Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia (WSIiZ) w Warszawie
Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia (WSIiZ) w Warszawie
Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia (WSIiZ) w Warszawie
Logo Akademia Leona Koźmińskiego

Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia (WSIiZ) w Warszawie

Adres: ul. Bitwy Warszawskiej 1920 nr 18

02-366 Warszawa

TEL. 22 646 20 60, 856 70 40

FAX. 22 646 34 18

Oferta edukacyjna - Studia I stopnia

Studia licencjackie

Lista wydziałów/kierunków

Kosmetologia Dietetyka (zobacz kierunki)

Studia Inżynierskie

Lista wydziałów/kierunków

Chemia Kosmetyczna

Oferta edukacyjna - Studia II stopnia

Studia magisterskie uzupełniające

Lista wydziałów/kierunków

Kosmetologia (zobacz kierunki)

Galeria ZDJĘĆ

Dietetyka - nowy kierunek WSIiZ! - Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia (WSIiZ) w Warszawie

O Szkole... - Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia (WSIiZ) w Warszawie


Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia to niepaństwowa uczelnią wyższa powstała w roku 2003, oferująca studia licencjackie i inżynierskie. Jej misją jest kształcenie wysoko wykwalifikowanych specjalistów posiadających niezbędne do pracy w wybranej branży kompetencje oraz umiejętności społeczne, a więc profilowanie karier zawodowych uczących się w niej studentów (programy studiów oferowanych przez Wyższą Szkołę Inżynierii i Zdrowia są dostosowane do bieżących wymogów rynku pracy, tak polskiego, jak i europejskiego).

W Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia stawiamy na ciągły rozwój – nie tylko osób, które zdecydowały się na studia w Warszawie, na naszej uczelni, czyli naszych studentów, lecz również samej placówki, która dostosowuje się do zmieniającej się bezustannie rzeczywistości. Aby mogła ona utrzymać tak pożądaną przez siebie elastyczność, przy planowaniu podejmowanych przez siebie zadań współpracuje z otoczeniem społeczno-gospodarczym opierając się na filozofii Total Quality Management.

Wdrożony w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia system zarządzania przez jakość zapewnia studentom odpowiednie warunki (tak materialne, jak i intelektualne) do zdobywania wiedzy oraz rozwijania swoich kompetencji, pozwala absolwentom lepiej odnaleźć się na rynku pracy, a ich przyszłym pracodawcom zapewnia odpowiednio wykwalifikowanych pracowników. Co więcej, uczelnia dba i wspiera również swoich pracowników dydaktycznych, oferując im, na przykład, możliwości prowadzenia badań naukowych.

Rekrutacja na Studia w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie - Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia (WSIiZ) w WarszawieWymagane dokumenty na studia licencjackie i inżynierskie:
 • kserokopia świadectwa dojrzałości [oryginał do wglądu]
 • uzupełnione online i wydrukowane podanie z zakreśleniem kierunku studiów
 • dwie fotografie (Wymiar 35 mm x 45 mm )
 • płyta ze zdjęciem cyfrowym - (format: „*.jpg, 368x456 [szer. x wys. w px], 300dpi ”) + podanie o wydanie ELS + potwierdzenie opłaty w kwocie 17 zł
 • kserokopia dowodu osobistego
 • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej w kwocie 85 zł (Wszelkie płatności dokonywane są wyłącznie przelewem na konto uczelni: ALIOR BANK 05 2490 0005 0000 4530 6050 7331),

 • Wymagane dokumenty na studia magisterskie:
 • kserokopia dyplomu ukończenia szkoły wyższej (oryginał lub odpis do wglądu), w przypadku kandydatów (studentów ostatniego semestru) należy dostarczyć podpisane oświadczenie
 • kserokopia suplementu do dyplomu [oryginał do wglądu]
 • kserokopia świadectwa dojrzałości [oryginał do wglądu]
 • uzupełnione online i wydrukowane podanie z zakreśleniem kierunku studiów
 • dwie fotografie (Wymiar 35 mm x 45 mm )
 • płyta ze zdjęciem cyfrowym - (format: „*.jpg, 368x456 [szer. x wys. w px], 300dpi ”) + podanie o wydanie ELS + potwierdzenie opłaty w kwocie 17 zł - nie dotyczy absolwentów WSIiZ, którzy posiadają już elektroniczną legitymację studencką
 • kserokopia dowodu osobistego.
 • jeśli jesteś tegorocznym dyplomantem już dziś możesz zagwarantować sobie miejsce na wybranym kierunku studiów magisterskich. Wystarczy, że zamiast dyplomu dołączysz podpisane oświadczenie
 • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej w kwocie 85 zł (Wszelkie płatności dokonywane są wyłącznie przelewem na konto uczelni: ALIOR BANK 05 2490 0005 0000 4530 6050 7331) - nie dotyczy absolwentów Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • ,
  Wymagane dokumenty na studia podyplomowe:
 • kserokopia dyplomu ukończenia szkoły wyższej (oryginał lub odpis do wglądu), w przypadku kandydatów (studentów ostatniego semestru) należy dostarczyć podpisane oświadczenie,
 • uzupełnione online i wydrukowane podanie z zakreśleniem kierunku studiów
 • jedną fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (fotografia o wymiarach 35 x 45 mm przedstawiająca osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, lewy półprofil z widocznym lewym uchem)
 • kserokopia dowodu osobistego + dowód do wglądu,
 • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej w kwocie 85 zł (Wszelkie płatności dokonywane są wyłącznie przelewem na konto uczelni: ALIOR BANK 05 2490 0005 0000 4530 6050 7331),
 • Dodatkowo:
 • Kandydaci na kierunek kosmetologia - zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy wystawione na podstawie skierowania wydawanego przez dział promocji i rekrutacji WSIiZ.
 • Kosmetologia
  - Skierowanie na badania lekarskie
  - Zaświadczenie lekarskie
 • Chemia kosmetyczna
  - Skierowanie na badania lekarskie chemia kosmetyczna
  - Zaświadczenie lekarskie

 • Polecane Uczelnie w Warszawie