Uczelnia Medyczna im. Marii Skłodowskiej-Curie (UM MSC)
Uczelnia Medyczna im. Marii Skłodowskiej-Curie (UM MSC)
Uczelnia Medyczna im. Marii Skłodowskiej-Curie (UM MSC)
Uczelnia Medyczna im. Marii Skłodowskiej-Curie (UM MSC)
Uczelnia Medyczna im. Marii Skłodowskiej-Curie (UM MSC)
Uczelnia Medyczna im. Marii Skłodowskiej-Curie (UM MSC)
Uczelnia Medyczna im. Marii Skłodowskiej-Curie (UM MSC)
Uczelnia Medyczna im. Marii Skłodowskiej-Curie (UM MSC)
Uczelnia Medyczna im. Marii Skłodowskiej-Curie (UM MSC)
Uczelnia Medyczna im. Marii Skłodowskiej-Curie (UM MSC)
Uczelnia Medyczna im. Marii Skłodowskiej-Curie (UM MSC)
Logo Akademia Leona Koźmińskiego

Uczelnia Medyczna im. Marii Skłodowskiej-Curie (UM MSC)

Adres: Plac Żelaznej Bramy 10 Warszawa Centrum Symulacji Medycznej Al. Solidarności 12 03-411 Warszawa

00-136 Warszawa

TEL. 22 703 43 93, 22 703 43 88, 22 703 43 83, 22 703 43 91

Oferta edukacyjna - Studia I stopnia

Studia licencjackie

Lista wydziałów/kierunków

Pielęgniarstwo Ratownictwo medyczne Kosmetologia

Oferta edukacyjna - Studia II stopnia

Studia magisterskie uzupełniające

Lista wydziałów/kierunków

Pielęgniarstwo Kosmetologia

Galeria ZDJĘĆ

O Uczelni - Uczelnia Medyczna im. Marii Skłodowskiej-Curie (UM MSC)

Z ogromną przyjemnością i satysfakcją przedstawiamy państwu Uczelnię Medyczną im. Marii Skłodowskiej-Curie, przyjazną studentom i wysoko przez nich ocenianą, która prowadzi studia w obszarze nauk medycznych i nauk o zdrowiu.

Uczelnia Medyczna im. Marii Skłodowskiej-Curie gwarantuje swoim studentom rzetelne przygotowanie na etapie studiów do wykonywania zawodów medycznych, a zapewnienie to znajduje potwierdzenie w poziomie zadowolenia pracodawców z naszych absolwentów.

Uczelnia Medyczna im. Marii Skłodowskiej-Curie mając na względzie stałe podnoszenie poziomu kształcenia, realizuje projekty unijne w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, dzięki którym wypracowuje programy rozwojowe podnoszące jakość kształcenia na kierunkach medycznych, a uczestniczący w projektach studenci zwiększają własne kompetencje zawodowe.

Jesteśmy szkołą nowoczesną i konkurencyjną. Atrakcyjny program kształcenia w UM MSC jest nieustannie konfrontowany z praktyką gospodarczą. Ścisłe i dobre kontakty ze środowiskiem biznesowym, a także ciągłe dostosowanie oferty do zmieniających się potrzeb pracodawców sprawiają, że Uczelnia kształci zgodnie z potrzebami rynku i ułatwia studentom start zawodowy. Jest to niewątpliwie jeden z najistotniejszych mierników wartości studiów w UM MSC.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą edukacyjną w przekonaniu, że wybór Uczelni Medycznej im. Marii Skłodowskiej-Curie przyniesie Państwu osobistą satysfakcję i przyczyni się do zapewnienia konkurencyjnej pozycji zarówno na polskim, jak i europejskim rynku pracy.

Misja Uczelni - Uczelnia Medyczna im. Marii Skłodowskiej-Curie (UM MSC)

Misją Uczelni Medycznej im. Marii Skłodowskiej-Curie (UM MSC) jest prowadzenie kształcenia na najwyższym poziomie kształcenia opartego na dowodach, kształtowanie postaw obywatelskich, uczestnictwo w rozwoju społecznym i gospodarczym uwzględniającym innowacyjność.

