Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia (WSIiZ) w Warszawie
Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia (WSIiZ) w Warszawie
Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia (WSIiZ) w Warszawie
Logo Akademia Leona Koźmińskiego

Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia (WSIiZ) w Warszawie

Adres: ul. Bitwy Warszawskiej 1920 nr 18

02-366 Warszawa

TEL. 22 646 20 60, 856 70 40

FAX. 22 646 34 18

Oferta edukacyjna - Studia I stopnia

Studia licencjackie

Lista wydziałów/kierunków

Kosmetologia Dietetyka (zobacz kierunki)

Studia Inżynierskie

Lista wydziałów/kierunków

Chemia Kosmetyczna

Oferta edukacyjna - Studia II stopnia

Studia magisterskie uzupełniające

Lista wydziałów/kierunków

Kosmetologia (zobacz kierunki)

Galeria ZDJĘĆ

Dietetyka - nowy kierunek WSIiZ! - Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia (WSIiZ) w Warszawie

O Szkole... - Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia (WSIiZ) w Warszawie


Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia to niepaństwowa uczelnią wyższa powstała w roku 2003, oferująca studia licencjackie i inżynierskie. Jej misją jest kształcenie wysoko wykwalifikowanych specjalistów posiadających niezbędne do pracy w wybranej branży kompetencje oraz umiejętności społeczne, a więc profilowanie karier zawodowych uczących się w niej studentów (programy studiów oferowanych przez Wyższą Szkołę Inżynierii i Zdrowia są dostosowane do bieżących wymogów rynku pracy, tak polskiego, jak i europejskiego).

W Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia stawiamy na ciągły rozwój – nie tylko osób, które zdecydowały się na studia w Warszawie, na naszej uczelni, czyli naszych studentów, lecz również samej placówki, która dostosowuje się do zmieniającej się bezustannie rzeczywistości. Aby mogła ona utrzymać tak pożądaną przez siebie elastyczność, przy planowaniu podejmowanych przez siebie zadań współpracuje z otoczeniem społeczno-gospodarczym opierając się na filozofii Total Quality Management.

Wdrożony w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia system zarządzania przez jakość zapewnia studentom odpowiednie warunki (tak materialne, jak i intelektualne) do zdobywania wiedzy oraz rozwijania swoich kompetencji, pozwala absolwentom lepiej odnaleźć się na rynku pracy, a ich przyszłym pracodawcom zapewnia odpowiednio wykwalifikowanych pracowników. Co więcej, uczelnia dba i wspiera również swoich pracowników dydaktycznych, oferując im, na przykład, możliwości prowadzenia badań naukowych.

Rekrutacja na Studia w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie - Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia (WSIiZ) w Warszawie


Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie ma w ofercie następujące kierunki studiów I stopnia:
• Chemia Kosmetyczna;
• Gospodarka Przestrzenna;
• Kosmetologia.

Starać się o przyjęcie na studia w Warszawie, w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia, może każdy, kto posiada wykształcenie średnie (udokumentowane świadectwem maturalnym). Kandydaci na studia przyjmowani są bez egzaminów wstępnych (o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń).

Kandydaci na studia licencjackie i inżynierskie muszą przedłożyć:
• kserokopię dowodu osobistego;
• oryginał świadectwa maturalnego;
• uzupełnione (online) i wydrukowane podanie zawierające informację o wybranym kierunku studiów;
• cztery fotografie (35mm x 45mm);
• płytę ze zdjęciem cyfrowym (format: „*.jpg, 368x456 px, 300dpi ”);
• podanie o wydanie ELS;
• potwierdzenie uiszczenia opłaty w wysokości 17 złotych;
• potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej w kwocie 85 złotych.

Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia prowadzi również rekrutację na studia II stopnia na kierunku Kosmetologia.

Kandydaci na studia II stopnia muszą przedłożyć:
• kserokopię dowodu osobistego;
• oryginał lub odpis dyplomu ukończenia szkoły wyższej (w przypadku studentów ostatniego semestru studiów licencjackich – podpisane oświadczenie);
• suplement do dyplomu;
• oryginał świadectwa maturalnego;
• uzupełnione online i wydrukowane podanie zawierające informację o wybranym kierunku studiów;
• cztery fotografie (35mm x 45mm);
• płytę ze zdjęciem cyfrowym (format: „*.jpg, 368x456 px, 300dpi ”);
• podanie o wydanie ELS;
• potwierdzenie uiszczenia opłaty w wysokości 17 złotych;
• potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej w kwocie 85 złotych.

Rekrutacja na studia w Warszawie to niekiedy dość skomplikowana i mozolna procedura. W Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia jest ona bardzo prosta! Sprawdź sam możliwości rekrutacji bez wychodzenia z domu:

>>>>> REKRUTACJA ON-LINE <<<<<

Polecane Uczelnie w Warszawie