Akademia Sztuki Wojennej, Al. gen. A. Chruściela 103 - www.studiawarszawa.com

top

Strona główna

Studia Warszawa
img_ucz
Akademia Sztuki Wojennej
logo_ucz

00-910 Warszawa, woj. mazowieckie

Al. gen. A. Chruściela 103 zobacz na mapie>>

tel.: 261 813 189
tel.: 261 813 145
tel.: 261 813 874

www: www.akademia.mil.pl

e-mail: dziekanat.wzid@akademia.mil.pl
email: dziekanat.wbn@akademia.mil.pl
email: dziekanat.wwoj@akademia.mil.pl

Oferta edukacyjna - studia I stopnia

Bezpieczeństwo międzynarodowe

Bezpieczeństwo narodowe

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Ekonomika obronności

Logistyka

Lotnictwo

Obronność

Zarządzanie i dowodzenie

Oferta edukacyjna - studia II stopnia

Bezpieczeństwo narodowe

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Logistyka

Lotnictwo

Obronność

Zarządzanie i dowodzenie

Galeria
galeria_uczgaleria_uczgaleria_uczgaleria_uczgaleria_uczgaleria_uczgaleria_uczgaleria_ucz
W kilku słowach o uczelni...

Rekrutacja na ASzWoj!O Akademii...


Akademia Sztuki Wojennej jest spadkobierczynią dziedzictwa Szkoły Rycerskiej (1765-1794) i kontynuatorką tradycji Wyższej Szkoły Wojennej (1919-1946) oraz Akademii Obrony Narodowej (1991-2016). Kształci oficerów na potrzeby dowództw, sztabów, uczelni, instytucji wojskowych i cywilnych związanych z obronnością państwa. Młodzież cywilną przygotowuje do zadań publicznych, szczególnie w zakresie bezpieczeństwa narodowego oraz systemu reagowania kryzysowego.

W strukturach Akademii znajduje się jedyne w Polsce i jedno z najnowocześniejszych w Europie Centrum Symulacji i Komputerowych Gier Wojennych, specjalistyczne Centrum Szkolenia Obrony przed Bronią Masowego Rażenia, a także Centrum Badań nad Bezpieczeństwem, stanowiące ośrodek analiz i ekspertyz na potrzeby organów władzy publicznej.

Do dyspozycji studentów są przeznaczone nowoczesne sale wykładowe i laboratoria, 12 sal konferencyjnych, zinformatyzowana biblioteka z blisko milionem woluminów, czytelnia internetowa, blisko 1000 miejsc hotelowo-internatowych, stołówka akademicka, restauracja oraz bogata infrastruktura sportowa: hale sportowe, kryty basen, sauna, siłownia, stadion sportowy z bieżnią lekkoatletyczną i korty tenisowe. Studenci Akademii mogą uczestniczyć w wymianie partnerskich uczelni zagranicznych w ramach programu Erasmus +, a także odbyć specjalne szkolenie wojskowe przygotowane w oparciu o potrzeby Narodowych Sił Rezerwowych.

Działalność naukowa prowadzona w Akademii Sztuki Wojennej obejmuje działalność statutową, prowadzoną przez podstawowe jednostki organizacyjne, którymi są Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego oraz Wydział Wojskowy.

Wydział Zarządzania i Dowodzenia

Wydział Zarządzania i Dowodzenia to licząca się jednostka dydaktyczna, konkurencyjna na rynku dydaktycznym dzięki ofercie kształcenia w zakresie unikalnych specjalności w ramach prowadzonych kierunków studiów. 

Prowadząc badania i edukację w obszarze nauk o bezpieczeństwie i nauk o zarządzaniu, wypełnia oczekiwania wojska oraz podmiotów gospodarki narodowej. Studia I i II stopnia prowadzone są na kierunkach: zarządzanie i dowodzenie, logistyka, lotnictwo oraz ekonomika obronności. W ofercie znajdują się również studia podyplomowe i doktoranckie oraz kursy. Wydział stale rozwija swoją rolę doradczą i opiniotwórczą, wiążąc aspekt społeczny, gospodarczy z obszarem bezpieczeństwa i obronności państwa.

