Znajdź swoje wymarzone studia w Warszawie


2 uczelnie w Warszawie - kierunek Automatyka i robotyka

Adres: ul. Bobrowiecka 9

00-728 Warszawa

Tel.: 22 559 21 05, 22 559 21 06, 22 559 22 39

FAX.:

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Oferta edukacyjna - Uczelni

Lista specjalizacji

Automatyka i robotyka

Adres: Plac Politechniki 1

00-661 Warszawa

Tel.: (22) 234 7412, (22) 629 6070

FAX.: (22) 234 7429

www.pw.edu.pl