Wydział Nauk o Zdrowiu Warszawski Uniwersytet Medyczny
Wydział Nauk o Zdrowiu Warszawski Uniwersytet Medyczny
Wydział Nauk o Zdrowiu Warszawski Uniwersytet Medyczny
Wydział Nauk o Zdrowiu Warszawski Uniwersytet Medyczny
Wydział Nauk o Zdrowiu Warszawski Uniwersytet Medyczny
Wydział Nauk o Zdrowiu Warszawski Uniwersytet Medyczny
Wydział Nauk o Zdrowiu Warszawski Uniwersytet Medyczny
Wydział Nauk o Zdrowiu Warszawski Uniwersytet Medyczny
Wydział Nauk o Zdrowiu Warszawski Uniwersytet Medyczny
Wydział Nauk o Zdrowiu Warszawski Uniwersytet Medyczny
Logo Akademia Leona Koźmińskiego

Wydział Nauk o Zdrowiu Warszawski Uniwersytet Medyczny

Adres: ul. Żwirki i Wigury 61

02-091 Warszawa

TEL. 22 572 05 59

FAX. 22 572 05 59

Oferta edukacyjna - Studia I stopnia

Studia licencjackie

Lista wydziałów/kierunków

Pielęgniarstwo Położnictwo Ratownictwo Medyczne
Dietetyka Zdrowie Publiczne

Oferta edukacyjna - Studia II stopnia

Studia magisterskie uzupełniające

Lista wydziałów/kierunków

Pielęgniarstwo Położnictwo Dietetyka
Zdrowie Publiczne

Galeria ZDJĘĆ

O Wydziale... - Wydział Nauk o Zdrowiu Warszawski Uniwersytet Medyczny

Wydział Nauk o Zdrowiu (WNoZ) to sukcesywnie rozwijająca się od 29 maja 2000 r., kształcąca na najwyższym poziomie, jednostka strukturalna Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – nowoczesnego ośrodka akademickiego z ponad dwustuletnią historią.

Po kilku latach działalności Wydział uzyskał Kategorię A przyznaną przez KEJN (Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych). W 2018 roku WNoZ przeszedł akredytację Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych (KRASZ PIP) i otrzymał wówczas akredytację na okres pięciu lat(poprzednia przeprowadzona została w 2013 roku). W 2014 roku Wydział przeszedł akredytację instytucjonalną PKA - otrzymując akredytację potwierdzającą bardzo dobrze ukierunkowane własne systemy weryfikacji jakości kształcenia.

Oddział Zdrowia Publicznego WNoZ WUM otrzymał dofinansowanie z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na przeprowadzenie międzynarodowej akredytacji APHEA – Agency for Public Health Education Accreditation. Dotychczas żadna z polskich uczelni nie posiada tego typu akredytacji. Proces akredytacji Oddziału Zdrowia Publicznego Wydziału Nauk o Zdrowiu WUM odbędzie się w tym roku.

W Rankingu Szkół Wyższych „Perspektywy 2017” WNoZ został liderem w kategorii kierunków w zakresie położnictwa. W kategorii pielęgniarstwa i zdrowia publicznego Wydział Nauk o Zdrowiu uplasował się zaś na 2 miejscu. Wśród uczelni medycznych Warszawski Uniwersytet Medyczny znalazł się na 3 miejscu.


Kształcenie w Wydziale Nauk o Zdrowiu WUM realizowane jest w systemie dwustopniowym oraz w dwóch trybach: stacjonarnym i niestacjonarnym. 

Po ukończeniu studiów drugiego stopnia można kontynuować naukę na studiach doktoranckich.

Wydział Nauk o Zdrowiu posiada uprawnienia do nadawania:

 • stopnia doktora nauk medycznych w dyscyplinie medycyna,
 • stopnia doktora nauk o zdrowiu,
 • stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk o zdrowiu.
 • Może przeprowadzać również procedury związane z nadaniem tytułu naukowego profesora w dziedzinie nauk o zdrowiu.

