Reklama - Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania (WSEIZ)

Adres: ul. Krakowskie Przedmieście 26/28

00-927 Warszawa

Tel.: +48 22 55 20 000

  • http://uw.edu.pl

Oferta edukacyjna - Studia I stopnia

Studia licencjackie

Lista wydziałów/kierunków

Administracja Archeologia Artes Liberales
Astronomia Bezpieczeństwo wewnętrzne Bioinformatyka i biologia systemów
Biologia Biotechnologia Chemia
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Etnologia i antropologia kulturowa Filozofia
Geofizyka w geologii Geografia Geologia
Gospodarka przestrzenna Historia Historia sztuki
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo Informatyka Informatyka i ekonometria
Matematyka Międzykierunkowe studia ekonomiczno-matematyczne Politologia
Praca socjalna Profilaktyka społeczna i resocjalizacja Socjologia
Stosunki międzynarodowe Zarządzanie Międzykierunkowe studia ekonomiczno-menedżerskie
Logopedia ogólna i kliniczna Ochrona środowiska Socjologia stosowana i antropologia społeczna
Zastosowania fizyki w biologii i medycynie Fizyka Geologia stosowana
Kognitywistyka Kryminologia Energetyka i chemia jądrowa
Studia filologiczno-kulturoznawcze Studia nad słowiańszczyzną wschodnią Historia i kultura Żydów
Organizowanie rynku pracy Samorząd terytorialny i polityka regionalna Studia amerykanistyczne
Studia wschodnie Afrykanistyka Arabistyka
Asyriologia i hetytologia Dziennikarstwo i medioznawstwo (zobacz kierunki) Ekonomia (zobacz kierunki)
Europeistyka - integracja europejska Europeistyka - studia europejskie Europejskie studia optyki okularowej i optometrii
Filologia angielska (zobacz kierunki) Filologia bałtycka Filologia białoruska z językiem rosyjskim i angielskim
Filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie Filologia nowogrecka Filologia polska
Filologia romańska Filologia rosyjska Filologia ugrofińska
Filologia włoska Zarządzanie finansami i rachunkowość Finanse i rachunkowość
Germanistyka Hebraistyka Iberystyka
Indologia Iranistyka Japonistyka
Koreanistyka Kulturoznawstwo - cywilizacja śródziemnomorska Kulturoznawstwo - wiedza o kulturze
Kulturoznawstwo Ameryki Łacińskiej i Karaibów Kulturoznawstwo Europy Środkowo-Wschodniej Lingwistyka stosowana - Instytut Lingwistyki Stosowanej
Logistyka i administrowanie w mediach Mongolistyka i tybetologia Nauczanie języka angielskiego
Nauczanie języka francuskiego Nauczanie języka niemieckiego Orientalistyka (zobacz kierunki)
Pedagogika Slawistyka Społeczeństwo i kultura Stanów Zjednoczonych
Turkologia Ukrainistyka z językiem rosyjskim i angielskim Zaawansowane metody instrumentalne i techniki pomiarowe

Studia Inżynierskie

Lista wydziałów/kierunków

Inżynieria nanostruktur

Oferta edukacyjna - Studia II stopnia

Studia magisterskie uzupełniające

Lista wydziałów/kierunków

Administracja Archeologia Artes Liberales
Astronomia Bezpieczeństwo wewnętrzne Bioinformatyka i biologia systemów
Biologia Biotechnologia Chemia
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Etnologia i antropologia kulturowa Filozofia
Geografia Geologia Gospodarka przestrzenna
Historia Historia sztuki Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
Informatyka Informatyka i ekonometria Matematyka
Politologia Polityka społeczna Profilaktyka społeczna i resocjalizacja
Socjologia Stosunki międzynarodowe Zarządzanie
Logopedia ogólna i kliniczna Ochrona środowiska Socjologia stosowana i antropologia społeczna
Zastosowania fizyki w biologii i medycynie Fizyka Kognitywistyka
Indywidualne studia międzyobszarowe w obszarach nauk humanistycznych i nauk społecznych Studia euroazjatyckie Prawo finansowe i skarbowość
Kryminologia Energetyka i chemia jądrowa Inżynieria nanostruktur
Studia filologiczno-kulturoznawcze Studia nad słowiańszczyzną wschodnią Indywidualne studia międzyobszarowe w obszarach nauk ścisłych, nauk przyrodniczych i nauk społecznych
Samorząd terytorialny i polityka regionalna Studia amerykanistyczne Studia wschodnie
Afrykanistyka Arabistyka Bioetyka
Ekonomia (zobacz kierunki) Europeistyka - studia europejskie Europeistyka w zakresie europejskich procesów integracyjnych
Filologia angielska (zobacz kierunki) Filologia bałtycka Filologia białoruska z językiem rosyjskim i angielskim
Filologia iberyjska Filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie Filologia polska
Filologia romańska Filologia rosyjska Filologia ugrofińska
Filologia włoska Zarządzanie finansami i rachunkowość Finanse i rachunkowość
Germanistyka Indologia Inżynieria obliczeniowa
Iranistyka Japonistyka Język angielski we wczesnym nauczaniu dwujęzycznym
Język i społeczeństwo: interdyscyplinarne studia nad dyskursem Koreanistyka Kulturoznawstwo - cywilizacja śródziemnomorska
Kulturoznawstwo - wiedza o kulturze Kulturoznawstwo Ameryki Łacińskiej i Karaibów Kulturoznawstwo Europy Środkowo-Wschodniej
Lingwistyka stosowana - Instytut Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej Lingwistyka stosowana - Instytut Lingwistyki Stosowanej Logistyka i administrowanie w mediach
Mongolistyka i tybetologia Nauki o ziemi w poszukiwaniu węglowodorów Orientalistyka (zobacz kierunki)
Pedagogika Pedagogika nauczycielska Podwójny dyplom z Uniwersytetem w Hajfie
Pomoc humanitarna Slawistyka Socjologia
Społeczeństwo i kultura Stanów Zjednoczonych Turkologia Ukrainistyka z językiem rosyjskim i angielskim

