Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie (UWMCS), Plac Żelaznej Bramy 10

00-136 Warszawa, woj. mazowieckie
- www.studiawarszawa.com

top

Strona główna

Studia Warszawa
img_ucz
Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie (UWMCS)
logo_ucz

00-136 Warszawa, woj. mazowieckie

Plac Żelaznej Bramy 10

00-136 Warszawa, woj. mazowieckie
zobacz na mapie>>

tel.: 22 675 88 65, 22 654 96 04, fax.: 22 675 88 66

www: www.uczelniawarszawska.pl

e-mail: informacja@uwmsc.pl, rekrutacja@uwmsc.pl

Oferta edukacyjna - studia I stopnia

Budownictwo

Eksploatacja i zarządzanie nieruchomościami

Inżynieria produkcji budowlanej

Konstrukcje budowlane

Organizacja i ekonomika budownictwa

Ekonomia

Bankowość i ubezpieczenia

Gospodarka nieruchomościami

Gospodarowanie zasobami ludzkimi

Międzynarodowe stosunki gospodarcze

Organizacja i ekonomika handlu

Przedsiębiorstwo na rynku międzynarodowym

Rachunkowość i analiza finansowa

Usługi logistyczne

Elektrotechnika

Instalacje elektryczne w budownictwie

Instalacje systemów alarmowych

Geodezja i kartografia

Inżynieria geodezyjna

Kataster i wycena nieruchomości

Systemy informacji przestrzennej

Pedagogika

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

Pedagogika pracy z doradztwem zawodowym

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką uzależnień

Pielęgniarstwo

Ratownictwo medyczne

Turystyka i rekreacja

Eko i agroturystyka

Hotelarstwo i gastronomia

Obsługa ruchu turystycznego

Zarządzanie biznesem turystycznym i rekreacyjnym

Oferta edukacyjna - studia II stopnia

Ekonomia

Ekonomika i organizacja handlu

Ekonomika i zarządzanie turystyką

Finanse i rachunkowość przedsiębiorstwa

Finanse publiczne

Gospodarka nieruchomościami

Gospodarowanie zasobami ludzkimi

Integracja europejska

Międzynarodowe stosunki gospodarcze

Przedsiębiorstwo na rynku międzynarodowym

Ubezpieczenia

Usługi logistyczne

Zarządzanie zakładami opieki zdrowotnej

Pedagogika

Edukacja zdrowotna

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

Pedagogika pracy

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Pedagogika resocjalizacyjna

Galeria
galeria_uczgaleria_uczgaleria_uczgaleria_uczgaleria_uczgaleria_uczgaleria_uczgaleria_uczgaleria_uczgaleria_ucz
W kilku słowach o uczelni...

Studia podyplomowe

Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie oferuje następujące kierunki kształcenia na studiach podyplomowych (niestacjonarnych):

 • Kontrola i audyt wewnętrzny w administracji publicznej i gospodarce (1700 zł / semestr)
 • Coaching-tutoring-mentoring (1500 zł / semestr)
 • Terapia zajęciowa (1500 zł / semestr)
 • Zarządzanie oświatą (1500 zł / semestr)
 • O Uczelni

  obrazek

  Z ogromną przyjemnością i satysfakcją przedstawiamy Państwu Uczelnię Warszawską im. Marii Skłodowskiej-Curie. Jesteśmy uczelnią przyjazną studentom i wysoko przez nich ocenianą.

  Kształcimy studentów w obszarze nauk:

  Technicznych:

 • budownictwo
 • geodezja i kartografia
 • elektrotechnika

 • Społecznych:
 • ekonomia
 • turystyka i rekreacja
 • pedagogika

 • Medycznych:
 • pielęgniarstwo
 • ratownictwo medyczne

 • W swojej ofercie posiadamy także studia podyplomowe. Na każdym kierunku studiów oferujemy szeroki wybór atrakcyjnych specjalności. Jesteśmy szkołą nowoczesną i konkurencyjną.

  Atrakcyjny program kształcenia w UW MSC jest ciągle konfrontowany z praktyką gospodarczą. Ścisłe i dobre kontakty ze środowiskiem biznesowym, a także ciągłe dostosowywanie oferty do zmieniających się potrzeb pracodawców sprawiają, że Uczelnia kształci zgodnie z potrzebami rynku i ułatwia studentom start zawodowy. Jest to niewątpliwie jeden z najistotniejszych mierników wartości studiów w UW MSC.

