Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT, ul. Newelska 6 - www.studiawarszawa.com

top

Strona główna

Studia Warszawa
img_ucz
Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT
logo_ucz

01-447 Warszawa, woj. mazowieckie

ul. Newelska 6 zobacz na mapie>>

tel.: 22 348 65 44, fax.: 22 348 65 45

www: www.wit.edu.pl

e-mail: rekrutacja@wit.edu.pl

Oferta edukacyjna - studia I stopnia

eAdministracja

Administracja i organizacja w sektorze publicznym

Informatyka w administracji

Grafika

Grafika Użytkowa

Technologie Multimedialne

Informatyczne Techniki Zarządzania

Informatyka stosowana

Zarządzanie projektami

Informatyka

Technologie internetowe

Inżynieria oprogramowania

Bazy danych

Technologie sieciowe

Oferta edukacyjna - studia II stopnia

Grafika

Grafika Cyfrowa

Zaawansowane Multimedia

Informatyczne Techniki Zarządzania

Inżynieria procesów biznesowych

Zarządzanie bezpieczeństwem informacji

Zarządzanie w IT

Informatyka

Inteligencja komputerowa

Inżynieria programowo-sprzętowa

Teleinformatyka

Galeria
galeria_uczgaleria_uczgaleria_uczgaleria_uczgaleria_uczgaleria_uczgaleria_uczgaleria_ucz
W kilku słowach o uczelni...

Opis Uczelni


Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT to renomowana uczelnia wyższa, która prowadzi studia w Warszawie od ponad 20 lat. Placówka rozpoczęła funkcjonowanie w roku 1996. Jej inicjatorem był Prezes Polskiej Akademii Nauk, zaś założona została przez Fundację Krzewienia Nauk Systemowych.

Kształcenie w WIT opiera się na stale unowocześnianych programach studiów. Oferowane przez uczelnię kierunki opracowywane są z uwzględnieniem nowych i rozwijających się dziedzin informatyki, a także informatycznie wspomaganego zarządzania.

Działalność Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej realizowana jest pod pieczą Polskiej Akademii Nauk, co gwarantuje najwyższą jakość kształcenia. Zajęcia na uczelni prowadzi wybitna kadra naukowo-dydaktyczn, która wywodzi się z renomowanych Instytutów PAN.

Studenci wyróżniający się najwyższym poziomem wiedzy nagradzani są propozycją pracy naukowo-badawczej, która prowadzona jest w Instytucie Badań Systemowych PAN. Rozwiązanie to pozwala wielu absolwentom WIT zdobyć uznanie w branży naukowej.

Uczelnia umożliwi podjęcie kształcenia na studiach doktoranckich, których współorganizatorem jest Instytut Badań Systemowych PAN. Obrona prac doktorskich kończących naukę w WIT odbywa się przy udziale przedstawicieli Rady Naukowej IBS PAN.

Rekrutacja na studia w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzani WIT w Warszawie


Proces rekrutacji na oferowane przez WIT kierunki studiów odbywa się w kilku prostych krokach. Podstawę przyjęcia kandydata na uczelnię w Warszawie stanowi świadectwo maturalne. W trakcie naboru nie jest uwzględniana liczba punktów uzyskanych podczas egzaminu, ani też jakie przedmioty podlegały ocenie. Ideą uczelni jest przekazanie kandydatowi wszystkiej niezbędnej wiedzy w czasie trwania studiów.

Głównym warunkiem zakwalifikowania kandydata na studia w WIT w Warszawie jest skompletowanie i dostarczenie wymaganych dokumentów. Nabór prowadzony jest zgodnie z kolejnością zgłoszeń, a jego zakończenie następuje w momencie wyczerpania ustalonego limitu przyjęć na dany kierunek. Gwarancję rozpoczęcia studiów w wybranej dziedzinie stanowi podpisana przez kandydata i placówkę umowa.

Etapy rekrutacji w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania:
• skompletowanie wymaganych dokumentów;
• dokonanie rejestracji online;
• przesłanie elektronicznie niezbędnych dokumentów ;
• sprawdzenie wyników rekrutacji;
• uregulowanie opłaty wpisowej;
• dostarczenie oryginałów dokumentów do wglądu i przedstawienie potwierdzenia dokonania opłaty wpisowej;
• podpisanie umowy z uczelnią oraz odebranie decyzji o przyjęciu na wybrany kierunek studiów;
• uregulowanie pierwszej raty czesnego;
• odebranie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej.

