Znajdź swoje wymarzone studia w Warszawie

Uczelnie w Warszawie - kierunek Biotechnologia

Adres: ul. Nowoursynowska 166

02-787 Warszawa

Tel.: 22 59 31 000, 22 59 31 021

FAX.: 22 59 31 087

Galeria Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (SGGW)
Galeria Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (SGGW)

Nasze wydziały/kierunki

Architektura krajobrazu (zobacz kierunki) Biologia (zobacz kierunki) Bioinżynieria zwierząt (zobacz kierunki)
Biotechnologia (zobacz kierunki) Bezpieczeństwo żywności (zobacz kierunki) Budownictwo (zobacz kierunki)
Dietetyka (zobacz kierunki) Ekonomia (zobacz kierunki) Finanse i rachunkowość (zobacz kierunki)
Gospodarka przestrzenna (zobacz kierunki) Gastronomia i hotelarstwo (zobacz kierunki) Hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich (zobacz kierunki)
Informatyka (zobacz kierunki) Informatyka i ekonometria (zobacz kierunki) Inżynieria ekologiczna (zobacz kierunki)
Inżynieria środowiska (zobacz kierunki) Leśnictwo (zobacz kierunki) Logistyka (zobacz kierunki)
Meblarstwo (zobacz kierunki) Ochrona środowiska (zobacz kierunki) Ogrodnictwo (zobacz kierunki)
Pedagogika (zobacz kierunki) Rolnictwo (zobacz kierunki) Socjologia (zobacz kierunki)
Systemy mechatroniczne w rolnictwie precyzyjnym (zobacz kierunki) Technologia drewna (zobacz kierunki) Technologia żywności i żywienie człowieka (zobacz kierunki)
Żywienie człowieka i ocena żywności (zobacz kierunki) Technologie energii odnawialnej (zobacz kierunki) Towaroznawstwo w biogospodarce (zobacz kierunki)
Turystyka i rekreacja (zobacz kierunki) Weterynaria (zobacz kierunki) Zarządzanie i inżynieria produkcji (zobacz kierunki)
Zarządzanie (zobacz kierunki) Zootechnika (zobacz kierunki) Inżynieria i gospodarka wodna (zobacz kierunki)
Inżynieria systemów biotechnicznych (zobacz kierunki) Ochrona zdrowia roślin (zobacz kierunki)

Adres: ul. Krakowskie Przedmieście 26/28

00-927 Warszawa

Tel.: 22 55 20 000

FAX.: 22 55 24 029

www.uw.edu.pl

Adres: Plac Politechniki 1

00-661 Warszawa

Tel.: (22) 234 7412, (22) 629 6070

FAX.: (22) 234 7429

www.pw.edu.pl