Znajdź swoje wymarzone studia w Warszawie

Adres: Pałac Kultury i Nauki, piętro VIII, Pl. Defilad 1

00-901 Warszawa

Tel.: 22 656 61 56

  • http://wszechnicapolska.edu.pl

Kierunek: PEDAGOGIKA

Oferta edukacyjna - Studia I stopnia

Studia licencjackie

Lista wydziałów/kierunków

Opieka nad osobami starszymi z j. niemieckim Pedagogika resocjalizacyjna Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
Opieka nad osobami starszymi z j. angielskim Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna z językiem angielskim

Oferta edukacyjna - Studia II stopnia

Studia magisterskie uzupełniające

Lista wydziałów/kierunków

Pedagogika resocjalizacyjna Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna
Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna z językiem angielskim Terapia pedagogiczna