WIT Uczelnią Liderów

Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie jest laureatem prestiżowego certyfikatu „Uczelnia Liderów”. Placówka od wielu lat jest odznaczana w Ogólnopolskim Programie Certyfikacji Szkół Wyższych, co stanowi podkreślenie jej renomy oraz najwyższej jakości oferowanych przez nią studiów w Warszawie.

Certyfikat przyznawany jest uczelniom, które wyróżniają się wysokimi standardami nauczania, a jednocześnie łączą przekazywanie wiedzy z kształtowaniem umiejętności pożądanych w danym zawodzie.

WIT jest uczelnią niepubliczną należącą do grona najlepszych szkół wyższych zarówno w Warszawie, województwie mazowieckim, jak i w skali całego kraju. Działalność jednostki opiera się na jakości i innowacyjnych programach studiów. WIT to miejsce umożliwiające kreatywne spotkania i wymianę idei.

Uczelnia dąży do stałego umacniania swojej pozycji akademickiej i konsekwentnego budowania marki. WIT to placówka prestiżowa, elitarna i zorientowana na kulturę jakości, która przekazuje przekazuje studentom wiedzę praktyczną oraz wykształcenie aplikacyjne, silnie zorientowane na rynek. Uzupełniając ofertę edukacyjną nowymi specjalnościami (w tym m.in. Informatyką stosowaną oraz Technologiami chmury obliczeniowej) uczelnia współpracuje z gronem najlepszych polskich pracodawców. Przekłada się to na wysokie kwalifikacje absolwentów WIT, którzy biorą udział w wysokim jakościowo kształceniu oraz ciekawych stażach i praktykach, gwarantujących lepszy start na rynku pracy.

Znajdź uczelnię
Znajdź kierunek

RANKING POPULARNOŚCI KIERUNKÓW

2016 2015 2014 2013 2012 2011

43.67Lekarski - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

31.69Kierunek lekarsko-dentystyczny - Gdański Uniwersytet Medyczny

31.23Aktorstwo - Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi

30.17kierunek lekarsko-dentystyczny - Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

28.19Lekarsko-dentystyczny - Uniwersytet Medyczny w Lublinie

więcej

Aktualności
UW nawiązał współpracę z Uniwersytetem w Cambridge

UW nawiązał współpracę z Uniwersytetem w Cambridge

Uniwersytet Warszawski oraz brytyjska uczelnia rozpoczęły współpracę opierającą się na rozwoju polskiego programu studiów na Uniwersytecie w Cambridge. Do podpisania porozumienia pomiędzy obiema placówkami doszło 14 lipca br, a współpracę rozpoczęto oficjalnie w dniu 28 ...

czytaj więcej >>

Do 15 września dodatkowa rekrutacja na UKSW

Do 15 września dodatkowa rekrutacja na UKSW

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie rozpoczął dodatkową rekrutacje na studia. Na kandydatów czekają wolne miejsca na stacjonarnych studiach pierwszego i drugiego stopnia, a także jednolitych magisterskich. Zapisy kandydatów potrwają do dnia 15 września ...

czytaj więcej >>

PW zaprasza na III Dzień Popularyzacji Matematyki

PW zaprasza na III Dzień Popularyzacji Matematyki

Politechnika Warszawska zaprasza do udziału w trzeciej edycji Dnia Popularyzacji Matematyki. Wydarzenie organizowane jest wspólnie przez Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych uczelni oraz wybitnych popularyzatorów tej dziedziny nauki z całej Polski. Adresatami inicjatywy ...

czytaj więcej >>

Trwają zapisy na kursy Uniwersytetu Otwartego UW

Trwają zapisy na kursy Uniwersytetu Otwartego UW

W dniu 10 sierpnia br. Uniwersytet Otwarty UW rozpoczął rekrutację na kursy otwarte, które realizowane będą w I trymestrze nowego roku akademickiego 2017/18. Zajęcia prowadzić będą wybitni specjaliści w dziedzinie nauki, polityce i kulturze. Koszty uczestnictwa w 30-godzinnych ...

czytaj więcej >>

Studia w ALK wysoko w rankingu „Financial Times”

Studia w ALK wysoko w rankingu „Financial Times”

Studia na kierunku Finanse i rachunkowość prowadzone przez Akademię Leona Koźmińskiego znalazły się w czołówce światowego rankingu „Financial Times”.W prestiżowym zestawieniu opublikowanym 19 czerwca br. polską uczelnię sklasyfikowano na 15. pozycji, co jest wynikiem o trzy ...

czytaj więcej >>Polityka plików "cookie":

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

copyright © 2016 Imedia Group 03-918 W-wa, ul. Łotewska 17/2, tel.: 22 616-06-14   formularz kontaktowy