Znajdź swoje wymarzone studia w Warszawie


1 uczelnia w Warszawie - kierunek Dowodzenie

Adres: Al. gen. A. Chruściela 103

00-910 Warszawa

Tel.: tel.:261 813 137 261 813 822 261 814 438 261 813 008

FAX.:

Galeria Akademia Sztuki Wojennej (ASzWoj)
Galeria Akademia Sztuki Wojennej (ASzWoj)

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Zarządzanie i dowodzenie Dowodzenie