Znajdź swoje wymarzone studia w Warszawie


1 uczelnia w Warszawie - kierunek Inżynieria Kosmiczna

Adres: ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2

00-908 Warszawa

Tel.: 261 837 938, 261 837 939

FAX.: 261 837 938

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Inżynieria kosmiczna i satelitarna