Znajdź swoje wymarzone studia w Warszawie


7 uczelni w Warszawie - kierunek Edukacja

Adres: ul. Łucka 11

00-842 Warszawa

Tel.: 22 656 36 18, 22 656 31 05

FAX.: 22 656 36 15

Galeria Społeczna Akademia Nauk (SAN) Warszawa
Galeria Społeczna Akademia Nauk (SAN) Warszawa

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

spec. Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna

Adres: ul. Szczęśliwicka 40

02-353 Warszawa

Tel.: 22 589 36 00

FAX.: 22 658 11 18

Galeria Akademia Pedagogiki Specjalnej (APS) im. Marii Grzegorzewskiej
Galeria Akademia Pedagogiki Specjalnej (APS) im. Marii Grzegorzewskiej

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (zobacz kierunki)

Adres: ul. Dewajtis 5

01-815 Warszawa

Tel.: 22 561 88 00, 22 569 96 92, 22 569 96 94, 22 569 68 32

FAX.: 22 569-96-93

Galeria Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW) w Warszawie
Galeria Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW) w Warszawie

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Oferta edukacyjna - Uczelni

Lista specjalizacji

Edukacja medialna i dziennikarstwo

Adres: ul. Miodowa 21c

00-246 Warszawa

Tel.: 22 831-95-97

FAX.:

www.chat.edu.pl

Nasze wydziały/kierunki

Teologia (zobacz kierunki) Pedagogika (zobacz kierunki) Praca Socjalna (zobacz kierunki)

Adres: ul. Okólnik 2

00-368 Warszawa

Tel.: 22 827-72-41

FAX.: 22 827-83-10

www.chopin.edu.pl

Nasze wydziały/kierunki

Wydział Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki (zobacz kierunki) Wydział Fortepianu, Klawesynu i Organów (zobacz kierunki) Wydział Instrumentalny (zobacz kierunki)
Wydział Wokalny (zobacz kierunki) Wydział Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca (zobacz kierunki) Wydział Reżyserii Dźwięku (zobacz kierunki)
Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny w Białymstoku (kierunek wokalistyka) (zobacz kierunki)

Adres: ul. Marszałkowska 115

00-102 Warszawa

Tel.: j 22) 338-98-98, 22 620-76-58

FAX.:

www.pedagogium.pl

Nasze wydziały/kierunki

PRACA SOCJALNA (zobacz kierunki) PEDAGOGIKA (zobacz kierunki)

Adres: ul. Pandy 13

02-202 Warszawa

Tel.: 22 823 66 23 wew. 141

FAX.: 22 823 66 69

www.wspkorczak.eu

Nasze wydziały/kierunki

Wydział Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach (zobacz kierunki) Wydział Nauk Humanistyczno-Społecznych w Olsztynie (zobacz kierunki) Wydział Zamiejscowy w Lublinie (zobacz kierunki)
Wydział Zamiejscowy w Człuchowie (zobacz kierunki) Wydział Nauk Społecznych w Warszawie (zobacz kierunki) Wydział Zamiejscowy w Szczecinie (zobacz kierunki)