Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie (UW MCS), Plac Żelaznej Bramy 10

00-136 Warszawa, woj. mazowieckie
- www.studiawarszawa.com

top

Strona główna

Studia Warszawa
img_ucz
Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie (UW MCS)
logo_ucz

00-136 Warszawa, woj. mazowieckie

Plac Żelaznej Bramy 10

00-136 Warszawa, woj. mazowieckie
zobacz na mapie>>

tel.: 22 675 88 65, 22 654 96 04, fax.: 22 675 88 66

www: www.uczelniawarszawska.pl

e-mail: informacja@uwmsc.pl, rekrutacja@uwmsc.pl

Oferta edukacyjna - studia I stopnia

Budownictwo

Eksploatacja i zarządzanie nieruchomościami

Inżynieria produkcji budowlanej

Konstrukcje budowlane

Organizacja i ekonomika budownictwa

Ekonomia

Bankowość i ubezpieczenia

Gospodarka nieruchomościami

Gospodarowanie zasobami ludzkimi

Międzynarodowe stosunki gospodarcze

Organizacja i ekonomika handlu

Przedsiębiorstwo na rynku międzynarodowym

Rachunkowość i analiza finansowa

Usługi logistyczne

Elektrotechnika

Instalacje elektryczne w budownictwie

Instalacje systemów alarmowych

Geodezja i kartografia

Inżynieria geodezyjna

Kataster i wycena nieruchomości

Systemy informacji przestrzennej

Pedagogika

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

Pedagogika pracy z doradztwem zawodowym

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką uzależnień

Pielęgniarstwo

Ratownictwo medyczne

Turystyka i rekreacja

Eko i agroturystyka

Hotelarstwo i gastronomia

Obsługa ruchu turystycznego

Zarządzanie biznesem turystycznym i rekreacyjnym

Oferta edukacyjna - studia II stopnia

Ekonomia

Ekonomika i organizacja handlu

Ekonomika i zarządzanie turystyką

Finanse i rachunkowość przedsiębiorstwa

Finanse publiczne

Gospodarka nieruchomościami

Gospodarowanie zasobami ludzkimi

Integracja europejska

Międzynarodowe stosunki gospodarcze

Przedsiębiorstwo na rynku międzynarodowym

Ubezpieczenia

Usługi logistyczne

Zarządzanie zakładami opieki zdrowotnej

Pedagogika

Edukacja zdrowotna

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

Pedagogika pracy

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Pedagogika resocjalizacyjna

Galeria
galeria_uczgaleria_uczgaleria_uczgaleria_uczgaleria_uczgaleria_uczgaleria_ucz
W kilku słowach o uczelni...

O Uczelni

obrazek

Z ogromną przyjemnością i satysfakcją przedstawiamy państwu Uczelnię Warszawską im. Marii Skłodowskiej-Curie, przyjazną studentom i wysoko przez nich ocenianą, która prowadzi studia na kierunkach medycznych na poziomie studiów licencjackich.

Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie gwarantuje swoim studentom rzetelne przygotowanie na etapie studiów do wykonywania zawodów medycznych, a zapewnienie to znajduje potwierdzenie w poziomie zadowolenia pracodawców z naszych absolwentów.

Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie mając na względzie stałe podnoszenie poziomu kształcenia, realizuje projekty unijne w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, dzięki którym wypracowuje programy rozwojowe podnoszące jakość kształcenia na kierunkach medycznych, a uczestniczący w projektach studenci zwiększają własne kompetencje zawodowe.

Jesteśmy szkołą nowoczesną i konkurencyjną. Atrakcyjny program kształcenia w UW MSC jest nieustannie konfrontowany z praktyką gospodarczą. Ścisłe i dobre kontakty ze środowiskiem biznesowym, a także ciągłe dostosowanie oferty do zmieniających się potrzeb pracodawców sprawiają, że Uczelnia kształci zgodnie z potrzebami rynku i ułatwia studentom start zawodowy. Jest to niewątpliwie jeden z najistotniejszych mierników wartości studiów w UW MSC.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą edukacyjną w przekonaniu, że wybór Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie przyniesie Państwu osobistą satysfakcję i przyczyni się do zapewnienia konkurencyjnej pozycji zarówno na polskim, jak i europejskim rynku pracy.

