Znajdź swoje wymarzone studia w Warszawie

Akademia Pedagogiki Specjalnej (APS) im. Marii Grzegorzewskiej
Akademia Pedagogiki Specjalnej (APS) im. Marii Grzegorzewskiej
Akademia Pedagogiki Specjalnej (APS) im. Marii Grzegorzewskiej
Logo Akademia Leona Koźmińskiego

Akademia Pedagogiki Specjalnej (APS) im. Marii Grzegorzewskiej

Adres: ul. Szczęśliwicka 40

02-353 Warszawa

TEL. 22 589 36 00

FAX. 22 658 11 18

Wydział: Pedagogika - profil ogólnoakademicki

Oferta edukacyjna - Studia I stopnia

Studia licencjackie

Lista wydziałów/kierunków

spec. Animacja społeczno-kulturowa, edukacja wczesnoszkolna (nauczycielska) spec. Animacja społeczno-kulturowa z edukacją kulturalną (nauczycielska) spec. Edukacja dorosłych i BHP (nauczycielska)
spec. Pedagogika informatyki i pedagogika zdolności (nauczycielska) spec. Pedagogika wczesnoszkolna i korekcyjna (nauczycielska) spec. Wychowanie przedszkolne z edukacją wczesnoszkolną (nauczycielska)
spec. Edukacja medialna (nienauczycielska) spec. Psychopedagogika kreatywności (nienauczycielska) spec. Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza (nauczycielska)
spec. Edukacja wczesnoszkolna (nauczycielska)

Oferta edukacyjna - Studia II stopnia

Studia magisterskie uzupełniające

Lista wydziałów/kierunków

spec. Pedagogika wczesnoszkolna (nauczycielska) spec. Pedagogika szkolna i pedagogika zdolności (nauczycielska) spec. Edukacja zdalna i grafika komputerowa (nienauczycielska)
spec. Pedagogika kultury z animacją teatru dzieci i młodzieży (nienauczycielska) spec. Pedagogika pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi (nienauczycielska) spec. Pedagogika korekcyjna (nauczycielska)
spec. Pedagogika przedszkolna (nauczycielska) spec. Opieka nad dzieckiem i wsparcie społeczne (nienauczycielska) spec. Zarządzanie w oświacie (nienauczycielska)