Mazowiecka Uczelnia Medyczna (wcześniej Wyższa Szkoła Mazowiecka)
Mazowiecka Uczelnia Medyczna (wcześniej Wyższa Szkoła Mazowiecka)
Mazowiecka Uczelnia Medyczna (wcześniej Wyższa Szkoła Mazowiecka)
Logo Akademia Leona Koźmińskiego

Mazowiecka Uczelnia Medyczna (wcześniej Wyższa Szkoła Mazowiecka)

Adres: ul. Rydygiera 8

01-793 Warszawa

TEL. dziekanat 662 215 628
tel.: rekrutacja 668 326 740

Oferta edukacyjna - Studia I stopnia

Studia licencjackie

Lista wydziałów/kierunków

Pielęgniarstwo - studia licencjackie

Oferta edukacyjna - Studia II stopnia

Studia magisterskie uzupełniające

Lista wydziałów/kierunków

Fizjoterapia - studia uzupełniające magisterskie

Oferta edukacyjna - Studia jednolite magisterskie

Studia magisterskie

Lista wydziałów/kierunków

Fizjoterapia - studia jednolite magisterskie

Galeria ZDJĘĆ

O Uczelni... - Mazowiecka Uczelnia Medyczna (wcześniej Wyższa Szkoła Mazowiecka)

Mazowiecka Uczelnia Medyczna została utworzona w 2004 roku i na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej i Sportu i została wpisana do rejestru niepaństwowych uczelni zawodowych.

W Mazowieckiej Uczelni Medycznej w Warszawie już od ponad 10 lat kształcimy profesjonalne kadry dla systemu ochrony zdrowia w Polsce i UE. Nasze doświadczenie, programy nauczania i nowatorskie metody wykorzystywane podczas zajęć z wykładowcami-praktykami odpowiadają na aktualne zapotrzebowanie pracodawców i owocują sukcesami naszych absolwentów. Studenci naszej Uczelni mogą mieć pewność, że zdobędą solidną i przydatną na co dzień wiedzę oraz praktyczne umiejętności poszukiwane na rynku pracy, a w trakcie studiów będą mogli korzystać z wielu przygotowanych z myślą o nich profesjonalnych rozwiązań i ułatwień.

Władze uczelni:

 • Rektor Mazowieckiej Uczelni Medycznej prof. nadzw. dr Waldemar Dębski
 • Prorektor Mazowieckiej Uczelni Medycznej prof. nadzw. dr n. med. Zbigniew Pierożek
 • Dziekan Wydziału Nauk Medycznych prof. nadzw. dr hab. Joanna Jasińska
 • Prodziekan Wydziału Nauk Medycznych mgr Piotr Chyliński
 • Kanclerz Mazowieckiej Uczelni Medycznej mgr inż. Piotr Kusznieruk
 • Prodziekan Wydziału Nauk Medycznych dr Krystyna Seliga

 • Rekrutacja - Mazowiecka Uczelnia Medyczna (wcześniej Wyższa Szkoła Mazowiecka)

  REKRUTACJA NA STUDIA I STOPNIA – KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO

  Warunki rekrutacji – przyjęcia kandydatów na studia w Mazowieckiej Uczelni Medycznej odbywają się bez egzaminów wstępnych. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń i komplet dokumentów.

  Wymagane dokumenty:

 • podanie zgłoszeniowe
 • kserokopia świadectwa dojrzałości
 • kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej – w przypadku „nowej matury”
 • 2 fotografie -35x45mm (format do dowodu osobistego) + zdjęcie na płycie CD-235x295mm
 • orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów (ważne 3 m-ce) – wydane przez lekarza medycyny pracy – dla kierunku PIELĘGNIARSTWO
 • kserokopia dowodu osobistego
 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane przez uprawniony organ (dot. osób niepełnosprawnych)
 • umowa o warunkach studiowania w 2 egzemplarzach
 • dowód uiszczenia opłaty rekrutacyjnej
 • dowód uiszczenia opłaty wpisowego


 • REKRUTACJA NA STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE – KIERUNEK FIZJOTERAPIA

  Warunki rekrutacji – przyjęcia kandydatów na studia w Mazowieckiej Uczelni Medycznej odbywają się bez egzaminów wstępnych. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń i komplet dokumentów.

  Wymagane dokumenty:

 • podanie zgłoszeniowe
 • kserokopia świadectwa dojrzałości
 • kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej – w przypadku „nowej matury”
 • 2 fotografie -35x45mm (format do dowodu osobistego) + zdjęcie na płycie CD-235x295mm
 • orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów (ważne 3 m-ce) – wydane przez lekarza medycyny pracy – dla kierunku FIZJOTERAPIA
 • kserokopia dowodu osobistego
 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane przez uprawniony organ (dot. osób niepełnosprawnych)
 • umowa o warunkach studiowania w 2 egzemplarzach
 • dowód uiszczenia opłaty rekrutacyjnej
 • dowód uiszczenia opłaty wpisowego
 • kserokopii dyplomu technika fizjoterapii - dodatkowo dla osób posiadających tytuł technika fizjoterapii


 • REKRUTACJA NA STUDIA II STOPNIA – KIERUNEK FIZJOTERAPIA

  Warunki rekrutacji – przyjęcia kandydatów na studia w Mazowieckiej Uczelni Medycznej odbywają się bez egzaminów wstępnych. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń i komplet dokumentów.

  Wymagane dokumenty:

 • podanie zgłoszeniowe
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów I stopnia
 • 2 fotografie -35x45mm (format do dowodu osobistego) + zdjęcie na płycie CD-235x295mm
 • orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów (ważne 3 m-ce) – wydane przez lekarza medycyny pracy – dla kierunku FIZJOTERAPIA
 • kserokopia dowodu osobistego
 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane przez uprawniony organ (dot. osób niepełnosprawnych)
 • umowa o warunkach studiowania w 2 egzemplarzach
 • dowód uiszczenia opłaty rekrutacyjnej


 • Studia podyplomowe - Mazowiecka Uczelnia Medyczna (wcześniej Wyższa Szkoła Mazowiecka)

  Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie oferuje następujące kierunki studiów podyplomowych:

 • Terapia ręki
 • Terapia integracji sensorycznej w diagnozie i terapii dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Zarządzanie prawem medycznym
 • Organizacja i zarządzanie w służbie zdrowia
 • Koordynator oddziału medycznego
 • Opiekun medyczny osób starszych, chorych i niepełnosprawnych z elementami rehabilitacji
 • Terapia pedagogiczna uczniów z zaburzeniami rozwoju - dysleksja, dyskalkulia, dyspraksja, ADHD, SLI, zaburzenia zachowania

 • Kursy:

 • Kurs specjalistyczny - Opiekun medyczny osób starszych
 • Masaż leczniczy segmentarny
 • Kurs masażu funkcjonalnego aparatu ruchu
 • Manualny drenaż limfatyczny
 • Kurs anatomii palpacyjnej

 • Wymagane dokumenty >>>

  Polecane Uczelnie w Warszawie