www.wzid.akademia.mil.pl

Oferta edukacyjna
Wydziału Zarządzania i Dowodzenia


Studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia

Kierunki studiów i poziomy kształcenia:


1. ZARZĄDZANIE I DOWODZENIE w specjalnościach:
 • zarządzanie i dowodzenie  w organizacjach publicznych (I i II stopnia)
 • zarządzanie zasobami ludzkimi (I i II stopnia)
 • zarządzanie jakością (I i II stopnia)
 • zarządzanie systemami informacyjnymi (I i II stopnia)

 • 2. LOGISTYKA w specjalnościach:
 • logistyka przedsiębiorstwa (I i  II stopnia)
 • transport (I i II stopnia)
 • logistyka w sytuacjach kryzysowych (I stopnia)
 • logistyka wojskowa (I stopnia)

 • 3. EKONOMIKA OBRONNOŚCI w specjalności:
 • ekonomika obronności państwa (I stopnia)

 • 4. LOTNICTWO w specjalnościach:
 • organizacje lotnicze (I i II stopnia)
 • zarządzanie ruchem lotniczym (I stopnia)
 • zarządzanie bezpieczeństwem w lotnictwie (II stopnia)

 • Studia podyplomowe:

 • bezpieczeństwo ekonomiczne państwa
 • logistyka systemów gospodarczych
 • obsługa celna w transporcie międzynarodowym
 • zarządzanie bezpieczeństwem informacji
 • zarządzanie lotnictwem
 • zarządzanie przedsiębiorstwami z branży zbrojeniowej
 • zarządzanie w organizacjach publicznych
 • zarządzanie zasobami ludzkimi

  KONTAKT

  Wydział Zarządzania i Dowodzenia

  (budynek nr 94)
  e-mail: dziekanat.wzid@akademia.mil.pl
  strona internetowa: www.wzid.akademia.mil.pl
  Dziekanat WZiD– tel./faks: 261 813 189

  Informacje o rekrutacji:
  Studia stacjonarne I i II stopnia – tel. 261 813 822
  Studia doktoranckie – tel. 261 813 555
  Studia podyplomowe – tel. 261 813 586
 • Wydział Bezpieczeństwa Narodowego

  Misją Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego jest przygotowanie wojskowych i cywilnych profesjonalistów z obszaru bezpieczeństwa do rozwiązywania problemów w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego poprzez prowadzenie interdyscyplinarnych badań naukowych, realizację nowoczesnych programów nauczania oraz wsparcie i doradztwo naukowe podmiotów działających w obszarze bezpieczeństwa i obronności państwa.

  To wiodący ośrodek w zakresie rozwijania, kształtowania i propagowania narodowej myśli strategicznej, a także w zakresie studiów związanych z bezpieczeństwem narodowym i międzynarodowym.

  Wydział prowadzi studia I i II stopnia na kierunkach: bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne, bezpieczeństwo międzynarodowe oraz studia podyplomowe, a także doktoranckie w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie i nauki o obronności. Sprawuje także doradztwo ekspercko-analityczne w obszarze bezpieczeństwa i obronności dla struktur administracji państwowej oraz podmiotów gospodarczych w kraju i zagranicą.

  www.wbn.akademia.mil.pl

  Oferta Edukacyjna
  Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego


  Studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia

  Kierunki studiów i poziomy kształcenia:

  1. BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE w specjalnościach:
 • zarządzanie kryzysowe (I i II stopnia)
 • ochrona i obrona narodowa (I i II stopnia)
 • bezpieczeństwo informacyjne (I i II stopnia)

 • 2. BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE w specjalnościach:
 • bezpieczeństwo publiczne (I i II stopnia)
 • bezpieczeństwo powszechne (I i II stopnia)
 • bezpieczeństwo społeczne (I i II stopnia)

 • 3. BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE w specjalności:
 • obszar posowiecki (I stopnia)
 • obszar azjatycki (I stopnia)
 • obszar europejski (I stopnia)
 • obszar bliskowschodni (I stopnia)

 • Studia podyplomowe:

 • bezpieczeństwo narodowe*
 • bezpieczeństwo wewnętrzne
 • bezpieczeństwo cyberprzestrzeni RP*
 • międzynarodowe stosunki wojskowe
 • zarządzanie kryzysowe
  ________________
  * Wymagane jest ukończenie studiów II stopnia.

