Lingwistyczna Szkoła Wyższa (LSW) w Warszawie
Lingwistyczna Szkoła Wyższa (LSW) w Warszawie
Lingwistyczna Szkoła Wyższa (LSW) w Warszawie
Lingwistyczna Szkoła Wyższa (LSW) w Warszawie
Lingwistyczna Szkoła Wyższa (LSW) w Warszawie
Lingwistyczna Szkoła Wyższa (LSW) w Warszawie
Lingwistyczna Szkoła Wyższa (LSW) w Warszawie
Lingwistyczna Szkoła Wyższa (LSW) w Warszawie
Lingwistyczna Szkoła Wyższa (LSW) w Warszawie
Lingwistyczna Szkoła Wyższa (LSW) w Warszawie
Lingwistyczna Szkoła Wyższa (LSW) w Warszawie
Lingwistyczna Szkoła Wyższa (LSW) w Warszawie
Logo Akademia Leona Koźmińskiego

Lingwistyczna Szkoła Wyższa (LSW) w Warszawie

Adres: Ul. Kasprzaka 2/8

01-211 Warszawa

TEL. (22) 886 50 12, (22) 886 50 13,
(22) 886 50 14, (22) 886 50 15

Galeria ZDJĘĆ

O Uczelni - Lingwistyczna Szkoła Wyższa (LSW) w Warszawie

Lingwistyczna Szkoła Wyższa w Warszawie istnieje na edukacyjnej mapie Polski od roku akademickiego 1999/2000 i jest jedyną prywatną specjalistyczną uczelnią językową w województwie mazowieckim i jedną z niewielu w Polsce. Uczelnia oferuje studentom autorski, praktyczny profil studiów a głównym jej zadaniem jest praktyczna nauka zawodu. Kształcimy przyszłych profesjonalistów językowych.

Na przestrzeni 15 lat prowadzona przez uczelnię anglistyka, germanistyka i rusycystyka były wielokrotnie pozytywnie oceniana przez Państwową Komisję Akredytacyjną, ostatnio w 2012 po raz kolejny otrzymała ocenę pozytywną na kierunku : filologia.

Gmach Lingwistycznej Szkoły Wyższej w Warszawie to obiekt o kameralnej atmosferze, a jego położenie w centrum Warszawy, blisko centralnych węzłów komunikacyjnych sprawia, że studenci z łatwością mogą dojechać do uczelni z różnych części Warszawy i okolic. Do stacji Metra Rondo Daszyńskiego mamy zaledwie 200 metrów.


W gmachu Uczelni mają swoją siedzibę wszystkie władze szkoły, znajdują się w nim również pomieszczenia administracyjne, sale wykładowe oraz zaplecze naukowe i socjalne, co pozwala studentom nie tracić czasu na dojazdy. Na terenie Uczelni do dyspozycji studentów znajdują się również:
 • Biblioteka
 • Automaty z kawą i przekąskami
 • Stały dostęp do wody źródlanej
 • Punkt Ksero
 • Punkt dostępu do internetu

 • Władze uczelni - Lingwistyczna Szkoła Wyższa (LSW) w Warszawie

  Rektor Prof. dr hab. Jan Franciszek Nosowicz

  Doświadczony nauczyciel akademicki, specjalizuje się w antropolingwistyce, leksykografii, terminologii, językoznawstwie porównawczym, źródłach informacji bezpośredniej, wielokulturowości, kontaktach językowych. Promotor 3 prac doktorskich, 404 prac magisterskich na Uniwersytecie Warszawskim oraz 243 na Uniwersytecie w Białymstoku, także 84 prac licencjackich w WSFiZ w Białymstoku i 8 w Lingwistycznej Szkole Wyższej w Warszawie; recenzent w 9 przewodach doktorskich, 2 – habilitacyjnych i 1 profesorskim.

  Prorektor ds. nauki prof. dr hab. Zofia Jancewicz

  Filolog, anglistka, specjalistka z dziedziny glottodydaktyki. Autorka wielu publikacji naukowych z dziedziny językoznawstwa stosowanego oraz scenariuszy seriali i programów telewizyjnych upowszechniających naukę języka angielskiego na różnych poziomach. Prekursorka wprowadzenia filmu do nauczania języka angielskiego w Polsce. Prowadzi zajęcia i seminaria z dziedziny dydaktyki języka angielskiego. Promotor wielu prac licencjackich, magisterskich i doktorskich z dziedziny glottodydaktyki. Wielki przyjaciel młodzieży.

  SENAT

  Wszystkie najważniejsze decyzje mające wpływ na właściwe i sprawne funkcjonowanie uczelni opiniuje Senat. Jest on organem kolegialnym, w skład którego wchodzą władze samorządu studenckiego, powołani w drodze wyborów pracownicy naukowi, pracownicy administracji oraz władze rektorskie, dziekańskie i przedstawiciele założyciela uczelni. Gwarantuje on, że strategiczne dla Lingwistycznej Szkoły Wyższej decyzje odzwierciedlają potrzeby wszystkich grup tworzących naszą uczelnię.

