Wydział Nauk o Zdrowiu Warszawski Uniwersytet Medyczny
Wydział Nauk o Zdrowiu Warszawski Uniwersytet Medyczny
Wydział Nauk o Zdrowiu Warszawski Uniwersytet Medyczny
Wydział Nauk o Zdrowiu Warszawski Uniwersytet Medyczny
Wydział Nauk o Zdrowiu Warszawski Uniwersytet Medyczny
Wydział Nauk o Zdrowiu Warszawski Uniwersytet Medyczny
Wydział Nauk o Zdrowiu Warszawski Uniwersytet Medyczny
Wydział Nauk o Zdrowiu Warszawski Uniwersytet Medyczny
Wydział Nauk o Zdrowiu Warszawski Uniwersytet Medyczny
Wydział Nauk o Zdrowiu Warszawski Uniwersytet Medyczny
Logo Akademia Leona Koźmińskiego

Wydział Nauk o Zdrowiu Warszawski Uniwersytet Medyczny

Adres: ul. Żwirki i Wigury 61

02-091 Warszawa

TEL. 22 572 05 59

FAX. 22 572 05 59

Oferta edukacyjna - Studia I stopnia

Studia licencjackie

Lista wydziałów/kierunków

Pielęgniarstwo Położnictwo Ratownictwo Medyczne
Dietetyka Zdrowie Publiczne

Oferta edukacyjna - Studia II stopnia

Studia magisterskie uzupełniające

Lista wydziałów/kierunków

Pielęgniarstwo Położnictwo Dietetyka
Zdrowie Publiczne

Galeria ZDJĘĆ

O Wydziale... - Wydział Nauk o Zdrowiu Warszawski Uniwersytet Medyczny

Wydział Nauk o Zdrowiu (WNoZ) to sukcesywnie rozwijająca się od 29 maja 2000 r., kształcąca na najwyższym poziomie, jednostka strukturalna Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – nowoczesnego ośrodka akademickiego z ponad dwustuletnią historią.

W 2018 roku Wydział Nauk o Zdrowiu przeszedł akredytację Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych (KRASZ PIP) i otrzymał wówczas akredytację na okres pięciu lat (poprzednia przeprowadzona została w 2013 roku). W 2014 roku Wydział przeszedł akredytację instytucjonalną PKA - otrzymując akredytację potwierdzającą bardzo dobrze ukierunkowane własne systemy weryfikacji jakości kształcenia.

Oddział Zdrowia Publicznego WNoZ WUM otrzymał dofinansowanie z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na przeprowadzenie międzynarodowej akredytacji APHEA – Agency for Public Health Education Accreditation. Dotychczas żadna z polskich uczelni nie posiada tego typu akredytacji. Proces akredytacji Oddziału Zdrowia Publicznego Wydziału Nauk o Zdrowiu WUM odbędzie się w tym roku.Kształcenie w Wydziale Nauk o Zdrowiu WUM realizowane jest w systemie dwustopniowym oraz w dwóch trybach: stacjonarnym i niestacjonarnym.

Po ukończeniu studiów drugiego stopnia można podjąć naukę w Szkole Doktorskiej WUM.

W ramach Wydziału Nauk o Zdrowiu funkcjonuje dwadzieścia pięć jednostek - zakładów i klinik, prowadzących szeroką działalność naukowo-dydaktyczną oraz ciekawe projekty badawcze - cenne dla rozwoju nauk o zdrowiu i nauk medycznych. Jednostki Wydziałowe stanowią:

