Adres: ul. Żwirki i Wigury 61

02-091 Warszawa

Tel.: 22 572 09 98

  • http://www.wum.edu.pl

Oferta edukacyjna - Studia I stopnia

Studia licencjackie

Lista wydziałów/kierunków

Audiofonologia z protetyką słuchu - studia I stopnia - licencjackie(S, NW) Dietetyka - studia I stopnia - licencjackie (S, NW); studia II stopnia - magisterskie (S, NZ) Elektroradiologia - studia I stopnia - licencjackie (S, NW, NZ); studia II stopnia - magisterskie (S, NZ)
Higiena stomatologiczna - studia I stopnia - licencjackie(S) Pielęgniarstwo - studia I stopnia - licencjackie (S); studia II stopnia - magisterskie (S, NZ) Położnictwo - studia I stopnia - licencjackie (S, NW); studia II stopnia - magisterskie (S)
Ratownictwo medyczne - studia I stopnia - licencjackie(S) Techniki dentystyczne - studia I stopnia - licencjackie(S, NW) Zdrowie publiczne - studia I stopnia - licencjackie (S, NW); studia II stopnia - magisterskie (S)
Logopedia ogólna i kliniczna - studia I stopnia - licencjackie (S, NW); studia II stopnia - magisterskie (S)

Oferta edukacyjna - Studia II stopnia

Studia magisterskie uzupełniające

Lista wydziałów/kierunków

Dietetyka - studia I stopnia - licencjackie (S, NW); studia II stopnia - magisterskie (S, NZ) Elektroradiologia - studia I stopnia - licencjackie (S, NW, NZ); studia II stopnia - magisterskie (S, NZ) Fizjoterapia - studia jednolite magisterskie (S, NW); studia II stopnia - magisterskie (S, NW, NZ)
Pielęgniarstwo - studia I stopnia - licencjackie (S); studia II stopnia - magisterskie (S, NZ) Położnictwo - studia I stopnia - licencjackie (S, NW); studia II stopnia - magisterskie (S) Zdrowie publiczne - studia I stopnia - licencjackie (S, NW); studia II stopnia - magisterskie (S)
Logopedia ogólna i kliniczna - studia I stopnia - licencjackie (S, NW); studia II stopnia - magisterskie (S)

Oferta edukacyjna - Studia jednolite magisterskie

Studia magisterskie

Lista wydziałów/kierunków

Analityka medyczna - studia jednolite magisterskie (S, NW) Farmacja - studia jednolite magisterskie (S, NW) Lekarski - studia jednolite magisterskie (S, NW)
Lekarsko dentystyczny - studia jednolite magisterskie (S, NW) Fizjoterapia - studia jednolite magisterskie (S, NW); studia II stopnia - magisterskie (S, NW, NZ)

Polecane Uczelnie w Warszawie