 • W ramach Wydziału Nauk o Zdrowiu funkcjonuje dwadzieścia pięć jednostek - zakładów i klinik, prowadzących szeroką działalność naukowo-dydaktyczną oraz ciekawe projekty badawcze - cenne dla rozwoju nauk o zdrowiu i nauk medycznych. Jednostki Wydziałowe stanowią:

  Jednostki Wydziału Nauk o Zdrowiu

 • Zakład Biofizyki i Fizjologii Człowieka
 • Zakład Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej
 • Klinika Geriatrii
 • Zakład Dydaktyki i Efektów Kształcenia
 • Zakład Biologii Medycznej
 • Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej
 • Zakład Nauczania Anestezjologii i Intensywnej Terapii
 • Klinika Neurologii
 • Zakład Ratownictwa Medycznego
 • Zakład Medycyny Ratunkowej Dzieci
 • Klinika Psychiatryczna
 • Klinika Położnictwa i Perinatologii
 • Klinika Neonatologii

 • Jednostki Oddziału Pielęgniarstwa
 • Zakład Podstaw Pielęgniarstwa
 • Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego
 • Zakład Pielęgniarstwa Społecznego
 • Zakład Pielęgniarstwa Nefrologicznego
 • Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego, Transplantacyjnego i Leczenia Pozaustrojowego

 •  Jednostki Oddziału Zdrowia Publicznego
 • Zakład Zdrowia Publicznego
 • Zakład Profilaktyki Onkologicznej
 • Zakład Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii
 • Zakład Ekonomiki Zdrowia i Prawa Medycznego

 • Jednostki Oddziału Dietetyki
 • Zakład Żywienia Człowieka
 • Zakład Immunologii, Biochemii i Żywienia
 • Zakład Dietetyki Klinicznej
 • Oferta edukacyjna - Wydział Nauk o Zdrowiu Warszawski Uniwersytet Medyczny

  Wydział Nauk o Zdrowiu WUM oferuje studentom nauczanie na następujących kierunkach: 

 • Pielęgniarstwo (I stopnia stacjonarne, II stopnia stacjonarne i niestacjonarne)
 • Położnictwo (I stopnia stacjonarne, II stopnia stacjonarne i niestacjonarne)
 • Ratownictwo Medyczne (I stopnia stacjonarne)
 • Dietetyka (I stopnia stacjonarne, II stopnia stacjonarne i niestacjonarne)
 • Zdrowie Publiczne (I stopnia stacjonarne, II stopnia stacjonarne i niestacjonarne)

 • Nowy program kształcenia na Zdrowiu Publicznym w WUM!

  Od roku akademickiego 2018/2019, na studia II stopnia na kierunku Zdrowie Publiczne mogą aplikować absolwenci studiów I stopnia kierunków medycznych, a także takich kierunków, jak: administracja, biotechnologia, ekonomia, inżynieria biomedyczna, inżynieria środowiska, ochrona środowiska,
  pedagogika, pedagogika specjalna, polityka społeczna, prawo, socjologia oraz zarządzanie.
  O nowym programie kształcenia na kierunku Zdrowie Publiczne Wydziału Nauk o Zdrowiu WUM przeczytają Państwo: Zdrowie Publiczne

  Od 2017 roku Oddział Zdrowia Publicznego Wydziału Nauk o Zdrowiu WUM jako jedyny oferujący kształcenie na kierunku Zdrowie Publiczne w Warszawie jest członkiem ASPHER – The Association of Schools of Public Health in the European Region. Od roku akademickiego 2017/2018 na studiach I i II stopnia realizowany jest autorski program studiów, dostosowany do standardów europejskich.

  Poza podstawowymi przedmiotami nauczanymi na kierunku Zdrowie Publiczne, takimi jak:

 • Prawo w ochronie zdrowia i praca pacjenta
 • Finansowanie w ochronie zdrowia
 • Zarządzanie w ochronie zdrowia i zasobami ludzkimi
 • Polityka zdrowotna
 • Demografia i epidemiologia
 • Tworzenie i realizacja programów zdrowotnych
 • Ubezpieczenia zdrowotne
 • Współczesne zagrożenia zdrowia
 • Współczesne migracje w kontekście zdrowia publicznego
 • Zarządzanie funduszami unijnymi
 • Komunikacja społeczna

