Znajdź swoje wymarzone studia w Warszawie


6 uczelni w Warszawie - kierunek Ochrona Środowiska

Adres: ul. Olszewska 12

00-792 Warszawa

Tel.: 22 825 80 34 w. 1, 22 825 80 35 w.1

FAX.: 22 825 80 31

Galeria Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania (WSEIZ)
Galeria Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania (WSEIZ)

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Ochrona Środowiska (zobacz specjalizacje)

Adres: ul. Nowowiejska 20

00-653 Warszawa

Tel.: 22 629 60 70, 22 234 74 12

FAX.: 22 234 74 29

Galeria Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska  (IS) Politechniki Warszawskiej
Galeria Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska  (IS) Politechniki Warszawskiej

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Ochrona Środowiska (zobacz specjalizacje)

Adres: ul. Nowoursynowska 166

02-787 Warszawa

Tel.: 22 593 10 20

FAX.: 22 59 31 087

Galeria Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (SGGW)
Galeria Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (SGGW)

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Ochrona środowiska

Adres: ul. Dewajtis 5

01-815 Warszawa

Tel.: 22 561 88 00, 22 569 96 92, 22 569 96 94, 22 569 68 32

FAX.: 22 569-96-93

Galeria Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW) w Warszawie
Galeria Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW) w Warszawie

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Ochrona środowiska

Adres: ul. Krakowskie Przedmieście 26/28

00-927 Warszawa

Tel.: 22 55 20 000

FAX.: 22 55 24 029

www.uw.edu.pl

Nasze wydziały/kierunki

Administracja Archeologia Artes Liberales
Astronomia Bezpieczeństwo wewnętrzne Bioinformatyka i biologia systemów
Biologia Biotechnologia Chemia
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Etnologia i antropologia kulturowa Filozofia
Geofizyka w geologii Geografia Geologia
Gospodarka przestrzenna Historia Historia sztuki
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo Informatyka Informatyka i ekonometria
Matematyka Międzykierunkowe studia ekonomiczno-matematyczne Marketing
Politologia Polityka społeczna Praca socjalna
Prawo Profilaktyka społeczna i resocjalizacja Socjologia
Stosunki międzynarodowe Zarządzanie Międzykierunkowe studia ekonomiczno-menedżerskie
Logopedia ogólna i kliniczna Ochrona środowiska Psychologia (zobacz kierunki)
Socjologia stosowana i antropologia społeczna Zastosowania fizyki w biologii i medycynie Fizyka
Geologia stosowana Kognitywistyka Indywidualne studia międzyobszarowe w obszarach nauk humanistycznych i nauk społecznych
Studia euroazjatyckie Prawo finansowe i skarbowość Kryminologia
Energetyka i chemia jądrowa Inżynieria nanostruktur Studia filologiczno-kulturoznawcze
Studia nad słowiańszczyzną wschodnią Historia i kultura Żydów Indywidualne studia międzyobszarowe w obszarach nauk ścisłych, nauk przyrodniczych i nauk społecznych
Organizowanie rynku pracy Samorząd terytorialny i polityka regionalna Studia amerykanistyczne
Studia wschodnie Administracja europejska (European Administration) Afrykanistyka
Arabistyka Asyriologia i hetytologia Bioetyka
Dziennikarstwo i medioznawstwo (zobacz kierunki) Ekonomia (zobacz kierunki) Europeistyka - integracja europejska
Europeistyka - studia europejskie Europeistyka w zakresie europejskich procesów integracyjnych Europejskie studia optyki okularowej i optometrii
Filologia angielska (zobacz kierunki) Filologia bałtycka Filologia białoruska z językiem rosyjskim i angielskim
Filologia iberyjska Filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie Filologia nowogrecka
Filologia polska Filologia romańska Filologia rosyjska
Filologia ugrofińska Filologia włoska Finanse, inwestycje i rachunkowość
Finanse, rachunkowość i ubezpieczenia Germanistyka Hebraistyka
Iberystyka Indologia Inżynieria obliczeniowa
Iranistyka Japonistyka Język angielski we wczesnym nauczaniu dwujęzycznym
Język i społeczeństwo: interdyscyplinarne studia nad dyskursem Koreanistyka Kulturoznawstwo - cywilizacja śródziemnomorska
Kulturoznawstwo - wiedza o kulturze Kulturoznawstwo Ameryki Łacińskiej i Karaibów Kulturoznawstwo Europy Środkowo-Wschodniej
Lingwistyka stosowana - Instytut Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej Lingwistyka stosowana - Instytut Lingwistyki Stosowanej Logistyka i administrowanie w mediach
Mongolistyka i tybetologia Nauczanie języka angielskiego Nauczanie języka francuskiego
Nauczanie języka niemieckiego Nauki o ziemi w poszukiwaniu węglowodorów Orientalistyka (zobacz kierunki)
Pedagogika Pedagogika małego dziecka Pedagogika nauczycielska
Podwójny dyplom z Uniwersytetem w Hajfie Pomoc humanitarna Slawistyka
Socjologia Społeczeństwo i kultura Stanów Zjednoczonych Turkologia
Ukrainistyka z językiem rosyjskim i angielskim Zaawansowane metody instrumentalne i techniki pomiarowe Zarządzanie międzynarodowe
Zarządzanie środowiskiem Public Relations Chemia medyczna (zobacz kierunki)

Filmy - Ochrona Środowiska

Praca w ochronie środowiska to praca przyszłości

Okiem rekrutera: jakich kompetencji poszukuje dziś sektor ochrony środowiska?