 • KONTAKT

  Wydział Bezpieczeństwa Narodowego

  (budynek nr 25)
  e-mail: dziekanat.wbn@akademia.mil.pl
  Strona internetowa: www.wbn.akademia.mil.pl
  Dziekanat WBN – tel./faks: 261 814 110

  Informacje o rekrutacji:
  Studia I i II stopnia – tel. 261 814 438
  Studia doktoranckie – tel. 261 814 657
  Studia podyplomowe – tel. 261 814 657

  Wydział Wojskowy

  Misją Wydziału Wojskowego jest kształcenie i doskonalenie kadr dowódczo-sztabowych na potrzeby systemu dowodzenia i kierowania Sił Zbrojnych RP, we współpracy z sojuszniczymi i narodowymi organami dowodzenia oraz ośrodkami naukowo-badawczymi.

  Wydział jest głównym ośrodkiem w zakresie rozwijania, kształtowania
  i propagowania sztuki wojennej, w tym przede wszystkim: sztuki operacyjnej (myślenia strategicznego) i taktyki, dowodzenia, wsparcia i zabezpieczenia działań.

  Oficerowie kształcą się w ramach Podyplomowych Studiów Operacyjno-Taktycznych, Podyplomowych Studiów Operacyjno-Strategicznych, Podyplomowych Studiów Polityki Obronnej oraz innych studiów podyplomowych i kursów na rzecz Sił Zbrojnych i instytucji związanych z obronnością państwa. Dodatkowo prowadzone są studia I i II stopnia na kierunku obronność, niestacjonarne studia podyplomowe i studia doktoranckie dla osób cywilnych, głównie na potrzeby SZ RP oraz w zakresie obronności państwa.

  www.wwoj.akademia.mil.pl

  Oferta edukacyjna
  Wydziału Wojskowego


  Studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia

  1. OBRONNOŚĆ w specjalnościach:
 • obrona terytorialna (I stopnia)
 • współczesne konflikty zbrojne (I stopnia)
 • obronność państwa (II stopnia)

 • Specjalność obrona terytorialna jest ukierunkowana na najnowszy, piąty rodzaj sił zbrojnych przygotowujący do pracy w służbach związanych z bezpieczeństwem państwa; specjalność współczesne konflikty zbrojne ma przygotować analityków zajmujących się zagrożeniami i wyzwaniami współczesnego bezpieczeństwa.

  Studia podyplomowe:

 • ochrona i bezpieczeństwo cyberprzestrzeni
 • zarządzanie w sztabach wojskowych
 • współpraca cywilnowojskowa
 • współczesne konflikty zbrojne
 • dowodzenie w organizacjach wielonarodowych
 • zarządzanie i dowodzenie w środowisku zautomatyzowanych systemów teleinformatycznych
 • polemologia – nauka o wojnie i pokoju

 • KONTAKT

  Wydział Wojskowy

  (budynek nr 101)
  e-mail: dziekanat.wwoj@akademia.mil.pl
  Strona internetowa: www.woj.akademia.mil.pl
  Dziekanat WWoj – tel./faks: 261 813874, 261 813 399, faks. 261 813 515

  Informacje o rekrutacji:
  Studia I i II stopnia – tel. 261 813 137
  Studia podyplomowe - tel. 261 813 137

  Informacje dla kandydatów


  Studia dla osób cywilnych

  Akademia Sztuki Wojennej prowadzi publiczne studia wyższe: licencjackie, magisterskie, doktoranckie i podyplomowe dla osób cywilnych w obszarach bezpieczeństwa i obronności. 

  Przyjęcie na studia nie wiąże się z powołaniem do służby wojskowej, a ukończenie studiów nie powoduje automatycznego uzyskania stopnia oficerskiego – Akademia nie prowadzi kształcenia kandydatów na żołnierzy zawodowych, lecz ułatwia przyjęcie absolwenta do zawodowej służby wojskowej. 

  Podstawowe kierunki kształcenia oferowane przez wydziały Akademii Sztuki Wojennej, to:  Zarządzanie i dowodzenie, Logistyka, Lotnictwo, Obronność, Bezpieczeństwo narodowe, Bezpieczeństwo międzynarodowe, Bezpieczeństwo wewnętrzne i Administracja.  
   
