Akademia Pedagogiki Specjalnej (APS) im. Marii Grzegorzewskiej, ul. Szczęśliwicka 40 - www.studiawarszawa.com

top

Strona główna

Studia Warszawa
img_ucz
Akademia Pedagogiki Specjalnej (APS) im. Marii Grzegorzewskiej
logo_ucz

02-353 Warszawa, woj. mazowieckie

ul. Szczęśliwicka 40 zobacz na mapie>>

tel.: 22 589 36 00, fax.: 22 658 11 18

www: www.aps.edu.pl

e-mail: rekrutacja@aps.edu.pl

Oferta edukacyjna - studia I stopnia
Oferta edukacyjna - studia II stopnia
Oferta edukacyjna - studia jednolite magisterskie
Galeria
galeria_uczgaleria_uczgaleria_uczgaleria_uczgaleria_uczgaleria_uczgaleria_uczgaleria_uczgaleria_uczgaleria_ucz
W kilku słowach o uczelni...

O Uczelni...


Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej to państwowa uczelnia wyższa w Warszawie, wyróżniająca się ponad 90-letnimi tradycjami edukacyjnymi.

Studia w APS w Warszawie realizowane są zgodnie ze słowami jej patronki, które brzmią: „nie ma kaleki – jest człowiek”. W myśl tej zasady na uczelni kształcą się pedagodzy specjalni i nauczyciele pracujący z osobami o różnych stopniach niepełnosprawności. Studia mają na celu uformować w nich szacunek do ludzkich i obywatelskich praw, zrozumienie, akceptację odmienności, umiejętność odnoszenia się do niepełnosprawności jako stałego elementu ludzkiej kondycji, a także równego traktowania osób niepełnosprawnych i pozostałych obywateli. Kształcenie obecnych i przyszłych studentów ASP, którzy w przyszłości wykonywać będą zawody zaufania społecznego, odbywa się z dużym naciskiem na tolerancję oraz sprzeciw wszelkim formom dyskryminacji. Absolwenci uczelni są światłymi i twórczymi profesjonalistami, którzy dbają o rozwój własnej osobowości, poszerzają zamiłowania naukowe i zawodowe umiejętności praktyczne, a także troszczą się o utrzymanie ciągłego, wszechstronnego rozwoju ludzi i środowisk związanych z ich pracą.

APS w Warszawie jest ośrodkiem akademickim, który nieustannie wzbogaca swój potencjał badawczy i dydaktyczny, rozwija badania podstawowe i aplikacyjne, a jednocześnie zajmuje się również doskonaleniem warsztatu dydaktycznego.

W ujęciu długofalowym uczelnia pragnie stać się krajowym i europejskim centrum, które pozwoli na wymianę myśli i idei związanych z nowoczesną pedagogiką, pedagogiką specjalną oraz naukami społecznymi zorientowanymi na profesjonalne wsparcie osób znajdujących się w trudnych sytuacjach społecznych lub wynikających z ich stanu zdrowia.

Proces edukacji na studiach w ASP im. M. Grzegorzewskiej realizowany jest przez kadrę posiadającą najwyższe kwalifikacje. Ich zadanie polega na ukształtowaniu u absolwentów takich cech jak: wysoka kultura pedagogiczna, otwartość na potrzeby osób w każdym wieku, życzliwość, gotowość do dialogu, zdolność komunikacji i zawierania kontaktów w społeczeństwie. Celem studiów na uczelni jest formowanie postawy odpowiedzialności związanej z pełnieniem zawodu, a jednocześnie służącej społeczeństwu.

Osoby studiujące w ASP mogą odbyć część kształcenia na na uczelni zagranicznej, wykorzystując w tym celu stypendium programu Erasmus. Placówka utrzymuje współpracę z wieloma renomowanymi uniwersytetami, które funkcjonują w krajach takich jak: Norwegia, Szwecja, Niemcy, Belgia, Anglia, Portugalia, Włochy, Turcja oraz Węgry. Jednocześnie ASP odwiedzają zagraniczni studenci i profesorowie. Co więcej w ramach współpracy z partnerskimi placówkami z innych państw, uczelnia prowadzi interdyscyplinarne badania związane z pedagogiką, pedagogiką specjalną, psychologią oraz socjologią.

Studenci ASP mogą podejmować aktywną działalność pozadydaktyczną. Umożliwi im to Akademicki Związek Sportowy, Samorząd Studencki oraz wolontariat.

Rekrutacja na studia w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie


Rekrutacja na studia w APS w Warszawie prowadzona jest w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów. Uczelnia prowadzi nabór na kierunki studiów I stopnia, II stopnia oraz jednolite magisterskie. W procesie rekrutacyjnym kandydat zobowiązany jest do założenia indywidualnego konta na platformie IRK, a następnie za jego pośrednictwem dokonania rejestracji na interesującym go kierunku kształcenia.

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia w ASP im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie powinien:
• założyć indywidualne konto w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów,
• wprowadzić wszystkie dane niezbędne do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego,
• dokonać zapisu na wybrane studia (jeden lub kilka dowolnych kierunków),
• uregulować opłatę rekrutacyjną,
• wgrać zdjęcia wymagane do przygotowania elektronicznej legitymacji studenckiej,
• przystąpić do egzaminu praktycznego / rozmowy kwalifikacyjnej o ile są one wymagane,
• sprawdzić wyniki postępowania kwalifikacyjnego,
• złożyć komplet dokumentów w Komisji Rekrutacyjnej.

