiegać się o uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi oraz do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz w specjalności hydrotechnicznej, a także w ograniczonym zakresie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

Studia na tym kierunku mają charakter interdyscyplinarny – łączą wiedzę i umiejętności o charakterze inżynieryjno-technicznym z wiedzą przyrodniczą, w szczególności związaną z procesami antropogenicznymi.

Oprócz wiedzy technicznej charakterystycznej dla kierunku inżynieryjnego w programie studiów znajdują się także zagadnienia związane z ochroną środowiska. Zakres wykładanej problematyki obejmuje:
• inżynierię sanitarną (wodociągi, kanalizacje, oczyszczalnie ścieków),
• inżynierię wodną (zagospodarowanie rzek, ochrona przed powodzią),
• systemy wodno-gospodarcze (obieg wody w zlewni, wykorzystanie zasobów wodnych), systemy, urządzenia i zabiegi regulujące stosunki wodne, powietrzne i cieplne w glebie, w tym systemy nawadniające, zbiorniki wodne,
• zabiegi ochronne dla wód i gleb oraz rekultywację biologiczną i techniczną terenów zdegradowanych, bezpieczne składowanie, unieszkodliwianie, przetwarzanie i zagospodarowanie odpadów,
• zmiany klimatyczne i ochronę atmosfery.

Absolwenci są przygotowani do podejmowania zadań inżynierskich dotyczących problematyki inżynierii sanitarnej, racjonalnego wykorzystania zasobów środowiskowych, rekultywacji wód i gleb terenów zdegradowanych oraz bezpiecznego składowania i unieszkodliwiania odpadów.

W zależności od poziomu i formy studiów studenci mogą poszerzać wiedzę w zakresie następujących zagadnień:
• inżynieria sanitarna,
• geoinżynieria środowiska,
• inżynieria rekultywacyjna,
• inżynieria kształtowania i ochrony środowiska,
• inżynieria wodna.

Inżynieria środowiska - PERSPERKTYWY ZAWODOWE

Absolwenci mogą podejmować pracę:
• projektanta, wykonawcy i eksploatatora inwestycji z zakresu budownictwa urządzeń oraz sieci i instalacji sanitarnej, gospodarki odpadami, kształtowania i rekultywacji środowiska,
• w administracji i samorządach terytorialnych,
• w fundacjach i organizacjach pozarządowych związanych z inżynierią środowiska,
• w placówkach naukowo-badawczych i w szkolnictwie,
• w ramach własnej działalności gospodarczej związanej z projektowaniem, wykonawstwem, dystrybucją materiałów i urządzeń instalacyjnych z zakresu inżynierii środowiska.

Znajdź uczelnię
Znajdź kierunek

RANKING POPULARNOŚCI KIERUNKÓW

2016 2015 2014 2013 2012 2011

43.67Lekarski - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

31.69Kierunek lekarsko-dentystyczny - Gdański Uniwersytet Medyczny (GUM)

31.23Aktorstwo - Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna (PWSF) im. Leona Schillera w Łodzi

30.17kierunek lekarsko-dentystyczny - Uniwersytet Medyczny (UMED) im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

28.19Lekarsko-dentystyczny - Uniwersytet Medyczny w Lublinie

więcej

Aktualności
SWPS zdobywa 1 miejsce w konkursie Genius Universitatis 2018

SWPS zdobywa 1 miejsce w konkursie Genius Universitatis 2018

W tegorocznej edycji konkursu Genius Universitatis na najbardziej kreatywną kampanię rekrutacyjną szkoły SWPS zajęła 1. miejsce w kategorii content marketing. Przez jury złożone z ekspertów branży marketingowej wyróżnione zostały podcasty Uniwersytetu SWPS dostępne w serwisie ...

czytaj więcej >>

Konferencja „O Ład Moralny Rzeczypospolitej”

Konferencja „O Ład Moralny Rzeczypospolitej”

Na zamku w Kamieniu Śląskim miała miejsce światowa konferencja naukowa „O Ład Moralny Rzeczypospolitej”. Zorganizowana została przez Królewski Order Świętego Stanisława Biskupa Męczennika, EMC Global Foundation, Wyższą Szkołę Finansów i Zarządzania w Warszawie oraz Wyższą ...

czytaj więcej >>

SGH współpracuje z European Trade Study Group

SGH współpracuje z European Trade Study Group

Pomiędzy SGH w osobie rektora prof. Marka Rockiego i European Trade Study Group (ETSG) reprezentowanego przez prof. Iana Wootona została podpisana umowa, która czyni ze Szkoły Głównej Handlowej gospodarza tegorocznej edycji prestiżowej konferencji dotyczącej handlu międzynarodowego.

czytaj więcej >>

Metoda Design Thinking w SWPS

Metoda Design Thinking w SWPS

Metoda design thinking przestała być już modą, a stała się powszechnie wykorzystywaną praktyką. Pozwala ona na tworzenie innowacyjnych rozwiązań, produktów i usług oraz postrzeganie rzeczywistości w nowy, szerszy sposób. Do tego jest uniwersalna - odpowiednia dla każdej ...

czytaj więcej >>

UW w gronie członków Agence Universitaire de la Francophonie

UW w gronie członków Agence Universitaire de la Francophonie

Uniwersytet Warszawski został ogłoszony nowym członkiem tytularnym Agence Universitaire de la Francophonie. Dołączenie do elitarnego grona stanowi potwierdzenie ogromnej roli UW w polskiej, wschodnioeuropejskiej oraz nadbałtyckiej frankofonii uniwersyteckiej.

czytaj więcej >>Polityka plików "cookie":

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

copyright © 2016 Imedia Group 03-918 W-wa, ul. Łotewska 17/2, tel.: 22 616-06-14   formularz kontaktowy