Znajdź swoje wymarzone studia w Warszawie

4 uczelnie w Warszawie - kierunek Pedagogika specjalna

Adres: ul. Szczęśliwicka 40

02-353 Warszawa

Tel.: 22 589 36 00

E-mail.: rekrutacja@aps.edu.pl

Galeria Akademia Pedagogiki Specjalnej (APS) im. Marii Grzegorzewskiej <small>(Uczelnia publiczna)</small>
Galeria Akademia Pedagogiki Specjalnej (APS) im. Marii Grzegorzewskiej <small>(Uczelnia publiczna)</small>

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Pedagogika specjalna Zobacz więcej

Adres: ul. Dewajtis 5

01-815 Warszawa

Tel.: 22 561 88 00, 22 569 96 92, 22 569 96 94, 22 569 68 32

E-mail.: rekrutacja@uksw.edu.pl, info@uksw.edu.pl

www.uksw.edu.pl www.rekrutacja.uksw.edu.pl

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Pedagogika specjalna

Adres: ul. Pandy 13

02-202 Warszawa

Tel.: 885 801 919

E-mail.: marketing@uczelniakorczaka.pl

https://uczelniakorczaka.pl/wydzialy/warszawa/

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

PEDAGOGIKA SPECJALNA logopedia PEDAGOGIKA SPECJALNA oligofrenopedagogika z terapią pedagogiczną PEDAGOGIKA SPECJALNA oligofrenopedagogika z pedagogiką wczesnoszkolną
PEDAGOGIKA SPECJALNA logopedia i pedagogika wczesnej edukacji dziecka PEDAGOGIKA SPECJALNA oligofrenopedagogika PEDAGOGIKA SPECJALNA wczesne nauczanie dziecka z niepełnosprawnością
PEDAGOGIKA SPECJALNA logopedia z wczesną interwencją PEDAGOGIKA SPECJALNA terapia pedagogiczna PEDAGOGIKA SPECJALNA rehabilitacja w dorosłości z terapią zajęciową
PEDAGOGIKA SPECJALNA rehabilitacja w dorosłości z terapią zajęciową PEDAGOGIKA SPECJALNA logopedia PEDAGOGIKA SPECJALNA oligofrenopedagogika z terapią pedagogiczną
PEDAGOGIKA SPECJALNA oligofrenopedagogika z pedagogiką wczesnoszkolną PEDAGOGIKA SPECJALNA logopedia i pedagogika wczesnej edukacji dziecka PEDAGOGIKA SPECJALNA oligofrenopedagogika
PEDAGOGIKA SPECJALNA logopedia PEDAGOGIKA SPECJALNA oligofrenopedagogika z terapią pedagogiczną PEDAGOGIKA SPECJALNA oligofrenopedagogika
PEDAGOGIKA SPECJALNA wczesne nauczanie dziecka z niepełnosprawnością PEDAGOGIKA SPECJALNA terapia pedagogiczna PEDAGOGIKA SPECJALNA rehabilitacja w dorosłości z terapią zajęciową
PEDAGOGIKA SPECJALNA logopedia PEDAGOGIKA SPECJALNA oligofrenopedagogika

Adres: Aleje Jerozolimskie 98

Warszawa

Tel.: 22 375 96 80, 22 375 96 80

E-mail.: dziekanat@wsnp.edu.pl

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Pedagogika Specjalna
Galeria Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku
Galeria Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku

Adres: 09-402 Pl. Dąbrowskiego 2

Płock

Tel.: 24/366-54-00 wew. 247

E-mail.: mazowiecka@mazowiecka.edu.pl

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Pedagogika specjalna Zobacz więcej