Jednostki Wydziału Nauk o Zdrowiu
 • Zakład Biofizyki i Fizjologii Człowieka
 • Zakład Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej
 • Klinika Geriatrii
 • Zakład Edukacji i Badań w Naukach o Zdrowiu
 • Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej
 • Zakład Nauczania Anestezjologii i Intensywnej Terapii
 • Klinika Neurologii
 • Klinika Psychiatryczna
 • Zakład Ratownictwa Medycznego
 • Zakład Medycyny Ratunkowej Dzieci
 • Klinika Położnictwa i Perinatologii
 • Klinika Neonatologii
 • Zakład Podstaw Pielęgniarstwa
 • Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego
 • Zakład Rozwoju Pielęgniarstwa, Nauk Społecznych i Medycznych
 • Zakład Pielęgniarstwa Nefrologicznego
 • Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego, Transplantacyjnego i Leczenia Pozaustrojowego
 • Zakład Zdrowia Publicznego
 • Zakład Profilaktyki Onkologicznej
 • Zakład Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii
 • Zakład Ekonomiki Zdrowia i Prawa Medycznego
 • Zakład Żywienia Człowieka
 • Zakład Immunologii, Biochemii i Żywienia
 • Zakład Dietetyki Klinicznej


 • Oferta edukacyjna - Wydział Nauk o Zdrowiu Warszawski Uniwersytet Medyczny

  Oferta edukacyjna
  Wydział Nauk o Zdrowiu WUM oferuje studentom nauczanie na następujących kierunkach:
 • Pielęgniarstwo (I stopnia stacjonarne, II stopnia stacjonarne i niestacjonarne)
 • Położnictwo (I stopnia stacjonarne, II stopnia stacjonarne i niestacjonarne)
 • Ratownictwo Medyczne (I stopnia stacjonarne)
 • Dietetyka (I stopnia stacjonarne, II stopnia stacjonarne i niestacjonarne)
 • Zdrowie Publiczne (I stopnia stacjonarne, II stopnia stacjonarne i niestacjonarne)

 • NOWE PROGRAMY KSZTAŁCENIA!


  DIETETYKA
  (I stopnia stacjonarne, II stopnia stacjonarne i niestacjonarne)


  UWAGA!
  Na studiach I i II stopnia na kierunku Dietetyka
  – autorski program studiów dostosowany do standardów europejskich, zgodny z The European Academic and Practitioner Standards for Dietetics opracowanych przez The European Federation of the Associations of Dietetitians

  NOWOŚCI!
  STUDIA II STOPNIA na tym kierunku jako jedyne w Polsce TRWAJĄ TYLKO 1,5 ROKU,
  czyli 3 SEMESTRY!

  Na studiach STACJONARNYCH II STOPNIA (studiach magisterskich) na kierunku Dietetyka
  3 NOWE ŚCIEŻKI do wyboru:
  – Psychodietetyka
  – Edukator zdrowotny
  – Żywienie kliniczne


  Ponadto,
  na studiach I i II stopnia – MODUŁ PRZEDMIOTÓW Z CYKLU KOP! – KOMPETENCJI OCZEKIWANYCH PRZEZ PRACODAWCÓW! (Techniki uczenia się, Zarządzanie sobą w czasie, Wystąpienia publiczne, Budowanie wizerunku i networking, Aktywne wchodzenie na rynek pracy, Stres zawodowy i zapobieganie wypaleniu, Media społecznościowe, Przedsiębiorczość, Zakładanie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej, Budowanie relacji z klientem), kształtujących umiejętności potrzebne na rynku pracy!

  ZDROWIE PUBLICZNE
  (I stopnia stacjonarne, II stopnia stacjonarne i niestacjonarne)


  UWAGA!
  STUDIA II STOPNIA na tym kierunku jako jedyne w Polsce TRWAJĄ TYLKO 1,5 ROKU,
  czyli 3 SEMESTRY!
  Od roku akademickiego 2018/2019, na studia II stopnia na kierunku Zdrowie Publiczne mogą aplikować absolwenci studiów I stopnia kierunków medycznych, a także takich kierunków, jak: administracja, biotechnologia, ekonomia, inżynieria biomedyczna, inżynieria środowiska, ochrona środowiska, pedagogika, pedagogika specjalna, polityka społeczna, prawo, socjologia oraz zarządzanie.
  O nowym programie kształcenia na kierunku Zdrowie Publiczne Wydziału Nauk o Zdrowiu WUM przeczytają Państwo pod linkiem
  :https://wnoz.wum.edu.pl/pl/content/prezentacja-kierunku-zdrowie-publiczne

  Na studiach I i II stopnia na kierunku Zdrowie Publiczne – w związku z dołączeniem w 2017 r. Oddziału Zdrowia Publicznego Wydziału Nauk o Zdrowiu WUM do organizacji ASPHER – The Association of Schools of Public Health in the European Region – autorski program studiów, dostosowany do standardów europejskich.

