Znajdź swoje wymarzone studia w Warszawie


3 uczelnie w Warszawie - kierunek Aktorstwo

Adres: ul. Łucka 11

00-842 Warszawa

Tel.: 22 656 36 18, 22 656 31 05

E-mail.: rekrutacja_wawa@san.edu.pl

Galeria Społeczna Akademia Nauk (SAN) Warszawa
Galeria Społeczna Akademia Nauk (SAN) Warszawa

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

spec. Aktorstwo

Adres: ul. Miodowa 22/24

00-246 Warszawa

Tel.: 22 831-02-16 w 133, 22 831-02-16 w 135

E-mail.:

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Wydział Aktorski

Adres: ul. gen. Zajączka 7

01-518 Warszawa

Tel.: 22 839 00 50

E-mail.: info@szkolafilmowa.pl

www.szkolafilmowa.pl

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

AKTORSTWO NOWYCH MEDIÓW