Politechnika Warszawska, Plac Politechniki 1 - www.studiawarszawa.com

top

Strona główna

Studia Warszawa
img_ucz
Politechnika Warszawska
logo_ucz

00-661 Warszawa, woj. mazowieckie

Plac Politechniki 1 zobacz na mapie>>

tel.: (22) 234 7412, (22) 629 6070, fax.: (22) 234 7429

www: www.pw.edu.pl

e-mail: rekrutacja@ca.pw.edu.pl

Oferta edukacyjna - studia I stopnia

POLITECHNIKA WARSZAWSKA - FILIA W PŁOCKU

Wydział ADMINISTRACJI NAUK SPOŁECZNYCH

Wydział ARCHITEKTURY

Wydział CHEMICZNY

Wydział ELEKTRONIKI I TECHNIK INFORMACYJNYCH

Wydział ELEKTRYCZNY

Wydział FIZYKI

Wydział GEODEZJI I KARTOGRAFII

Wydział INŻ. CHEMICZNEJ I PROCESOWEJ

Wydział INŻYNIERII LĄDOWEJ

Wydział INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ

Wydział INŻYNIERII PRODUKCJI

Wydział INŻYNIERII ŚRODOWISKA

Wydział MATEMATYKI I NAUK INFORMACYJNYCH

Wydział MECHANICZNY ENERGRTYKI I LOTNICTWA

Wydział MECHATRONIKI

Wydział SAMOCHODÓW I MASZYN ROBOCZYCH

Wydział TRANSPORTU

Wydział ZARZĄDZANIA

Oferta edukacyjna - studia II stopnia

POLITECHNIKA WARSZAWSKA - FILIA W PŁOCKU

Wydział ADMINISTRACJI NAUK SPOŁECZNYCH

Wydział ARCHITEKTURY

Wydział CHEMICZNY

Wydział ELEKTRONIKI I TECHNIK INFORMACYJNYCH

Wydział ELEKTRYCZNY

Wydział FIZYKI

Wydział GEODEZJI I KARTOGRAFII

Wydział INŻ. CHEMICZNEJ I PROCESOWEJ

Wydział INŻYNIERII LĄDOWEJ

Wydział INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ

Wydział INŻYNIERII PRODUKCJI

Wydział INŻYNIERII ŚRODOWISKA

Wydział MATEMATYKI I NAUK INFORMACYJNYCH

Wydział MECHANICZNY ENERGRTYKI I LOTNICTWA

Wydział MECHATRONIKI

Wydział SAMOCHODÓW I MASZYN ROBOCZYCH

Wydział TRANSPORTU

Wydział ZARZĄDZANIA

Galeria
galeria_uczgaleria_uczgaleria_uczgaleria_uczgaleria_uczgaleria_uczgaleria_uczgaleria_uczgaleria_uczgaleria_uczgaleria_uczgaleria_ucz
W kilku słowach o uczelni...

O Politechnice...


Studia w Warszawie to dobre rozwiązanie dla wszystkich, którzy chcą zdobyć wiedzę i kompetencje niezbędne do szybkiego odnalezienia się na rynku pracy – szczególnie, jeśli ich plany zawodowe wiążą się ze studiami na Politechnice.

Politechnika Warszawska to najstarsza uczelnia techniczna w kraju. Kształci inżynierów i przyczynia się do rozwoju technicznego i technologicznego już od ponad 100 lat!

Oferta edukacyjna Politechniki Warszawskiej obejmuje studia tak pierwszego, jak i drugiego stopnia – razem ponad 30 kierunków studiów, w tym studia w języku angielskim. Składają się na nią następujące jednostki dydaktyczne:

Wydział ADMINISTRACJI NAUK SPOŁECZNYCH
Wydział ARCHITEKTURY
Wydział CHEMICZNY
Wydział ELEKTRONIKI I TECHNIK INFORMACYJNYCH
Wydział ELEKTRYCZNY
Wydział FIZYKI
Wydział GEODEZJI I KARTOGRAFII
Wydział INŻ. CHEMICZNEJ I PROCESOWEJ
Wydział INŻYNIERII LĄDOWEJ
Wydział INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ
Wydział INŻYNIERII PRODUKCJI
Wydział INŻYNIERII ŚRODOWISKA
Wydział MATEMATYKI I NAUK INFORMACYJNYCH
Wydział MECHANICZNY ENERGRTYKI I LOTNICTWA
Wydział MECHATRONIKI
Wydział SAMOCHODÓW I MASZYN ROBOCZYCH
Wydział TRANSPORTU
Wydział ZARZĄDZANIA

Politechnika Warszawska posiada również swój oddział w Płocku.

Władze Politechniki Warszawskiej:
Jego Magnificencja Rektor Politechniki Warszawskiej – Prof. dr hab. inż. Jan Szmidt
Prorektor ds. Filii w Płocku – Prof. dr hab. inż. Janusz Zieliński
Prorektor ds. Nauki- Prof. dr hab. Rajmund Bacewicz
Prorektor ds. Ogólnych – Prof. dr hab. inż. Zbigniew Kledyński
Prorektor ds. Rozwoju – Prof. dr hab. inż. Stanisław Wincenciak
Prorektor ds. Studenckich – Prof. dr hab. inż. Władysław Wieczorek
Prorektor ds. Studiów – Prof. nzw. dr hab. inż. Krzysztof Lewenstein

Rekrutacja na Studia na Politechnice Warszawskiej w Warszawie

Politechnika Warszawska prowadzi rekrutacją na studia w Warszawie oraz w Płocku (w swojej filii).