  NOWOŚCI!
  Na studiach STACJONARNYCH II STOPNIA (studiach magisterskich) na kierunku Zdrowie Publiczne aż 5 ŚCIEŻEK do wyboru:
  – Ogólna
  – Zarządzanie w ochronie zdrowia
  – Badania kliniczne i ocena technologii medycznych
  – Epidemiologia z elementami promocji zdrowia
  (NOWOŚĆ!)
  – Technologie cyfrowe w ochronie zdrowia (NOWOŚĆ!)

  Na studiach NIESTACJONARNYCH II STOPNIA – ścieżka Ogólna
  zajęcia e-learningowe
  • niższa cena – tylko 2 300 zł za semestr!


  Ponadto,
  na studiach I i II stopnia – MODUŁ PRZEDMIOTÓW Z CYKLU KOP! – KOMPETENCJI OCZEKIWANYCH PRZEZ PRACODAWCÓW! (Techniki uczenia się, Pamięć doskonała, Zarządzanie sobą w stresie, Motywacja, Komunikacja w zespole interdyscyplinarnym, Wystąpienia publiczne, Budowanie wizerunku i networking, Przywództwo – wybrane elementy, Profilaktyka wypalenia zawodowego), kształtujących umiejętności potrzebne na rynku pracy!

  Projekt oparty na mocnych stronach i talentach Gallupa

  Program studiów na kierunku Zdrowie Publiczne Wydziału Nauk o Zdrowiu WUM został również wzbogacony o projekt bazujący na mocnych stronach i talentach, określonych przez Instytut Gallupa (szczegółowe informacje: marta.bara.pl).

  Studenci I i II roku studiów licencjackich mają możliwość wykonania, pod nadzorem coacha Gallupa - Pani Marty Bary oraz dyplomowanego doradcy zawodowego i coacha mocnych stron - Pani Anety Nowakowskiej, specjalnego Testu Talentów Clifton StrengthsFinder, aby dowiedzieć się, które ze swoich cech powinni rozwijać, aby przekuć je w mocne strony i osiągnąć sukces.

  RATOWNICTWO MEDYCZNE
  (I stopnia stacjonarne)


  Studenci Ratownictwa Medycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego jako jedyni
  w Polsce realizują zajęcia w Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym (LPR)!
  Podczas studiów: obozy szkoleniowe w Tatrzańskim Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym (TOPR), Górskim Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym (GOPR) oraz Wodnym Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym (WOPR).


  PIELĘGNIARSTWO
  (I stopnia stacjonarne, II stopnia stacjonarne i niestacjonarne)

  POŁOŻNICTWO
  (I stopnia stacjonarne, II stopnia stacjonarne i niestacjonarne)


  Co wyróżnia program studiów na kierunkach Ratownictwo Medyczne, Pielęgniarstwo
  i Położnictwo WNoZ-u?


  Program studiów na kierunkach: RATOWNICTWO MEDYCZNE, PIELĘGNIARSTWO I POŁOŻNICTWO – zgodny ze Standardem kształcenia opublikowanym w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego.
  kształcenie w największych i najnowocześniejszych szpitalach klinicznych
  w Warszawie
  : Centralnym Szpitalu Klinicznym UCK WUM i Dziecięcym Szpitalu Klinicznym im. Józefa Polikarpa Brudzińskiego w Warszawie
  zajęcia praktyczne w jednostkach specjalistycznych ochrony zdrowia, takich jak: Centrum Onkologii czy Centrum Zdrowia Dziecka
  zajęcia dydaktyczne w Centrum Symulacji Medycznych
  – innowacyjne metody i techniki nauczania z zastosowaniem nowoczesnych technologii
  – e-learning oraz promowanie metody kształcenia najzdolniejszych studentów z wykorzystaniem tutoringu, peer-tutoringu i mentoringu
  .