  Okres pobierania nauki na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych wynosi:

 • dla studiów I stopnia – 3 lata (6 semestrów),
 • dla studiów II stopnia – 2 lata (4 semestry),
 • dla studiów doktoranckich – 4 lata (8 semestrów),
 • dla studiów podyplomowych – 1 rok (2 semestry).

 • www.akademia.mil.pl/kandydat

  Zasady rekrutacji

  Zasady rekrutacji - I stopnień

  Przyjęcie kandydatów na pierwszy rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I stopnia (licencjackich) odbywa się na podstawie wyników egzaminu maturalnego. Przyjęcie kandydatów, którzy zdawali egzamin dojrzałości – na podstawie wyników tego egzaminu.  Jeśli kandydat nie zdawał określonego przedmiotu na egzaminie dojrzałości – na podstawie oceny końcowej z odpowiedniego przedmiotu uzyskanej w szkole średniej.

  Podstawą przyjęcia na studia są wyniki lub ocena z języka obcego nowożytnego oraz wyniki lub ocena z dwóch przedmiotów, wybranych spośród przewidzianych w warunkach rekrutacji na określony kierunek studiów.

  Liczbę punktów z języka obcego oraz przedmiotów objętych postępowaniem rekrutacyjnym określa się na podstawie wyników części pisemnej egzaminu maturalnego zdawanego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.

  Przedmioty stanowiące podstawę rekrutacji na studia są wybierane przez kandydata (jeden język obcy i dwa inne przedmioty):

 • Bezpieczeństwo Narodowe – przedmioty do wyboru: geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, informatyka;
 • Bezpieczeństwo Wewnętrzne – przedmioty do wyboru: geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, informatyka;
 • Bezpieczeństwo Międzynarodowe – przedmioty do wyboru: geografia, historia, wiedza o społeczeństwie;
 • Ekonomika Obronności – przedmioty do wyboru: geografia, matematyka, informatyka, wiedza o społeczeństwie;
 • Logistyka – przedmioty do wyboru: geografia, matematyka, informatyka, wiedza o społeczeństwie;
 • Lotnictwo – przedmioty do wyboru: geografia, historia, matematyka, informatyka, wiedza o społeczeństwie;
 • Obronność – przedmioty do wyboru: geografia, historia, matematyka, informatyka, wiedza o społeczeństwie;
 • Zarządzanie i dowodzenie – przedmioty do wyboru: geografia, matematyka, informatyka, wiedza o społeczeństwie;

 • Na pierwszy rok studiów z pominięciem postępowania rekrutacyjnego przyjmowani są laureaci olimpiad przedmiotowych stopnia centralnego. Finaliści olimpiad przedmiotowych stopnia centralnego otrzymują maksymalną liczbę punktów z przedmiotu będącego treścią olimpiady i stanowiącego podstawę rekrutacji na wybrany kierunek studiów. Podstawą uzyskania uprawnień jest dokument wydany przez główny komitet organizacyjny danej olimpiady. O kolejności przyjmowania na pierwszy rok studiów w ramach limitu miejsc decyduje łączna liczba punktów uzyskanych przez kandydata w postępowaniu rekrutacyjnym.

  Rejestracja kandydatów na studia prowadzona jest wyłącznie w internetowym systemie rejestracji kandydatów. Termin aktywacji systemu jest ogłaszany na stronie internetowej.
   
  Warunkiem zarejestrowania kandydata na studia jest:

  1. wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego, w tym zamieszczenie aktualnego zdjęcia wykonanego w kolorowej technice cyfrowej w formacie JPG, JPEG o wymiarach 242 x 301 pikseli i rozdzielczości minimum 300 DPI (tzw. „zdjęcie legitymacyjne” lub „do dowodu osobistego”),

  2. dokonanie opłaty rekrutacyjnej na wskazane konto bankowe.

  Decyzję w sprawie przyjęcia na określony kierunek studiów, w ramach ustalonego limitu, podejmują komisje rekrutacyjne. Komisje rekrutacyjne ogłaszają listy osób przyjętych na określony kierunek studiów na uczelnianych stronach internetowych.  Decyzję kandydaci otrzymują także na piśmie.

