Znajdź swoje wymarzone studia w Warszawie

9 uczelni w Warszawie - kierunek Edukacja

Adres: ul. Dewajtis 3

Warszawa

Tel.: (22) 869 98 90

E-mail.: sekretariat@akademiakatolicka.pl

Galeria Akademia Katolicka - Collegium Joanneum  <small>(Uczelnia niepubliczna)</small>
Galeria Akademia Katolicka - Collegium Joanneum  <small>(Uczelnia niepubliczna)</small>

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Edukacja muzyczna z muzyką kościelną Zobacz więcej

Adres: ul. Szczęśliwicka 40

02-353 Warszawa

Tel.: 22 589 36 00

E-mail.: rekrutacja@aps.edu.pl

Galeria Akademia Pedagogiki Specjalnej (APS) im. Marii Grzegorzewskiej <small>(Uczelnia publiczna)</small>
Galeria Akademia Pedagogiki Specjalnej (APS) im. Marii Grzegorzewskiej <small>(Uczelnia publiczna)</small>

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych Zobacz więcej

Adres: ul. Moniuszki 1a

00-014 Warszawa

Tel.: +48 608 800 591, 736 229 166, 698 576 688

E-mail.: bos@humanum.pl, rektorat@humanum.pl

Galeria Collegium Humanum <small>(Uczelnia niepubliczna)</small>
Galeria Collegium Humanum <small>(Uczelnia niepubliczna)</small>

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Oferta edukacyjna - Uczelni

Lista specjalizacji

Edukacja medialna i technologie informatyczne

Adres: Rakowiecka 61

02-532 Warszawa

Tel.: 22 542-87-17

E-mail.: sekretariat@bobolanum.edu.pl

Galeria Collegium Bobolanum - Akademia Katolicka w Warszawie  <small>(Uczelnia niepubliczna)</small>
Galeria Collegium Bobolanum - Akademia Katolicka w Warszawie  <small>(Uczelnia niepubliczna)</small>

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Oferta edukacyjna - Uczelni

Lista specjalizacji

edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

Adres: ul. Dewajtis 5

01-815 Warszawa

Tel.: 22 561 88 00, 22 569 96 92, 22 569 96 94,  22 569 68 32

E-mail.: rekrutacja@uksw.edu.pl, info@uksw.edu.pl

uksw.edu.pl

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Oferta edukacyjna - Uczelni

Lista specjalizacji

Edukacja medialna i dziennikarstwo

Adres: ul. Broniewskiego 48

01-771 Warszawa

Tel.: 22 831-95-97

E-mail.: chat@chat.edu.pl

chat.edu.pl

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Pedagogika międzykulturowa i edukacja dorosłych

Adres: ul. Okólnik 2

00-368 Warszawa

Tel.: (22) 2789 255

E-mail.: rektor@chopin.edu.pl

chopin.edu.pl

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Wydział Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca

Adres: ul. Pandy 13

02-202 Warszawa

Tel.: +48 885 806 134

E-mail.: biuroinformacji@uczelniakorczaka.pl

uczelniakorczaka.pl/wydzialy/warszawa/

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

PEDAGOGIKA edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna PEDAGOGIKA edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z logopedią PEDAGOGIKA edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z rozszerzonym j. angielskim
PEDAGOGIKA SPECJALNA logopedia i pedagogika wczesnej edukacji dziecka PEDAGOGIKA edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z pedagogiką M. Montessori PEDAGOGIKA edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna (kwalifikacyjne)
PEDAGOGIKA edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z oligofrenopedagogiką PEDAGOGIKA edukacja dorosłych z doradztwem zawodowym i personalnym PEDAGOGIKA elementy pedagogiki alternatywnej w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
PEDAGOGIKA edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z rozszerzonym j. angielskim PEDAGOGIKA SPECJALNA logopedia i pedagogika wczesnej edukacji dziecka PEDAGOGIKA edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z pedagogiką M. Montessori
PEDAGOGIKA edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z logopedią PEDAGOGIKA edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z pedagogiką M. Montessori PEDAGOGIKA edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z logopedią
PEDAGOGIKA edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z rozszerzonym j. angielskim PEDAGOGIKA edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z logopedią

Adres: Aleje Jerozolimskie 98

00-807 Warszawa

Tel.: (22) 375 96 80, 531 880 714

E-mail.: dziekanat@wsnp.edu.pl

wsnp.edu.pl

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Oferta edukacyjna - Uczelni

Lista specjalizacji

Edukacja obronna i bezpieczeństwo publiczne
Galeria Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku - Filia Akademii Finansów i Biznesu Vistula
Galeria Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku - Filia Akademii Finansów i Biznesu Vistula
Galeria Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku - Filia Akademii Finansów i Biznesu Vistula

Adres: ul. Daszyńskiego 17

06-100 Pułtusk

Tel.: 23 692 98 13 do 16

E-mail.: rektorat@ah.edu.pl

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Edukacja i opieka nad małym dzieckiem