Mazowiecka Uczelnia Medyczna (wcześniej Wyższa Szkoła Mazowiecka)
Mazowiecka Uczelnia Medyczna (wcześniej Wyższa Szkoła Mazowiecka)
Mazowiecka Uczelnia Medyczna (wcześniej Wyższa Szkoła Mazowiecka)
Mazowiecka Uczelnia Medyczna (wcześniej Wyższa Szkoła Mazowiecka)
Mazowiecka Uczelnia Medyczna (wcześniej Wyższa Szkoła Mazowiecka)
Mazowiecka Uczelnia Medyczna (wcześniej Wyższa Szkoła Mazowiecka)
Mazowiecka Uczelnia Medyczna (wcześniej Wyższa Szkoła Mazowiecka)
Mazowiecka Uczelnia Medyczna (wcześniej Wyższa Szkoła Mazowiecka)
Mazowiecka Uczelnia Medyczna (wcześniej Wyższa Szkoła Mazowiecka)
Logo Akademia Leona Koźmińskiego

Mazowiecka Uczelnia Medyczna (wcześniej Wyższa Szkoła Mazowiecka)

Adres: ul. Rydygiera 8

01-793 Warszawa

TEL. dziekanat 662 215 628
tel.: rekrutacja 668 326 740

Oferta edukacyjna - Studia I stopnia

Studia licencjackie

Lista wydziałów/kierunków

Pielęgniarstwo - studia licencjackie Położnictwo - studia licencjackie

Oferta edukacyjna - Studia II stopnia

Studia magisterskie uzupełniające

Lista wydziałów/kierunków

Fizjoterapia - studia uzupełniające magisterskie Pielęgniarstwo - studia II stopnia

Oferta edukacyjna - Studia jednolite magisterskie

Studia magisterskie

Lista wydziałów/kierunków

Fizjoterapia - studia jednolite magisterskie

Galeria ZDJĘĆ

O Uczelni... - Mazowiecka Uczelnia Medyczna (wcześniej Wyższa Szkoła Mazowiecka)

Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie jest niepubliczną uczelnią wyższą utworzoną w 2004 r., wpisaną do ewidencji uczelni niepublicznych, prowadzonej przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nr 304.

Już od ponad 13 lat nasza uczelnia kształci profesjonalne kadry dla systemu ochrony zdrowia w Polsce i UE. Nasze doświadczenie, programy nauczania i wykorzystywane podczas zajęć przez wykładowców- praktyków nowatorskie metody prowadzenia zajęć odpowiadają na aktualne zapotrzebowanie pracodawców i owocują sukcesami naszych absolwentów.
Studenci naszej Uczelni mogą mieć pewność, że zdobędą solidną i przydatną na co dzień wiedzę oraz praktyczne umiejętności poszukiwane na rynku pracy, które uzyskają podczas zajęć praktycznych odbywających się w renomowanych placówkach medycznych.

Władze uczelni:

 • Rektor Mazowieckiej Uczelni Medycznej prof. nadzw. dr hab. n. med. Jerzy Kotowicz
 • Dziekan Wydziału Nauk Medycznych dr n. med. prof. MUM
  Zbigniew Jan Pierożek
 • Prodziekan Wydziału Nauk Medycznych dr Justyna
  Kościelnik
 • Kanclerz Mazowieckiej Uczelni Medycznej mgr inż. Piotr Kusznieruk
 • Rekrutacja - Mazowiecka Uczelnia Medyczna (wcześniej Wyższa Szkoła Mazowiecka)

  REKRUTACJA NA STUDIA I STOPNIA – KIERUNKI PIELĘGNIARSTWO, POŁOŻNICTWO

  Warunki rekrutacji – przyjęcia kandydatów na studia w Mazowieckiej Uczelni Medycznej odbywają się bez egzaminów wstępnych. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń i komplet dokumentów.

  Wymagane dokumenty:

 • podanie zgłoszeniowe
 • kserokopia świadectwa dojrzałości
 • kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej – w przypadku „nowej matury”
 • 2 fotografie -35x45mm (format do dowodu osobistego) + zdjęcie na płycie CD-235x295mm
 • orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów (ważne 3 m-ce) – wydane przez lekarza medycyny pracy – dla kierunku PIELĘGNIARSTWO lub POŁOŻNICTWO
 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane przez uprawniony organ (dot. osób niepełnosprawnych)
 • umowa o warunkach studiowania w 2 egzemplarzach
 • dowód uiszczenia opłaty rekrutacyjnej
 • dowód uiszczenia opłaty wpisowego


 • REKRUTACJA NA STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE – KIERUNEK FIZJOTERAPIA

  Warunki rekrutacji – przyjęcia kandydatów na studia w Mazowieckiej Uczelni Medycznej odbywają się bez egzaminów wstępnych. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń i komplet dokumentów.

  Wymagane dokumenty:

 • podanie zgłoszeniowe
 • kserokopia świadectwa dojrzałości
 • kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej – w przypadku „nowej matury”
 • 2 fotografie -35x45mm (format do dowodu osobistego) + zdjęcie na płycie CD-235x295mm
 • orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów (ważne 3 m-ce) – wydane przez lekarza medycyny pracy – dla kierunku FIZJOTERAPIA
 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane przez uprawniony organ (dot. osób niepełnosprawnych)
 • umowa o warunkach studiowania w 2 egzemplarzach
 • dowód uiszczenia opłaty rekrutacyjnej
 • dowód uiszczenia opłaty wpisowego
 • kserokopii dyplomu technika fizjoterapii - dodatkowo dla osób posiadających tytuł technika fizjoterapii


 • REKRUTACJA NA STUDIA II STOPNIA – KIERUNEK FIZJOTERAPIA

  Warunki rekrutacji – przyjęcia kandydatów na studia w Mazowieckiej Uczelni Medycznej odbywają się bez egzaminów wstępnych. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń i komplet dokumentów.

  Wymagane dokumenty:

 • podanie zgłoszeniowe
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów I stopnia
 • 2 fotografie -35x45mm (format do dowodu osobistego) + zdjęcie na płycie CD-235x295mm
 • orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów (ważne 3 m-ce) – wydane przez lekarza medycyny pracy – dla kierunku FIZJOTERAPIA
 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane przez uprawniony organ (dot. osób niepełnosprawnych)
 • umowa o warunkach studiowania w 2 egzemplarzach
 • dowód uiszczenia opłaty rekrutacyjnej


 • Studia podyplomowe - Mazowiecka Uczelnia Medyczna (wcześniej Wyższa Szkoła Mazowiecka)

  Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie oferuje następujące kierunki studiów podyplomowych:

 • Medycyna osteopatyczna
 • Teoria integracji sensorycznej w diagnozie i terapii
  dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi

 • Polecane Uczelnie w Warszawie