Szkoła Główna Służby Pożarniczej (SGSP), ul. Słowackiego 52/54 - www.studiawarszawa.com

top

Strona główna

Studia Warszawa
Szkoła Główna Służby Pożarniczej (SGSP)

ul. Słowackiego 52/54 zobacz na mapie>>

01-629 Warszawa, woj. mazowieckie

tel.: 22 561 79 92, 22 561 76 24, fax.: 22 833 07 24

Zobacz inne kierunki

Oferta edukacyjna - studia I stopnia

Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego

Bezpieczeństwo wewnętrzne - stacjonarne - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Inżynieria bezpieczeństwa - stacjonarne - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Oferta edukacyjna - studia II stopnia

Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego

Bezpieczeństwo wewnętrzne - stacjonarne - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

W kilku słowach o wydziale...

Kierunek studiów: Bezpieczeństwo wewnętrzne
I i II stopień (studia stacjonarne i niestacjonarne)
Realizowane na: WIBC

Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne przygotowują do wykonywania zadań w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego, realizowanych przez organy państwowe i samorządowe, a także podmioty gospodarcze i instytucje pozarządowe, zgodnie z ich statutowymi obowiązkami w tym zakresie.

Zdobyta wiedza pozwala absolwentowi na rozumienie mechanizmów kształtujących bezpieczeństwo państwa w wymiarze wewnętrznym, a także wielokierunkową eksplorację właściwej problematyki z perspektywy nauk o bezpieczeństwie, nauk ekonomicznych oraz nauk prawnych.

Praktyki zawodowe na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne są organizowane w instytucjach administracji publicznej, służbach, inspekcjach i strażach, a także przedsiębiorstwach i organizacjach pozarządowych wykonujących zadania na rzecz bezpieczeństwa wewnętrznego państwa.

Ponadto, studenci kierunku w trakcie kształcenia odbywają szereg wizyt studyjnych w wojskowych i cywilnych instytucjach służb państwowych współtworzących system bezpieczeństwa wewnętrznego w Polsce, a także mają możliwość uczestnictwa w międzynarodowych i krajowych ćwiczeniach oraz projektach badawczych i rozwojowych realizowanych przez zespoły projektowe Uczelni.

Studia pozwalają zdobyć wiedzę i umiejętności, między innymi z obszarów zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej, współpracy cywilno-wojskowej, planowania cywilnego i obronnego, ochrony infrastruktury krytycznej, analizy i redukcji ryzyka wystąpienia sytuacji kryzysowych, edukacji dla bezpieczeństwa, które są niezbędne do pełnienia funkcji decyzyjnych i doradczych w publicznym i prywatnym sektorze bezpieczeństwa.

Na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne kształceni są specjaliści i menedżerowie procesów zarządzania bezpieczeństwem. Absolwenci tego kierunku znajdą pracę w instytucjach sektora publicznego i prywatnego, a zwłaszcza w komórkach organizacyjnych do spraw bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i ochrony ludności. Ich umiejętności będą przydatne w  służbach mundurowych, formacjach ochrony ludności i obrony cywilnej, organizacjach pozarządowych, operujących w obszarze bezpieczeństwa publicznego i pomocy humanitarnej. Mogą znaleźć zatrudnienie jako dydaktycy edukacji dla bezpieczeństwa, szkolić i inspirować członków ochotniczych straży pożarnych oraz innych służb, inspekcji czy też społecznych organizacji ratowniczych, takich jak GOPR, TOPR, WOPR, PCK itp.

Z uwagi na uzyskiwany przez absolwentów kierunku suplement do dyplomu, zgodny z wytycznymi UE, a także realizowany w Uczelni program Erasmus+, absolwenci z powodzeniem mogą znaleźć pracę w obszarze bezpieczeństwa poza granicami RP, np. w strukturach organizacyjnych Unii Europejskiej lub NATO.

Kierunek studiów: Inżynieria bezpieczeństwa
I i II stopień (studia stacjonarne i niestacjonarne)
Realizowane na: WIBC, WIBP

Studia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego przygotowują do prowadzenia i realizacji wszystkich elementów i procedur zintegrowanego systemu zarządzania bezpieczeństwem powszechnym, ochroną ludności i zarządzania ryzykiem w każdej jednostce administracyjnej i każdym przedsiębiorstwie.

Przysposabiają absolwentów do stosowania nowych dyrektyw, zasad i procedur obowiązujących w Polsce, wynikających z dostosowania tego obszaru problemowego do wymagań Unii Europejskiej i standardów światowych.