  Kierunki Wydziału Nauk o Zdrowiu WUM zajmują wysokie pozycje w Rankingach Kierunków Studiów Perspektywy!


  W ramach Wydziału Nauk o Zdrowiu istnieje także szeroka oferta szkoleń podyplomowych dla pielęgniarek (szkolenia specjalizacyjne, kursy kwalifikacyjne, kursy specjalistyczne). Szczegóły dostępne tutaj: www.wnoz.wum.edu.pl/content/kursy.

  Bieżące informacje na temat Wydziału codziennie na naszym fanpage’u FB: www.facebook.com/WNoZ.WUM!

  Atrakcyjna oferta kształcenia Wydziału Nauk o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w całości dostępna na naszej stronie internetowej:www.wnoz.wum.edu.pl.

  Rekrutacja - Wydział Nauk o Zdrowiu Warszawski Uniwersytet Medyczny

  DRODZY KANDYDACI NA STUDIA!


  SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE REKRUTACJI NA POSZCZEGÓLNE KIERUNKI DOSTĘPNE NA STRONIE INTERNETOWEJ: www.rekrutacja-info.wum.edu.pl.

  Wszystkie szczegółowe informacje na temat kierunków Wydziału Nauk o Zdrowiu WUM są dostępne na stronie: www.wnoz.wum.edu.pl

  Atuty Wydziału - Wydział Nauk o Zdrowiu Warszawski Uniwersytet Medyczny

  • Jeden z dwóch największych pod względem liczby studentów Wydziałów na Uczelni

  • Nowoczesny ośrodek akademicki

  • Struktura złożona z 25 jednostek naukowo-dydaktycznych

  • Bogata oferta edukacyjna

  • Najwyższy poziom nauczania

  • Autorskie programy kształcenia

  • Wykwalifikowana kadra naukowo-dydaktyczna

  • Innowacyjne projekty badawcze

  • Konferencje i seminaria o szerokim zakresie tematycznym (na bieżąco informujemy o nich na fanpage’u facebookowym WNoZ:
  www.facebook.com/WNoZ.WUM)

  • Rozwinięta współpraca międzynarodowa

  • Szeroka działalność studencka – aktywny Samorząd Studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu WUM oraz 30 Studenckich Kół Naukowych:
  SKN Biologii Komórki Nowotworowej, SKN Zdrowia Publicznego Sekcja Promocji Zdrowia, SKN Managerów Zdrowia, SKN Położnych, SKN Dietetyków, SKN Pielęgniarstwa Pediatrycznego, SKN Pielęgniarstwa Klinicznego, SKN NEKON, SKN Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Intensywnej terapii TIVA, SKN Żywienia Klinicznego, SKN Etyki, SKN Podstawowej Opieki Zdrowotnej i Pielęgniarstwa Środowiskowego, SKN przy Zakładzie Biologii Medycznej, SKN NEFRON, SKN przy Zakładzie Immunologii, Biochemii i Żywienia, SKN przy Zakładzie Podstaw Pielęgniarstwa, SKN Prawa Medycznego, SKN „BeLivers”, SKN przy Zakładzie Medycyny Ratunkowej Dzieci, SKN Żywienia Człowieka, SKN ProNeo, SKN Medycyny Laboratoryjnej, SKN przy Klinice Położnictwa i Perinatologii, SKN Medycyny i Ratownictwa Medycznego, SKN Ratownictwa Medycznego, SKN Dietetyki Klinicznej

  • Możliwość działalności studentów w organizacjach, takich jak: IFMSA (Europejskie Stowarzyszenie Studentów Medycyny), EMSA (Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny), AZS (Akademicki Związek Sportowy), Czasopismo Galen, Teatr Magiczny WUM, czy Chór i Orkiestra WUM.

