Znajdź swoje wymarzone studia w Warszawie

3 uczelnie w Warszawie - kierunek Położnictwo

Adres: ul. Żwirki i Wigury 61

02-091 Warszawa

Tel.: 22 572 09 98

E-mail.: rekrutacja@wum.edu.pl

Galeria Warszawski Uniwersytet Medyczny (WUM)

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Położnictwo - studia I stopnia - licencjackie (S, NW); studia II stopnia - magisterskie (S, NW)

Adres: ul. Rydygiera 8

01-793 Warszawa

Tel.: dziekanat 662-215-628, 537-571-797 tel.: rekrutacja 662-219-104

E-mail.: rekrutacja@mum.edu.pl

Galeria Mazowiecka Uczelnia Medyczna (wcześniej Wyższa Szkoła Mazowiecka)
Galeria Mazowiecka Uczelnia Medyczna (wcześniej Wyższa Szkoła Mazowiecka)

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Położnictwo - studia licencjackie

Adres: ul. Żwirki i Wigury 61

02-091 Warszawa

Tel.: 22 572 05 59

E-mail.: wnoz@wum.edu.pl

wnoz.wum.edu.pl http://www.facebook.com/WNoZ.WUM

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Położnictwo