Znajdź swoje wymarzone studia w Warszawie


7 uczelni w Warszawie - kierunek Fizjoterapia

Adres: ul. Kasprzaka 49

01-234 Warszawa

Tel.: 22 631-05-75, 22 888 28 55

E-mail.: wsr@wsr.edu.pl

Galeria Akademia Medyczna Humanum w Warszawie <small>(Uczelnia niepubliczna)</small>
Galeria Akademia Medyczna Humanum w Warszawie <small>(Uczelnia niepubliczna)</small>

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Fizjoterapia

Adres: ul. Żwirki i Wigury 61

02-091 Warszawa

Tel.: 22 572 09 98

E-mail.: rekrutacja@wum.edu.pl

Galeria Warszawski Uniwersytet Medyczny (WUM) <small>(Uczelnia publiczna)</small>

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Fizjoterapia

Adres: ul. Szczęśliwicka 40

02-353 Warszawa

Tel.: 22 589 36 00

E-mail.: rekrutacja@aps.edu.pl, recruitment@aps.edu.pl

Galeria Akademia Pedagogiki Specjalnej (APS) im. Marii Grzegorzewskiej <small>(Uczelnia publiczna)</small>
Galeria Akademia Pedagogiki Specjalnej (APS) im. Marii Grzegorzewskiej <small>(Uczelnia publiczna)</small>

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Fizjoterapia* (pod warunkiem wydania zgody przez MEiN)

Adres: ul. Bobrowiecka 9

00-728 Warszawa

Tel.: 22 559 21 05, 22 559 21 06, 22 559 22 39

E-mail.: rekrutacja@wumed.edu.pl

Galeria Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka (WUMed) <small>(Uczelnia niepubliczna)</small>
Galeria Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka (WUMed) <small>(Uczelnia niepubliczna)</small>

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Fizjoterapia

Adres: ul. Rydygiera 8,
01-043 Warszawa
ul. Okopowa 59
Vizja Park

01-793 Warszawa

Tel.: 22 243 73 37 Rekrutacja 22 243 73 37 wew. 1 Dziekanat 22 243 73 37 wew. 2 Kwestura 22 243 73 37 wew. 3

E-mail.: rekrutacja@wam.edu.pl

Galeria Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych <small>(Uczelnia niepubliczna)</small>
Galeria Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych <small>(Uczelnia niepubliczna)</small>

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Fizjoterapia

Adres: ul. Marymoncka 34

00-968 Warszawa

Tel.: 795 130 212, 22 865 10 80

E-mail.: rekrutacja@awf.edu.pl

Galeria Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie <small>(Uczelnia publiczna)</small>
Galeria Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie <small>(Uczelnia publiczna)</small>

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Fizjoterapia

Adres: ul. Łucka 11

00-842 Warszawa

Tel.: 22 656 36 18

E-mail.: rekrutacja_wawa@san.edu.pl

san.edu.pl/warszawa

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Fizjoterapia

Filmy - Fizjoterapia

Czy warto studiować fizjoterapię

Fizjoterapia | Studia na Horyzoncie Warszawa

Studia na kierunku Fizjoterapia w Warszawie - Zasady rekrutacji

Studia Fizjoterapia w Warszawie - pytania i odpowiedzi

Studia na kierunku fizjoterapia w Warszawie

Fizjoterapia jako kierunek studiów z każdym rokiem zyskuje coraz większą popularność. Jest to nauka przede wszystkim o sposoby leczenia środkami naturalnymi wykorzystująca ruch oraz różnego rodzaju bodźce, np. chemiczne, elektryczne, kinetyczne, czy też termiczne, których celem jest przywrócenie do pełnej sprawności fizycznej pacjenta. Ze względu na unikatowy charakter, związany z procesem rozwijania, utrzymywania ale także przywracania maksymalnych zdolności ruchowych i funkcjonalnych człowieka, dyscyplina fizjoterapii czerpie wiedzę z innych dziedzin takich jak nauk o kulturze fizycznej, nauk behawioralnych i społecznych. Interdyscyplinarny charakter studiów pozwala na obranie swojej własnej, wymarzonej ścieżki kariery.

Fizjoterapia to studia dla Ciebie, jeśli:
-Interesujesz się różnymi dziedzinami nauki takimi jak nauki medyczne, ale także nauki społeczne
-twoim marzeniem jest praca jako terapeuta – np. w ośrodkach medycznych, domach opieki nad osobami starszymi czy też w ośrodkach sportowych,
-jesteś empatyczny i lubisz pomagać innym ludziom,
-pragniesz zdobywać wiedzę praktyczną pozwalającą na wykonywanie różnego rodzaju zabiegów specjalistycznych
-pragniesz mieć realny wpływ na przywracanie do zdrowia pacjentów.

Liczba uczelni:
W Warszawie ten kierunek studiów możesz studiować na 5 uczelniach: Społeczna Akademia Nauk (SAN) Warszawa, Mazowiecka Uczelnia Medyczna (wcześniej Wyższa Szkoła Mazowiecka, Warszawski Uniwersytet Medyczny (WUM, Akademia Wychowania Fizycznego (AWF) im. Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Wyższa Szkoła Rehabilitacji (WSR) w Warszawie

Ceny:
Uczelnie publiczne prowadzą rekrutację na studia stacjonarne, które są bezpłatne oraz niestacjonarne, które wymagają uiszczenia opłaty. W przypadku wyboru studiów zaocznych należy liczyć się z kosztami w tysiącach złotych za semestr. Aktualny cennik znajdziesz na stronie uczelni.

Tryby studiowania
WYŻSZA SZKOŁA REHABILITACJI (WSR) w Warszawie oferuje studia studia I i II stopnia na kierunku Fizjoterapia.
SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK (SAN) WARSZAWA oferuje studia II stopnia na kierunku fizjoterapia ze specjalnością: Rehabilitacja Medyczna
WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY (WUM) oferuje jednolite studia magisterskie oraz uzupełniające studnia magisterskie na kierunku Fizjoterapia
MAZOWIECKA UCZELNIA MEDYCZNA (WCZEŚNIEJ WYŻSZA SZKOŁA MAZOWIECKA) oferuje studia II stopnia oraz jednolite studia magisterskie na kierunku Fizjoterapia.

Studia bezpłatne w Warszawie – zasady rekrutacji

Fizjoterapia na Akademii Wychowania Fizycznego - rok 2022/23 - studia jednolite magisterskie

Jeśli interesują Cię pokrewne kierunki związane z ruchem, zobacz inne możliwości wychowanie fizyczne w Warszawie.

Data publikacji: 10-05-2022