Znajdź swoje wymarzone studia w Warszawie

2 uczelnie w Warszawie - kierunek Wychowanie fizyczne

Adres: ul. Marymoncka 34

00-968 Warszawa

Tel.: 22 834 76 67, 22 865 10 80

E-mail.: rekrutacja@awf.edu.pl

www.awf.edu.pl

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Wydział Wychowania Fizycznego

Adres: ul. Jagiellońska 88

00-992 Warszawa

Tel.: 22 392 96 39, 22 676 10 25, 22 676 10 70

E-mail.: bos@ews.edu.pl

www.ews.edu.pl

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Wychowanie Fizyczne - studia I stopnia (licencjackie) Wychowanie Fizyczne - studia II stopnia (magisterskie)