Znajdź swoje wymarzone studia w Warszawie


3 uczelnie w Warszawie - kierunek Fizyka

Adres: ul. Dewajtis 5

01-815 Warszawa

Tel.: 22 561 88 00, 22 569 96 92, 22 569 96 94, 22 569 68 32

FAX.: 22 569-96-93

Galeria Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW) w Warszawie
Galeria Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW) w Warszawie

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Fizyka

Adres: ul. Krakowskie Przedmieście 26/28

00-927 Warszawa

Tel.: 22 55 20 000

FAX.: 22 55 24 029

www.uw.edu.pl

Nasze wydziały/kierunki

Administracja Archeologia Artes Liberales
Astronomia Bezpieczeństwo wewnętrzne Bioinformatyka i biologia systemów
Biologia Biotechnologia Chemia
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Etnologia i antropologia kulturowa Filozofia
Geofizyka w geologii Geografia Geologia
Gospodarka przestrzenna Historia Historia sztuki
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo Informatyka Informatyka i ekonometria
Matematyka Międzykierunkowe studia ekonomiczno-matematyczne Marketing
Politologia Polityka społeczna Praca socjalna
Prawo Profilaktyka społeczna i resocjalizacja Socjologia
Stosunki międzynarodowe Zarządzanie Międzykierunkowe studia ekonomiczno-menedżerskie
Logopedia ogólna i kliniczna Ochrona środowiska Psychologia (zobacz kierunki)
Socjologia stosowana i antropologia społeczna Zastosowania fizyki w biologii i medycynie Fizyka
Geologia stosowana Kognitywistyka Indywidualne studia międzyobszarowe w obszarach nauk humanistycznych i nauk społecznych
Studia euroazjatyckie Prawo finansowe i skarbowość Kryminologia
Energetyka i chemia jądrowa Inżynieria nanostruktur Studia filologiczno-kulturoznawcze
Studia nad słowiańszczyzną wschodnią Historia i kultura Żydów Indywidualne studia międzyobszarowe w obszarach nauk ścisłych, nauk przyrodniczych i nauk społecznych
Organizowanie rynku pracy Samorząd terytorialny i polityka regionalna Studia amerykanistyczne
Studia wschodnie Administracja europejska (European Administration) Afrykanistyka
Arabistyka Asyriologia i hetytologia Bioetyka
Dziennikarstwo i medioznawstwo (zobacz kierunki) Ekonomia (zobacz kierunki) Europeistyka - integracja europejska
Europeistyka - studia europejskie Europeistyka w zakresie europejskich procesów integracyjnych Europejskie studia optyki okularowej i optometrii
Filologia angielska (zobacz kierunki) Filologia bałtycka Filologia białoruska z językiem rosyjskim i angielskim
Filologia iberyjska Filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie Filologia nowogrecka
Filologia polska Filologia romańska Filologia rosyjska
Filologia ugrofińska Filologia włoska Finanse, inwestycje i rachunkowość
Finanse, rachunkowość i ubezpieczenia Germanistyka Hebraistyka
Iberystyka Indologia Inżynieria obliczeniowa
Iranistyka Japonistyka Język angielski we wczesnym nauczaniu dwujęzycznym
Język i społeczeństwo: interdyscyplinarne studia nad dyskursem Koreanistyka Kulturoznawstwo - cywilizacja śródziemnomorska
Kulturoznawstwo - wiedza o kulturze Kulturoznawstwo Ameryki Łacińskiej i Karaibów Kulturoznawstwo Europy Środkowo-Wschodniej
Lingwistyka stosowana - Instytut Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej Lingwistyka stosowana - Instytut Lingwistyki Stosowanej Logistyka i administrowanie w mediach
Mongolistyka i tybetologia Nauczanie języka angielskiego Nauczanie języka francuskiego
Nauczanie języka niemieckiego Nauki o ziemi w poszukiwaniu węglowodorów Orientalistyka (zobacz kierunki)
Pedagogika Pedagogika małego dziecka Pedagogika nauczycielska
Podwójny dyplom z Uniwersytetem w Hajfie Pomoc humanitarna Slawistyka
Socjologia Społeczeństwo i kultura Stanów Zjednoczonych Turkologia
Ukrainistyka z językiem rosyjskim i angielskim Zaawansowane metody instrumentalne i techniki pomiarowe Zarządzanie międzynarodowe
Zarządzanie środowiskiem Public Relations Chemia medyczna (zobacz kierunki)