Kandydaci na studia I stopnia wybierają spośród studiów:
• licencjackich (3 lata);
• inżynierskich (3,5 roku lub 4 lata).

Rejestrując się na studia, kandydat wybiera maksymalnie pięć list przyjęć, czyli wariantów uwzględniających:
• wydział;
• kierunek;
• język wykładowy;
• termin rozpoczęcia studiów.

Kandydaci posiadający dyplom licencjata lub inżyniera mogą ubiegać się o przyjęcie na studia magisterskie trwające 1,5 roku lub 2 lata. Studia magisterskie rozpoczynają się w października oraz lutym, w zależności od wybranego kierunku studiów.

O przyjęcie na studia w Warszawie lub w filii Politechniki Warszawskiej w Płocku mogą ubiegać się nie tylko osoby posiadające obywatelstw polskie, lecz również:
• osoby posiadające Kartę Polaka;
• obywatele krajów Unii Europejskiej, Islandii, Lichtensteinu, Norwegii i Szwajcarii;
• cudzoziemcy posiadający status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej;
• cudzoziemcy posiadający zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich;
• cudzoziemcy korzystający z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Życie studenckie


Współpraca z zagranicą

Politechnika Warszawska współpracuje z ponad 180 uczelniami zagranicznymi!

Działalność organizacyjna studentów oraz aktywność sportowa i kulturalna

Na Politechnice Warszawskiej działa ponad 100 kół naukowych oraz różnego rodzaju stowarzyszeń i organizacji studenckich.

Wysoka jakość kształcenia

Politechnika Warszawska regularnie zdobywa pierwsze miejsce w rankingach uczelni technicznych organizowanych przez „Rzeczpospolitą” oraz „Perspektywy”. Realizuje również największy w Polsce projekt R&D (Badania i rozwój), posiada własne Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT oraz inne centra badawcze.

Politechnika Warszawska oferuje również możliwość kariery akademickiej – należy do najbardziej prodoktoranckich uczelni w kraju.

Studia za darmo!

Studia na Politechnice Warszawskiej są bezpłatne! Wyjątek mogą stanowić tylko poszczególne zajęcia, niemniej studenci są informowani o ewentualnych kosztów przed ich rozpoczęciem.

Znajdź uczelnię
Znajdź kierunek

RANKING POPULARNOŚCI KIERUNKÓW

2016 2015 2014 2013 2012 2011

43.67Lekarski - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

31.69Kierunek lekarsko-dentystyczny - Gdański Uniwersytet Medyczny

31.23Aktorstwo - Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi

30.17kierunek lekarsko-dentystyczny - Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

28.19Lekarsko-dentystyczny - Uniwersytet Medyczny w Lublinie

więcej

Aktualności
UW nawiązał współpracę z Uniwersytetem w Cambridge

UW nawiązał współpracę z Uniwersytetem w Cambridge

Uniwersytet Warszawski oraz brytyjska uczelnia rozpoczęły współpracę opierającą się na rozwoju polskiego programu studiów na Uniwersytecie w Cambridge. Do podpisania porozumienia pomiędzy obiema placówkami doszło 14 lipca br, a współpracę rozpoczęto oficjalnie w dniu 28 ...

czytaj więcej >>

Do 15 września dodatkowa rekrutacja na UKSW

Do 15 września dodatkowa rekrutacja na UKSW

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie rozpoczął dodatkową rekrutacje na studia. Na kandydatów czekają wolne miejsca na stacjonarnych studiach pierwszego i drugiego stopnia, a także jednolitych magisterskich. Zapisy kandydatów potrwają do dnia 15 września ...

czytaj więcej >>

PW zaprasza na III Dzień Popularyzacji Matematyki

PW zaprasza na III Dzień Popularyzacji Matematyki

Politechnika Warszawska zaprasza do udziału w trzeciej edycji Dnia Popularyzacji Matematyki. Wydarzenie organizowane jest wspólnie przez Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych uczelni oraz wybitnych popularyzatorów tej dziedziny nauki z całej Polski. Adresatami inicjatywy ...

czytaj więcej >>

Trwają zapisy na kursy Uniwersytetu Otwartego UW

Trwają zapisy na kursy Uniwersytetu Otwartego UW

W dniu 10 sierpnia br. Uniwersytet Otwarty UW rozpoczął rekrutację na kursy otwarte, które realizowane będą w I trymestrze nowego roku akademickiego 2017/18. Zajęcia prowadzić będą wybitni specjaliści w dziedzinie nauki, polityce i kulturze. Koszty uczestnictwa w 30-godzinnych ...

czytaj więcej >>

Studia w ALK wysoko w rankingu „Financial Times”

Studia w ALK wysoko w rankingu „Financial Times”

Studia na kierunku Finanse i rachunkowość prowadzone przez Akademię Leona Koźmińskiego znalazły się w czołówce światowego rankingu „Financial Times”.W prestiżowym zestawieniu opublikowanym 19 czerwca br. polską uczelnię sklasyfikowano na 15. pozycji, co jest wynikiem o trzy ...

czytaj więcej >>Polityka plików "cookie":

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

copyright © 2016 Imedia Group 03-918 W-wa, ul. Łotewska 17/2, tel.: 22 616-06-14   formularz kontaktowy