Misja Uczelni

Uczelnię Warszawską im. Marii Skłodowskiej-Curie cechuje duża dostępność dla zainteresowanych nauką młodych ludzi. Celem Uczelni jest tworzenie dogodnych szans kariery dla wszystkich aktywnych studentów – zdolniejszych i mniej zdolnych, bogatszych i mniej zamożnych. Zadaniem priorytetowym jest umożliwienie młodzieży o niższych dochodach uzyskania wyższego wykształcenia.

Misja UWMSC przejawia się w dążeniu do zapewnienia wysokiej jakości kształcenia oraz możliwie jak najlepszej weryfikacji jego efektów. Ważnym zadaniem jest promowanie aktywnych postaw, docenianie ambicji, pomysłowości i pracowitości wśród studentów i kadry naukowo-dydaktycznej. Nie mniej istotna jest dbałość o wysokie standardy etyczne oraz zapewnienie przyjaznej atmosfery w Uczelni umożliwiającej kształtowanie dobrej współpracy wykładowców i studentów.

Władze Uczelni z pełną determinacją wspierają działalność organizacji studenckich. Wychodzi się z założenia, że członkostwo w organizacjach studenckich to doskonały fundament sukcesu na rynku pracy.

Ważnym celem Uczelni jest dostosowywanie oferty edukacyjnej do zmieniających się potrzeb rynku pracy. Dokładamy wszelkich starań, aby oferowane kierunki i specjalności z jednej strony – jak najlepiej zaspokajały oczekiwania studentów, z drugiej zaś – dawały gwarancje zatrudnienia w konkurencyjnych firmach krajowych i zagranicznych.

Za kluczową sprawę w procesie podnoszenia jakości kształcenia uznaje się ciągłą konfrontację wiedzy teoretycznej z praktyką gospodarczą. Uczelnia kładzie nacisk na to, aby studentom przekazać nie tylko uporządkowaną wiedzę teoretyczną, ale i umiejętności praktyczne. Stąd też studenci zapoznawani są z różnymi sposobami praktycznego uprawiania zawodu. Uczymy ich swobodnego poruszania się i skutecznego konkurowania na coraz bardziej wymagającym rynku pracy.

Ważnym wyróżnikiem Uczelni i miernikiem jej wartości są kontakty nawiązane z doświadczonymi menedżerami i właścicielami firm. Dobre kontakty z pracodawcami to, obok rzetelnej wiedzy, ważna korzyść ze studiów w UWMSC.

Nasze atuty

NISKIE CZESNE

Istotnym atutem Uczelni Warszawskiej jest niskie czesne. Zaznaczyć należy, że opłaty w tym zakresie charakteryzują się dużą stabilnością mimo zmieniających się uwarunkowań gospodarczych. Dzięki temu Uczelnia stwarza możliwości podjęcia studiów również przez osoby, które mają niższe dochody. W Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie wszyscy mają równe szanse.

WYSOKA AKTYWNOŚĆ STUDENCKA

W Uczelni Warszawskiej im. M. Skłodowskiej-Curie działa szereg kół naukowych i kół zainteresowań, w których działalności aktywnie uczestniczą studenci wszystkich kierunków kształcenia. Oprócz kół i organizacji studenckich aktynową działalność na terenie Uczelni prowadzą wydawnictwa studenckie.

Biuro Karier

Celem istnienia Biura Karier UW MSC jest udzielenie wszechstronnej pomocy studentom i absolwentom w zaistnieniu na rynku pracy. Jak również nawiązanie współpracy z pracodawcami, u których Nasi studenci mogliby odbywać staże i praktyki.