 • W ramach nowego, autorskiego programu znalazł się:

 • moduł przedmiotów z cyklu KOP! – Kompetencji Oczekiwanych przez Pracodawców
 • Techniki uczenia się
 • Radzenie sobie ze stresem
 • Networking i Media społecznościowe
 • Komunikacja w zespole
 • Budowanie relacji z klientem i Techniki sprzedaży
 • Mediacje i negocjacje
 • Profilaktyka wypalenia zawodowego

 • przedmioty w języku angielskim
 • International Health Policy
 • Leadership in Public Health
 • Telemedicine and e-health
 • European Health Policy

 • Badania kliniczne i ocena technologii medycznych - nowa specjalność na studiach II stopnia na kierunku Zdrowie Publiczne!

  Ponadto, tylko na stacjonarnych studiach II stopnia cztery specjalności do wyboru dla studentów:

 • NOWA SPECJALNOŚĆ: Badania kliniczne i ocena technologii medycznych
 • Promocja zdrowia
 • Zarządzanie w ochronie zdrowia
 • Ścieżka ogólna

 • Zmiany również na studiach niestacjonarnych (zaocznych):
 • specjalność ogólna: Zdrowie publiczne
 • zajęcia co drugi weekend
 • zajęcia e-learningowe
 • niższa cena – tylko 2 300 zł za semestr!

 • Projekt oparty na mocnych stronach i talentach Gallupa

  Program studiów na kierunku Zdrowie Publiczne Wydziału Nauk o Zdrowiu WUM został również wzbogacony o projekt bazujący na mocnych stronach i talentach, określonych przez Instytut Gallupa (szczegółowe informacje: marta.bara.pl).

  Studenci I i II roku studiów licencjackich mają możliwość wykonania, pod nadzorem coacha Gallupa - Pani Marty Bary oraz dyplomowanego doradcy zawodowego i coacha mocnych stron - Pani Anety Nowakowskiej, specjalnego Testu Talentów Clifton StrengthsFinder, aby dowiedzieć się, które ze swoich cech powinni rozwijać, aby przekuć je w mocne strony i osiągnąć sukces.

  W ramach Wydziału Nauk o Zdrowiu istnieje także szeroka oferta szkoleń podyplomowych dla pielęgniarek (szkolenia specjalizacyjne, kursy kwalifikacyjne, kursy specjalistyczne). Szczegóły dostępne tutaj: wnoz.wum.edu.pl/content/kursy.

  Atrakcyjna oferta kształcenia Wydziału Nauk o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w całości dostępna na naszej stronie internetowej: wnoz.wum.edu.pl.

  Rekrutacja - Wydział Nauk o Zdrowiu Warszawski Uniwersytet Medyczny

  DRODZY KANDYDACI NA STUDIA!

  Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna Wydziału Nauk
  o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza dodatkowy nabór kandydatów na kierunki:
 • ratownictwo medyczne – studia I-go stopnia stacjonarne;
 • ratownictwo medyczne – studia I-go stopnia niestacjonarne; (UWAGA: Warunkiem przyjęcia na studia I-go stopnia niestacjonarne na ten kierunek jest przedstawienie dokumentu zawierającego poświadczenie bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej „zastrzeżone” ważnego przez cały okres odbywania studiów)
 • zdrowie publiczne – studia I-go stopnia stacjonarne.

  Rekrutacja na wyżej wymienione kierunki będzie odbywać się wg zasad opisanych w obowiązującej Uchwale Rekrutacyjnej na rok akademicki 2019/2020.

