Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych (WSTiJO) w Warszawie, Al. Prymasa Tysiąclecia 38 - www.studiawarszawa.com

top

Strona główna

Studia Warszawa
img_ucz
Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych (WSTiJO) w Warszawie
logo_ucz

01-242 Warszawa, woj. mazowieckie

Al. Prymasa Tysiąclecia 38 zobacz na mapie>>

tel.: 22 624 95 60, fax.: 22 624 95 60

www: www.wstijo.edu.pl

e-mail: rekrutacja@wstijo.edu.pl

Oferta edukacyjna - studia I stopnia

Filologia Angielska

Filologia Hiszpańska

Turystyka i Rekreacja

spec. Hotelarstwo i Gastronomia

spec. Komunikacja Medialna w Turystyce

spec. Managerskie Studia Hotelarsko-Gastronomiczne

spec. Organizacja Usług Turystycznych

Oferta edukacyjna - studia II stopnia

Turystyka i Rekreacja

spec. Gospodarka Turystyczna w Regionie

spec. Komunikacja Społeczna i Dziennikarstwo w Turystyce

spec. Turystyka Międzynarodowa

spec. Turystyka Zdrowotna – Odnowa Biologiczna nowość!

Zarządzanie w Hotelarstwie i Gastronomii

Galeria
galeria_uczgaleria_uczgaleria_uczgaleria_uczgaleria_uczgaleria_uczgaleria_ucz
W kilku słowach o uczelni...

O Uczelni

uczelnia.pl

Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie powstała w 2003 roku na mocy decyzji Ministra Edukacji Narodowej i Sportu. Założycielem Uczelni jest mgr Jadwiga Barbara Moroz.

W krótkim czasie Uczelnia nawiązała kontakty z wieloma placówkami naukowymi (m.in. z Instytutem Turystyki) gwarantujące wysoki poziom merytoryczny kształcenia. Współpracuje naukowo z europejskimi uczelniami i organizacjami m.in. z Carnegie College w Szkocji, Goethe Institute w Ankarze oraz Radą Miejską Berlina.

Jednym z atutów Uczelni jest zespół kadry naukowo-dydaktycznej, do którego należą uznani naukowcy, autorzy podręczników akademickich i artykułów naukowych publikowanych w kraju i za granicą oraz praktycy o wieloletnim doświadczeniu w branży turystycznej. Działalność naukowa pracowników znajduje odzwierciedlenie w cyklicznie wydawanych od 2008 roku, Zeszytach Naukowych „Turystyka i Rekreacja” oraz monografiach.

Uczelnia opiera się na bogatych doświadczeniach zebranych w trakcie realizacji różnorodnych programów edukacyjnych takich jak Leonardo da Vinci czy Pilotprojekt Trialog. Szczególnie cennym dla podnoszenia kwalifikacji studentów było podpisanie przez Uczelnię umowy ze szwajcarskim Acceueil Language Centre z siedzibą w Hun, uprawniającej pracowników Uczelni do przeprowadzania ogólnoeuropejskich egzaminów językowych ACCEUEIL w siedzibie WSTiJO.

Uczelnia organizuje wyjazdy studyjne i integracyjne, uczestniczy aktywnie w targach turystycznych (krajowych i zagranicznych), które pozwalają studentom nabyć wiedzę i umiejętności praktyczne konieczne w działalności turystycznej. W celu poszerzania wiedzy studentów oraz rozwijania ich pasji, w Uczelni prowadzone są liczne koła zainteresowań w zakresie historii, sztuki, fotografii, geografii i turystyki kwalifikowanej.

Prężnie działające Biuro Karier WSTiJO organizuje obozy turystyki kwalifikowanej, wycieczki krajoznawcze oraz płatne praktyki za granicą m.in. w Grecji, Irlandii, Francji, Stanach Zjednoczonych, Anglii, a także praktyki studenckie w biurach podróży i hotelach w Warszawie. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom studentów w Uczelni prowadzone są cyklicznie kursy pilota wycieczek umożliwiające zdobycie dodatkowego zawodu.

Erasmus +


W roku akademickim 2013/2014 dobiegł do końca Program Erasmus, który trwał od roku 2007. Na jego miejsce Parlament Europejski powołał nowy program na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu na lata 2014-2020 – Erasmus Plus. Nowy program łączy w sobie programy edukacyjne, szkoleniowe, dla młodzieży i projekty związane ze sportem – Comenius, Erasmus, Erasmus Mundus czy Leonardo da Vinci. Podzielony jest na sektory: edukacja szkolna, kształcenie i szkolenie zawodowe, szkolnictwo wyższe, edukacja dorosłych i młodzieży

Struktura programu Erasmus Plus obejmować będzie:

 • działania w zakresie kształcenia i szkolenia;
 • współpracę młodzieży;
 • rozwój sportu na poziomie najbliższym obywatelowi.

