Znajdź swoje wymarzone studia w Warszawie

17 uczelni w Warszawie - kierunek Administracja

Adres: ul. Łucka 11

00-842 Warszawa

Tel.: 22 656 36 18, 22 656 31 05

E-mail.: rekrutacja_wawa@san.edu.pl

Galeria Społeczna Akademia Nauk (SAN) Warszawa
Galeria Społeczna Akademia Nauk (SAN) Warszawa

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Administracja

Adres: ul. Jutrzenki 135

Warszawa

Tel.: 22 262 88 89, 22 262 88 88

E-mail.: rekrutacja@uth.edu.pl

Galeria Uczelnia Techniczno-Handlowa (UTH) im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Oferta edukacyjna - Uczelni

Lista specjalizacji

spec. Administracja rządowa i samorządowa Zarządzanie kryzysowe

Adres: ul. Kawęczyńska 36

03-772 Warszawa

Tel.: 22 590-07-30

E-mail.: rekrutacja@wsm.warszawa.pl

Galeria Wyższa Szkoła Menedżerska (WSM) w Warszawie

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Administracja

Adres: ul. Okopowa 59 IV piętro

01-043 Warszawa

Tel.: +48 22 619 90 11

E-mail.: rekrutacja@ewspa.edu.pl

Galeria Europejska Wyższa Szkoła Prawa i AdministracjI (EWSPA)
Galeria Europejska Wyższa Szkoła Prawa i AdministracjI (EWSPA)

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Administracja Europejska - Distance Learning

Adres: al. gen. A. Chruściela "Monera" 103

00-910 Warszawa

Tel.: 261 813 137 261 813 189 261 814 438

E-mail.: rekrutacja.aszwoj@akademia.mil.pl

Galeria Akademia Sztuki Wojennej (ASzWoj)
Galeria Akademia Sztuki Wojennej (ASzWoj)

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Administracja

Adres: ul. Siedmiogrodzka 3a

01-204 Warszawa

Tel.: (22) 862 32 24

E-mail.: manage@wsz-sw.edu.pl

Galeria Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa (WSZ-SW)
Galeria Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa (WSZ-SW)

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Specjalność: Zarządzanie w administracji

Adres: ul. Bobrowiecka 9

00-728 Warszawa

Tel.: 22 559 21 05, 22 559 21 06, 22 559 22 39

E-mail.: rekrutacja@wumed.edu.pl

Galeria Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka (WUMed)
Galeria Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka (WUMed)

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Administracja

Adres: Krakowskie Przedmieście 26/28

00-927 Warszawa

Tel.: 22 552 40 41, 22 552 40 42, 22 552 40 45

E-mail.: rekrutacja@wpia.uw.edu.pl

Galeria Wydział Prawa i Administracji (WPiA) Uniwersytetu Warszawskiego
Galeria Wydział Prawa i Administracji (WPiA) Uniwersytetu Warszawskiego

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Administracja

Adres: ul. Świeradowska 43

02-662 Warszawa

Tel.: 22 54 35 555 / 501

E-mail.: rekrutacja@lazarski.edu.pl

Galeria Uczelnia Łazarskiego
Galeria Uczelnia Łazarskiego

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Administracja

Adres: ul. Elektronowa 2

03-219 Warszawa

Tel.: 228 142 564, 228 143 156, infolinia rekrutacyjna: 508 587 925

E-mail.: dziekanat-wz@warszawa.janski.edu.pl, dziekanat-wns@warszawa.janski.edu.pl

www.janski.edu.pl www.facebook.com/SWiBJ

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Oferta edukacyjna - Uczelni

Lista specjalizacji

Zarządzanie w administracji publicznej

Filmy - Administracja

KARIERA W ADMINISTRACJI | Jak wygląda ścieżka rozwoju i codzienna praca?

