Znajdź swoje wymarzone studia w Warszawie


4 uczelnie w Warszawie - kierunek Kulturoznawstwo

Adres: ul. Koszykowa 86

02-008 Warszawa

Tel.: 22 58 44 590

FAX.: 22 58 44 501

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Kulturoznawstwo

Adres: ul. Dewajtis 5

01-815 Warszawa

Tel.: 22 561 88 00, 22 569 96 92, 22 569 96 94, 22 569 68 32

FAX.: 22 569-96-93

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Kulturoznawstwo

Adres: ul. Krakowskie Przedmieście 26/28

00-927 Warszawa

Tel.: 22 55 20 000

FAX.: 22 55 24 029

www.uw.edu.pl

Adres: ul. Smulikowskiego 6/8

00-389 Warszawa

Tel.: 22 862 82 94, 22 862 82 94, 512 575 932

FAX.: 22 376-87-92

www.wwsh.edu.pl