Szkoła Główna Służby Pożarniczej (SGSP), ul. Słowackiego 52/54 - www.studiawarszawa.com

top

Strona główna

Studia Warszawa
Szkoła Główna Służby Pożarniczej (SGSP)

ul. Słowackiego 52/54 zobacz na mapie>>

01-629 Warszawa, woj. mazowieckie

tel.: 22 561 79 92, 22 561 76 24, fax.: 22 833 07 24

Zobacz inne kierunki

Oferta edukacyjna - studia I stopnia

Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego

Inżynieria bezpieczeństwa - stacjonarne - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Oferta edukacyjna - studia II stopnia

Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego

Inżynieria bezpieczeństwa - stacjonarne - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

W kilku słowach o wydziale...

Kierunek studiów: Inżynieria bezpieczeństwa
I i II stopień (studia stacjonarne i niestacjonarne)
Realizowane na: WIBC, WIBP

Studia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego przygotowują do prowadzenia i realizacji wszystkich elementów i procedur zintegrowanego systemu zarządzania bezpieczeństwem powszechnym, ochroną ludności i zarządzania ryzykiem w każdej jednostce administracyjnej i każdym przedsiębiorstwie.

Przysposabiają absolwentów do stosowania nowych dyrektyw, zasad i procedur obowiązujących w Polsce, wynikających z dostosowania tego obszaru problemowego do wymagań Unii Europejskiej i standardów światowych.

Szeroka interdyscyplinarność problemowa kierunku inżynieria bezpieczeństwa powoduje, że jego absolwenci wszechstronnie łączą wiedzę techniczną z  umiejętnościami i technikami skutecznego kierowania zespołami oraz wykorzystują zdobytą wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne. Studenci zdobywają umiejętność posługiwania się komputerowymi technikami wspomagania decyzji oraz narzędziami prognozowania zagrożeń.

Studia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego przygotowują wysoko kwalifikowaną kadrę inżynierską do wykonywania zadań wynikających z  funkcjonowania systemu ochrony przeciwpożarowej, którego głównym celem jest ochrona życia, zdrowia oraz mienia przed skutkami pożarów, klęsk żywiołowych, katastrof i innych miejscowych zagrożeń.

Studenci nabywają kompetencje takie, jak:

 • znajomość organizacji systemu ochrony przeciwpożarowej Państwowej Straży Pożarnej i Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego oraz ochrony ludności,
 • umiejętność analizowania zagrożenia pożarowego obiektów przemysłowych i użyteczności publicznej, obszarów leśnych, obszarów wsi, miast i osiedli oraz innych miejscowych zagrożeń,
 • umiejętność oceny projektów obiektów budowlanych, urządzeń i procesów technologicznych pod kątem zagrożenia pożarowego i wybuchowego oraz pod kątem powstania innych zagrożeń miejscowych,
 • znajomość warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki, własności materiałów budowlanych, zachowanie się ich konstrukcji i instalacji w warunkach pożaru, umiejętność oceny zagrożenia pożarowego i wybuchowego oraz znajomość sposobów zmniejszenia tego zagrożenia,
 • znajomość zasad funkcjonowania i doboru systemów zabezpieczeń oraz projektowania i kontroli tych systemów,
 • umiejętność ustalania przyczyn oraz okoliczności powstawania i rozprzestrzeniania się pożarów,
 • umiejętność doboru wyposażenia jednostki ratowniczej w sprzęt oraz planowania jego napraw i obsługi, a także organizacji zaplecza,
 • umiejętność prowadzenia szkoleń z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
 • umiejętność przeprowadzenia studium operacyjnego zabezpieczenia terenu oraz opracowania planów ratowniczych, raportów bezpieczeństwa itp. dokumentów planistycznych.

 • Znajdź uczelnię
  Znajdź kierunek

  Inne kierunki

  RANKING POPULARNOŚCI KIERUNKÓW

  2017 2016 2015 2014 2013 2012

  35.98kierunek: lekarski - Uniwersytet Medyczny (UM) im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

  35.6Ekonomia - Politechnika Gdańska

  33.55Aktorstwo - Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna (PWSF) im. Leona Schillera w Łodzi

  29.25Filologia norweska, grupa z językiem angielskim - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (UAM) w Poznaniu

  28.81Lekarski - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

  więcej

  Aktualności
  UKSW wśród najlepiej ocenianych uczelni w rankingu Perspektywy 2018!

  UKSW wśród najlepiej ocenianych uczelni w rankingu Perspektywy 2018!

  12 kierunków Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego zanotowało awans w rankingu Perspektywy 2018. Większość z nich jest wśród 7 najlepiej prowadzonych programów kształcenia w Polsce.

  czytaj więcej >>

  Bezpłatne badania USG dzieci na Uczelni Łazarskiego!

  Bezpłatne badania USG dzieci na Uczelni Łazarskiego!

  Uczelnia Łazarskiego oraz Fundacja Uczelni Łazarskiego we współpracy z Fundacją Ronalda McDonalda zapraszają na bezpłatne badania USG dzieci w wieku 9msc-6lat, w ramach akcji „Dzień Zdrowia na Uczelni Łazarskiego”.

  czytaj więcej >>

  SWPS zdobywa 1 miejsce w konkursie Genius Universitatis 2018

  SWPS zdobywa 1 miejsce w konkursie Genius Universitatis 2018

  W tegorocznej edycji konkursu Genius Universitatis na najbardziej kreatywną kampanię rekrutacyjną szkoły SWPS zajęła 1. miejsce w kategorii content marketing. Przez jury złożone z ekspertów branży marketingowej wyróżnione zostały podcasty Uniwersytetu SWPS dostępne w serwisie ...

  czytaj więcej >>  Polityka plików "cookie":

  Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

  copyright © 2016 Imedia Group 03-918 W-wa, ul. Łotewska 17/2, tel.: 22 616-06-14   formularz kontaktowy