Znajdź swoje wymarzone studia w Warszawie

Uczelnie w Warszawie - kierunek Turystyka

Adres: Al. Prymasa Tysiąclecia 38

01-242 Warszawa

Tel.: 22 624 95 60

FAX.: 22 624 95 60

Galeria Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych (WSTiJO) w Warszawie
Galeria Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych (WSTiJO) w Warszawie

Nasze wydziały/kierunki

Turystyka i Rekreacja (zobacz specjalizacje) Filologia Angielska Filologia Hiszpańska

Adres: ul. Nowoursynowska 166

02-787 Warszawa

Tel.: 22 59 31 000, 22 59 31 021

FAX.: 22 59 31 087

Galeria Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (SGGW)
Galeria Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (SGGW)

Nasze wydziały/kierunki

Architektura krajobrazu (zobacz kierunki) Biologia (zobacz kierunki) Bioinżynieria zwierząt (zobacz kierunki)
Biotechnologia (zobacz kierunki) Bezpieczeństwo żywności (zobacz kierunki) Budownictwo (zobacz kierunki)
Dietetyka (zobacz kierunki) Ekonomia (zobacz kierunki) Finanse i rachunkowość (zobacz kierunki)
Gospodarka przestrzenna (zobacz kierunki) Gastronomia i hotelarstwo (zobacz kierunki) Hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich (zobacz kierunki)
Informatyka (zobacz kierunki) Informatyka i ekonometria (zobacz kierunki) Inżynieria ekologiczna (zobacz kierunki)
Inżynieria środowiska (zobacz kierunki) Leśnictwo (zobacz kierunki) Logistyka (zobacz kierunki)
Meblarstwo (zobacz kierunki) Ochrona środowiska (zobacz kierunki) Ogrodnictwo (zobacz kierunki)
Pedagogika (zobacz kierunki) Rolnictwo (zobacz kierunki) Socjologia (zobacz kierunki)
Systemy mechatroniczne w rolnictwie precyzyjnym (zobacz kierunki) Technologia drewna (zobacz kierunki) Technologia żywności i żywienie człowieka (zobacz kierunki)
Żywienie człowieka i ocena żywności (zobacz kierunki) Technologie energii odnawialnej (zobacz kierunki) Towaroznawstwo w biogospodarce (zobacz kierunki)
Turystyka i rekreacja (zobacz kierunki) Weterynaria (zobacz kierunki) Zarządzanie i inżynieria produkcji (zobacz kierunki)
Zarządzanie (zobacz kierunki) Zootechnika (zobacz kierunki) Inżynieria i gospodarka wodna (zobacz kierunki)
Inżynieria systemów biotechnicznych (zobacz kierunki) Ochrona zdrowia roślin (zobacz kierunki)

Adres: ul. Łucka 11

00-842 Warszawa

Tel.: 22 656 36 18, 22 656 31 05

FAX.: 22 656 36 15

Galeria Społeczna Akademia Nauk (SAN) Warszawa
Galeria Społeczna Akademia Nauk (SAN) Warszawa

Nasze wydziały/kierunki

Zarządzanie (zobacz kierunki) Logistyka (zobacz kierunki) Filologia angielska (zobacz kierunki)
Administracja (zobacz kierunki) Informatyka (zobacz kierunki) Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (zobacz kierunki)
Bezpieczeństwo narodowe (zobacz kierunki) Finanse i rachunkowość (zobacz kierunki) Fizjoterapia (zobacz kierunki)
Architektura (zobacz kierunki) Kosmetologia (zobacz kierunki) Stosunki międzynarodowe (zobacz kierunki)
Film i sztuki audiowizualne* (zobacz kierunki) Grafika (zobacz kierunki) Pedagogika (zobacz kierunki)
Psychologia (zobacz kierunki) Turystyka i rekreacja (zobacz kierunki) Socjokryminologia* (profil na Socjologii) (zobacz kierunki)
Lingwistyka stosowana* (profil na Filologii) (zobacz kierunki) Resocjalizacja* (profil na Pedagogice) (zobacz kierunki) Prawo (zobacz kierunki)
Politologia (zobacz kierunki) Facility Management* (profil na Zarządzaniu) (zobacz kierunki) Gospodarka przestrzenna* (profil na Zarządzaniu) (zobacz kierunki)
Nowe media* (profil na Dziennikarstwie) (zobacz kierunki) Zarządzanie w turystyce* (profil na Zarządzaniu) (zobacz kierunki)

Adres: ul. Stokłosy 3

02-787 Warszawa

Tel.: 22 45 72 400

FAX.: 22 45 72 303

www.vistula.edu.pl

Adres: al. Niepodległości 162

02-554 Warszawa

Tel.: 22 564-98-58, 22 564-60-00

FAX.: 22 849-53-12

www.sgh.waw.pl

Adres: ul. Marymoncka 34

00-968 Warszawa

Tel.: 22 834 76 67, 22 865 10 80

FAX.: 22 865 10 80

www.awf.edu.pl

Adres: Pałac Kultury i Nauki, piętro VIII, Pl. Defilad 1

00-901 Warszawa

Tel.: 22 656 61 56

FAX.:

wszechnicapolska.edu.pl

Adres: ul. Bema 87

01-233 Warszawa

Tel.: 22 888 07 87; 512 575 932

FAX.: 22 376-87-92

www.wwsh.edu.pl

Adres: ul. Łabiszyńska 25

03-204 Warszawa

Tel.: 22 616 15 66

FAX.: 22 672 59 63

www.dobrauczelnia.pl