  Oferta edukacyjna - Lingwistyczna Szkoła Wyższa (LSW) w Warszawie

  Od semestru zimowego 2014/2015 w naszej ofercie edukacyjnej są studia drugiego stopnia na kierunku filologia, specjalność język angielski, niemiecki i rosyjski, specjalizacje; nauczycielska lub tłumaczeniowa.

  Program studiów pierwszego stopnia na kierunku Filologia na specjalnościach język angielski (anglistyka ), język niemiecki (germanistyka) oraz język rosyjski (rusycystyka), dzięki znacznej liczbie godzin dydaktycznych gwarantuje uzyskanie bardzo dobrej znajomości języków obcych w zakresie wybranej specjalizacji. Głównym założeniem naszej uczelni jest praktyczna nauka zawodu. Szkolimy przyszłych profesjonalistów językowych.

  Język specjalności można wybrać spośród języków: angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, jako drugi język obcy (lektorat) można wybrać: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski, japoński lub arabski. Po ukończeniu lektoratu student uzyskuje znajomość języka na poziomie komunikatywnym.

  Zróżnicowane programy studiów podyplomowych są przygotowane dla absolwentów studiów wyższych, zainteresowanych pogłębianiem swojej wiedzy w zakresie języków obcych (angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego) i zorientowanych na zdobycie nowych lub dodatkowych, udokumentowanych zgodnie z obowiązującymi standardami kwalifikacji zawodowych.

  Struktura Uczelni silnie odzwierciedla jej lingwistyczny charakter, kształcąc wysokiej klasy specjalistów - językoznawców.

  Rekrutacja - Lingwistyczna Szkoła Wyższa (LSW) w Warszawie

  Studia magisterskie

  Od semestru zimowego 2014/2015 w naszej ofercie edukacyjnej są studia drugiego stopnia na kierunku filologia, specjalność język angielski, niemiecki i rosyjski, specjalizacje: nauczycielska lub tłumaczeniowa.

  Studia licencjackie

  Są to studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku filologia, trwają 6 semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu licencjata. Studia prowadzone są na trzech specjalnościach:  Na anglistyce, germanistyce i rusycystyce jest możliwość wyboru
  specjalizacji:

 • nauczycielskiej
 • tłumaczeniowej
 • lub łączonej: nauczycielsko-tłumaczeniowej

 • Dla kogo:

  Dla osób posiadających minimum średnie wykształcenie, pragnących kontynuować na poziomie profesjonalnym naukę języka angielskiego, niemieckiego lub rosyjskiego, pogłębioną o praktyczną wiedzę z zakresu lingwistyki stosowanej oraz uzyskać wyższe wykształcenie i zawodowe umiejętności tłumacza lub (i) nauczyciela języka obcego.

  Dlaczego my:

  Lingwistyczna Szkoła Wyższa to jedyna prywatną specjalistyczna uczelnia językowa w województwie mazowieckim i jedna z niewielu w Polsce.

  Ukończona filologia angielska, filologia niemiecka czy filologia w LSW to otwarte drzwi pozwalające na dalszy rozwój ponieważ:

 • zdobyte kwalifikacje na studiach pierwszego stopnia pozwalają na kontynuowanie kształcenia na wybranym kierunku na studiach drugiego stopnia lub na studiach podyplomowych,

 • każdy absolwent posiada znajomość języka specjalności w mowie i piśmie na poziomie biegłości C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy (zbliżonej do rodzimej) oraz znajomość drugiego wybranego języka obcego na poziomie komunikacyjnym,

 • znajomość kultury i języka jest pomocna nie tylko na polu zawodowym, daje poczucie pewności siebie w kontaktach towarzyskich i biznesowych, pozwala na realizowanie swoich pasji i dostarcza narzędzi do zdobywania wiedzy,

 • studia przygotowują do pracy w wybranym zawodzie, który absolwent może podjąć zaraz po ukończeniu studiów.

 • Elastyczne formy studiowania:

  Uczelnia w ramach oferowanego kierunku studiów proponuje zróżnicowany system studiów, który pozwala na wybór optymalnej dla każdego formy studiowania.

  Terminy rekrutacji:

  Nabór 2015/2016 na studia w Lingwistycznej Szkole Wyższej w Warszawie odbywa się DWA RAZY W DANYM ROKU AKADEMICKIM:

  NABÓR NA SEMESTR ZIMOWY
  09.05.2016 r. – 30.09.2016 r.

  NABÓR NA SEMESTR LETNI
  09.01.2017 r. – 15.02.2017 r.

  Dla przyszłych studentów oznacza to, iż mogą rozpocząć studia od października lub od lutego. Jest to odpowiedź na oczekiwania naszych kandydatów, którzy z różnych przyczyn nie mogą rozpocząć studiów od października.

  Polecane Uczelnie w Warszawie