Do głównych zadań Biura Karier UW MSC należy:

Pomoc studentom i absolwentom:

 • we wskazywaniu źródeł i metod pozyskiwania kandydatów na określone stanowiska pracy,
 • przy wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia,
 • przez dostarczanie informacji na temat aktualnej sytuacji przewidywanych zmianach na lokalnym i ogólnopolskim rynku pracy,
 • poprzez pozyskiwanie, klasyfikowanie i udostępnianie ofert pracy, staży oraz praktyk zawodowych studentom i absolwentom,
 • w aktywnym poszukiwaniu pracy,
 • w przygotowaniu życiorysu i listu motywacyjnego kandydata,
 • w praktycznym przygotowaniu do odbycia rozmowy kwalifikacyjnej z potencjalnym pracodawcom,
 • przez gromadzenie, przetwarzanie, aktualizowanie informacji o kursach zawodowych, językowych, stypendiach, studiach podyplomowych krajowych i zagranicznych.

 • Pomoc pracodawcom:

 • poprzez prowadzenie bazy studentów i absolwentów zainteresowanych podjęciem lub zmianą pracy,
 • przez prowadzenie bazy danych pracodawców i konkretnych ofert pracy,
 • przez inicjowanie i organizowanie kontaktów studentów i absolwentów z pracodawcami.

 • Kreowanie wizerunku studentów Uczelni Warszawskiej:

 • przez promocję studentów i absolwentów UW MSC,
 • poprzez monitoring i analizę ścieżek zawodowych studentów i absolwentów Uczelni.

 • Współpraca z innymi organizacjami o podobnym charakterze:

 • z innymi organizacjami pod względem wymiany zasobów informacyjnych,
 • w zakresie organizacji imprez, targów, szkoleń, warsztatów, itp.
 • Znajdź uczelnię
  Znajdź kierunek

  Inne kierunki

  RANKING POPULARNOŚCI KIERUNKÓW

  2017 2016 2015 2014 2013 2012

  35.98kierunek: lekarski - Uniwersytet Medyczny (UM) im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

  35.6Ekonomia - Politechnika Gdańska

  33.55Aktorstwo - Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna (PWSF) im. Leona Schillera w Łodzi

  29.25Filologia norweska, grupa z językiem angielskim - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (UAM) w Poznaniu

  28.81Lekarski - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

  więcej

  Aktualności
  UKSW wśród najlepiej ocenianych uczelni w rankingu Perspektywy 2018!

  UKSW wśród najlepiej ocenianych uczelni w rankingu Perspektywy 2018!

  12 kierunków Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego zanotowało awans w rankingu Perspektywy 2018. Większość z nich jest wśród 7 najlepiej prowadzonych programów kształcenia w Polsce.

  czytaj więcej >>

  Bezpłatne badania USG dzieci na Uczelni Łazarskiego!

  Bezpłatne badania USG dzieci na Uczelni Łazarskiego!

  Uczelnia Łazarskiego oraz Fundacja Uczelni Łazarskiego we współpracy z Fundacją Ronalda McDonalda zapraszają na bezpłatne badania USG dzieci w wieku 9msc-6lat, w ramach akcji „Dzień Zdrowia na Uczelni Łazarskiego”.

  czytaj więcej >>

  SWPS zdobywa 1 miejsce w konkursie Genius Universitatis 2018

  SWPS zdobywa 1 miejsce w konkursie Genius Universitatis 2018

  W tegorocznej edycji konkursu Genius Universitatis na najbardziej kreatywną kampanię rekrutacyjną szkoły SWPS zajęła 1. miejsce w kategorii content marketing. Przez jury złożone z ekspertów branży marketingowej wyróżnione zostały podcasty Uniwersytetu SWPS dostępne w serwisie ...

  czytaj więcej >>  Polityka plików "cookie":

  Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

  copyright © 2016 Imedia Group 03-918 W-wa, ul. Łotewska 17/2, tel.: 22 616-06-14   formularz kontaktowy