Szeroka interdyscyplinarność problemowa kierunku inżynieria bezpieczeństwa powoduje, że jego absolwenci wszechstronnie łączą wiedzę techniczną z  umiejętnościami i technikami skutecznego kierowania zespołami oraz wykorzystują zdobytą wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne. Studenci zdobywają umiejętność posługiwania się komputerowymi technikami wspomagania decyzji oraz narzędziami prognozowania zagrożeń.

Studia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego przygotowują wysoko kwalifikowaną kadrę inżynierską do wykonywania zadań wynikających z  funkcjonowania systemu ochrony przeciwpożarowej, którego głównym celem jest ochrona życia, zdrowia oraz mienia przed skutkami pożarów, klęsk żywiołowych, katastrof i innych miejscowych zagrożeń.

Studenci nabywają kompetencje takie, jak:

 • znajomość organizacji systemu ochrony przeciwpożarowej Państwowej Straży Pożarnej i Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego oraz ochrony ludności,
 • umiejętność analizowania zagrożenia pożarowego obiektów przemysłowych i użyteczności publicznej, obszarów leśnych, obszarów wsi, miast i osiedli oraz innych miejscowych zagrożeń,
 • umiejętność oceny projektów obiektów budowlanych, urządzeń i procesów technologicznych pod kątem zagrożenia pożarowego i wybuchowego oraz pod kątem powstania innych zagrożeń miejscowych,
 • znajomość warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki, własności materiałów budowlanych, zachowanie się ich konstrukcji i instalacji w warunkach pożaru, umiejętność oceny zagrożenia pożarowego i wybuchowego oraz znajomość sposobów zmniejszenia tego zagrożenia,
 • znajomość zasad funkcjonowania i doboru systemów zabezpieczeń oraz projektowania i kontroli tych systemów,
 • umiejętność ustalania przyczyn oraz okoliczności powstawania i rozprzestrzeniania się pożarów,
 • umiejętność doboru wyposażenia jednostki ratowniczej w sprzęt oraz planowania jego napraw i obsługi, a także organizacji zaplecza,
 • umiejętność prowadzenia szkoleń z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
 • umiejętność przeprowadzenia studium operacyjnego zabezpieczenia terenu oraz opracowania planów ratowniczych, raportów bezpieczeństwa itp. dokumentów planistycznych.

 • Znajdź uczelnię
  Znajdź kierunek

  Inne kierunki

  RANKING POPULARNOŚCI KIERUNKÓW

  2017 2016 2015 2014 2013 2012

  35.98kierunek: lekarski - Uniwersytet Medyczny (UM) im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

  35.6Ekonomia - Politechnika Gdańska

  33.55Aktorstwo - Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna (PWSF) im. Leona Schillera w Łodzi

  29.25Filologia norweska, grupa z językiem angielskim - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (UAM) w Poznaniu

  28.81Lekarski - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

  więcej

  Aktualności
  UKSW wśród najlepiej ocenianych uczelni w rankingu Perspektywy 2018!

  UKSW wśród najlepiej ocenianych uczelni w rankingu Perspektywy 2018!

  12 kierunków Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego zanotowało awans w rankingu Perspektywy 2018. Większość z nich jest wśród 7 najlepiej prowadzonych programów kształcenia w Polsce.

  czytaj więcej >>

  Bezpłatne badania USG dzieci na Uczelni Łazarskiego!

  Bezpłatne badania USG dzieci na Uczelni Łazarskiego!

  Uczelnia Łazarskiego oraz Fundacja Uczelni Łazarskiego we współpracy z Fundacją Ronalda McDonalda zapraszają na bezpłatne badania USG dzieci w wieku 9msc-6lat, w ramach akcji „Dzień Zdrowia na Uczelni Łazarskiego”.

  czytaj więcej >>

  SWPS zdobywa 1 miejsce w konkursie Genius Universitatis 2018

  SWPS zdobywa 1 miejsce w konkursie Genius Universitatis 2018

  W tegorocznej edycji konkursu Genius Universitatis na najbardziej kreatywną kampanię rekrutacyjną szkoły SWPS zajęła 1. miejsce w kategorii content marketing. Przez jury złożone z ekspertów branży marketingowej wyróżnione zostały podcasty Uniwersytetu SWPS dostępne w serwisie ...

  czytaj więcej >>  Polityka plików "cookie":

  Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

  copyright © 2016 Imedia Group 03-918 W-wa, ul. Łotewska 17/2, tel.: 22 616-06-14   formularz kontaktowy