Znajdź swoje wymarzone studia w Warszawie

Uczelnie w Warszawie - kierunek Ochrona Środowiska

Adres: ul. Olszewska 12

00-792 Warszawa

Tel.: 22 825 80 34 w. 1, 22 825 80 35 w.1

FAX.: 22 825 80 31

Galeria Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania (WSEIZ)
Galeria Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania (WSEIZ)

Nasze wydziały/kierunki

Fundusze i projekty Unii Europejskiej Integracja wschodnioeuropejska Architektura (zobacz specjalizacje)
Architektura Krajobrazu (zobacz specjalizacje) Architektura Wnętrz (zobacz specjalizacje) Budownictwo (zobacz specjalizacje)
Wzornictwo (zobacz specjalizacje) Ochrona Środowiska (zobacz specjalizacje) Zdrowie Publiczne (zobacz specjalizacje)
Mechanika i Budowa Maszyn (zobacz specjalizacje) Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (zobacz specjalizacje) Zarządzanie (zobacz specjalizacje)

Adres: ul. Dewajtis 5

01-815 Warszawa

Tel.: 22 561 88 00, 22 569 96 92, 22 569 96 94, 22 569 68 32

FAX.: 22 569-96-93

Galeria Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW) w Warszawie
Galeria Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW) w Warszawie

Nasze wydziały/kierunki

Wydział Prawa Kanonicznego (zobacz kierunki) Wydział Teologiczny (zobacz kierunki) Wydział Filozofii Chrześcijańskiej (zobacz kierunki)
Wydział Nauk Historycznych i Społecznych (zobacz kierunki) Wydział Prawa i Administracji (zobacz kierunki) Wydział Nauk Humanistycznych (zobacz kierunki)
Wydział Nauk Pedagogicznych (zobacz kierunki) Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych (zobacz kierunki) Wydział Studiów nad Rodziną (zobacz kierunki)

Adres: ul. Nowowiejska 20

00-653 Warszawa

Tel.: 22 629 60 70, 22 234 74 12

FAX.: 22 234 74 29

Galeria Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska  (IS) Politechniki Warszawskiej
Galeria Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska  (IS) Politechniki Warszawskiej

Nasze wydziały/kierunki

Ochrona Środowiska (zobacz specjalizacje) Inżynieria Środowiska (zobacz specjalizacje) Biogospodarka

Adres: ul. Nowoursynowska 166

02-787 Warszawa

Tel.: 22 59 31 000, 22 59 31 021

FAX.: 22 59 31 087

Galeria Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (SGGW)
Galeria Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (SGGW)

Nasze wydziały/kierunki

Architektura krajobrazu (zobacz kierunki) Biologia (zobacz kierunki) Bioinżynieria zwierząt (zobacz kierunki)
Biotechnologia (zobacz kierunki) Bezpieczeństwo żywności (zobacz kierunki) Budownictwo (zobacz kierunki)
Dietetyka (zobacz kierunki) Ekonomia (zobacz kierunki) Finanse i rachunkowość (zobacz kierunki)
Gospodarka przestrzenna (zobacz kierunki) Gastronomia i hotelarstwo (zobacz kierunki) Hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich (zobacz kierunki)
Informatyka (zobacz kierunki) Informatyka i ekonometria (zobacz kierunki) Inżynieria ekologiczna (zobacz kierunki)
Inżynieria środowiska (zobacz kierunki) Leśnictwo (zobacz kierunki) Logistyka (zobacz kierunki)
Meblarstwo (zobacz kierunki) Ochrona środowiska (zobacz kierunki) Ogrodnictwo (zobacz kierunki)
Pedagogika (zobacz kierunki) Rolnictwo (zobacz kierunki) Socjologia (zobacz kierunki)
Systemy mechatroniczne w rolnictwie precyzyjnym (zobacz kierunki) Technologia drewna (zobacz kierunki) Technologia żywności i żywienie człowieka (zobacz kierunki)
Żywienie człowieka i ocena żywności (zobacz kierunki) Technologie energii odnawialnej (zobacz kierunki) Towaroznawstwo w biogospodarce (zobacz kierunki)
Turystyka i rekreacja (zobacz kierunki) Weterynaria (zobacz kierunki) Zarządzanie i inżynieria produkcji (zobacz kierunki)
Zarządzanie (zobacz kierunki) Zootechnika (zobacz kierunki) Inżynieria i gospodarka wodna (zobacz kierunki)
Inżynieria systemów biotechnicznych (zobacz kierunki) Ochrona zdrowia roślin (zobacz kierunki)

Adres: ul. Krakowskie Przedmieście 26/28

00-927 Warszawa

Tel.: 22 55 20 000

FAX.: 22 55 24 029

www.uw.edu.pl

Adres: Plac Politechniki 1

00-661 Warszawa

Tel.: (22) 234 7412, (22) 629 6070

FAX.: (22) 234 7429

www.pw.edu.pl