Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW) w Warszawie
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW) w Warszawie
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW) w Warszawie
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW) w Warszawie
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW) w Warszawie
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW) w Warszawie
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW) w Warszawie
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW) w Warszawie
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW) w Warszawie
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW) w Warszawie
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW) w Warszawie
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW) w Warszawie
Logo Akademia Leona Koźmińskiego

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW) w Warszawie

Adres: ul. Dewajtis 5

01-815 Warszawa

TEL. 22 561 88 00, 22 569 96 92, 22 569 96 94, 22 569 68 32

Oferta edukacyjna - Studia jednolite magisterskie

Studia magisterskie

Filmy - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW) w Warszawie

Galeria ZDJĘĆ

Opis Uczelni – UKSW w Warszawie - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW) w Warszawie


Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego to wiodący ośrodek akademicki, który cieszy się dużym uznaniem nie tylko w regionie, ale również w całej Polsce. Jedna z najchętniej wybieranych uczelni w Warszawie posiada świetne zaplecze naukowe i wybitną kadrę dydaktyczną. Działalność Uniwersytetu sięga roku 1954, kiedy to placówka funkcjonowała pod nazwą Akademia Teologii Katolickiej. Cenioną uczelnię publiczną przekształcono w roku 1999 na Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Głównym trzonem naukowym UKSW jest grupa 732 znakomitych naukowców. Uczelnia prowadzi studia w Warszawie w trybach stacjonarnym i niestacjonarnym, a także podyplomowym. Aktualnie liczba studentów kształcących się w murach uniwersytetu to około 16,5 tysiąca osób, z czego zdecydowana większość studiuje na kierunkach stacjonarnych.

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie jest miejscem przyjaznym dla studentów niepełnosprawnych. Ich swobodne przemieszczanie się w przestrzeni akademickiej możliwe jest dzięki nowoczesnych infrastrukturze wszystkich obiektów uczelni.

Poza zajęciami dydaktycznymi, studenci mogą podejmować dodatkową aktywność w ramach licznych kół naukowych (w obrębie różnych wydziałów funkcjonuje ich aż 63), organizacji studenckich oraz samorządu studenckiego. Co więcej studenci UKSW mogą wstąpić także do teatru i chóru akademickiego.

Niezwykle korzystna oferta stypendialna uczelni pozwala studentom na znaczne obniżenie czesnego za studia w Warszawie. Z uniwersyteckiego zaplecza socjalnego do rąk studentów trafia rocznie przeszło 6 tysięcy różnych świadczeń o charakterze socjalnym.

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie współpracuje z wieloma zagranicznymi ośrodkami akademickimi. Uczelnia dotychczas podpisała aż 166 umów związanych z programem Erasmus. Dzięki szeroko rozwiniętej współpracy studenci Uniwersytetu mogą aktywnie uczestniczyć w wyjazdach do innych krajów europejskich i zrealizować część kształcenia w jednej ze 111 partnerskich szkół wyższych. Co więcej UKSW w Warszawie uczestniczy również w programie MOST i współpracuje w jego zakresie z 19 polskimi uniwersytetami.

Studia na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW) w Warszawie


Oferta edukacyjna UKSW w Warszawie obejmuje studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite magisterskie, na których kształcenie odbywać się może w systemie stacjonarnym (bezpłatnym) lub niestacjonarnym.

Dodatkowo oferując studia podyplomowe i doktoranckie Uniwersytet pozwala studentom podnieść swoje kwalifikacje zawodowe. Znaczna część kierunków na UKSW posiada certyfikat jakości kształcenia, wydany przez Uniwersytecką Komisję Akredytacyjną oraz Państwową Komisję Akredytacyjną.

Oferta Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie pozwala na kształcenie w ramach:
• 4 kierunków na studiach jednolitych magisterskich,
• 30 kierunków na studiach I stopnia,
• 21 kierunków na studiach II stopnia,
• 10 kierunków na studiach III stopnia,
• 49 kierunków na studiach podyplomowych.

Studia na UKSW w Warszawie obejmują nauki humanistyczne, ścisłe i przyrodnicze. Uczelnia dysponuje 45 laboratoriami, z których korzystają osoby studiujące: chemię, fizykę, biologię, ochronę środowiska, inżynierię środowiska, informatykę, matematykę i ekonomię. Dodatkowo na Uniwersytecie funkcjonuje kilka pracowni specjalistycznych.

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego uczestniczy w programie uczenia się przez całe życie (LLLP). Inicjatywa umożliwia studiowanie na zasadach uznających wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne, zdobyte przez kandydata w ramach nauki pozaformalnej, czyli obejmującej uczestnictwo w kursach i szkoleniach, a także nieformalnej – związanej z doświadczeniem zawodowym i życiowym.

UKSW w Warszawie jest uczelnią innowacyjną, korzystającą z szeregu nowoczesnych technologii. Studenci Uniwersytetu mają dostęp do zintegrowanego systemu USOS, który umożliwia im zapoznanie się z terminem i miejscem zajęć, a także najnowszymi wiadomościami dotyczącymi uczelni i ocenami otrzymanymi w czasie kolokwium.