Wyższa Szkoła Bankowa (WSB) w Warszawie
Logo Akademia Leona Koźmińskiego

Wyższa Szkoła Bankowa (WSB) w Warszawie

Adres: ul. Łabiszyńska 25

03-204 Warszawa

TEL. 22 256 23 00, 22 256 23 04

Oferta edukacyjna - Studia II stopnia

Studia magisterskie uzupełniające

Galeria ZDJĘĆ

Wyższa Szkoła Bankowa - Wyższa Szkoła Bankowa (WSB) w Warszawie

Wyższe Szkoły Bankowe są jedną z największych grup łączących prywatne uczelnie wyższe w Polsce. Od wielu lat myślą przewodnią działalności WSB jest łączenie nauki z pracą i życiem prywatnym. Praktyczna wiedza przekazywana przez ekspertów, a także otwartość pracowników naukowych i administracyjnych sprawiają, że studia na WSB to czas zdobywania doświadczeń i niezapomniana przygoda.

Uczelnia wciąż rozwija swoją ofertę edukacyjną przy współpracy lokalnych środowisk biznesowych, aby jak najlepiej odpowiadać na wymagania stołecznych pracodawców. W ten sposób studenci biorą udział w stażach, praktykach, wizytach studyjnych w firmach i wyjazdach zagranicznych.

Wyższa Szkoła Bankowa zapewnia studentom:
 • możliwość łączenia wiedzy z różnych dziedzin i wykorzystywanie jej w pracy
 • wybór kierunku, który pomożę przekuć wiedzę w praktykę, np. prowadzić własny biznes
 • kontakt z przedstawicielami świata biznesu (np. firmami z Mazowsza) - na wykładach studenci zyskają możliwość poznania know-how bezpośrednio z branży i ciekawe case studies
 • udział w praktykach i stażach
 • rozwijanie umiejętności planowania kariery zawodowej, komunikacji interpersonalnej, identyfikacji i analizy danych, koordynacji projektów oraz krytycznego i kreatywnego myślenia
 • możliwość wpływania na programy studiów i sposób obsługi


 • Misja uczelni to : „Pomagamy zmieniać Wasz świat – innowacyjni, przyjaźni, praktyczni”.

  W WSB kładziony jest nacisk na praktyczne nauczanie i innowacyjność. Nowoczesne technologie pomagają nabywać wiedzę i umiejętności z wielu przedmiotów. Poziom wiedzy weryfikowany jest przy pomocy projektów w formie pracy grupowej, prezentacji i przedsięwzięć rozwijających kompetencje społeczne lub symulacji biznesowych. Są ukierunkowane na sprawdzenie umiejętności studenta w warunkach odwzorowujących rzeczywistość gospodarczą.

  Polecane Uczelnie w Warszawie