  Gorąco zapraszamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną w przekonaniu, że wybór Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie przyniesie Państwu osobistą satysfakcję i przyczyni się do zapewnienia konkurencyjnej pozycji zarówno na polskim, jak i europejskim rynku pracy.

  Misja Uczelni

  Uczelnię Warszawską im. Marii Skłodowskiej-Curie cechuje duża dostępność dla zainteresowanych nauką młodych ludzi. Celem Uczelni jest tworzenie dogodnych szans kariery dla wszystkich aktywnych studentów – zdolniejszych i mniej zdolnych, bogatszych i mniej zamożnych. Zadaniem priorytetowym jest umożliwienie młodzieży o niższych dochodach uzyskania wyższego wykształcenia.

  Misja UWMSC przejawia się w dążeniu do zapewnienia wysokiej jakości kształcenia oraz możliwie jak najlepszej weryfikacji jego efektów. Ważnym zadaniem jest promowanie aktywnych postaw, docenianie ambicji, pomysłowości i pracowitości wśród studentów i kadry naukowo-dydaktycznej. Nie mniej istotna jest dbałość o wysokie standardy etyczne oraz zapewnienie przyjaznej atmosfery w Uczelni umożliwiającej kształtowanie dobrej współpracy wykładowców i studentów.

  Władze Uczelni z pełną determinacją wspierają działalność organizacji studenckich. Wychodzi się z założenia, że członkostwo w organizacjach studenckich to doskonały fundament sukcesu na rynku pracy.

  Ważnym celem Uczelni jest dostosowywanie oferty edukacyjnej do zmieniających się potrzeb rynku pracy. Dokładamy wszelkich starań, aby oferowane kierunki i specjalności z jednej strony – jak najlepiej zaspokajały oczekiwania studentów, z drugiej zaś – dawały gwarancje zatrudnienia w konkurencyjnych firmach krajowych i zagranicznych.

  Za kluczową sprawę w procesie podnoszenia jakości kształcenia uznaje się ciągłą konfrontację wiedzy teoretycznej z praktyką gospodarczą. Uczelnia kładzie nacisk na to, aby studentom przekazać nie tylko uporządkowaną wiedzę teoretyczną, ale i umiejętności praktyczne. Stąd też studenci zapoznawani są z różnymi sposobami praktycznego uprawiania zawodu. Uczymy ich swobodnego poruszania się i skutecznego konkurowania na coraz bardziej wymagającym rynku pracy.

  Ważnym wyróżnikiem Uczelni i miernikiem jej wartości są kontakty nawiązane z doświadczonymi menedżerami i właścicielami firm. Dobre kontakty z pracodawcami to, obok rzetelnej wiedzy, ważna korzyść ze studiów w UWMSC.

  Nasze atuty

  NISKIE CZESNE

  Istotnym atutem Uczelni Warszawskiej jest niskie czesne. Zaznaczyć należy, że opłaty w tym zakresie charakteryzują się dużą stabilnością mimo zmieniających się uwarunkowań gospodarczych. Dzięki temu Uczelnia stwarza możliwości podjęcia studiów również przez osoby, które mają niższe dochody. W Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie wszyscy mają równe szanse.

  WYSOKA AKTYWNOŚĆ STUDENCKA

  W Uczelni Warszawskiej im. M. Skłodowskiej-Curie działa szereg kół naukowych i kół zainteresowań, w których działalności aktywnie uczestniczą studenci wszystkich kierunków kształcenia. Oprócz kół i organizacji studenckich aktynową działalność na terenie Uczelni prowadzą wydawnictwa studenckie.

  Biuro Karier

  Celem istnienia Biura Karier UW MSC jest udzielenie wszechstronnej pomocy studentom i absolwentom w zaistnieniu na rynku pracy. Jak również nawiązanie współpracy z pracodawcami, u których Nasi studenci mogliby odbywać staże i praktyki.

  Do głównych zadań Biura Karier UW MSC należy:

  Pomoc studentom i absolwentom:

 • we wskazywaniu źródeł i metod pozyskiwania kandydatów na określone stanowiska pracy,
 • przy wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia,
 • przez dostarczanie informacji na temat aktualnej sytuacji przewidywanych zmianach na lokalnym i ogólnopolskim rynku pracy,
 • poprzez pozyskiwanie, klasyfikowanie i udostępnianie ofert pracy, staży oraz praktyk zawodowych studentom i absolwentom,
 • w aktywnym poszukiwaniu pracy,
 • w przygotowaniu życiorysu i listu motywacyjnego kandydata,
 • w praktycznym przygotowaniu do odbycia rozmowy kwalifikacyjnej z potencjalnym pracodawcom,
 • przez gromadzenie, przetwarzanie, aktualizowanie informacji o kursach zawodowych, językowych, stypendiach, studiach podyplomowych krajowych i zagranicznych.

