Reklama - Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania (WSEIZ)

Adres: ul. Dewajtis 5

01-815 Warszawa

Tel.: 22 561 88 00,
22 569 96 92,
22 569 96 94,
 22 569 68 32

  • http://uksw.edu.pl

Opis Uczelni – UKSW w Warszawie - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW) w Warszawie


Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego to wiodący ośrodek akademicki, który cieszy się dużym uznaniem nie tylko w regionie, ale również w całej Polsce. Jedna z najchętniej wybieranych uczelni w Warszawie posiada świetne zaplecze naukowe i wybitną kadrę dydaktyczną. Działalność Uniwersytetu sięga roku 1954, kiedy to placówka funkcjonowała pod nazwą Akademia Teologii Katolickiej. Cenioną uczelnię publiczną przekształcono w roku 1999 na Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Głównym trzonem naukowym UKSW jest grupa 732 znakomitych naukowców. Uczelnia prowadzi studia w Warszawie w trybach stacjonarnym i niestacjonarnym, a także podyplomowym. Aktualnie liczba studentów kształcących się w murach uniwersytetu to około 16,5 tysiąca osób, z czego zdecydowana większość studiuje na kierunkach stacjonarnych.

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie jest miejscem przyjaznym dla studentów niepełnosprawnych. Ich swobodne przemieszczanie się w przestrzeni akademickiej możliwe jest dzięki nowoczesnych infrastrukturze wszystkich obiektów uczelni.

Poza zajęciami dydaktycznymi, studenci mogą podejmować dodatkową aktywność w ramach licznych kół naukowych (w obrębie różnych wydziałów funkcjonuje ich aż 63), organizacji studenckich oraz samorządu studenckiego. Co więcej studenci UKSW mogą wstąpić także do teatru i chóru akademickiego.

Niezwykle korzystna oferta stypendialna uczelni pozwala studentom na znaczne obniżenie czesnego za studia w Warszawie. Z uniwersyteckiego zaplecza socjalnego do rąk studentów trafia rocznie przeszło 6 tysięcy różnych świadczeń o charakterze socjalnym.

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie współpracuje z wieloma zagranicznymi ośrodkami akademickimi. Uczelnia dotychczas podpisała aż 166 umów związanych z programem Erasmus. Dzięki szeroko rozwiniętej współpracy studenci Uniwersytetu mogą aktywnie uczestniczyć w wyjazdach do innych krajów europejskich i zrealizować część kształcenia w jednej ze 111 partnerskich szkół wyższych. Co więcej UKSW w Warszawie uczestniczy również w programie MOST i współpracuje w jego zakresie z 19 polskimi uniwersytetami.

Oferta edukacyjna - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW) w Warszawie

Położony w historycznym mieście Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW) w Warszawie jest edukacyjną perełką w polskim krajobrazie, zaspokajającą wszelkie potrzeby edukacyjne. Zlokalizowany w samym sercu Warszawy uniwersytet może pochwalić się bogatą ofertą akademicką i wszechstronnymi zasobami zarówno dla studentów lokalnych, jak i zagranicznych.

UKSW jest ceniony za swoją szeroką ofertę edukacyjną, zapewniając stopnie naukowe w różnych dziedzinach studiów. Na przykład wydział humanistyczny oferuje filologię, filozofię i historię. Entuzjaści nauk ścisłych docenią kursy z biologii, chemii i fizyki. Z kolei Wydział Nauk Społecznych - największy z wydziałów - oferuje takie kierunki jak psychologia, socjologia i prawo.

Ponadto uniwersytet szczyci się oferowaniem unikalnych i specjalistycznych kierunków studiów. Jedną z charakterystycznych specjalności jest kierunek Filozofia Chrześcijańska na Wydziale Teologii - przedmiot wykładany z wielkim prestiżem, który przyciąga wielu wielbicieli tej dziedziny.

UKSW jest doskonałym miejscem dla studentów realizujących różnorodne zainteresowania akademickie. Wspiera świeże perspektywy, innowacje i kreatywność, umożliwiając studentom odgrywanie aktywnej roli w kształtowaniu przyszłości.

Uczelnie w okolicy z podobną ofertą edukacyjną - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW) w Warszawie

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW) w Warszawie jest jednym z najważniejszych ośrodków akademickich w stolicy. Wyróżnia się szeroką ofertą kierunków, obejmującą zarówno nauki humanistyczne, teologiczne, jak i przyrodnicze. W związku z tym, przyciąga wielu ambitnych studentów każdego roku. Jednakże, nie jest jedyną uczelnią o podobnym profilu w Warszawie.

Po pierwsze, Uniwersytet Warszawski (UW) ma podobny zakres kierunków, umożliwiając studentom zdobycie wiedzy zarówno z nauk humanistycznych jak i przyrodniczych. UW oferuje także możliwość doskonalenia swoich umiejętności językowych w Międzywydziałowym Centrum Kształcenia Językowego.

Drugą uczelnią o zbliżonej ofercie edukacyjnej jest Uniwersytet Jagielloński (UJ) w Krakowie. Choć zlokalizowany poza Warszawą, jest to jedna z najstarszych uczelni w Europie i posiada szeroki wybór kierunków naukowych. Jest również ośrodkiem badań naukowych o międzynarodowej renomie.

Kolejnym przykładem jest Akademia Leona Koźmińskiego, najwyżej oceniana polska biznesowa szkoła wyższa. Uzupełnia ona ofertę UKSW o kierunki związane z administracją biznesu, zarządzaniem i finansami.