Znajdź swoje wymarzone studia w Warszawie

7 uczelni w Warszawie - kierunek Edukacja

Adres: ul. Marszałkowska 115

00-102 Warszawa

Tel.: (22) 338-98-98, 22 620-76-58

E-mail.: informacja@pedagogium.pl

Galeria Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych (WSNS) w Warszawie
Galeria Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych (WSNS) w Warszawie

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Oferta edukacyjna - Uczelni

Lista specjalizacji

Edukacja dla bezpieczeństwa Edukacja obronna i bezpieczeństwo publiczne

Adres: ul. Szczęśliwicka 40

02-353 Warszawa

Tel.: 22 589 36 00

E-mail.: rekrutacja@aps.edu.pl

Galeria Akademia Pedagogiki Specjalnej (APS) im. Marii Grzegorzewskiej
Galeria Akademia Pedagogiki Specjalnej (APS) im. Marii Grzegorzewskiej

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

Adres: ul. Dewajtis 5

01-815 Warszawa

Tel.: 22 561 88 00, 22 569 96 92, 22 569 96 94, 22 569 68 32

E-mail.: rekrutacja@uksw.edu.pl, info@uksw.edu.pl

www.uksw.edu.pl www.rekrutacja.uksw.edu.pl

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Oferta edukacyjna - Uczelni

Lista specjalizacji

Edukacja medialna i dziennikarstwo

Adres: ul. Miodowa 21c

00-246 Warszawa

Tel.: 22 831-95-97

E-mail.: chat@chat.edu.pl

www.chat.edu.pl

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Pedagogika międzykulturowa i edukacja dorosłych

Adres: ul. Okólnik 2

00-368 Warszawa

Tel.: 22 827-72-41

E-mail.:

www.chopin.edu.pl

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Wydział Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca

Adres: ul. Pandy 13

02-202 Warszawa

Tel.: 885 801 919

E-mail.: marketing@uczelniakorczaka.pl

https://uczelniakorczaka.pl/wydzialy/warszawa/

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

PEDAGOGIKA edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna PEDAGOGIKA edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z logopedią PEDAGOGIKA edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z rozszerzonym j. angielskim
PEDAGOGIKA SPECJALNA logopedia i pedagogika wczesnej edukacji dziecka PEDAGOGIKA edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z pedagogiką M. Montessori PEDAGOGIKA edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna (kwalifikacyjne)
PEDAGOGIKA edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z oligofrenopedagogiką PEDAGOGIKA edukacja dorosłych z doradztwem zawodowym i personalnym PEDAGOGIKA elementy pedagogiki alternatywnej w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
PEDAGOGIKA edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z rozszerzonym j. angielskim PEDAGOGIKA SPECJALNA logopedia i pedagogika wczesnej edukacji dziecka PEDAGOGIKA edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z pedagogiką M. Montessori
PEDAGOGIKA edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z logopedią PEDAGOGIKA edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z pedagogiką M. Montessori PEDAGOGIKA edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z logopedią
PEDAGOGIKA edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z rozszerzonym j. angielskim PEDAGOGIKA edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z logopedią

Adres: Aleje Jerozolimskie 98

Warszawa

Tel.: 22 375 96 80, 22 375 96 80

E-mail.: dziekanat@wsnp.edu.pl

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Oferta edukacyjna - Uczelni

Lista specjalizacji

Edukacja obronna i bezpieczeństwo publiczne