  Aplikacje w Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) można składać od dnia
  1 sierpnia 2019 r. do 13 września 2019 r. zgodnie z harmonogramami rekrutacji uzupełniającej zamieszczonymi na stronie: www.rekrutacja-info.wum.edu.pl

  Wszystkie szczegółowe informacje na temat kierunków Wydziału Nauk o Zdrowiu WUM są dostępne na stronie: www.wnoz.wum.edu.pl


 • Atuty Wydziału - Wydział Nauk o Zdrowiu Warszawski Uniwersytet Medyczny

  • Jeden z dwóch największych pod względem liczby studentów Wydziałów na Uczelni

  • Nowoczesny ośrodek akademicki

  • Struktura złożona z 25 jednostek naukowo-dydaktycznych

  • Bogata oferta edukacyjna

  • Najwyższy poziom nauczania

  • Autorskie programy kształcenia

  • Wykwalifikowana kadra naukowo-dydaktyczna

  • Innowacyjne projekty badawcze

  • Konferencje i seminaria o szerokim zakresie tematycznym (na bieżąco informujemy o nich na fanpage’u facebookowym WNoZ:
  www.facebook.com/WNoZ.WUM)

  • Rozwinięta współpraca międzynarodowa

  • Szeroka działalność studencka – aktywny Samorząd Studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu WUM oraz 20 Studenckich Kół Naukowych:
  SKN Biologii Komórki Nowotworowej, SKN Zdrowia Publicznego Sekcja Promocji Zdrowia, SKN Managerów Zdrowia, SKN Położnych, SKN Dietetyków, SKN Pielęgniarstwa Pediatrycznego, SKN NEKON, SKN Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Intensywnej terapii TIVA, SKN Żywienia Klinicznego, SKN Etyki, SKN Podstawowej Opieki Zdrowotnej i Pielęgniarstwa Środowiskowego, SKN przy Zakładzie Biologii Medycznej, SKN Medycyny Paliatywnej, Studenckie Geriatryczne Koło Naukowe, SKN NEFRON, SKN przy Zakładzie Immunologii, Biochemii i Żywienia, SKN przy Zakładzie Podstaw Pielęgniarstwa, SKN Prawa Medycznego, SKN „BeLivers”, SKN przy Zakładzie Medycyny Ratunkowej Dzieci, SKN Żywienia Człowieka

  • Możliwość działalności studentów w organizacjach, takich jak: IFMSA (Europejskie Stowarzyszenie Studentów Medycyny), EMSA (Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny), AZS (Akademicki Związek Sportowy), Towarzystwo Artystyczne Medyków TAM, czy Chór i Orkiestra WUM.

  Międzynarodowy rozwój - Wydział Nauk o Zdrowiu Warszawski Uniwersytet Medyczny

  Studenci i doktoranci Wydziału Nauk o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego mają możliwość wyjazdu zagranicznego na studia i praktyki w ramach Programu Unii Europejskiej - Erasmus+.

  Uczestnicy Programu Erasmus+ mogą podjąć kształcenie na jednej z wybranych uczelni:

  University of Ljubljana 
  Tartu Health Care College  
  University of Eastern Finland  
  Escola Superior de Enfermagem de Lisboa  
  Portugese Red Cross Health School  
  Instituto Politecnico do Porto  
  Universidade dos Acores  
  Instituto Politecnico de Braganca  
  Ondokuz Mayis University Samsun 
  Hogeschool van Arnhem Ninjmegen  
  Ludwig-Maximilians-Universitat Munchen 
  Institut de formation en soins infirmiers d`Epinal 

  Więcej informacji o wspomnianym Programie na stronie internetowej Działu Współpracy z Zagranicą WUM: zagranica.wum.edu.pl/node/84 

  Studenci Wydziału Nauk o Zdrowiu mogą zaangażować się również w program Mentor w ERASMUS STUDENT NETWORK WUM i stać się mentorami - osobami, które opiekują się zagranicznymi studentami Programu Erasmus+, przyjeżdżającymi na wymianę na Warszawski Uniwersytet Medyczny. Rocznie około 10 studentów z uczelni zagranicznych wybiera WNoZ, aby kontynuować edukację.

  Projekty europejskie, KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE - Wydział Nauk o Zdrowiu Warszawski Uniwersytet Medyczny

  Wydział Nauk o Zdrowiu bierze obecnie udział w wielu interesujących projektach europejskich, krajowych i międzynarodowych.

