Znajdź swoje wymarzone studia w Warszawie

4 uczelnie w Warszawie - kierunek Negocjacje

Adres: ul. Jutrzenki 135

Warszawa

Tel.: 22 262 88 89, 22 262 88 88

FAX.: 22 262 88 01

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Oferta edukacyjna - Uczelni

Lista specjalizacji

spec. Negocjacje i sprzedaż

Adres: ul. Okopowa 59 IV piętro

01-043 Warszawa

Tel.: +48 22 619 90 11

FAX.: +48 22 619 52 40

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Oferta edukacyjna - Uczelni

Lista specjalizacji

Specjalista z zakresu mediacji i negocjacji

Adres: Plac Defilad 1, PKiN, XII piętro

00-901 Warszawa

Tel.: 22 656 71 89

FAX.: 22 656 71 75

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

spec. Media, Diplomacy and International Negotiations / Media, dyplomacja i negocjacje międzynarodowe spec. International Business and Negotiations / Biznes międzynarodowy i negocjacje spec. Biznes międzynarodowy i negocjacje

Adres: ul. Łabiszyńska 25

03-204 Warszawa

Tel.: 22 256 23 00, 22 256 23 04

FAX.:

www.wsb.pl/warszawa