Znajdź swoje wymarzone studia w Warszawie

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
Logo Akademia Leona Koźmińskiego

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie

Adres: ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2

00-908 Warszawa

TEL. 261 837 938, 261 837 939

FAX. 261 837 938

Wydział: Wydział Mechaniczny

Oferta edukacyjna - Studia I stopnia

Studia Inżynierskie

Lista wydziałów/kierunków

Mechanika i Budowa Maszyn - cywilne Logistyka (profil ogólnoakademicki) - cywilne Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna - cywilne

Oferta edukacyjna - Studia II stopnia

Studia magisterskie uzupełniające

Lista wydziałów/kierunków

Mechanika i Budowa Maszyn - cywilne Logistyka (profil ogólnoakademicki) - cywilne

Oferta edukacyjna - Studia jednolite magisterskie

Studia magisterskie

Lista wydziałów/kierunków

Mechanika i Budowa Maszyn - wojskowe