Uczelnia gwarantuje wolność nauczania, wolność badań naukowych i ogłaszania ich wyników zapewniając jednocześnie:

 • poszanowanie standardów międzynarodowych, zasad etycznych i dobrych praktyk w zakresie kształcenia w obszarze nauk medycznych i nauk o zdrowiu;
 • wychowywanie studentów w poczuciu odpowiedzialności za państwo polskie, tradycję narodową i poszanowaniu praw człowieka;
 • wykształcenie cenionych specjalistów;
 • upowszechnianie i pomnażanie osiągnięć nauki i kultury;
 • prowadzenie działań prozdrowotnych na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych;
 • prowadzenie studiów jednolitych magisterskich oraz studiów pierwszego i drugiego stopnia;
 • kształcenie specjalistyczne;
 • rozwijanie potrzeb samokształcenia pracowników i społeczeństwa.


 • Kształcenie studentów odbywa się zgodnie z europejskimi standardami. Zadaniem Uczelni jest wykształcenie cenionych na rynku profesjonalistów posiadających wysokie kwalifikacje w obszarze nauk medycznych i nauk o zdrowiu, stosujących się bezwzględnie do wymogów etyki zawodowej, którzy kończąc studia w UM MSC będą mieli poczucie solidnego przygotowania do wykonywania zawodu.

  Ważnym celem Uczelni jest dostosowywanie oferty edukacyjnej do zmieniających się potrzeb rynku pracy, w tym w szczególności rynku usług medycznych. Stąd też Uczelnia podejmuje swą misję dokładając wszelkich starań, aby oferowane kierunki studiów z jednej strony jak najlepiej zaspokajały oczekiwania studentów, z drugiej zaś – dawały gwarancje zatrudnienia w konkurencyjnych firmach krajowych i zagranicznych.

  Za kluczową sprawę w procesie podnoszenia jakości kształcenia UM MC uznaje ciągłą konfrontację wiedzy teoretycznej z otoczeniem gospodarczym. Uczelnia kładzie nacisk na to, aby studentom przekazać nie tylko uporządkowaną wiedzę teoretyczną, ale i umiejętności praktyczne. Stąd też w procesie dydaktycznym duży nacisk położony jest na praktyczną naukę zawodu.

  UM MSC realizuje swoją misję również poprzez udział w rozwoju systemu ochrony zdrowia poprzez propagowanie nowoczesnych standardów profilaktyki i leczenia oraz budowanie trwałych relacji współpracy z instytucjami realizującymi zadania zdrowia publicznego.

  Uczelnia Medyczna im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie będzie rozpoznawalnym i atrakcyjnym ośrodkiem naukowo-dydaktycznym, ukierunkowanym na wspieranie badań naukowych i rozwój innowacyjnych rozwiązań prozdrowotnych dla społeczeństwa stojącego przed wyzwaniami epidemiologicznymi i społeczno-demograficznymi.

  Nasze atuty - Uczelnia Medyczna im. Marii Skłodowskiej-Curie (UM MSC)

  Uczelnia Medyczna im. Marii Skłodowskiej-Curie to uczelnia z ugruntowaną pozycją na rynku edukacyjnym, kształcąca studentów od 1997 roku.

  Priorytetem wszelkich działań Uczelni jest Student oraz Jego potrzeby i oczekiwania. Dlatego też misją UM MSC jest prowadzenie kształcenia na najwyższym poziomie, zgodnie ze standardami obowiązującymi w UE, opartego na faktach i dowodach, kształtowanie postaw obywatelskich, uczestnictwo w rozwoju społecznym i gospodarczym uwzględniającym innowacyjność. Uczelnia kładzie nacisk na to, aby studentom przekazać nie tylko uporządkowaną wiedzę teoretyczną, ale i umiejętności praktyczne. Stąd też w procesie dydaktycznym duży nacisk położony jest na praktyczną naukę zawodu.

  Proponujemy studia w obszarze nauk medycznych i nauk o zdrowiu, czyli w obszarach, w których zapotrzebowanie rynku pracy na absolwentów tych kierunków studiów jest ogromne i po ukończeniu studiów daje gwarancję zatrudnienia.

  Polecane Uczelnie w Warszawie