  Międzynarodowy rozwój - Wydział Nauk o Zdrowiu Warszawski Uniwersytet Medyczny

  Studenci Wydziału Nauk o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego mają możliwość wyjazdu zagranicznego na studia i praktyki w ramach Programu Unii Europejskiej - Erasmus+.

  Uczestnicy Programu Erasmus+ mogą podjąć kształcenie na jednej z wybranych uczelni:

  University of Ljubljana 
  Tartu Health Care College  
  University of Eastern Finland  
  Escola Superior de Enfermagem de Lisboa  
  Portugese Red Cross Health School  
  Instituto Politecnico do Porto  
  Universidade dos Acores  
  Instituto Politecnico de Braganca  
  Ondokuz Mayis University Samsun 
  Hogeschool van Arnhem Ninjmegen  
  Ludwig-Maximilians-Universitat Munchen 
  Institut de formation en soins infirmiers d`Epinal 

  Więcej informacji o wspomnianym Programie na stronie internetowej Działu Współpracy z Zagranicą WUM: zagranica.wum.edu.pl/node/84 

  Studenci Wydziału Nauk o Zdrowiu mogą zaangażować się również w program Mentor w ERASMUS STUDENT NETWORK WUM i stać się mentorami - osobami, które opiekują się zagranicznymi studentami Programu Erasmus+, przyjeżdżającymi na wymianę na Warszawski Uniwersytet Medyczny. Rocznie około 10 studentów z uczelni zagranicznych wybiera WNoZ, aby kontynuować edukację.

  Projekty europejskie, KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE - Wydział Nauk o Zdrowiu Warszawski Uniwersytet Medyczny

  Wydział Nauk o Zdrowiu bierze obecnie udział w wielu interesujących projektach europejskich, krajowych i międzynarodowych.

  Program badań przesiewowych w kierunku wykrycia zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu C”

  • Warszawski Uniwersytet Medyczny we współpracy ze Szpitalem Klinicznym Dzieciątka Jezus w Warszawie oraz Polskim Towarzystwem Hepatologicznym rozpoczął realizację Programu polityki zdrowotnej Samorządu Województwa Mazowieckiego „Program badań przesiewowych w kierunku wykrycia zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu C”.
  Program stanowi pewną kontynuację bezpłatnych badań przesiewowych w kierunku wirusowego zapalenia wątroby typu C dla mieszkańców Warszawy i okolic, prowadzonych w ubiegłym roku, w ramach akcji, realizowanej przez zespoły Kliniki Medycyny Transplantacyjnej, Nefrologii i Chorób Wewnętrznych WUM, a także Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej WUM, które odbyły się pod patronatem Jego Magnificencji Rektora WUM - prof. Mirosława Wielgosia.

  • Cel projektu: zwiększenie wykrywalności zakażenia wirusem HCV na terenie województwa mazowieckiego w latach 2018-2019 poprzez zwiększenie dostępności do badań wykrywających przeciwciała anty-HCV, przeprowadzenie badań, podjęcie akcji edukacyjnych oraz podniesienie poziomu wiedzy na temat profilaktyki zakażeń HCV u osób uczestniczących w Programie. Program jest finansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego (www.hcv.wum.edu.pl).

  „Providing a Teaching and Learning Open and Innovative Toolkit for Evidence-based Practice to Nursing European Curriculum” - project realizowany przez Zakład Edukacji i Badań w Naukach o Zdrowiu WNoZ WUM w ramach akcji KA2 Programu Erasmus+ oraz partnerstwa strategicznego sześciu europejskich instytucji działających w obszarze szkolnictwa wyższego. Liderem Projektu jest Universidad de Murcia w Hiszpanii, a partnerami takie uczelnie, jak: Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia we Włoszech, Technological Educational Institute of Crete w Grecji, Ostravska Univerzita w Czechach, Angela Boskin Faculty of Health Care w Słowenii oraz Warszawski Uniwersytet Medyczny.

