Znajdź swoje wymarzone studia w Warszawie

13 uczelni w Warszawie - kierunek Rachunkowość

Adres: ul. Jutrzenki 135

Warszawa

Tel.: 22 262 88 89, 22 262 88 88

FAX.: 22 262 88 01

Galeria Uczelnia Techniczno-Handlowa (UTH) im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Finanse i rachunkowość (zobacz specjalizacje)

Adres: ul. Jagiellońska 57/59

03-301 Warszawa

Tel.: 22 519 21 00, 22 519 21 70

FAX.: 22 519 22 55

Galeria Akademia Leona Koźmińskiego
Galeria Akademia Leona Koźmińskiego

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Finanse i rachunkowość (zobacz kierunki)

Adres: ul. Nowoursynowska 166

02-787 Warszawa

Tel.: 22 59 31 000, 22 59 31 021

FAX.: 22 59 31 087

Galeria Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (SGGW)
Galeria Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (SGGW)

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Finanse i rachunkowość

Adres: ul. Łucka 11

00-842 Warszawa

Tel.: 22 656 36 18, 22 656 31 05

FAX.: 22 656 36 15

Galeria Społeczna Akademia Nauk (SAN) Warszawa
Galeria Społeczna Akademia Nauk (SAN) Warszawa

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Finanse i rachunkowość (zobacz kierunki)

Adres: ul. Świeradowska 43

02-662 Warszawa

Tel.: 22 54 35 555 / 501

FAX.:

Galeria Uczelnia Łazarskiego
Galeria Uczelnia Łazarskiego

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Finanse i Rachunkowość (zobacz specjalizacje)

Uczelnie z kierunkiem Rachunkowość w Warszawie

Jeśli interesujesz się mechanizmami finansowymi w przedsiębiorstwach czy funkcjonowaniem banków? A może marzysz o karierze w księgowości, a tabelki i dane to Twój żywioł? Dobrym wyborem będzie aplikowanie na rachunkowość!

Opis kierunku

Rachunkowość, najprościej rzecz ujmując, to dbanie doskonałą sytuacją majątkową i finansową podmiotu gospodarczego. W programach studiów znalazły się przedmioty z dziedziny nauk ekonomicznych, finansów. Prezentowane są sposoby na diagnozowanie i rozwiązywanie różnych problemów dotykających przedsiębiorstw.

Zapoznaj się ze wszystkimi uczelniami w Warszawie. Sprawdź Studia Warszawa

Liczba uczelni

W stolicy rachunkowość można studiować na 3 uczelniach publicznych. Są to: Uniwersytet Warszawski, Szkoła Główna Handlowa oraz Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Prywatne szkoły wyższe również prowadzą rekrutacje na kierunek rachunkowość. Takie studia prowadzą również Akademia Humanistyczna – Ekonomiczna (Vizja.pl), Akademia Leona Koźmińskiego, Europejska Uczelnia oraz Wyższa Szkoła Menedżerska.

Tryby Studiowania

Bezpłatne studia stacjonarne prowadzone są na wspomnianych uczelniach publicznych. Dla osób pracujących zawodowo dobry rozwiązaniem będzie podjęcie studiów w trybie niestacjonarnym, w tym przypadku zaocznym. Uniwersytet warszawski oferuje możliwość podjęcia studiów w trybie wieczorowym.
Ceny
Koszt studiów rozpoczyna się od 5 400 złotych za rok studiów na SGGW. Uniwersytet Warszawski oraz SGH mają ceny większe. Tam za rok zapłacimy 6 600 złotych.

Studia bezpłatne – zasady rekrutacji

Zasady rekrutacji Uniwersytet Warszawski

UW oferuje dwa kierunki studiów związane z rachunkowością. Są to Finanse, inwestycje i rachunkowość oraz Finanse, rachunkowość i ubezpieczenia.


Uczelnia UW


Uczelnia UW


Uczelnia UW


Uczelnia UW


Uczelnia UW


Uczelnia UAM


Zasady rekrutacji Szkoła Główna Handlowa


Uczelnia SGH


Uczelnia SGH


Zasady rekrutacji Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego


Uczelnia SGGW


Uczelnia SGGW


Perspektywy pracy

Po uzyskaniu dyplomu studiów wyższych można szukać pracy na stanowisku specjalisty w zakresie finansów i rachunkowości, biurach rachunkowych i księgowych czy w działach firm zajmujących się audytem, nadzorem i budżetem. Ciekawe posady czekają w instytucjach finansowych jak banki, fundusze inwestycyjne czy biura maklerskie.

Szukasz pokrewnego kierunku? Zobacz gdzie studiować kierunek Finanse w Warszawie

Studia rachunkowość Warszawa, specjalizacje:

Controling i audyt w przedsiębiorstwie

Controling jest atrakcyjną ścieżką kariery dla studentów Rachunkowości, mimo że nie cieszy się taką popularnością, jak inne specjalizacje na tym kierunku. Program specjalizacji obejmuje analizę i opracowanie informacji finansowych, odróżniając je od tradycyjnych księgowych swoim perspektywicznym podejściem.
Specjalizację prowadzi Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie.

Kadry i płace

Na specjalizacji nauczysz się rozwijać strategiczne podejście do szkolenia, rekrutacji i rozwoju najważniejszego atutu firmy: ludzi. Pod koniec kursu będziesz przygotowany do radzenia sobie z trudnymi członkami personelu i projektowania struktur wynagrodzeń, a także analizowania wpływu związków zawodowych i rządu na siłę roboczą.
Specjalizację prowadzi Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie.

Rachunkowość i analiza finansowa

Zadania analityka księgowego wymagają wiedzy i stosowania ogólnie przyjętych zasad rachunkowości w celu przeglądu i interpretacji danych finansowych. Studenci mogą również nauczyć się o raportowaniu podatkowym i przygotowaniach, protokołach audytu, raportach budżetowych i innych rekordach danych finansowych.
Specjalizację możemy studiować na Społecznej Akademii Nauk w Warszawie.

Finanse i Rachunkowość

Finanse i rachunkowość można studiować oddzielnie, jednak lepiej idą w parze. Rachunkowoścć przygotuje Cię do rejestrowania transakcji i analizowania sprawozdań finansowych, aby mieć jasny obraz kondycji finansowej firmy. Natomiast Finanse oznaczają, że dowiesz się o długoterminowym planowaniu finansowym i budżetowym. Działalność finansowa obejmuje pozyskiwanie funduszy i zbieranie informacji o przepływach pieniężnych z działu księgowości, dzięki czemu można sporządzać prognozy finansowe.
Specjalizację możemy studiować na Uczelni Łazarskiego w Warszawie.

Data publikacji: 29-03-2019