Znajdź swoje wymarzone studia w Warszawie

6 uczelni w Warszawie - kierunek Pedagogika specjalna

Adres: ul. Marszałkowska 115

00-102 Warszawa

Tel.: (22) 338-98-98, 22 620-76-58

E-mail.: informacja@pedagogium.pl

Galeria Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych (WSNS) w Warszawie
Galeria Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych (WSNS) w Warszawie

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Oferta edukacyjna - Uczelni

Lista specjalizacji

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z elementami pedagogiki specjalnej

Adres: ul. Szczęśliwicka 40

02-353 Warszawa

Tel.: 22 589 36 00

E-mail.: rekrutacja@aps.edu.pl

Galeria Akademia Pedagogiki Specjalnej (APS) im. Marii Grzegorzewskiej
Galeria Akademia Pedagogiki Specjalnej (APS) im. Marii Grzegorzewskiej

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Pedagogika specjalna

Adres: ul. Kaleńska 3

04-367 Warszawa

Tel.: 518 957 332, 22 870 00 01

E-mail.: dziekanat@usmbm.edu.pl

Galeria Uczelnia Społeczno-Medyczna w Warszawie
Galeria Uczelnia Społeczno-Medyczna w Warszawie

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

spec. Pedagogika specjalna

Adres: ul. Dewajtis 5

01-815 Warszawa

Tel.: 22 561 88 00, 22 569 96 92, 22 569 96 94, 22 569 68 32

E-mail.: rekrutacja@uksw.edu.pl, info@uksw.edu.pl

www.uksw.edu.pl www.rekrutacja.uksw.edu.pl

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Pedagogika specjalna

Adres: ul. Pandy 13

02-202 Warszawa

Tel.: 885 801 919

E-mail.: marketing@uczelniakorczaka.pl

https://uczelniakorczaka.pl/wydzialy/warszawa/

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

PEDAGOGIKA SPECJALNA logopedia PEDAGOGIKA SPECJALNA oligofrenopedagogika z terapią pedagogiczną PEDAGOGIKA SPECJALNA oligofrenopedagogika z pedagogiką wczesnoszkolną
PEDAGOGIKA SPECJALNA logopedia i pedagogika wczesnej edukacji dziecka PEDAGOGIKA SPECJALNA oligofrenopedagogika PEDAGOGIKA SPECJALNA wczesne nauczanie dziecka z niepełnosprawnością
PEDAGOGIKA SPECJALNA logopedia z wczesną interwencją PEDAGOGIKA SPECJALNA terapia pedagogiczna PEDAGOGIKA SPECJALNA rehabilitacja w dorosłości z terapią zajęciową
PEDAGOGIKA SPECJALNA rehabilitacja w dorosłości z terapią zajęciową PEDAGOGIKA SPECJALNA logopedia PEDAGOGIKA SPECJALNA oligofrenopedagogika z terapią pedagogiczną
PEDAGOGIKA SPECJALNA oligofrenopedagogika z pedagogiką wczesnoszkolną PEDAGOGIKA SPECJALNA logopedia i pedagogika wczesnej edukacji dziecka PEDAGOGIKA SPECJALNA oligofrenopedagogika
PEDAGOGIKA SPECJALNA logopedia PEDAGOGIKA SPECJALNA oligofrenopedagogika z terapią pedagogiczną PEDAGOGIKA SPECJALNA oligofrenopedagogika
PEDAGOGIKA SPECJALNA wczesne nauczanie dziecka z niepełnosprawnością PEDAGOGIKA SPECJALNA terapia pedagogiczna PEDAGOGIKA SPECJALNA rehabilitacja w dorosłości z terapią zajęciową
PEDAGOGIKA SPECJALNA logopedia PEDAGOGIKA SPECJALNA oligofrenopedagogika

Adres: Aleje Jerozolimskie 98

Warszawa

Tel.: 22 375 96 80, 22 375 96 80

E-mail.: dziekanat@wsnp.edu.pl

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Pedagogika Specjalna