  Cel projektu: rozwój innowacyjnych materiałów dydaktycznych i dostęp do narzędzi Evidence-Based Practice (the EBP e-Toolkit) jako nowej strategii dostarczania wiedzy opartej na dowodach naukowych w obszarze pielęgniarstwa. Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia oraz wzrost kompetencji w zakresie wykorzystywania dowodów naukowych w praktyce klinicznej czyli Evidence-Based Practice w grupie studentów pielęgniarstwa. Realizacja projektu rozpoczęła się we wrześniu 2018 r. i potrwa trzy lata.

  Indoor and outdoor NITICSplus solution for dementia challenges (IONIS) – projekt realizowany w Polsce przez Klinikę Geriatrii WUM oraz Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych Politechniki Warszawskiej w ramach programu AAL (Active and Assisted Living Programme) finansowego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR). W przedsięwzięciu uczestniczy jeszcze osiem instytucji partnerskich z czterech krajów.

  Cel projektu: stworzenie platformy stanowiącej wsparcie dla osób z zaburzeniami poznawczymi oraz ich opiekunów zarówno w środowisku domowym i poza domem (http://ionis.eclexys.com/index-2.html)

  "KOMPETENCJE PRACA SUKCES. Wzmocnienie potencjału dydaktycznego Uczelni poprzez podnoszenie kompetencji studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego jako element zwiększający ich szanse na rynku pracy" - projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020.

  Cel projektu: - przygotowanie studentów do wejścia na rynek pracy poprzez zwiększenie kompetencji oczekiwanych przez pracodawców: zawodowych, komunikacyjnych, językowych, informatycznych, analitycznych oraz w zakresie przedsiębiorczości w grupie studentów ostatniego roku studiów kierunku lekarskiego (VI rok) oraz pielęgniarstwa (III rok studiów I stopnia).

  Projekt realizowany był przez 3 lata, do 30 września 2019 roku (www.kompetencje.wum.edu.pl).

  "Wdrożenie e-usług do obsługi procesów związanych z edukacją i egzaminowaniem w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym" – projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

  W ramach projektu Warszawski Uniwersytet Medyczny wyposażony został w 100 komputerów stacjonarnych, 100 laptopów oraz zaprojektowany został specjalny, dedykowany potrzebom studentów kierunków medycznych, system egzaminowania elektronicznego oraz stworzona została stale aktualizowana baza testowych pytań multimedialnych.


  • Udział Zakładu Dydaktyki i Efektów Kształcenia Wydziału Nauk o Zdrowiu WUM w projekcie badawczym „RANCARE Rationing - Missed Nursing Care: an International and Multidimensional Problem”
  – projekt współfinansowany przez Unię Europejską i realizowany w ramach Europejskiego Programu Współpracy w dziedzinie badań naukowo-technicznych - Akcja COST CA15208 - Cooperation in Science and Technology w Programie Ramowym Horyzont 2020.

  Cel projektu:: podjęcie dyskusji na temat wpływu niewystarczającej w większości krajów świata obsady pielęgniarskiej na praktykę pielęgniarską: jakość opieki i bezpieczeństwo pacjenta, jak również konsekwencji braku wystarczającej opieki pielęgniarskiej dla rozwoju zawodowego pielęgniarek. W projekcie udział bierze 84 przedstawicieli (Management Committee Members) z 27 krajów świata.  Udział Zakładu Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej Wydziału Nauk o Zdrowiu WUM w projekcie „Implementation of Dedicated Education Units in Europe – iDEUS-EU" - projekt realizowany w ramach grantu Programu Erasmus+ przez 36 miesięcy, od 1 września 2015 r. do 1 września 2018 r. w ramach partnerstwa 5 instytucji europejskich: UC Leuven Belgium, Universitat de Barcelona Spain, Instituto Politecnico de Setubal Portugal, Warszawski Uniwersytet Medyczny Poland i Ege University Izmir Turkey oraz UC Limburg Belgium.