E-administracja i zarządzanie publiczne na kierunku administracja

Specjalizacje na kierunku Administracja w Warszawie

Studia na kierunku administracja

Studia na kierunku administracja – jakie powinieneś mieć predyspozycje, aby studiować administrację

Studia z zakresu administracji znajdziemy zarówno na uczelniach państwowych, jak i prywatnych. Studenci tego kierunku muszą mieć predyspozycje dosyć podobne do studentów prawa. Przede wszystkim powinni być otwarci na nieustanne zdobywanie nowej wiedzy i poszerzanie horyzontów. Przepisy zmieniają się bowiem dosyć szybko i trzeba być z nimi nieustannie na bieżąco. Już w krótkim czasie po zakończeniu studiów może się okazać, że wiedza zdobyta na uczelni zdecydowanie nie wystarczy. Do predyspozycji w administracji z pewnością należą też dobra organizacja czasu pracy, sumienność, odpowiedzialność, otwarty umysł, umiejętność logicznego myślenia, wnioskowania i analizowania faktów. Osoby studiujące administrację powinny być poukładane, zorganizowane oraz mieć umiejętność samodzielnej pracy bez nadzoru innych. Stanowiska w administracji najczęściej są bowiem tak skonstruowane, aby osoby wykonujące pracę były jak najbardziej niezależne.

Perspektywy pracy po studiach na kierunku administracja w Warszawie

Absolwenci kierunku administracja mają wiele możliwości pracy w zawodzie lub w zawodach pokrewnych. Wiele zależy od tego, na jaką konkretnie specjalizacje zdecydowały się w ostatnich latach studiów. Można pracować przede wszystkim w urzędach i instytucjach administracji publicznej, a także w wielu działach firm prywatnych. Zorganizowane osoby po ukończeniu administracji poszukiwane są między innymi do działów prawnych, finansowych, a często także handlowych. Aby zwiększyć swoje szanse na stabilne zatrudnienie, warto już w czasie studiów zdobywać doświadczenie zawodowe w czasie praktyk czy stażów. W Warszawie bez problemu można znaleźć sobie praktykę w którejś z renomowanych firm, dzięki czemu zwiększają się także szanse na pracę w zawodzie. Bardzo często praktykanci czy stażyści, którzy się sprawdzą w czasie próbnym, mogą później liczyć na stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.


Podyplomowe studia administracji i zarządzania online

Studia podyplomowe na kierunku administracja i zarządzanie prowadzone są w trybie online. Celem kształcenia jest przygotowanie słuchaczy do pracy w organizacjach i instytucjach na szczeblu państwowym i samorządowym. W trakcie nauki studenci zdobywają wiedzę z zakresu prawa i procedur administracyjnych, metod zarządzania w administracji, w tym zarządzania personelem oraz projektami unijnymi. Prowadzone są również zajęcia z ewaluacji podejmowanych działań, umiejętnego planowania i analizowania, co uczy podejmowania szybkich i trafnych decyzji. Kształcenie odbywa się na doskonale do tego przygotowanych platformach, umożliwiających bezpośredni kontakt wykładowcy ze studentami. Doskonale przygotowana kadra, program studiów dostosowany do stale zmieniających się potrzeb instytucji samorządowych, a także niewielka liczba studentów gwarantują, że studia kompleksowo przygotują słuchaczy do nowych zadań w nowoczesnych strukturach administracyjnych.

Czas trwania studiów: 2 semestry
Cena za studia: 6500 zł
Uczelnia: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

 angielski


Administrowanie funduszami unijnymi

Studia podyplomowe na kierunku administrowanie funduszami unijnymi są tak zaplanowane, aby nauczyć słuchaczy praktycznych umiejętności związanych z pozyskiwaniem oraz obsługą funduszy unijnych, zarówno w aktualnej, jak i przyszłej pespektywie budżetowej. Program studiów jest na bieżąco modyfikowany i uaktualniany co roku w zależności od tego, jak zmieniają się przepisy unijne oraz oferta projektów. W trakcie kształcenia słuchacze poznają przepisy prawa i administracji unijnej, poznają różne formy środków pomocowych, uczą się prawidłowego pisania wniosków oraz ich późniejszej obsługi i realizacji programów. Kształcenie na studiach podyplomowych skoncentrowane jest na kompleksowej nauce, kładzie nacisk na praktyczne umiejętności, realizowane jest przez doświadczoną i wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną. Po ukończeniu studiów słuchacze będą solidnie przygotowani do pracy w jednostkach budżetowych oraz w instytucjach i organizacjach aktywnie pozyskujących i wykorzystujących unijne fundusze.

Czas trwania studiów: 2 semestry
Cena za studia: 6700 zł
Uczelnia: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Pełna oferta podyplomowych w Warszawie: zobacz więcej.

