Znajdź swoje wymarzone studia w Warszawie

10 uczelni w Warszawie - kierunek Ekonomia

Adres: ul. Jagiellońska 57/59

03-301 Warszawa

Tel.: 22 519 21 00, 22 519 21 70

E-mail.: rekrutacja@kozminski.edu.pl

Galeria Akademia Leona Koźmińskiego (ALK) <small>(Uczelnia niepubliczna)</small>
Galeria Akademia Leona Koźmińskiego (ALK) <small>(Uczelnia niepubliczna)</small>

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Ekonomia Zobacz więcej

Adres: al. Niepodległości 162 (metro Pole Mokotowskie)

02-554 Warszawa

Tel.: 22 564 77 77

E-mail.: rekrutacja@sgh.waw.pl

Galeria Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (SGH) <small>(Uczelnia publiczna)</small>
Galeria Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (SGH) <small>(Uczelnia publiczna)</small>

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Ekonomia Zobacz więcej Metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne Zobacz więcej Ekonomiczna analiza prawa Zobacz więcej

Adres: ul. Nowoursynowska 166

02-787 Warszawa

Tel.: 22 593 10 20

E-mail.: rekrutacja@sggw.edu.pl, bss@sggw.edu.pl

Galeria Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (SGGW) <small>(Uczelnia publiczna)</small>
Galeria Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (SGGW) <small>(Uczelnia publiczna)</small>

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Ekonomia Zobacz więcej

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Ekonomia Zobacz więcej

Adres: ul. Świeradowska 43

02-662 Warszawa

Tel.: (22) 54 35 505 Biuro Rekrutacji 09:00-17:00

E-mail.: rekrutacja@lazarski.edu.pl

Galeria Uczelnia Łazarskiego <small>(Uczelnia niepubliczna)</small>
Galeria Uczelnia Łazarskiego <small>(Uczelnia niepubliczna)</small>

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Ekonomia Zobacz więcej

Adres: ul. Elektronowa 2

03-219 Warszawa

Tel.: 228 142 564, 228 143 156, infolinia rekrutacyjna: 508 587 925

E-mail.: dziekanat-wz@warszawa.janski.edu.pl, dziekanat-wns@warszawa.janski.edu.pl

www.janski.edu.pl www.facebook.com/SWiBJ

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Oferta edukacyjna - Uczelni

Lista specjalizacji

Polityka społeczna i ekonomiczna Ekonomia pracy i zarządzanie kapitałem ludzkim Ekonomika instalacji ekologicznych

Adres: ul. Łabiszyńska 25

03-204 Warszawa

Tel.: 22 256 23 00, 22 256 23 04

E-mail.: rekrutacja@wsb.warszawa.pl

www.wsb.pl

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Ekonomia

Adres: ul. Modlińska 51

03-199 Warszawa

Tel.: 22 371 03 30 (PL), 22 392 94 00 (EN), 22 392 05 80 (RU, UA)

E-mail.: zapisy@eu.edu.pl (PL, RU, UA), admission@eu.edu.pl (EN)

http://www.eu.edu.pl

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

ekonomia

Adres: ul. Dewajtis 5

01-815 Warszawa

Tel.: 22 561 88 00, 22 569 96 92, 22 569 96 94, 22 569 68 32

E-mail.: rekrutacja@uksw.edu.pl, info@uksw.edu.pl

www.uksw.edu.pl www.rekrutacja.uksw.edu.pl

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Ekonomia

Adres: ul. Krakowskie Przedmieście 26/28

00-927 Warszawa

Tel.: 22 55 20 000

E-mail.:

www.uw.edu.pl

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Międzykierunkowe studia ekonomiczno-matematyczne Międzykierunkowe studia ekonomiczno-menedżerskie Ekonomia

REKOMENDOWANE UCZELNIE - WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

Galeria Państwowa Uczelnia Zawodowa (PUZ) im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
Galeria Państwowa Uczelnia Zawodowa (PUZ) im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie

Adres: ul. Narutowicza 9

06-400 Ciechanów

Tel.: (23) 672 20 50

E-mail.: rektorat@puzim.edu.pl

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Ekonomia Zobacz więcej
Galeria Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku
Galeria Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku

Adres: 09-402 Pl. Dąbrowskiego 2

Płock

Tel.: 24/366-54-00 wew. 247

E-mail.: mazowiecka@mazowiecka.edu.pl

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Ekonomia Zobacz więcej

Kierunki i Specjalności - Ekonomia na uczelniach w Warszawie

Kierunki i Specjalności - Ekonomia na uczelniach w Warszawie

SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA - EKONOMIA

SGH posiada w swojej ofercie kierunek Ekonomia, na którym studenci mają do wyboru jedną z dwóch specjalności: Ekonomia głównego nurtu oraz Ekonomia heterodoksyjna. Ponadto na tej uczelni można studiować również w języku angielskim, wybierając takie kierunki jak: International Economics (BA) oraz Quantitative Methods in Economics and Information Systems (BA). 

Jeżeli chodzi o studia II stopnia absolwenci studiów licencjackich mogą podjąć naukę na następujących kierunkach ekonomicznych: Ekonomia (do wyboru specjalności: Ekonomia a społeczeństwa, Ekonomia ogólna, Ekonomiczna analiza rynków finansowych, Modele i metody ekonomii ilościowej) oraz Ekonomiczna Analiza Prawa (jedna specjalność: Ekonomiczna analiza regulacji).

Studia podyplomowe - Ekonomia na SGH: SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO - EKONOMIA

Na SGGW dostępny jest kierunek Ekonomia. Prowadzony jest on w formie dwustopniowej - studia I i II stopnia, zarówno stacjonarnie jak i niestacjonarnie. 

Studia podyplomowe - Ekonomia na SGGW:


 • Administracja i finanse publiczne

 • Bankowość i Finanse

 • Rachunkowość Bankowa

 • Prawo podatkowe - kadry i płace

 • Controlling i rachunkowość zarządcza i wiele innych. AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO - EKONOMIA

Akademia Leona Koźmińskiego ma do zaoferowania absolwetnom szkół średnich szeroki zakres kierunków studiów I stopnia, w tym również Ekonomię. Na tym kierunku do wyboru studenci mają jedną z dwóch dostępnych specjalności: Rynki zagraniczne oraz Ekonomia zmian klimatycznych.

Studia podyplomowe - Ekonomia na ALK:

UCZELNIA ŁAZARSKIEGO - EKONOMIA

Na Uczelni Łazarskiego jest możliwość podjęcia nauki na kierunku Ekonomia zarówno na studiach I jak i II stopnia. Na studiach licencjackich do wyboru są dwie scieżki kształcenia - Handel zagraniczny w dobie globalizacji oraz Data science w ekonomii. Natomiast na studiach magisterskich uzupełniających trzy - Doradztwo inwestycyjne, Finanse i bankowość oraz Ekonomia zrównoważonego rozwoju.UNIWERSYTET WARSZAWSKI - EKONOMIA

Uczelnia ta oferuje naukę na kierunku Ekonomia, zarówno w trybie stacjonarnym jak i niestacjonarnym. 

Studia podyplomowe - Ekonomia na UW:AKADEMIA FINANSÓW I BIZNESU VISTULA - EKONOMIA

Na Akademii Finansów i Biznesu Vistula studenci I stopnia mogą podjąć naukę na kierunku Ekonomia, gdzie do wyboru mają jedną z 5 specjalności: 


 • Zielona Gospodarka/Green Economy

 • Ekonomika transportu i logistyki

 • Biznes E-commerce

 • Strategie biznesu i polityka gospodarcza I

 • Biznes międzynarodowy IJeżeli chodzi o studia magisterskie uzupełniające to tutaj również studenci mogą przebierać w ścieżkach kształcenia. Na Ekonomii II stopnia na AFiB Vistula jest również 5 specjalności: Międzynarodowa polityka gospodarcza, Ekonomia gospodarki cyfrowej, Ekonomika transportu i logistyki, Strategie biznesu i polityka gospodarcza II oraz Biznes międzynarodowy II.

Data publikacji: 10-05-2022

Szkoły wyższe z kierunkiem Ekonomia w Warszawie

Opis kierunku

Ekonomia to jedna z nauk społecznych analizujących i opisujących produkcję, dystrybucję oraz konsumpcję dóbr i usług. Nie można jej zaliczyć do nauk ścisłych, choć w dużej mierze jest zależna od matematyki, ale łączy w sobie wiele nauk humanistycznych.

