Znajdź swoje wymarzone studia w Warszawie

Akademia Pedagogiki Specjalnej (APS) im. Marii Grzegorzewskiej
Akademia Pedagogiki Specjalnej (APS) im. Marii Grzegorzewskiej
Akademia Pedagogiki Specjalnej (APS) im. Marii Grzegorzewskiej
Logo Akademia Leona Koźmińskiego

Akademia Pedagogiki Specjalnej (APS) im. Marii Grzegorzewskiej

Adres: ul. Szczęśliwicka 40

02-353 Warszawa

TEL. 22 589 36 00

FAX. 22 658 11 18

Wydział: Pedagogika specjalna

Oferta edukacyjna - Studia I stopnia

Studia licencjackie

Lista wydziałów/kierunków

spec. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza (nauczycielska) spec. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, edukacja wczesnoszkolna (nauczycielska) spec. Logopedia (nauczycielska)
spec. Pedagogika resocjalizacyjna, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza (nauczycielska) spec. Pedagogika terapeutyczno-lecznicza i opiekuńczo-wychowawcza z pedagogiką wczesnoszkolną (nauczycielska) spec. Profilaktyka społeczna z resocjalizacją (nienauczycielska)
spec. Surdopedagogika, edukacja wczesnoszkolna (nauczycielska) spec. Terapia pedagogiczna, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (nauczycielska) spec. Tyflopedagogika, edukacja wczesnoszkolna (nauczycielska)
spec. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, wychowanie przedszkolne (nauczycielska)

Oferta edukacyjna - Studia II stopnia

Studia magisterskie uzupełniające

Lista wydziałów/kierunków

spec. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (nauczycielska, studia kwalifikacyjne) spec. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem (nauczycielska) spec. Edukacja integracyjna i włączająca (nauczycielska, studia kwalifikacyjne)
spec. Logopedia (nauczycielska) spec. Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną (nienauczycielska) spec. Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną (nienauczycielska, studia kwalifikacyjne)
spec. Profilaktyka społeczna z resocjalizacją sądową (nienauczycielska) spec. Rehabilitacja osób ze sprzężoną niepełnosprawnością (nienauczycielska) spec. Surdopedagogika z terapią pedagogiczną (nauczycielska, studia kwalifikacyjne)
spec. Terapia pedagogiczna (nauczycielska, studia kwalifikacyjne)