Rekrutacja krok po kroku

Rekrutacja w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej na studia pierwszego, drugiego stopnia oraz na jednolite studia magisterskie prowadzona jest poprzez system IRK, czyli system Internetowej Rejestracji Kandydatów. Kandydat zakłada w systemie indywidualne konto, za pośrednictwem którego dokonuje rejestracji na wybrany kierunek studiów.

Poszczególne kroki rekrutacji:

1. Założenie indywidualnego konta kandydata w systemie IRK - szczegóły >>>
2. Wprowadzenie danych niezbędnych w postępowaniu kwalifikacyjnym - szczegóły >>>
3. Dokonanie zapisu na wybrany kierunek lub kierunki studiów - szczegóły >>>
4. Dokonanie opłaty/opłat rekrutacyjnych - szczegóły >>>
5. Wgranie zdjęcia do elektronicznej legitymacji studenckiej (ELS) - instrukcja >>>
6. Przystąpienie do egzaminów praktycznych/rozmów kwalifikacyjnych - szczegóły >>>
7. Sprawdzenie wyników postępowania kwalifikacyjnego - szczegóły >>>
8. Złożenie kompletu dokumentów w Komisji Rekrutacyjnej - szczegóły >>>

Studia podyplomowe


Oferta studiów podyplomowych w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej na rok akademicki 2017/2018:

 • Andragogika specjalna z elementami terapii zajęciowej
 • Arteterapia z elementami terapii pedagogicznej
 • Coaching, myślenie projektowe i tutoring w edukacji
 • Doradztwo Zawodowe z Aktywizacją Osób Niepełnosprawnych
 • Doskonalenie kadry kierowniczej szkół i placówek edukacyjnych
 • Doskonalenie kadry organów prowadzących szkoły i placówki edukacyjne
 • Dwulatki i trzylatki w przedszkolu: wspomaganie ich rozwoju, wychowanie i kształcenie
 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem
 • Edukacja integracyjna i włączająca
 • Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna
 • Grafika Komputerowa i Multimedialna
 • Kształcenie Muzyczno-Ruchowe (taniec-rytmika orffowska-choreoterapia)
 • Kształcenie uczniów z niepełnosprawnością
 • Logopedia
 • Matematycznie uzdolnione dzieci: diagnoza, wspomaganie rozwoju i edukacja
 • Mediacja sądowa i pozasądowa
 • Pedagogika resocjalizacyjna z elementami neopenologii
 • Plastyka w Szkole Podstawowej
 • Poradnictwo Psychologiczne i Interwencja Kryzysowa
 • Profilaktyka patologii społecznych i zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży
 • Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie
 • Psychologia kliniczna
 • Socjoterapia
 • Studia Kwalifikacyjne w zakresie przygotowania pedagogicznego
 • Rehabilitacja osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną z elementami terapii zajęciowej podyplomowe niestacjonarne
 • Znajdź uczelnię
  Znajdź kierunek

  Inne kierunki

  RANKING POPULARNOŚCI KIERUNKÓW

  2017 2016 2015 2014 2013 2012

  35.98kierunek: lekarski - Uniwersytet Medyczny (UM) im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

  35.6Ekonomia - Politechnika Gdańska

  33.55Aktorstwo - Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna (PWSF) im. Leona Schillera w Łodzi

  29.25Filologia norweska, grupa z językiem angielskim - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (UAM) w Poznaniu

  28.81Lekarski - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

  więcej

  Aktualności
  UKSW wśród najlepiej ocenianych uczelni w rankingu Perspektywy 2018!

  UKSW wśród najlepiej ocenianych uczelni w rankingu Perspektywy 2018!

  12 kierunków Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego zanotowało awans w rankingu Perspektywy 2018. Większość z nich jest wśród 7 najlepiej prowadzonych programów kształcenia w Polsce.

  czytaj więcej >>

  Bezpłatne badania USG dzieci na Uczelni Łazarskiego!

  Bezpłatne badania USG dzieci na Uczelni Łazarskiego!

  Uczelnia Łazarskiego oraz Fundacja Uczelni Łazarskiego we współpracy z Fundacją Ronalda McDonalda zapraszają na bezpłatne badania USG dzieci w wieku 9msc-6lat, w ramach akcji „Dzień Zdrowia na Uczelni Łazarskiego”.

  czytaj więcej >>

  SWPS zdobywa 1 miejsce w konkursie Genius Universitatis 2018

  SWPS zdobywa 1 miejsce w konkursie Genius Universitatis 2018

  W tegorocznej edycji konkursu Genius Universitatis na najbardziej kreatywną kampanię rekrutacyjną szkoły SWPS zajęła 1. miejsce w kategorii content marketing. Przez jury złożone z ekspertów branży marketingowej wyróżnione zostały podcasty Uniwersytetu SWPS dostępne w serwisie ...

  czytaj więcej >>  Polityka plików "cookie":

  Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

  copyright © 2016 Imedia Group 03-918 W-wa, ul. Łotewska 17/2, tel.: 22 616-06-14   formularz kontaktowy