Poznaj wszystkie uczelnie wyższe w Warszawie. Sprawdź Studia Warszawa

Liczba uczelni

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na 4 publiczne warszawskie uczelnie. Ekonomię można studiować na: Uniwersytecie Warszawskim, Szkole Głównej Handlowej, SGGW oraz Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Uczelnia Łazarskiego, Akademia Leona Koźmińskiego oraz Akademia Finansów to uczulenie niepubliczne, które również oferują ren kierunek studiów.

Tryby Studiowania

Warszawskie uczelnie oferują bezpłatne studia stacjonarne tzw. dzienne. Szkoła Głowna Handlowa dodatkowo umożliwia płatne studia wieczorowe oraz zaoczne, a UW niestacjonarne wieczorowe.

Ceny

Ekonomia nie zależy do najdroższych kierunków oferowanych w Warszawie. Najtańsze są studia na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, gdzie za semestr studiów zaocznych zapłacić trzeba 2500 złotych. Następne w stawce jest SGGW, które pobiera czesne w wysokości od 2 700 złotych. Tradycyjnie najdroższe są studia na SGH i Uniwersytecie Warszawskim. Tam ceny rozpoczynają się od 3 400 za semestr.

Studia bezpłatne – zasady rekrutacji

Ekonomia na Uniwersytecie Warszawskim.


Uczelnia UW


Uczelnia UW


Uczelnia UW


Uczelnia UW


Ekonomia w Szkole Głównej Handlowej

Uczelnia SGH


Uczelnia SGH

Ekonomia na UKSW.


Uczelnia UKSW


Uczelnia UKSW


Ekonomia na SGGW

Uczelnia SGGW


Uczelnia SGGW


Perspektywy pracy

Po uzyskaniu dyplomu można szukać pracy w różnych działach gospodarki czy instytucjach państwowych. Karierę można rozpocząć jako bankowiec, spec od rachunków księgowych, finansista, czy towaroznawca.
Szukasz pokrewnego kierunku? Zobacz gdzie studiować kierunek finanse w Warszawie

Specjalizacje na kierunkach Ekonomicznych w Warszawie

Analiza ekonomiczno-prawna

Każdy, kto interesuje się tzw.. „Regułami gry”, regulującymi działalność gospodarczą, znajdzie ekonomię prawa przydatną w zrozumieniu, w jaki sposób prawa wpływają na ludzi. Na ekonomii prawa nauczysz się najogólniej zastosowania zasad ekonomicznych do instrumentów prawnych, pytań i procedur.
Specjalizacje prowadzi Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie.

Ekonomia menadżerska

Ta specjalizacja będzie idealna dla każdego, kto chcę się nauczyć wszystkiego o polityce biznesu, planowaniu biznesowym, planowaniu i kontroli zysków, przewidywaniu działalności i obieraniu właściwego kierunku biznesu oraz dobrego ustalania cen.
Specjalizacje prowadzi Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie.

Gospodarowanie nieruchomościami

Specjalizacja przygotowuje studentów do pracy w zarządzaniu nieruchomościami, ale także wyposaża w wysoce pożądane umiejętności handlowe i biznesowe. Studiowanie Gospodarowania nieruchomościami oznacza, że nuczysz się wszystkich aspektów własności, od prawa planowania po cegły i zaprawy.
Specjalizacje prowadzi Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie.

Analiza mikroekonomiczna

Na Mikroekonomii nauczysz się badania systemów ekonomicznych na małą skalę – tzn, w jaki sposób teorie ekonomiczne rozgrywają się, gdy są stosowane do jednostki, grupy lub firmy. Mikroekonomia w praktyce obejmuje badanie podaży i popytu na konkretny produkt lub usługę oraz w jaki sposób dany akt prawny ma wpływ na działalność operacyjną w tym obszarze.
Specjalizacje prowadzi Szkoła Głowna Handlowa.

Analiza makroekonomiczna

Studenci Makroekonomii natomiast analizują ekonomię na większą skalę, widząc, jak teorie ekonomiczne mają zastosowanie do rządów i organizacji międzynarodowych, takich jak NATO. Przykłady tematów badanych w makroekonomii obejmują produkt krajowy brutto danego kraju lub ekonomikę importu i eksportu z kraju.
Specjalizacje prowadzi Szkoła Głowna Handlowa.


Data publikacji: 11-05-2022