Studia podyplomowe na kierunku administracja w Warszawie

zdjecie

 
Nowoczesny menadżer w administracji publicznej – Akademia Leona Koźmińskiego
 
Studia podyplomowe na kierunku nowoczesny menadżer w administracji publicznej trwają rok i są realizowane w formie niestacjonarnej. Celem kształcenia jest zdobycie przez słuchaczy nowych kompetencji w administracji publicznej. W programie kształcenia znajdują się takie zagadnienia, jak zarządzanie finansami publicznymi, gospodarka budżetowa, wydatkowanie środków publicznych, kontrola zarządcza i audyt, administracja w przestrzeni cyfrowej, elektroniczny obieg dokumentacji, pozyskiwanie środków zewnętrznych. Studia realizowane są w oparciu o różnorodne formy nauczania, łączące wiedzę teoretyczną z kształceniem praktycznych umiejętności. Program nauczania jest elastyczny, co pozwala słuchaczom na wybranie tych zagadnień, które są im potrzebne i w których chcą się rozwijać. Ponadto słuchacze mają dostęp do unikalnych materiałów szkoleniowych i zaawansowanych platform e-learningowych. Zajęcia są prowadzone przez najlepszych wykładowców z Akademii Leona Koźmińskiego, a także specjalistów z zakresu administracji publicznej.

Cena za studia: 6100 zł za rok

Program studiów podyplomowych na kierunku Nowoczesny menadżer w administracji publicznej – MSAP sprawdź tutaj.

Cyfryzacja w  administracji – WIT
 
Studia podyplomowe na kierunku cyfryzacja w administracji to kształcenie odpowiadające potrzebom nowoczesnych instytucji, urzędów i organizacji. Pozwala na doskonalenie i nabywanie nowych umiejętności w zakresie wykorzystania metod teleinformatycznych i cyfrowych systemów obiegu informacji. W programie kształcenia znajdują się takie zagadnienia, jak inżynieria wymagań użytkownika w zakresie wdrażania systemów informatycznych, analiza potrzeb informacyjnych w strukturach administracji, metodyka zarządzania systemami, podstawy tworzenia wirtualnych usług oraz możliwości funkcjonalne i techniczne e-urzędów. Kształcenie jest realizowane z naciskiem na naukę nowych umiejętności i zdobywanie przez słuchaczy dodatkowych kompetencji zawodowych. Słuchacze mają do dyspozycji świetnie wyposażoną bazę dydaktyczną oraz możliwość kształcenia się pod okiem najlepszych wykładowców i specjalistów praktyków. Studia trwają dwa semestry i są realizowane w formie weekendowych zjazdów, co pozwala na połączenie kształcenia z pracą zawodową.

Oferta kształcenia na kierunku Cyfryzacja w  administracji – WIT Sprawdź ofertę kształcenia.

Administracja i Finanse Publiczne – SGGW

Studia podyplomowe na kierunku administracja i finanse publiczne na SGGW to dwusemestralne kształcenie skierowane do absolwentów studiów wyższych, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje w zakresie funkcjonowania administracji publicznych, a w szczególności sektora finansów publicznych. W programie nauczania znajdują się zagadnienia: organizacja organów administracji publicznej, finanse i system finansów publicznych w Polsce, funkcjonowanie samorządu terytorialnego, kontrola zarządcza w sektorze finansów publicznych, prawo finansowe, podstawy zamówień publicznych. Kształcenie odbywa się z naciskiem na połączenie sporej wiedzy teoretycznej z kształceniem nowych umiejętności praktycznych. Spora część zajęć realizowana jest w formie ćwiczeń, warsztatów, seminariów i konwersatoriów. Słuchacze kształcą się pod okiem najlepszych wykładowców ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, w dobrze wyposażonej i zorganizowanej bazie dydaktycznej. Ukończenie studiów pozwala na natychmiastowe wykorzystanie nowo nabytych umiejętności w pracy zawodowej.

Cena za studia: 3500 zł

Studia podyplomowe na kierunku Administracja i Finanse Publiczne sprawdź tutaj.

Jeśli jesteś zainteresowany innymi pokrewnymi kierunkami, zapoznaj się z ofertą edukacyjną na kierunku Administracja w Krakowie sprawdź tutaj.

Studia I oraz II stopnia na kierunku Administracja możesz podjąć w Poznaniu, zobacz również.

W Łodzi możesz studiować na kierunku Administracja zarówno w trybie stacjonarnym jak i niestacjonarnym. Sprawdź ofertę kształcenia.

Data publikacji: 03-03-2021