Oferta edukacyjna - Studia jednolite magisterskie

Studia magisterskie

Lista wydziałów/kierunków

Prawo Psychologia (zobacz kierunki)

Opis Uczelni - Uniwersytet Warszawski (UW)

UNIWERSYTET WARSZAWSKI (UW)


Uniwersytet Warszawski (UW)
, położony w historycznej stolicy Polski - Warszawie, jest największą i najbardziej prestiżową instytucją edukacyjną w kraju. Założony w 1816 roku, UW ma długą tradycję dostarczania wysokiej jakości edukacji, co potwierdza uwzględnienie go wśród 1% najlepszych uniwersytetów świata według rankingów międzynarodowych.

Oferta edukacyjna UW jest bardzo szeroka, pokrywająca wszystkie główne dziedziny nauki. Obejmuje ponad 100 kierunków studiów na poziomie licencjackim i magisterskim, a także liczne programy doktoranckie, MBA oraz studia podyplomowe. Istotnym atutem jest fakt, że UW jest liderem badań naukowych w Polsce, co daje studentom niepowtarzalną możliwość uczestniczenia w zaawansowanych badaniach.

UW dysponuje takim bogatym zasobem naukowym, jak biblioteka uniwersytecka z milionem woluminów, największa w kraju baza danych elektornicznych, a także wiele centrów badawczych. Do dyspozycji studentów są również nowoczesne obiekty sportowe, domy studenckie i kulturalne.

Uniwersytet Warszawski jest miejscem, gdzie połączenie tradycji z nowoczesnością stwarza doskonałe środowisko do nauki i rozwoju.

Oferta edukacyjna - Uniwersytet Warszawski (UW)

Znanym ośrodkiem naukowym, edukacyjnym oraz kulturowym Polski jest Uniwersytet Warszawski. Położona w sercu stolicy, uczelnia zasługuje na szczególną uwagę ze względu na szeroką ofertę edukacyjną oraz wybitne kadry, które udzielają swojej wiedzy na najwyższym poziomie.

Dumni ze swojej historii i aspirujący do bycia w awangardzie zmian, Uniwersytet Warszawski oferuje różnorodne kursy na czterech poziomach: licencjackim, inżynierskim, magisterskim oraz doktoranckim. Ta wszechstronność sprawia, że każdy kandydat znajdzie coś dla siebie.

Wśród najpopularniejszych kierunków można wyróżnić:

  • prawo,
  • ekonomię,
  • psychologię,
  • informatykę,
  • biologię,
  • studia międzynarodowe
Jednak to tylko namiastka oferty - uczelnia oferuje wiele innych kierunków, na które ciekawi świata mogą się zapisać.

Zapewniając wysoką jakość nauczania i szerokie spectrum kierunków, Uniwersytet Warszawski sprawia, że studia są inwestycją w przyszłość, która z pewnością się opłaci.

Uczelnie w okolicy z podobną ofertą edukacyjną - Uniwersytet Warszawski (UW)

Uniwersytet Warszawski (UW) to jedno z najbardziej prestiżowych miejsc edukacji w Polsce, zasługujące na swoją reputację dzięki wybitnemu kadrowi i różnorodnemu wyboru kierunków studiów. Ten budynek pełen historii, stanowi centralny punkt edukacji na terenie stolicy.

Jeżeli interesują Cię podróżne destynacje edukacyjne, Warszawa ma jeszcze wiele do zaoferowania. Przykładowo, Szkoła Główna Handlowa, jedna z najbardziej cenionych instytucji edukacyjnych w kraju, szczególnie znana z wysokiego poziomu prowadzonych kierunków ekonomicznych. Oferta edukacyjna SGH uzupełnia to, czego studenci mogą szukać poza UW, przede wszystkim w dziedzinie biznesu, ekonomii i zarządzania.

Kolejnym punktem na edukacyjnej mapie Warszawy jest Politechnika Warszawska. Ta uczelnia techniczna oferuje unikalny zestaw kierunków studiów skierowany do tych, którzy są zainteresowani deep tech i innowacjami. Większość kierunków na PW uzupełnia ofertę Uniwersytetu Warszawskiego, skupiając się na naukach ścisłych i inżynierii.

Również Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego zasługuje na uwagę. Ukierunkowana na humanistykę i nauki społeczne, oferuje alternatywę dla tych studentów, którzy preferują studia w mniejszych, bardziej kameralnych warunkach.