Znajdź swoje wymarzone studia w Warszawie

1 uczelnia w Warszawie - kierunek Zarządzanie Dziedzictwem Kulturowym

Adres: ul. Dewajtis 5

01-815 Warszawa

Tel.: 22 561 88 00, 22 569 96 92, 22 569 96 94,  22 569 68 32

E-mail.: rekrutacja@uksw.edu.pl, info@uksw.edu.pl

uksw.edu.pl

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Zarządzanie dziedzictwem kulturowym