  Cel projektu: opracowanie nowych metod edukacyjnych studentów pielęgniarstwa i położnictwa. Związane jest to z poprawą jakości kształcenia poprzez wdrożenie innowacyjnych metod edukacyjnych opartych na zasadzie mentoringu w pielęgniarstwie i położnictwie. Nadrzędnym celem projektu jest również nawiązanie trwałej współpracy pomiędzy europejskimi jednostkami badawczymi oraz podejmowanie wspólnych działań na rzecz rozwoju i popularyzowania nauki.

  "Rozwój kompetencji zawodowych i kwalifikacji pielęgniarek i położnych poprzez kształcenie podyplomowe organizowane przez WUM" – projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020.

  Cel projektu:
   wsparcie pielęgniarek/pielęgniarzy i położnych w nabyciu nowych kompetencji i kwalifikacji w odpowiedzi na potrzeby epidemiologiczno-demograficzne kraju oraz nadanie pielęgniarkom/pielęgniarzom i położnym nowych uprawnień do samodzielnego ordynowania leków i wystawiania recept.

  www.pielegniarki.wum.edu.pl

  Projekty realizowane przez jednostki Wydziału Nauk o Zdrowiu WUM w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020

  Trzy projekty badawcze realizowane na zlecenie Ministra Zdrowia w latach 2017-2020 w ramach Narodowego Programu Zdrowia

  Cel Operacyjny nr 1: Poprawa sposobu żywienia, stanu odżywienia oraz aktywności fizycznej społeczeństwa. Zadanie obejmuje przeprowadzenie kompleksowych badań epidemiologicznych związanych ze sposobem żywienia, stanem odżywienia oraz aktywnością fizyczną w grupach docelowych: osób dorosłych, osób w wieku podeszłym i osób przebywających w jednostkach całodobowego pobytu (Zakład Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii przy współpracy z Zakładem Dietetyki Klinicznej WUM oraz Zakładem Żywienia Człowieka WUM)


  Przeprowadzenie kompleksowych badań epidemiologicznych dotyczących sposobu żywienia i stanu odżywiania społeczeństwa polskiego ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych wraz z identyfikacją czynników ryzyka zaburzeń odżywiania, oceną poziomu aktywności fizycznej, poziomu wiedzy żywieniowej oraz występowania nierówności w zdrowiu

  Przeprowadzenie kompleksowych badań epidemiologicznych dotyczących sposobu żywienia i stanu odżywiania społeczeństwa polskiego ze szczególnym uwzględnieniem osób dorosłych wraz z identyfikacją czynników ryzyka zaburzeń odżywiania, oceną poziomu aktywności fizycznej, poziomu wiedzy żywieniowej oraz występowania nierówności w zdrowiu

  Przeprowadzenie kompleksowych badań epidemiologicznych dotyczących sposobu żywienia i stanu odżywiania społeczeństwa polskiego ze szczególnym uwzględnieniem osób przebywających w jednostkach całodobowego pobytu wraz z identyfikacją czynników ryzyka zaburzeń odżywiania, oceną poziomu aktywności fizycznej, poziomu wiedzy żywieniowej oraz występowania nierówności w zdrowiu

  Więcej informacji o projektach realizowanych w ramach naszego Wydziału w zakładce „Projekty Europejskie” na naszej stronie internetowej: wnoz.wum.edu.pl.

  Bieżące informacje na temat Wydziału Nauk o Zdrowiu, jego oferty kształcenia, konferencji i ciekawych projektów badawczych codziennie na naszym fanpage’u facebook’owym: www.facebook.com/WNoZ.WUM!

  Polecane Uczelnie w Warszawie