  „Providing a Teaching and Learning Open and Innovative Toolkit for Evidence-based Practice to Nursing European Curriculum” - project realizowany przez Zakład Dydaktyki i Efektów Kształcenia WNoZ WUM w ramach akcji KA2 Programu Erasmus+ oraz partnerstwa strategicznego sześciu europejskich instytucji działających w obszarze szkolnictwa wyższego. Liderem Projektu jest Universidad de Murcia w Hiszpanii, a partnerami takie uczelnie, jak: Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia we Włoszech, Technological Educational Institute of Crete w Grecji, Ostravska Univerzita w Czechach, Angela Boskin Faculty of Health Care w Słowenii oraz Warszawski Uniwersytet Medyczny.

  Cel projektu: rozwój innowacyjnych materiałów dydaktycznych i dostęp do narzędzi Evidence-Based Practice (the EBP e-Toolkit) jako nowej strategii dostarczania wiedzy opartej na dowodach naukowych w obszarze pielęgniarstwa. Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia oraz wzrost kompetencji w zakresie wykorzystywania dowodów naukowych w praktyce klinicznej czyli Evidence-Based Practice w grupie studentów pielęgniarstwa. Realizacja projektu rozpoczęła się we wrześniu 2018 r. i potrwa trzy lata.

  Indoor and outdoor NITICSplus solution for dementia challenges (IONIS) – projekt realizowany w Polsce przez Klinikę Geriatrii WUM oraz Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych Politechniki Warszawskiej w ramach programu AAL (Active and Assisted Living Programme) finansowego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR). W przedsięwzięciu uczestniczy jeszcze osiem instytucji partnerskich z czterech krajów.

  Cel projektu: stworzenie platformy stanowiącej wsparcie dla osób z zaburzeniami poznawczymi oraz ich opiekunów zarówno w środowisku domowym i poza domem (http://ionis.eclexys.com/index-2.html)

  "KOMPETENCJE PRACA SUKCES. Wzmocnienie potencjału dydaktycznego Uczelni poprzez podnoszenie kompetencji studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego jako element zwiększający ich szanse na rynku pracy" - projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020.

  Cel projektu: - przygotowanie studentów do wejścia na rynek pracy poprzez zwiększenie kompetencji oczekiwanych przez pracodawców: zawodowych, komunikacyjnych, językowych, informatycznych, analitycznych oraz w zakresie przedsiębiorczości w grupie studentów ostatniego roku studiów kierunku lekarskiego (VI rok) oraz pielęgniarstwa (III rok studiów I stopnia).

  Projekt realizowany będzie przez 3 lata, do 30 września 2019 roku (www.kompetencje.wum.edu.pl).

  "Wdrożenie e-usług do obsługi procesów związanych z edukacją i egzaminowaniem w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym" – projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

  W ramach projektu Warszawski Uniwersytet Medyczny wyposażony zostanie w 100 komputerów stacjonarnych, 100 laptopów oraz zaprojektowany zostanie specjalny, dedykowany potrzebom studentów kierunków medycznych, system egzaminowania elektronicznego oraz stworzona zostanie baza testowych pytań multimedialnych.

  Projekt zostanie zakończony 30 kwietnia 2019 roku.

  Udział Zakładu Dydaktyki i Efektów Kształcenia Wydziału Nauk o Zdrowiu WUM w projekcie badawczym „RANCARE Rationing - Missed Nursing Care: an International and Multidimensional Problem” – projekt współfinansowany przez Unię Europejską i realizowany w ramach  Europejskiego Programu Współpracy w dziedzinie badań naukowo-technicznych - Akcja COST CA15208 - Cooperation in Science and Technology w Programie Ramowym Horyzont 2020.

  Cel projektu: podjęcie dyskusji na temat wpływu niewystarczającej w większości krajów świata obsady pielęgniarskiej na praktykę pielęgniarską: jakość opieki i bezpieczeństwo pacjenta, jak również konsekwencji braku wystarczającej opieki pielęgniarskiej dla rozwoju zawodowego pielęgniarek. W projekcie udział bierze 84 przedstawicieli (Management Committee Members) z 27 krajów świata.

  Projekt RANCARE będzie trwał 3 lata i zostanie zakończony we wrześniu 2019 roku.


