Reklama - Uczelnia Techniczno-Handlowa (UTH) im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie

Adres: ul. Krakowskie Przedmieście 26/28

00-927 Warszawa

Tel.: +48 22 55 20 000

  • http://uw.edu.pl

Oferta edukacyjna - Studia I stopnia

Studia licencjackie

Lista wydziałów/kierunków

Administracja Archeologia Artes Liberales
Astronomia Bezpieczeństwo wewnętrzne Bioinformatyka i biologia systemów
Biologia Biotechnologia Chemia
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Etnologia i antropologia kulturowa Filozofia
Geofizyka w geologii Geografia Geologia
Gospodarka przestrzenna Historia Historia sztuki
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo Informatyka Informatyka i ekonometria
Matematyka Międzykierunkowe studia ekonomiczno-matematyczne Marketing
Politologia Praca socjalna Profilaktyka społeczna i resocjalizacja
Socjologia Stosunki międzynarodowe Zarządzanie
Międzykierunkowe studia ekonomiczno-menedżerskie Logopedia ogólna i kliniczna Ochrona środowiska
Socjologia stosowana i antropologia społeczna Zastosowania fizyki w biologii i medycynie Fizyka
Geologia stosowana Kognitywistyka Kryminologia
Energetyka i chemia jądrowa Studia filologiczno-kulturoznawcze Studia nad słowiańszczyzną wschodnią
Historia i kultura Żydów Organizowanie rynku pracy Samorząd terytorialny i polityka regionalna
Studia amerykanistyczne Studia wschodnie Afrykanistyka
Arabistyka Asyriologia i hetytologia Dziennikarstwo i medioznawstwo (zobacz kierunki)
Ekonomia (zobacz kierunki) Europeistyka - integracja europejska Europeistyka - studia europejskie
Europejskie studia optyki okularowej i optometrii Filologia angielska (zobacz kierunki) Filologia bałtycka
Filologia białoruska z językiem rosyjskim i angielskim Filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie Filologia nowogrecka
Filologia polska Filologia romańska Filologia rosyjska
Filologia ugrofińska Filologia włoska Finanse, inwestycje i rachunkowość
Finanse, rachunkowość i ubezpieczenia Germanistyka Hebraistyka
Iberystyka Indologia Iranistyka
Japonistyka Koreanistyka Kulturoznawstwo - cywilizacja śródziemnomorska
Kulturoznawstwo - wiedza o kulturze Kulturoznawstwo Ameryki Łacińskiej i Karaibów Kulturoznawstwo Europy Środkowo-Wschodniej
Lingwistyka stosowana - Instytut Lingwistyki Stosowanej Logistyka i administrowanie w mediach Mongolistyka i tybetologia
Nauczanie języka angielskiego Nauczanie języka francuskiego Nauczanie języka niemieckiego
Orientalistyka (zobacz kierunki) Pedagogika Pedagogika małego dziecka
Slawistyka Społeczeństwo i kultura Stanów Zjednoczonych Turkologia
Ukrainistyka z językiem rosyjskim i angielskim Zaawansowane metody instrumentalne i techniki pomiarowe

Studia Inżynierskie

Lista wydziałów/kierunków

Inżynieria nanostruktur

Oferta edukacyjna - Studia II stopnia

Studia magisterskie uzupełniające

Lista wydziałów/kierunków

Administracja Archeologia Artes Liberales
Astronomia Bezpieczeństwo wewnętrzne Bioinformatyka i biologia systemów
Biologia Biotechnologia Chemia
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Etnologia i antropologia kulturowa Filozofia
Geografia Geologia Gospodarka przestrzenna
Historia Historia sztuki Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
Informatyka Informatyka i ekonometria Matematyka
Politologia Polityka społeczna Profilaktyka społeczna i resocjalizacja
Socjologia Stosunki międzynarodowe Zarządzanie
Logopedia ogólna i kliniczna Ochrona środowiska Socjologia stosowana i antropologia społeczna
Zastosowania fizyki w biologii i medycynie Fizyka Kognitywistyka
Indywidualne studia międzyobszarowe w obszarach nauk humanistycznych i nauk społecznych Studia euroazjatyckie Prawo finansowe i skarbowość
Kryminologia Energetyka i chemia jądrowa Inżynieria nanostruktur
Studia filologiczno-kulturoznawcze Studia nad słowiańszczyzną wschodnią Indywidualne studia międzyobszarowe w obszarach nauk ścisłych, nauk przyrodniczych i nauk społecznych
Samorząd terytorialny i polityka regionalna Studia amerykanistyczne Studia wschodnie
Administracja europejska (European Administration) Afrykanistyka Arabistyka
Bioetyka Ekonomia (zobacz kierunki) Europeistyka - studia europejskie
Europeistyka w zakresie europejskich procesów integracyjnych Filologia angielska (zobacz kierunki) Filologia bałtycka
Filologia białoruska z językiem rosyjskim i angielskim Filologia iberyjska Filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie
Filologia polska Filologia romańska Filologia rosyjska
Filologia ugrofińska Filologia włoska Finanse, inwestycje i rachunkowość
Finanse, rachunkowość i ubezpieczenia Germanistyka Indologia
Inżynieria obliczeniowa Iranistyka Japonistyka
Język angielski we wczesnym nauczaniu dwujęzycznym Język i społeczeństwo: interdyscyplinarne studia nad dyskursem Koreanistyka
Kulturoznawstwo - cywilizacja śródziemnomorska Kulturoznawstwo - wiedza o kulturze Kulturoznawstwo Ameryki Łacińskiej i Karaibów
Kulturoznawstwo Europy Środkowo-Wschodniej Lingwistyka stosowana - Instytut Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej Lingwistyka stosowana - Instytut Lingwistyki Stosowanej
Logistyka i administrowanie w mediach Mongolistyka i tybetologia Nauki o ziemi w poszukiwaniu węglowodorów
Orientalistyka (zobacz kierunki) Pedagogika Pedagogika małego dziecka
Pedagogika nauczycielska Podwójny dyplom z Uniwersytetem w Hajfie Pomoc humanitarna
Slawistyka Socjologia Społeczeństwo i kultura Stanów Zjednoczonych
Turkologia Ukrainistyka z językiem rosyjskim i angielskim Zarządzanie międzynarodowe
Zarządzanie środowiskiem

Oferta edukacyjna - Studia jednolite magisterskie

Studia magisterskie

Lista wydziałów/kierunków

Prawo Psychologia (zobacz kierunki)