  Kandydaci zakwalifikowani na studia składają następujące dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na studia,
 • ankietę osobową,
 • świadectwo dojrzałości lub odpis świadectwa dojrzałości wydany przez szkołę lub organizację International Baccalaureate Organization w Genewie (dotyczy kandydatów na studia I stopnia),
 • potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem postępowania rekrutacyjnego,
 • jedną fotografię formatu 35 x 45 mm.

 • Kandydaci, którzy nie zostali przyjęci na określony kierunek studiów, zostają wpisani na listę rezerwową. Osoby z tej listy są przyjmowane na studia w przypadku rezygnacji kandydatów przyjętych. Przyjmowanie kandydatów z listy rezerwowej może następować do 30 dnia pierwszego miesiąca roku akademickiego, na który prowadzona była rekrutacja. Kandydaci z listy rezerwowej mogą również ubiegać się o przyjęcie na inny kierunek studiów prowadzony w Akademii, na którym pozostają wolne miejsca po zakończeniu rekrutacji.

  Od decyzji komisji rekrutacyjnej kandydatowi przysługuje prawo odwołania do uczelnianej komisji rekrutacyjnej w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. Podstawą odwołania od decyzji może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia.

  Zasady rekrutacji – II stopień

  Przyjęcie kandydatów na studia II stopnia odbywa się według następujących zasad:
  1)   kandydaci muszą posiadać tytuł zawodowy licencjata, inżyniera albo magistra,
  2)   podstawą kwalifikacji jest ocena uzyskana na dyplomie oraz średnia ocen uzyskanych w toku studiów I stopnia.

  W przypadku, gdy liczba kandydatów na studia przekracza limit ustalony dla danego kierunku, przeprowadza się dodatkowo test kwalifikacyjny.

  Decyzję w sprawie przyjęcia na określony kierunek studiów, w ramach ustalonego limitu, podejmują komisje rekrutacyjne. Komisje rekrutacyjne ogłaszają listy osób przyjętych na określony kierunek studiów.  Decyzję kandydaci otrzymują na piśmie.

  Kandydaci zakwalifikowani na studia II stopnia składają następujące dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na studia (na specjalnym formularzu);
 • ankieta osobowa;
 • odpis dyplomu ukończenia odpowiednich studiów wyższych;
 • kserokopia dowodu osobistego;
 • potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem postępowania rekrutacyjnego;
 • 2 fotografie-  format legitymacyjny 35 x 45 mm;
 • suplement do dyplomu z wyliczoną średnią z 6 semestrów lub zaświadczenie o średniej z 6 semestrów (jeśli w suplemencie brak wyliczonej średniej).

 • Osoby, które ukończyły studia wyższe na kierunku innym niż kierunek, na który zostały przyjęte na studia II stopnia, mogą być zobowiązane do zaliczenia w czasie studiów różnic programowych, wynikających z porównania efektów kształcenia z przedmiotów kierunkowych, określonych dla studiów I stopnia  w wybranym kierunku. Zakres różnic programowych i termin ich zaliczenia ustala dziekan.

  Kandydaci, którzy nie zostali przyjęci na określony kierunek studiów, zostają wpisani na listę rezerwową. Osoby z tej listy są przyjmowane na studia w przypadku rezygnacji kandydatów przyjętych. Przyjmowanie kandydatów z listy rezerwowej może następować do 30 dnia pierwszego miesiąca roku akademickiego, na który prowadzona była rekrutacja. Kandydaci z listy rezerwowej mogą również ubiegać się o przyjęcie na inny kierunek studiów prowadzony w Akademii, na którym pozostają wolne miejsca po zakończeniu rekrutacji.

  Od decyzji komisji rekrutacyjnej kandydatowi przysługuje prawo odwołania do uczelnianej komisji rekrutacyjnej w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. Podstawą odwołania od decyzji może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia. 