 • Pomoc pracodawcom:

 • poprzez prowadzenie bazy studentów i absolwentów zainteresowanych podjęciem lub zmianą pracy,
 • przez prowadzenie bazy danych pracodawców i konkretnych ofert pracy,
 • przez inicjowanie i organizowanie kontaktów studentów i absolwentów z pracodawcami.

 • Kreowanie wizerunku studentów Uczelni Warszawskiej:

 • przez promocję studentów i absolwentów UW MSC,
 • poprzez monitoring i analizę ścieżek zawodowych studentów i absolwentów Uczelni.

 • Współpraca z innymi organizacjami o podobnym charakterze:

 • z innymi organizacjami pod względem wymiany zasobów informacyjnych,
 • w zakresie organizacji imprez, targów, szkoleń, warsztatów, itp.
 • Znajdź uczelnię
  Znajdź kierunek

  RANKING POPULARNOŚCI KIERUNKÓW

  2016 2015 2014 2013 2012 2011

  43.67Lekarski - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

  31.69Kierunek lekarsko-dentystyczny - Gdański Uniwersytet Medyczny

  31.23Aktorstwo - Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi

  30.17kierunek lekarsko-dentystyczny - Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

  28.19Lekarsko-dentystyczny - Uniwersytet Medyczny w Lublinie

  więcej

  Aktualności
  UW w gronie członków Agence Universitaire de la Francophonie

  UW w gronie członków Agence Universitaire de la Francophonie

  Uniwersytet Warszawski został ogłoszony nowym członkiem tytularnym Agence Universitaire de la Francophonie. Dołączenie do elitarnego grona stanowi potwierdzenie ogromnej roli UW w polskiej, wschodnioeuropejskiej oraz nadbałtyckiej frankofonii uniwersyteckiej.

  czytaj więcej >>

  Robomaticon 2018 na Politechnice Warszawskiej

  Robomaticon 2018 na Politechnice Warszawskiej

  Politechnika Warszawska serdecznie zaprasza do udziału w tegorocznej edycji Robomaticon 2018. Niezwykłe święto adresowane do fanów robotyki zorganizowane zostanie w murach uczelni już po raz ósmy. Stworzone specjalnie z tej okazji roboty wezmą udział w Turnieju Robotów Mobilnych ...

  czytaj więcej >>

  Rekrutacja uzupełniająca na Wydziale EiTI PW – nie czekaj! zapisz się już dziś!

  Rekrutacja uzupełniająca na Wydziale EiTI PW – nie czekaj! zapisz się już dziś!

  Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej prowadzi rekrutację uzupełniającą na studia I stopnia, które rozpoczną się od semestru letniego. Nabór dodatkowy został uruchomiony w ubiegłym tygodniu i potrwa do 26 stycznia 2018 r. Oferta obejmuje ...

  czytaj więcej >>

  SGGW zaprasza na Dzień Otwarty – 3 lutego 2018 r.

  SGGW zaprasza na Dzień Otwarty – 3 lutego 2018 r.

  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie zaprasza do udziału w nadchodzącym Dniu Otwartym, który zaplanowano na 3 lutego 2018 r. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 10:00 w Centrum Wodnym SGGW, mieszczącym się przy ulicy Nowoursynowskiej 159.

  czytaj więcej >>

  Nowa oferta kursów Uniwersytetu Otwartego UW

  Nowa oferta kursów Uniwersytetu Otwartego UW

  W dniu 6 grudnia 2017 r. o godzinie 10:00 Uniwersytet Warszawski rozpocznie zapisy na kolejną edycję kursów Uniwersytetu Otwartego. Na rok akademicki 2017/2018 uczelnia przygotowała przeszło 250 zajęć związanych z różnymi dziedzinami nauki. Pierwsze z cyklu ciekawych spotkań ...

  czytaj więcej >>  Polityka plików "cookie":

  Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

  copyright © 2016 Imedia Group 03-918 W-wa, ul. Łotewska 17/2, tel.: 22 616-06-14   formularz kontaktowy