 • Akcje programu w obrębie kształcenia i szkolenia obejmują:

  1. Mobilność edukacyjną,
  2. Współpracę na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk,
  3. Wsparcie reform polityki edukacyjnej.

  Praktyki

  Praktyki zawodowe odgrywają rolę zasadniczą w procesie kształcenia w Wyższej Szkole Turystyki i Języków Obcych. Możliwość zaznajomienia się ze specyfiką branży turystycznej w jej szerokim rozumieniu już na etapie studiów pozwala na szybsze i skuteczniejsze wejście na rynek pracy bezpośrednio po ich ukończeniu. Przy różnorodności i ciągłej ewolucji runku turystycznego niezwykle istotnym elementem jest umiejętność dostosowywania i rozumienia jego koniunktury.

  W tym zakresie WSTiJO przygotowuje studentów do stawiania pierwszych kroków na rynku pracy poprzez praktyki zawodowe. Zgodnie z procesem kształcenia w WSTiJO studentów, zarówno studiów stacjonarnych jak i niestacjonarnych, obowiązuje okres 12 tygodni praktyk zawodowych, odbywanych w przeciągu trzech lat studiów. Uczelnia w ścisłej współpracy z Biurem Karier zapewnia wszystkim studentom możliwość odbywania praktyk w licznych instytucjach reprezentujących branżę turystyczną t.j. w hotelach, biurach podróży czy u wysoko wyspecjalizowanych touroperatorów.

  Studenci legitymujący się dobrą znajomością języków mają możliwość odbywania zagranicznych płatnych praktyk wakacyjnych w instytucjach partnerskich, z którymi Uczelnia ma zawartą umowę na praktyki m.in. we Francji, Grecji i na wyspach oraz w Hiszpanii.

  Koła Naukowe i Zainteresowań

  Koło Naukowe Continents
  Cele:

 • Rozwijanie aktywności naukowej studentów WSTiJO.
 • Poszerzenie zainteresowań studentów WSTiJO.
 • Poszerzenie i pogłębianie wiedzy geograficzno – turystycznej
 • Integracja środowiska studenckiego i naukowego.
 • Prowadzenie prac badawczych w zakresie działalności Kola.
 • Współpraca naukowa z innymi uczelniami i kołami naukowymi w kraju i za granicą.

 • Koło Naukowe Hotelarstwa
  Cele:

 • Integracja studentów wokół zagadnień związanych z hotelarstwem Pogłębianie wiedzy poprzez studiowanie najnowszych opracowań naukowych z zakresu współczesnego hotelarstwa w świecie, turystycznych trendów, mody i kierunków branżowych oraz osiągnięć zakresu zarządzania i marketingu w hotelarstwie
 • Prowadzenie badań naukowych z zakresu turystyki.
 • Organizacja spotkań, na których opracowywane są materiały na konferencje i seminaria oraz wygłaszane referaty.
 • Współpraca z innymi kołami naukowymi i organizacjami studenckimi działającymi w WSTiJO oraz w innych uczelniach wyższych w Polsce.
 • Organizacja wyjazdów w celach dydaktycznych.
 • Koło Naukowe swoją ofertę kieruje do wszystkich studentów różnych specjalności.

 • Koło Naukowe "Kuchnie Świata"
  Cele:

 • Poznanie regionalnych i kulturowych zwyczajów żywieniowych w Polsce i na świecie;
 • Przybliżenie i zainteresowanie surowcami i potrawami związanymi z wybraną kuchnią narodową lub regionalną, przygotowaniem, sposobem podania, kulturą stołu.

 • uczelnie.pl

  Koło Turystyki Kwalifikowanej "Podróżnik"
  Koło Fotograficzne "FOTKA"
  Koło Integracji i Inicjatyw Edukacyjnych
  Koło Młodych Naukowców i Edytorów
  Koło Języka Niemieckiego i Kultury Niemiec
  Kolo Zainteresowań "Pasje"
  Koło Organizacji Konkursów Językowych

  Wycieczki i obozy

  Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie umożliwia swoim studentom uczestniczenie w organizowanych wyjazdach krajoznawczych, targach turystycznych i obozach turystyki kwalifikowanej. Wyjazdy te mają charekter fakultatywny i udział w nich jest dobrowolny.

  Dzięki licznym wyjazdom studenci mają możliwość poznania zabytków kultury i sztuki w kraju oraz za granicą, poszerzają wiedzę z zakresu nauk humanistycznych i przyrodniczych, poznają praktyczne umiejętności organizacyjne w dziedzinie ruchu turystycznego i przewodnictwa. Zapoznają się z aspektami krajoznawstwa, ekologii, historii architektury i sztuki jak również różnych form rekreacji.