  Kontakt

  Wydział Zarządzania i Dowodzenia
  (budynek nr 94)
  e-mail: dziekanat.wzid@akademia.mil.pl
  Strona internetowa: www.wzid.akademia.mil.pl
  Dziekanat WZiD– tel./faks: 261 813 189

  Informacje o rekrutacji:
  Studia stacjonarne I i II stopnia – tel. 261 813 222
  Studia doktoranckie – tel. 261 813 555
  Studia podyplomowe – tel. 261 813 568


  Wydział Bezpieczeństwa Narodowego
  (budynek nr 25)
  e-mail: dziekanat.wbn@akademia.mil.pl
  Strona internetowa: www.wbn.akademia.mil.pl
  Dziekanat WBN – tel./faks: 261 814 110

  Informacje o rekrutacji:
  Studia I i II stopnia – tel. 261 814 438
  Studia doktoranckie – tel. 261 814 657
  Studia podyplomowe – tel. 261 814 657


  Wydział Wojskowy
  (budynek nr 101)
  e-mail: dziekanat.wwoj@akademia.mil.pl
  Dziekanat WWoj – tel.: 261 813 874, 261 813 399, faks. 261 813 515

  Informacje o rekrutacji:
  Studia I i II stopnia – tel. 261 813 137
  Studia podyplomowe - tel. 261 813 137

  Erasmus+

  STUDIA I PRAKTYKI ZAGRANICZNE
  Program Erasmus+

  Studenci Akademii Sztuki Wojennej mają możliwość wyjazdu na część swoich studiów lub na praktyki do zagranicznych uczelni lub instytucji partnerskich w ramach programu Erasmus+.

  Uczelnie zagraniczne:

 • Austria >> Theresan Military Academy
 • Belgia >> Université de Liège
 • Bułgaria >>National Defence College, University of Transport, Varna Free University, National Military University, University of National and World Economy, Academy of Economics, New Bulgarian University
 • Chorwacja >> University of Dubrovnik, Polytechnic of Međimurje in Čakovec, Rochester Institute of Technology Republika Cypryjska University of Nicosia
 • Czechy >> Technical University of Ostrava, College of Logistics, Masaryk University, Tomas Bata University, University of Defence, Czech University of Life Sciences Prague
 • Estonia >> Estonian Academy of Security, Estonian Aviation Academy
 • Francja >> Ecole de Commerce Europeenne, Bordeaux / Lyon, Ecole Superieure / Montpellier
 • Grecja >> University of Thessaly
 • Hiszpania >> Universidad de Castilla - La Mancha, Universidad de Almeria
 • Litwa >> Military Academy of Lithuania
 • Łotwa >> Transport and Telecomunication Institute, Daugavpils University, Rezeknes Augstskola
 • Macedonia >> International Balkan University
 • Niemcy >> Technische Univeritat Dreseden, Helmut-Schmidt-Universität
 • Portugalia >> Universidade Nova de Lisboa, Academia Militar, Universidade Lusofona de Humanidades e Tecnologias, Universidade do Porto
 • Rumunia >> National University of Political Studies and Public Administration, Universitatea Babes-Bolyai, Henri Coanda Air Force Academy, „Nicolae Balcescu” Land Forces Academy
 • Słowacja >> Academy of the Police Force / Bratislava, Akadémia Ozbrojených Síl, UMB / Banska Bystr
 • Słowenia >> University of Ljubljana, University of Maribor
 • Turcja >> Suleyman Demirel University, EGE University, Erciyes University
 • Węgry >> National University of Public Service, University of Miskolc
 • Włochy >> University of Calabria, Università Degli Studi di Torino, Università di Pisa, Universita degli Studi di Brescia, Universita’Degli Studi Del Molise

 • Instytucje zagraniczne oferujące praktyki:

 • Austria >> LKW WALTER
 • Belgia >> Bright Case International Law Firm
 • Bułgaria >> Vasil Levski National Defence University, New Bulgarian University
 • Chorwacja >> Bunch (Zagreb Croatia), Romeo&Juliet Travel Agency
 • Czechy >> Univerzita Tomáse Bati ve Zlíne, Komunikujeme.o.s, University of Defence
 • Estonia >> Estonian Academy of Security, Estonian Aviation Academy
 • Finlandia >> ISFAE Ry (Helsinki Finland)
 • Francja >> Afromedianet (Chanay France)
 • Grecja >> Dora Stratou Theatre Athens, Archipelagos Institute of Marine Conservation
 • Hiszpania >> Rent the Sun ( Barcelona Spain, Universidad de Almeria
 • Litwa >> Vilnius Gediminas Technical University
 • Macedonia >> International Balkan University
 • Malta >> Stage Malta, Steel Eagle Commerce LTD, AEGEE-Valletta
 • Niemcy >> Altigi GmbH / Goodgame Studios, Helmut-Schmidt-Universität
 • Portugalia Universidade Nova de Lisboa, ISCAP International Office
 • Słowenia >> University of Ljubljana, University of Maribor
 • Turcja >> Suleyman Demirel University, EGE University, Erciyes University
 • Węgry >> Supra Vita Language School, Ad Futurus Foundation
 • Włochy >> Westhouse Italia Srl , University of Calabria, Università Degli Studi di Torino

