Znajdź swoje wymarzone studia w Warszawie

Boom budowlany. Wykorzystaj go do zbudowania własnej kariery!

Boom budowlany. Wykorzystaj go do zbudowania własnej kariery!

Hossa na rynku budowlanym trwa już od kilku lat. I wcale nie zanosi się na to, aby zbliżał się jej koniec. Budowane są mieszkania i domy, biurowce oraz przestrzenie handlowe, a także drogi, parkingi oraz pozostała infrastruktura. Jednym zdaniem – Polska znowu się buduje. Warto wykorzystać ten fakt, przy wyborze swojej ścieżki zawodowej.

Polska w budowie – oto hasło, które ciśnie się na usta każdemu, kto w ostatnim czasie podróżował po Polsce. Wzrost ilości inwestycji wpływa bezpośrednio na rosnące zapotrzebowanie na pracowników oraz nowo powstające firmy zajmujące się inwestycjami tego typu. Wszystko to sprawia, że jedną z najbardziej cenionych i poszukiwanych na rynku pracy grup zawodowych są dobrze wykształceni budowlańcy. Gdzie jednak zdobyć odpowiednią wiedzę? Najlepiej tam, gdzie możemy liczyć na wsparcie profesjonalistów i szereg praktycznych zajęć prowadzonych na prawdziwych budowach. Taką możliwość daje UTH, czyli Uczelnia Techniczno-Handlowa w Warszawie im. H. Chodkowskiej, a dokładnie dostępny w jej murach kierunek – Budownictwo.


Budownictwo na UTH - specjalności i perspektywy zawodowe


Budownictwo to jeden z kierunków, które cieszą się największym zainteresowaniem studentów. W jego ramach dostępne są dwie specjalności ściśle dostosowane do potrzeb rynkowych:

  • Budownictwo ogólne
  • Budowa i eksploatacja dróg.

Kształcenie na obu specjalnościach odbywa się w ramach studiów licencjackich, które w trybie stacjonarnym trwają 7, a zaocznym 8 semestrów. Co najważniejsze, są one realizowane ze wsparciem i współpracą Instytutu Badawczego Dróg i Mostów w Warszawie. To jednak nie wszystko. Uczelnia zapewnia swoim studentom dostęp do najbardziej aktualnej i niezbędnej wiedzy oraz zajęć praktycznych przeprowadzanych na warszawskich inwestycjach budowlanych.


Po ukończeniu edukacji absolwenci posiadają wszechstronną wiedzę dotyczącą budownictwa oraz są w pełni przygotowani do realizacji własnych inwestycji. Z pewnością ułatwia to doświadczenie czerpane od prawdziwych wykonawców dużych przedsięwzięć tego typu.


Chwile poświęcone na zdobywanie wiedzy z tego zakresu, z pewnością nie są czasem straconym. Plany budowy dróg i mieszkań obecnie tworzone są nawet na kilkanaście lat do przodu, co sprawia, że podaż pracy dla wchodzących na rynek profesjonalistów jest pewny. Ponadto szacuje się, że braki kadrowe w branży budowlanej, a szczególnie dobrze wykwalifikowanych inżynierów budowlanych, mogą sięgać nawet 200 tys. pracowników. Wszystko to stanowi niezwykle dobrą perspektywę zawodową dla absolwentów UTH.


Czego można się nauczyć na Budownictwie w UTH?


Wybierając i kończąc studia na specjalności Budownictwo Ogólne, absolwenci zyskują zawodowy tytuł inżyniera budownictwa i szeroki zakres umiejętności praktycznych oraz wiedzy na temat projektowania, budowania i remontowania budynków, eksploatacji obiektów budowlanych, a także zarządzania wszystkimi procesami związanymi z budową.


Podobnie jest ze specjalnością Budowa i Eksploatacja Dróg, która zorientowana jest na wykonawstwo, projektowanie dróg oraz ich eksploatację i zarządzanie procesami w zakresie ich właściwego utrzymania.


Studia licencjackie na kierunku Budownictwo oferowane przez Uczelnię Techniczno-Handlową im. H. Chodkowskiej w Warszawie to również doskonałe przygotowanie do dalszej specjalizacji realizowanej na studiach magisterskich. Równocześnie pozwalają one na rozpoczęcie kariery zawodowej w szeroko pojętym budownictwie, czyli pracę w firmach budowlanych, remontowych i projektowych albo w administracji państwowej. Wiedza zdobyta podczas praktycznych zajęć to również doskonałe przygotowanie do otworzenia własnej działalności i realnego wpływu na kształt otaczającej rzeczywistości.


Artykuł powstał przy współpracy z Uczelnią UTH w Warszawie.

Data publikacji: 27-05-2019