Znajdź swoje wymarzone studia w Warszawie

2 uczelnie w Warszawie - kierunek Filozofia

Adres: ul. Dewajtis 5

01-815 Warszawa

Tel.: 22 561 88 00, 22 569 96 92, 22 569 96 94, 22 569 68 32

FAX.: 22 569-96-93

Galeria Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW) w Warszawie
Galeria Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW) w Warszawie

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Wydział Filozofii Chrześcijańskiej (zobacz kierunki)

Adres: ul. Krakowskie Przedmieście 26/28

00-927 Warszawa

Tel.: 22 55 20 000

FAX.: 22 55 24 029

www.uw.edu.pl

Studia filozoficzne w Warszawie

Planujesz podjąć studia z zakresu filozofii w Warszawie? Przygotowaliśmy dla Ciebie zestawienie najważniejszych informacji dotyczących tego kierunku!

Filozofia to słowo z języka starogreckiego, które oznacza „umiłowanie mądrości” – po raz pierwszy zostało ono użyte właśnie w Starożytnej Grecji, kilkaset lat przed naszą erą. Jako nauka, filozofia zajmuje się współcześnie rozważaniami z zakresu podstawowych problemów i idei, a także dąży do poznania ich istoty, a przez to – do całościowego zrozumienia świata.

Mimo to studia filozoficzne są nierzadko postrzegane przez pryzmat stereotypów, jakie dotyczą filozofów. Panuje przekonanie, że są to osoby skupione na filozoficznej refleksji oderwanej od rzeczywistości. Tymczasem student filozofii w toku nauki zdobywa cenne umiejętności przydatne na dzisiejszym rynku pracy – nabywa świadomość co do swojego miejsca w społeczeństwie i na świecie, uczy się myśleć analitycznie i dedukować, rozwija swoją kreatywność, poznaje tajniki wyszukiwania i selekcji informacji. W konsekwencji – jest niezwykle atrakcyjny dla pracodawców.

Studia filozoficzne w Warszawie – którą uczelnię wybrać?

Kandydaci na studia na kierunku filozofia w Warszawie mają do wyboru dwie uczelnie. Obie są państwowe, a co za tym idzie nauka w trybie dziennym jest zwolniona z wszelkich opłat. Sprawdźmy, co stołeczne uczelnie oferują z zakresu wyższej edukacji filozoficznej:

Uniwersytet Warszawski, Instytut Filozofii, ul. Krakowskie Przedmieście 3

Uniwersytet Warszawski oferuje kandydatom na studia filozoficzne możliwość nauki na obu poziomach kształcenia: licencjackim i magisterskim. Studenci mogą się uczyć zarówno dziennie, jak i zaocznie. Istnieje możliwość zrealizowania specjalności nauczycielskiej – uprawniającej do podjęcia w przyszłości pracy w charakterze nauczyciela. Filozofię na UW studiować można również w języku angielskim.

Uniwersytet Kardynała Stanisława Wyszyńskiego, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej, ul. Wóycickiego 1/3

Uniwersytet Kardynała Stanisława Wyszyńskiego również ma w swojej ofercie zarówno studia licencjackie, jak i magisterskie z zakresu filozofii. Na studiach licencjackich studenci wybierają jedną ze specjalności:

• profil humanistyczny,
• profil epistomiczno-przyrodniczy,
• Akademicka Ścieżka Studiów Filozoficznych.

Z kolei na studiach magisterskich specjalności do wyboru jest aż sześć:
• metafizyka i historia filozofii,
• filozofia kultury, religii i polityki,
• filozofia nauki,
• etyka więzi międzyludzkich,
• Philosophy and Culture od East-Central Europe. Experience and Thought,
• Akademicka Ścieżka Studiów Filozoficznych.

Praca dla filozofa

Filozofów nazywa się często zawodowymi myślicielami – panuje przekonanie, że nie ma dla nich miejsca na rynku pracy, gdyż nie posiadają żadnych praktycznych umiejętności. Jednak – wbrew tym stereotypom – absolwenci filozofii bez trudu znajdują pracę, nierzadko zajmując kierownicze stanowiska, ponieważ szybko się uczą i potrafią niestandardowo i holistycznie patrzeć na problemy, które stają na ich drodze.

Studia filozoficzne uczą krytycznego myślenia, a także orientacji w rozmaitych dziedzinach życia społecznego, przez co przygotowują do pracy przy interdyscyplinarnych przedsięwzięciach, a także do pełnienia różnych ról społecznych. Absolwenci filozofii często kontynuują karierę naukową w ramach studiów doktoranckich, jednak lwia część z nich rozpoczyna pracę zawodową:
• w instytucjach naukowych,
• w instytucjach kulturalnych,
• w instytucjach oświatowych,
• w instytucjach administracyjnych,
• w wydawnictwach i redakcjach,
• w dziennikarstwie,
• w reklamie,
• w marketingu,
• w Public Relations,
• w biznesie – w rozmaitych branżach,
• jako coachowie i doradcy filozoficzni.

Studia w Warszawie

Warszawa to miasto, które przyciąga studentów z całej Polski. Nic w tym dziwnego – ma wiele do zaoferowania. Przede wszystkim uczelnie w Warszawie reprezentują wysoki poziom. Obie uczelnie, które prowadzą w Warszawie kierunek filozofia, znalazły się w pierwszej dziesiątce polskich szkół wyższych kształcących przyszłych filozofów – UW na 2., a UKSW na 8. miejscu.

Studenci mają w Warszawie także wiele możliwości, aby w rozwojowy sposób spędzać swój czas wolny. Stolica zapewnia równocześnie świetny start w życie zawodowe w wielu branżach. Nie brakuje tutaj także studenckich rozrywek – również tych na studencką kieszeń, choć trzeba przyznać, że życie w Warszawie wiąże się ze stosunkowo wysokimi, na tle innych polskich miast, kosztami utrzymania.

Mieszkanie dla studenta

Ważnym elementem comiesięcznego studenckiego budżetu jest wynajem pokoju lub mieszkania w Warszawie. Jeśli chcesz mieszkać nie tylko blisko centrum, ale i modnie, oczywistym wyborem miejsca do zamieszkania będzie Praga, która – tuż za Berlińskim Kreuzbergiem, Miera Iela w Rydze i Ancoats w Manchesterze - uplasowała się na 4. miejscu w rankingu najlepszych dzielnic Europy.

Dwupokojowe mieszkanie na Pradze Południe, w zależności od standardu mieszkania oraz budynku, w którym się ono znajduje, kosztuje średnio ok. 2 tysiące złotych. Pokój to z kolei wydatek zazwyczaj rzędu 800-1200 złotych miesięcznie.

Książka dla filozofa

Lekturą, którą polecamy przyszłym filozofom, jest publikacja znanego polskiego filozofa, Leszka Kołakowskiego, pt. Ułamki filozofii. W tej publikacji filozof komentuje słynne filozoficzne cytaty, takie jak „Wiem, że nic nie wiem” czy „Myślę, więc jestem”. Komentarze Kołakowskiego odnoszą się do najważniejszych kwestii filozoficznych, takich jak problem poznania, prawdy, istnienia świata i istnienia Boga, dychotomii dobra i zła, świadomości oraz wolności. Leszek Kołakowski prowadzi czytelnika przez historię filozofii w sposób skrótowy i osobisty.

Autor: Weronika Maj

Data publikacji: 14-02-2017