 • Kwoty stypendium dla uczestnika programu Erasmus+


  Szczegółowe informacje na stronie:erasmus.akademia.mil.pl
  Siedziba Zespołu ds. Procesu Bolońskiego: bud. 4, p. 118, 113, 130 oraz bud. 25, p. 80

  Więcej informacji: erasmus.akademia.mil.pl

  Znajdź uczelnię
  Znajdź kierunek

  RANKING POPULARNOŚCI KIERUNKÓW

  2016 2015 2014 2013 2012 2011

  43.67Lekarski - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

  31.69Kierunek lekarsko-dentystyczny - Gdański Uniwersytet Medyczny

  31.23Aktorstwo - Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi

  30.17kierunek lekarsko-dentystyczny - Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

  28.19Lekarsko-dentystyczny - Uniwersytet Medyczny w Lublinie

  więcej

  Aktualności
  UW nawiązał współpracę z Uniwersytetem w Cambridge

  UW nawiązał współpracę z Uniwersytetem w Cambridge

  Uniwersytet Warszawski oraz brytyjska uczelnia rozpoczęły współpracę opierającą się na rozwoju polskiego programu studiów na Uniwersytecie w Cambridge. Do podpisania porozumienia pomiędzy obiema placówkami doszło 14 lipca br, a współpracę rozpoczęto oficjalnie w dniu 28 ...

  czytaj więcej >>

  Do 15 września dodatkowa rekrutacja na UKSW

  Do 15 września dodatkowa rekrutacja na UKSW

  Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie rozpoczął dodatkową rekrutacje na studia. Na kandydatów czekają wolne miejsca na stacjonarnych studiach pierwszego i drugiego stopnia, a także jednolitych magisterskich. Zapisy kandydatów potrwają do dnia 15 września ...

  czytaj więcej >>

  PW zaprasza na III Dzień Popularyzacji Matematyki

  PW zaprasza na III Dzień Popularyzacji Matematyki

  Politechnika Warszawska zaprasza do udziału w trzeciej edycji Dnia Popularyzacji Matematyki. Wydarzenie organizowane jest wspólnie przez Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych uczelni oraz wybitnych popularyzatorów tej dziedziny nauki z całej Polski. Adresatami inicjatywy ...

  czytaj więcej >>

  Trwają zapisy na kursy Uniwersytetu Otwartego UW

  Trwają zapisy na kursy Uniwersytetu Otwartego UW

  W dniu 10 sierpnia br. Uniwersytet Otwarty UW rozpoczął rekrutację na kursy otwarte, które realizowane będą w I trymestrze nowego roku akademickiego 2017/18. Zajęcia prowadzić będą wybitni specjaliści w dziedzinie nauki, polityce i kulturze. Koszty uczestnictwa w 30-godzinnych ...

  czytaj więcej >>

  Studia w ALK wysoko w rankingu „Financial Times”

  Studia w ALK wysoko w rankingu „Financial Times”

  Studia na kierunku Finanse i rachunkowość prowadzone przez Akademię Leona Koźmińskiego znalazły się w czołówce światowego rankingu „Financial Times”.W prestiżowym zestawieniu opublikowanym 19 czerwca br. polską uczelnię sklasyfikowano na 15. pozycji, co jest wynikiem o trzy ...

  czytaj więcej >>  Polityka plików "cookie":

  Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

  copyright © 2016 Imedia Group 03-918 W-wa, ul. Łotewska 17/2, tel.: 22 616-06-14   formularz kontaktowy