Adres: ul. Krakowskie Przedmieście 26/28

00-927 Warszawa

Tel.: +48 22 55 20 000

  • http://uw.edu.pl

Oferta edukacyjna - Studia I stopnia

Studia licencjackie

Lista wydziałów/kierunków

Administracja Archeologia Artes Liberales
Astronomia Bezpieczeństwo wewnętrzne Bioinformatyka i biologia systemów
Biologia Biotechnologia Chemia
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Etnologia i antropologia kulturowa Filozofia
Geofizyka w geologii Geografia Geologia
Gospodarka przestrzenna Historia Historia sztuki
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo Informatyka Informatyka i ekonometria
Matematyka Międzykierunkowe studia ekonomiczno-matematyczne Politologia
Praca socjalna Profilaktyka społeczna i resocjalizacja Socjologia
Stosunki międzynarodowe Zarządzanie Międzykierunkowe studia ekonomiczno-menedżerskie
Logopedia ogólna i kliniczna Ochrona środowiska Socjologia stosowana i antropologia społeczna
Zastosowania fizyki w biologii i medycynie Fizyka Geologia stosowana
Kognitywistyka Kryminologia Energetyka i chemia jądrowa
Studia filologiczno-kulturoznawcze Studia nad słowiańszczyzną wschodnią Historia i kultura Żydów
Organizowanie rynku pracy Samorząd terytorialny i polityka regionalna Studia amerykanistyczne
Studia wschodnie Afrykanistyka Arabistyka
Asyriologia i hetytologia Dziennikarstwo i medioznawstwo (zobacz kierunki) Ekonomia (zobacz kierunki)
Europeistyka - integracja europejska Europeistyka - studia europejskie Europejskie studia optyki okularowej i optometrii
Filologia angielska (zobacz kierunki) Filologia bałtycka Filologia białoruska z językiem rosyjskim i angielskim
Filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie Filologia nowogrecka Filologia polska
Filologia romańska Filologia rosyjska Filologia ugrofińska
Filologia włoska Zarządzanie finansami i rachunkowość Finanse i rachunkowość
Germanistyka Hebraistyka Iberystyka
Indologia Iranistyka Japonistyka
Koreanistyka Kulturoznawstwo - cywilizacja śródziemnomorska Kulturoznawstwo - wiedza o kulturze
Kulturoznawstwo Ameryki Łacińskiej i Karaibów Kulturoznawstwo Europy Środkowo-Wschodniej Lingwistyka stosowana - Instytut Lingwistyki Stosowanej
Logistyka i administrowanie w mediach Mongolistyka i tybetologia Nauczanie języka angielskiego
Nauczanie języka francuskiego Nauczanie języka niemieckiego Orientalistyka (zobacz kierunki)
Pedagogika Slawistyka Społeczeństwo i kultura Stanów Zjednoczonych
Turkologia Ukrainistyka z językiem rosyjskim i angielskim Zaawansowane metody instrumentalne i techniki pomiarowe

Studia Inżynierskie

Lista wydziałów/kierunków

Inżynieria nanostruktur

Oferta edukacyjna - Studia II stopnia

Studia magisterskie uzupełniające

Lista wydziałów/kierunków

Administracja Archeologia Artes Liberales
Astronomia Bezpieczeństwo wewnętrzne Bioinformatyka i biologia systemów
Biologia Biotechnologia Chemia
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Etnologia i antropologia kulturowa Filozofia
Geografia Geologia Gospodarka przestrzenna
Historia Historia sztuki Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
Informatyka Informatyka i ekonometria Matematyka
Politologia Polityka społeczna Profilaktyka społeczna i resocjalizacja
Socjologia Stosunki międzynarodowe Zarządzanie
Logopedia ogólna i kliniczna Ochrona środowiska Socjologia stosowana i antropologia społeczna
Zastosowania fizyki w biologii i medycynie Fizyka Kognitywistyka
Indywidualne studia międzyobszarowe w obszarach nauk humanistycznych i nauk społecznych Studia euroazjatyckie Prawo finansowe i skarbowość
Kryminologia Energetyka i chemia jądrowa Inżynieria nanostruktur
Studia filologiczno-kulturoznawcze Studia nad słowiańszczyzną wschodnią Indywidualne studia międzyobszarowe w obszarach nauk ścisłych, nauk przyrodniczych i nauk społecznych
Samorząd terytorialny i polityka regionalna Studia amerykanistyczne Studia wschodnie
Afrykanistyka Arabistyka Bioetyka
Ekonomia (zobacz kierunki) Europeistyka - studia europejskie Europeistyka w zakresie europejskich procesów integracyjnych
Filologia angielska (zobacz kierunki) Filologia bałtycka Filologia białoruska z językiem rosyjskim i angielskim
Filologia iberyjska Filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie Filologia polska
Filologia romańska Filologia rosyjska Filologia ugrofińska
Filologia włoska Zarządzanie finansami i rachunkowość Finanse i rachunkowość
Germanistyka Indologia Inżynieria obliczeniowa
Iranistyka Japonistyka Język angielski we wczesnym nauczaniu dwujęzycznym
Język i społeczeństwo: interdyscyplinarne studia nad dyskursem Koreanistyka Kulturoznawstwo - cywilizacja śródziemnomorska
Kulturoznawstwo - wiedza o kulturze Kulturoznawstwo Ameryki Łacińskiej i Karaibów Kulturoznawstwo Europy Środkowo-Wschodniej
Lingwistyka stosowana - Instytut Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej Lingwistyka stosowana - Instytut Lingwistyki Stosowanej Logistyka i administrowanie w mediach
Mongolistyka i tybetologia Nauki o ziemi w poszukiwaniu węglowodorów Orientalistyka (zobacz kierunki)
Pedagogika Pedagogika nauczycielska Podwójny dyplom z Uniwersytetem w Hajfie
Pomoc humanitarna Slawistyka Socjologia
Społeczeństwo i kultura Stanów Zjednoczonych Turkologia Ukrainistyka z językiem rosyjskim i angielskim

Oferta edukacyjna - Studia jednolite magisterskie

Studia magisterskie

Lista wydziałów/kierunków

Prawo Psychologia (zobacz kierunki)