Znajdź swoje wymarzone studia w Warszawie


23 uczelnie w Warszawie - kierunek Administracja

Adres: ul. Jagiellońska 57/59

03-301 Warszawa

Tel.: 22 519 21 00, 22 519 21 70

FAX.: 22 519 22 55

Galeria Akademia Leona Koźmińskiego (ALK)
Galeria Akademia Leona Koźmińskiego (ALK)

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Studia prawno-biznesowe na administracji Zarządzanie publiczne, e-administracja

Adres: ul. Łucka 11

00-842 Warszawa

Tel.: 22 656 36 18, 22 656 31 05

FAX.: 22 656 36 15

Galeria Społeczna Akademia Nauk (SAN) Warszawa
Galeria Społeczna Akademia Nauk (SAN) Warszawa

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Administracja (zobacz kierunki)

Adres: ul. Jutrzenki 135

Warszawa

Tel.: 22 262 88 89, 22 262 88 88

FAX.: 22 262 88 01

Galeria Uczelnia Techniczno-Handlowa (UTH) im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Oferta edukacyjna - Uczelni

Lista specjalizacji

spec. Administracja rządowa i samorządowa Administracja rządowa i samorządowa Zarządzanie kryzysowe

Adres: ul. Newelska 6

01-447 Warszawa

Tel.: 22 348 65 44

FAX.: 22 348 65 45

Galeria Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT
Galeria Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

eAdministracja (zobacz specjalizacje)

Adres: ul. Kawęczyńska 36

03-772 Warszawa

Tel.: 22 590-07-30

FAX.: 22 818-00-52

Galeria Wyższa Szkoła Menedżerska (WSM) w Warszawie

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Administracja

Filmy - Administracja

KARIERA W ADMINISTRACJI | Jak wygląda ścieżka rozwoju i codzienna praca?

E-administracja i zarządzanie publiczne na kierunku administracja

Studia na kierunku administracja

Studia na kierunku administracja – jakie powinieneś mieć predyspozycje, aby studiować administrację

Studia z zakresu administracji znajdziemy zarówno na uczelniach państwowych, jak i prywatnych. Studenci tego kierunku muszą mieć predyspozycje dosyć podobne do studentów prawa. Przede wszystkim powinni być otwarci na nieustanne zdobywanie nowej wiedzy i poszerzanie horyzontów. Przepisy zmieniają się bowiem dosyć szybko i trzeba być z nimi nieustannie na bieżąco. Już w krótkim czasie po zakończeniu studiów może się okazać, że wiedza zdobyta na uczelni zdecydowanie nie wystarczy. Do predyspozycji w administracji z pewnością należą też dobra organizacja czasu pracy, sumienność, odpowiedzialność, otwarty umysł, umiejętność logicznego myślenia, wnioskowania i analizowania faktów. Osoby studiujące administrację powinny być poukładane, zorganizowane oraz mieć umiejętność samodzielnej pracy bez nadzoru innych. Stanowiska w administracji najczęściej są bowiem tak skonstruowane, aby osoby wykonujące pracę były jak najbardziej niezależne.

Perspektywy pracy po studiach na kierunku administracja w Warszawie

Absolwenci kierunku administracja mają wiele możliwości pracy w zawodzie lub w zawodach pokrewnych. Wiele zależy od tego, na jaką konkretnie specjalizacje zdecydowały się w ostatnich latach studiów. Można pracować przede wszystkim w urzędach i instytucjach administracji publicznej, a także w wielu działach firm prywatnych. Zorganizowane osoby po ukończeniu administracji poszukiwane są między innymi do działów prawnych, finansowych, a często także handlowych. Aby zwiększyć swoje szanse na stabilne zatrudnienie, warto już w czasie studiów zdobywać doświadczenie zawodowe w czasie praktyk czy stażów. W Warszawie bez problemu można znaleźć sobie praktykę w którejś z renomowanych firm, dzięki czemu zwiększają się także szanse na pracę w zawodzie. Bardzo często praktykanci czy stażyści, którzy się sprawdzą w czasie próbnym, mogą później liczyć na stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.

Studia podyplomowe na kierunku administracja w Warszawie

Podyplomowe studia administracji i zarządzania online

Studia podyplomowe na kierunku administracja i zarządzanie prowadzone są w trybie online. Celem kształcenia jest przygotowanie słuchaczy do pracy w organizacjach i instytucjach na szczeblu państwowym i samorządowym. W trakcie nauki studenci zdobywają wiedzę z zakresu prawa i procedur administracyjnych, metod zarządzania w administracji, w tym zarządzania personelem oraz projektami unijnymi. Prowadzone są również zajęcia z ewaluacji podejmowanych działań, umiejętnego planowania i analizowania, co uczy podejmowania szybkich i trafnych decyzji. Kształcenie odbywa się na doskonale do tego przygotowanych platformach, umożliwiających bezpośredni kontakt wykładowcy ze studentami. Doskonale przygotowana kadra, program studiów dostosowany do stale zmieniających się potrzeb instytucji samorządowych, a także niewielka liczba studentów gwarantują, że studia kompleksowo przygotują słuchaczy do nowych zadań w nowoczesnych strukturach administracyjnych.

Czas trwania studiów: 2 semestry
Cena za studia: 6500 zł
Uczelnia: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

 angielski


Administrowanie funduszami unijnymi

Studia podyplomowe na kierunku administrowanie funduszami unijnymi są tak zaplanowane, aby nauczyć słuchaczy praktycznych umiejętności związanych z pozyskiwaniem oraz obsługą funduszy unijnych, zarówno w aktualnej, jak i przyszłej pespektywie budżetowej. Program studiów jest na bieżąco modyfikowany i uaktualniany co roku w zależności od tego, jak zmieniają się przepisy unijne oraz oferta projektów. W trakcie kształcenia słuchacze poznają przepisy prawa i administracji unijnej, poznają różne formy środków pomocowych, uczą się prawidłowego pisania wniosków oraz ich późniejszej obsługi i realizacji programów. Kształcenie na studiach podyplomowych skoncentrowane jest na kompleksowej nauce, kładzie nacisk na praktyczne umiejętności, realizowane jest przez doświadczoną i wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną. Po ukończeniu studiów słuchacze będą solidnie przygotowani do pracy w jednostkach budżetowych oraz w instytucjach i organizacjach aktywnie pozyskujących i wykorzystujących unijne fundusze.

Czas trwania studiów: 2 semestry
Cena za studia: 6700 zł
Uczelnia: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Pełna oferta podyplomowych w Warszawie: zobacz więcej.

Data publikacji: 17-11-2020