  Udział Zakładu Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej Wydziału Nauk o Zdrowiu WUM w projekcie „Implementation of Dedicated Education Units in Europe – iDEUS-EU" - projekt realizowany w ramach grantu Programu Erasmus+ przez 36 miesięcy, od 1 września 2015 r. do 1 września 2018 r. w ramach partnerstwa 5 instytucji europejskich: UC Leuven Belgium, Universitat de Barcelona Spain, Instituto Politecnico de Setubal Portugal, Warszawski Uniwersytet Medyczny Poland i Ege University Izmir Turkey oraz UC Limburg Belgium.

  Cel projektu: opracowanie nowych metod edukacyjnych studentów pielęgniarstwa i położnictwa. Związane jest to z poprawą jakości kształcenia poprzez wdrożenie innowacyjnych metod edukacyjnych opartych na zasadzie mentoringu w pielęgniarstwie i położnictwie. Nadrzędnym celem projektu jest również nawiązanie trwałej współpracy pomiędzy europejskimi jednostkami badawczymi oraz podejmowanie wspólnych działań na rzecz rozwoju i popularyzowania nauki.

  "Rozwój kompetencji zawodowych i kwalifikacji pielęgniarek i położnych poprzez kształcenie podyplomowe organizowane przez WUM" – projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020.

  Cel projektu:
   wsparcie pielęgniarek/pielęgniarzy i położnych w nabyciu nowych kompetencji i kwalifikacji w odpowiedzi na potrzeby epidemiologiczno-demograficzne kraju oraz nadanie pielęgniarkom/pielęgniarzom i położnym nowych uprawnień do samodzielnego ordynowania leków i wystawiania recept.

  www.pielegniarki.wum.edu.pl

  Projekty realizowane przez jednostki Wydziału Nauk o Zdrowiu WUM w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020

  Trzy projekty badawcze realizowane na zlecenie Ministra Zdrowia w latach 2017-2020 w ramach Narodowego Programu Zdrowia

  Cel Operacyjny nr 1: Poprawa sposobu żywienia, stanu odżywienia oraz aktywności fizycznej społeczeństwa. Zadanie obejmuje przeprowadzenie kompleksowych badań epidemiologicznych związanych ze sposobem żywienia, stanem odżywienia oraz aktywnością fizyczną w grupach docelowych: osób dorosłych, osób w wieku podeszłym i osób przebywających w jednostkach całodobowego pobytu (Zakład Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii przy współpracy z Zakładem Dietetyki Klinicznej WUM oraz Zakładem Żywienia Człowieka WUM)


  Przeprowadzenie kompleksowych badań epidemiologicznych dotyczących sposobu żywienia i stanu odżywiania społeczeństwa polskiego ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych wraz z identyfikacją czynników ryzyka zaburzeń odżywiania, oceną poziomu aktywności fizycznej, poziomu wiedzy żywieniowej oraz występowania nierówności w zdrowiu

  Przeprowadzenie kompleksowych badań epidemiologicznych dotyczących sposobu żywienia i stanu odżywiania społeczeństwa polskiego ze szczególnym uwzględnieniem osób dorosłych wraz z identyfikacją czynników ryzyka zaburzeń odżywiania, oceną poziomu aktywności fizycznej, poziomu wiedzy żywieniowej oraz występowania nierówności w zdrowiu

  Przeprowadzenie kompleksowych badań epidemiologicznych dotyczących sposobu żywienia i stanu odżywiania społeczeństwa polskiego ze szczególnym uwzględnieniem osób przebywających w jednostkach całodobowego pobytu wraz z identyfikacją czynników ryzyka zaburzeń odżywiania, oceną poziomu aktywności fizycznej, poziomu wiedzy żywieniowej oraz występowania nierówności w zdrowiu

  Więcej informacji o projektach realizowanych w ramach naszego Wydziału w zakładce „Projekty Europejskie” na naszej stronie internetowej: wnoz.wum.edu.pl.

  Bieżące informacje na temat Wydziału Nauk o Zdrowiu, jego oferty kształcenia, konferencji i ciekawych projektów badawczych codziennie na naszym fanpage’u facebook’owym: www.facebook.com/WNoZ.WUM!

  Polecane Uczelnie w Warszawie