  Biuro Karier

  Biuro Karier Wyższej Szkoły Turystyki i Języków Obcych w Warszawie powstało z inicjatywy władz uczelni. Po wstępnych przygotowaniach już 20 września 2006r. biuro zostało przyjęte do Ogólnopolskiej Sieci Biur Karier. Głównym celem biura jest udzielanie studentom i absolwentom wszechstronnej i profesjonalnej pomocy w zakresie wchodzenia na rynek pracy. Szczególnie ważne jest przygotowanie studentów do aktywnego i efektywnego poruszania się po rynku pracy tak, aby w jak najszybszym czasie znaleźli zatrudnienie zgodne z ich kwalifikacjami i aspiracjami.

  Główne obszary działania

  Najważniejszym celem działania Biura Karier jest wykształcenie w studentach samoświadomości zawodowej i wyposażenie ich w narzędzia umożliwiające sprawne konkurowanie na rynku pracy po wejściu do Unii Europejskiej. Podczas indywidualnych spotkań studenci uzyskają pomoc: w wyborze i zaplanowaniu ścieżki rozwoju zawodowego, w napisaniu dokumentów aplikacyjnych, w przygotowaniu się do rozmowy kwalifikacyjnej. Warsztaty i szkolenia Biuro Karier organizuje w celu zapoznania studentów z aktywnymi metodami poszukiwania pracy i ich profesjonalnym przygotowaniem do spotkań z pracodawcami.

  Znajdź uczelnię
  Znajdź kierunek

  RANKING POPULARNOŚCI KIERUNKÓW

  2016 2015 2014 2013 2012 2011

  43.67Lekarski - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

  31.69Kierunek lekarsko-dentystyczny - Gdański Uniwersytet Medyczny (GUM)

  31.23Aktorstwo - Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna (PWSF) im. Leona Schillera w Łodzi

  30.17kierunek lekarsko-dentystyczny - Uniwersytet Medyczny (UMED) im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

  28.19Lekarsko-dentystyczny - Uniwersytet Medyczny w Lublinie

  więcej

  Aktualności
  SWPS zdobywa 1 miejsce w konkursie Genius Universitatis 2018

  SWPS zdobywa 1 miejsce w konkursie Genius Universitatis 2018

  W tegorocznej edycji konkursu Genius Universitatis na najbardziej kreatywną kampanię rekrutacyjną szkoły SWPS zajęła 1. miejsce w kategorii content marketing. Przez jury złożone z ekspertów branży marketingowej wyróżnione zostały podcasty Uniwersytetu SWPS dostępne w serwisie ...

  czytaj więcej >>

  Konferencja „O Ład Moralny Rzeczypospolitej”

  Konferencja „O Ład Moralny Rzeczypospolitej”

  Na zamku w Kamieniu Śląskim miała miejsce światowa konferencja naukowa „O Ład Moralny Rzeczypospolitej”. Zorganizowana została przez Królewski Order Świętego Stanisława Biskupa Męczennika, EMC Global Foundation, Wyższą Szkołę Finansów i Zarządzania w Warszawie oraz Wyższą ...

  czytaj więcej >>

  SGH współpracuje z European Trade Study Group

  SGH współpracuje z European Trade Study Group

  Pomiędzy SGH w osobie rektora prof. Marka Rockiego i European Trade Study Group (ETSG) reprezentowanego przez prof. Iana Wootona została podpisana umowa, która czyni ze Szkoły Głównej Handlowej gospodarza tegorocznej edycji prestiżowej konferencji dotyczącej handlu międzynarodowego.

  czytaj więcej >>

  Metoda Design Thinking w SWPS

  Metoda Design Thinking w SWPS

  Metoda design thinking przestała być już modą, a stała się powszechnie wykorzystywaną praktyką. Pozwala ona na tworzenie innowacyjnych rozwiązań, produktów i usług oraz postrzeganie rzeczywistości w nowy, szerszy sposób. Do tego jest uniwersalna - odpowiednia dla każdej ...

  czytaj więcej >>

  UW w gronie członków Agence Universitaire de la Francophonie

  UW w gronie członków Agence Universitaire de la Francophonie

  Uniwersytet Warszawski został ogłoszony nowym członkiem tytularnym Agence Universitaire de la Francophonie. Dołączenie do elitarnego grona stanowi potwierdzenie ogromnej roli UW w polskiej, wschodnioeuropejskiej oraz nadbałtyckiej frankofonii uniwersyteckiej.

  czytaj więcej >>  Polityka plików "cookie":

  Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

  copyright © 2016 Imedia Group 03-918 W-wa, ul. Łotewska 17/2, tel.: 22 616-06-14   formularz kontaktowy