Reklama - Uczelnia Techniczno-Handlowa (UTH) im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie

Adres: ul. Dewajtis 5

01-815 Warszawa

Tel.: 22 561 88 00, 22 569 96 92, 22 569 96 94, 22 569 68 32

  • http://www.rekrutacja.uksw.edu.pl

Oferta edukacyjna - Studia jednolite magisterskie

Studia magisterskie