Studia na kierunku Ochrona Środowiska w Warszawie

Opis kierunku

To studia oferujące konstruktywne spojrzenie na problemy powstające na styku działalności człowieka i środowiska go otaczającego. Ochrona Środowiska czerpie z wielu nauk ścisłych, w tym technicznych i przyrodniczych, a także o komponentach środowiska-atmosferze, wodach śródlądowych, podziemnych i morskich, czy biosferze i środowisku glebowym.

Liczba uczelni

Kierunek Ochrona Środowiska oferowany jest przez 4 publiczne uczelnie w Warszawie. Są to Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Uniwersytet Warszawski, Politechnika Warszawska oraz SGGW. Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania (WSEIZ) – prywatna warszawska uczelnia również kształci na tym kierunku.

Tryby Studiowania

Studia na tym kierunku dostępne są wyłącznie jako studia stacjonarne dzienne. Wynika to z ogromu wiedzy, która należy przyswoić. Studiując dziennie, na uczelni państwowej, nie płacisz za naukę.

Ceny

Publiczne uczelnie nie oferują możliwości studiów niestacjonarnych. Koszt studiów na WSEIZ to 2 250 złotych za semestr.

Studia bezpłatne – zasady rekrutacji

W tej części artykuły przeczytacie jakie przedmioty zdawane na maturze będą brane pod uwagę przy rekrutacji. Są one różne w zależności od uczelni.

Zasady rekrutacji Uniwersytet Warszawski


zasady rekrutacji uw


Zasady rekrutacji SGGW

zasady rekrutacji sggw


Zasady rekrutacji PW

zasady rekrutacji pw


Zasady rekrutacji UKSW

zasady rekrutacji uksw


Predyspozycje do studiowania na kierunku ochrona środowiskaKierunek ochrona środowiska znajdziemy na wielu uczelniach zarówno prywatnych, jak i państwowych. Jest to dziedzina, która cieszy się sporym zainteresowaniem wśród absolwentów szkół średnich. Warto jednak pamiętać, że podobnie jak w przypadku wielu innych kierunków, także i tutaj ważne jest posiadanie odpowiednich predyspozycji. Samo dostanie się na studia nie gwarantuje, że absolwent będzie dobry w swoim zawodzie. Studenci ochrony środowiska powinni przede wszystkim interesować się naukami przyrodniczymi, nie mieć problemów z przedmiotami ścisłymi, których na studiach jest dosyć sporo. Bardzo ważna jest sumienność, dokładność, umiejętność logicznego myślenia, analizowania i wyciągania wniosku. Absolwenci ochrony środowiska najczęściej pracują na podstawie konkretnych przepisów – powinni nie tylko je znać, ale również umieć wykorzystać w praktyce w konkretnym przypadku.

Studenci ochrony środowiska powinni umieć dobrze organizować sobie prace własną, potrafić pracować pod presją czasu, umieć rozwiązywać konflikty u dobrze radzić sobie w sytuacjach kryzysowych. Odpowiedzialne podejście do wykonywanych zadań oraz duża motywacja do wykonywanych obowiązków to także atut, który przyda się w trakcie późniejszego poszukiwania pracy. W trakcie studiów studenci najczęściej wybierają konkretne specjalizacje – warto wybrać taką, która będzie odpowiadała naszym zainteresowaniom. Niewłaściwy wybór specjalizacji może bowiem spowodować, że wcale nie będziemy chcieli pracować w wyuczonym zawodzie.

Perspektywy zawodowe w Warszawie po studiach na kierunku ochrona środowiskaAbsolwenci ochrony środowiska mają w Warszawie wiele możliwości zatrudnienia. Przede wszystkim, w stolicy działają instytucje, urzędy czy organizacje, które mają w profilu swojej działalności także ochronę środowiska. Bez problemu można więc znaleźć dobre zatrudnienie w urzędzie, pod warunkiem, że spełnia się wszystkie, ściśle określone oczekiwania i posiada właściwą specjalizację. Po ochronie środowiska można również znaleźć zatrudnienie w laboratoriach, firmach badawczych, organizacjach zajmujących się ochroną przyrody, biurach projektowych, firmach zajmujących się aranżowaniem terenów zielonych, a także w wielu innych firmach z sektora prywatnego, w których wiedza z zakresu ochrony środowiska jest niezbędna w trakcie prowadzenia codziennej działalności.

Osoby, które decydują się na studiowanie ochrony środowiska powinny mieć świadomość, że ich możliwości zawodowe będą zależały nie tylko od posiadanego dyplomu, ale również doświadczenia, kwalifikacji, które warto zdobywać jeszcze na studiach. Równolegle z nauką akademicką przyda się odbywanie szkoleń, stażów i praktyk zawodowych, które podniosą kompetencje, a jednocześnie pokażą studentowi, jak wygląda praca w praktyce. Pamiętajmy, że ochrona środowiska to bardzo popularny kierunek, który studiuje wiele osób w całej Polsce. Sporo jest więc także absolwentów szukających swojej drogi zawodowej. Tylko najlepsi absolwenci o specjalistycznym wykształceniu i z dużym doświadczeniem mają możliwość na zyskanie dobrego zatrudnienia.

Jeśli szukasz pokrewnych kierunków sprawdź także oferty 3 uczelni, które prowadzą studia na kierunku ekologia w warszawie

Data publikacji: 06-09-2019