Adres: Plac Politechniki 1

00-661 Warszawa

Tel.: (22) 234 7412, (22) 629 6070

FAX.: (22) 234 7429

www.pw.edu.pl

Nasze wydziały/kierunki

Wydział ADMINISTRACJI NAUK SPOŁECZNYCH (zobacz kierunki) Wydział ARCHITEKTURY (zobacz kierunki) Wydział CHEMICZNY (zobacz kierunki)
Wydział ELEKTRONIKI I TECHNIK INFORMACYJNYCH (zobacz kierunki) Wydział ELEKTRYCZNY (zobacz kierunki) Wydział FIZYKI (zobacz kierunki)
Wydział GEODEZJI I KARTOGRAFII (zobacz kierunki) Wydział INŻ. CHEMICZNEJ I PROCESOWEJ (zobacz kierunki) Wydział INŻYNIERII LĄDOWEJ (zobacz kierunki)
Wydział INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ (zobacz kierunki) Wydział INŻYNIERII PRODUKCJI (zobacz kierunki) Wydział INŻYNIERII ŚRODOWISKA (zobacz kierunki)
Wydział MATEMATYKI I NAUK INFORMACYJNYCH (zobacz kierunki) Wydział MECHANICZNY ENERGRTYKI I LOTNICTWA (zobacz kierunki) Wydział MECHATRONIKI (zobacz kierunki)
Wydział SAMOCHODÓW I MASZYN ROBOCZYCH (zobacz kierunki) Wydział TRANSPORTU (zobacz kierunki) Wydział ZARZĄDZANIA (zobacz kierunki)
POLITECHNIKA WARSZAWSKA - FILIA W PŁOCKU (zobacz kierunki)

Studia fizyka w Warszawie

Studia w Warszawie na fizyce są w Twoich najbliższych planach? Jeśli tak, mamy dla Ciebie sporo przydatnych informacji! Już dzisiaj poznaj między innymi ofertę edukacyjną warszawskich uczelni, jeśli chodzi o kierunek fizyka.

Fizyka zaliczana jest do grona nauk przyrodniczych. Tym, na czym koncentrują się fizycy, są badania nad właściwościami materii oraz energii – wbrew potocznemu skojarzeniu z nazwą, fizyka nie bada jedynie ściśle fizycznych (w znaczeniu „materialnych”) aspektów świata przyrody. Fizyka opisuje również przemiany materii i energii, a także ich wzajemne na siebie oddziaływanie.

Jeśli rozważasz rekrutację na fizykę, musisz wiedzieć, jakie – jako przyszły student tego kierunku – powinieneś mieć predyspozycje. Zacznijmy od tego, że jeśli już w szkole średniej fizyka nie była jednym z Twoich ulubionych przedmiotów, to może okazać się, że nie jest to najlepszy wybór dla Ciebie.

Z pewnością cechy, jakie powinny Cię wyróżniać, oprócz zainteresowania przedmiotami ścisłymi jeszcze w szkole średniej, to: ciekawość świata oraz otwartość na nową wiedzę, naukowa precyzja i rzetelność. Na studiach z fizyki na wagę złota okaże się umiejętność logicznego myślenia – ale nie tylko! Równie ważna okaże się umiejętność myślenia abstrakcyjnego.

Uczelnie w Warszawie, które w ofercie mają kierunek fizyka

Studia w Warszawie z zakresu fizyki podjąć można na 3 uczelniach państwowych.

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Szkoła Nauk Ścisłych, ul. Wóycickiego 1/3

Pierwszą z nich jest UKSW. Wydział Matematyczno-Przyrodniczy tej uczelni, we współpracy z Instytutem Fizyki Polskiej Akademii Nauk oraz Centrum Fizyki Teoretycznej, prowadzi studia na kierunku fizyka. Są to studia stacjonarne – I i II stopnia.

Politechnika Warszawska, Wydział Fizyki, ul. Koszykowa 75

Drugą z uczelni, na których można podjąć studia w Warszawie na kierunku fizyka, jest PW. Kierunek dostępny jest w ofercie Wydziału Fizyki – prowadzony jest w trybie stacjonarnym, na studiach I oraz II stopnia.

Na studiach I stopnia dostępne są 4 specjalności:
• materiały i nanostruktury,
• optoelektronika,
• fizyka komputerowa,
• fizyka medyczna.

Z kolei na studiach II stopnia specjalności jest aż 7:
• nanostruktury,
• fizyka i technika jądrowa,
• ekologiczne źródła energii,
• informatyka optyczna,
• fotonika światłowodowa,
• modelowanie układów złożonych,
• fizyka medyczna.

Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki, ul. Pasteura 5

Trzecią warszawską uczelnią, na której podjąć można studia z fizyki jest UW, a konkretnie Wydział Fizyki. Kandydaci na fizykę mają do wyboru stacjonarne studia I stopnia lub – jeśli dysponują już dyplomem licencjata – studia II stopnia. W ofercie uczelni dostępna jest specjalność nauczycielska, dedykowana osobom, które w przyszłości chciałyby nauczać fizyki na różnych szczeblach edukacji.

Praca dla fizyka

Choć wielu osobom codzienność zawodowa fizyka kojarzy się z niczym innymi niż praca na stanowisku nauczyciela fizyki, to perspektywy zawodowe absolwentów fizyki są obiecujące. Wszak to właśnie fizyce, między innymi, zawdzięczamy rozwój techniczny, a co za tym idzie – także cywilizacyjny!

Fizycy znajdują zatrudnienie między innymi w:
• przedsiębiorstwach, które wykorzystują nowoczesne techniki fotoniczne lub optoelektroniczne,
• przedsiębiorstwach z branży IT lub teleinformatycznej,
• laboratoriach projektowych i badawczych firm reprezentujących sektor zaawansowanych technologii,
• laboratoriach badawczych instytutów naukowych, badawczo-rozwojowych lub przemysłowych,
• przedsiębiorstwach wykorzystujących w codziennej pracy specjalistyczne urządzenia, których obsługa wymaga ścisłej wiedzy z zakresu fizyki,
• szkolnictwie – jako nauczyciel (konieczne jest ukończenie specjalności nauczycielskiej, kursu pedagogicznego lub studiów podyplomowych).

Studia w Warszawie

Warszawa to największy ośrodek akademicki w Polsce. Stolicę można śmiało określić mianem miasta przyjaznego studentom. Jest to równocześnie duża metropolia, która ma wiele do zaoferowania zarówno żakom, jak i świeżo upieczonym absolwentom – między innymi łatwy start w życie zawodowe.

W Warszawie wciąż wiele się dzieje – jest to przecież miasto kultury, a także rozrywki, w którym każdy znajdzie coś dla siebie. Studenci, którzy chcą w okresie studiów nie tylko odebrać solidne wykształcenie, ale także spędzać czas wolny w swój ulubiony sposób, mają w Warszawie ku temu mnóstwo sposobności. Także studenci, którzy chcą studia łączyć ze studencką pracą, w Warszawie będą mieli ku temu wiele sposobności.

Mieszkanie w Warszawie

Życie w dużej metropolii, takiej jak Warszawa, ma swoje plusy i minusy. W kontekście mieszkaniowym dużym plusem Warszawy jest fakt, że nie brak tutaj ofert wynajmu mieszkania czy pokoju. Minusem z kolei są dość wysokie (na tle pozostałych polskich miast) koszty związane z utrzymaniem mieszkania. Oczywiście zależą one od tego, w jakiej części Warszawy znajduje się mieszkanie, jak jest duże i jak wykończone.

Za przykład weźmy mieszkania na Żoliborzu. Żoliborz to najmniejsza warszawska dzielnica pod względem powierzchni, położona w lewobrzeżnej dzielnicy miasta. Blisko stąd do centrum, Żoliborz sąsiaduje bowiem ze Śródmieściem, co znacznie ułatwia dojazd na uczelnie. Jest to także najbardziej zielona część Warszawy i między innymi z tego powodu jest atrakcyjny pod względem zamieszkania.

Ile zatem kosztuje wynajem dwupokojowego mieszkania na Żoliborzu? W zależności od czynników takich jak standard wykończenia, a także całego budynku mieszkalnego, ceny wahają się od 1,5 do 2,5 tysiąca złotych. Do tego doliczyć należy nierzadko czynsz administracyjny, a także media licznikowe. Pojedynczy pokój, np. w większym mieszkaniu studenckim, zamieszkiwanym przez kilka innych osób, to wydatek rzędu 600-1200 złotych miesięcznie.

Lektura dla fizyka

Kandydatom na studia na kierunku fizyka polecamy ciekawą lekturę – „Fascynująca fizyka” autorstwa Anne Rooney. Autorka przedstawia w swojej książce historię fizyki – od starożytnych odkryć aż do współczesnych wynalazków. To ciekawa opowieść o wybranych wydarzeniach z historii fizyki, która z pewnością wciągnie wszystkie osoby zainteresowane tą dziedziną nauki.Autor: Piotr DęboszData publikacji: 12-01-2017