Znajdź swoje wymarzone studia w Warszawie

20 uczelni w Warszawie - kierunek Pedagogika

Adres: ul. Okopowa 59

01-043 Warszawa

Tel.: +48 609 003 199

E-mail.: rekrutacja@vizja.pl

Galeria Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie <small>(Uczelnia niepubliczna)</small>
Galeria Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie <small>(Uczelnia niepubliczna)</small>

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Oferta edukacyjna - Uczelni

Lista specjalizacji

Psychologia z przygotowaniem pedagogicznym

Adres: ul. Szczęśliwicka 40

02-353 Warszawa

Tel.: 22 589 36 00

E-mail.: rekrutacja@aps.edu.pl, recruitment@aps.edu.pl

Galeria Akademia Pedagogiki Specjalnej (APS) im. Marii Grzegorzewskiej <small>(Uczelnia publiczna)</small>
Galeria Akademia Pedagogiki Specjalnej (APS) im. Marii Grzegorzewskiej <small>(Uczelnia publiczna)</small>

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i szkolna Zobacz więcej Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Zobacz więcej Pedagogika resocjalizacyjna Zobacz więcej
Pedagogika zdolności i informatyki Zobacz więcej Pedagogika Zobacz więcej Pedagogika specjalna Zobacz więcej

Adres: al. Jerozolimskie 133A

02-304 Warszawa

Tel.: +48 22 487 53 59

E-mail.: bos@humanum.pl, rekrutacja@humanum.pl

Galeria Collegium Humanum <small>(Uczelnia niepubliczna)</small>
Galeria Collegium Humanum <small>(Uczelnia niepubliczna)</small>

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Pedagogika Zobacz więcej

Adres: ul. Kawęczyńska 36

03-772 Warszawa

Tel.: 22 59 00 700

E-mail.: rekrutacja@mans.org.pl, rektorat@mans.org.pl

Galeria Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych (MANS) <small>(Uczelnia niepubliczna)</small>
Galeria Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych (MANS) <small>(Uczelnia niepubliczna)</small>

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Pedagogika Zobacz więcej Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna Zobacz więcej

Adres: Rakowiecka 61

02-532 Warszawa

Tel.: 22 542-87-17

E-mail.: sekretariat@akw.edu.pl

Galeria Collegium Bobolanum - Akademia Katolicka w Warszawie  <small>(Uczelnia niepubliczna)</small>
Galeria Collegium Bobolanum - Akademia Katolicka w Warszawie  <small>(Uczelnia niepubliczna)</small>

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Pedagogika chrześcijańska Zobacz więcej

Adres: ul. Kaleńska 3

04-367 Warszawa

Tel.: 518 957 332, 22 870 00 01

E-mail.: dziekanat@usmbm.edu.pl

Galeria Uczelnia Społeczno-Medyczna w Warszawie  <small>(Uczelnia niepubliczna)</small>
Galeria Uczelnia Społeczno-Medyczna w Warszawie  <small>(Uczelnia niepubliczna)</small>

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Pedagogika Zobacz więcej

Adres: Plac Defilad 1

00-901 Warszawa

Tel.: +48 22 129 17 80, +48 22 656 62 56, +48 608 670 533

E-mail.: rekrutacja@wszechnicapolska.edu.pl

Galeria Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie <small>(Uczelnia niepubliczna)</small>
Galeria Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie <small>(Uczelnia niepubliczna)</small>

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Pedagogika Zobacz więcej

Adres: ul. Łucka 11

00-842 Warszawa

Tel.: 22 656 36 18

E-mail.: rekrutacja_wawa@san.edu.pl

san.edu.pl/warszawa

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Pedagogika Zobacz więcej

Adres: ul. Elektronowa 2

03-219 Warszawa

Tel.: 228 142 564, 228 143 156, 508 587 925

E-mail.: dziekanat-wz@warszawa.janski.edu.pl

janski.edu.pl

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Pedagogika

Adres: ul. Marszałkowska 115

00-102 Warszawa

Tel.: (22) 338-98-98, 22 620-76-58

E-mail.: informacja@pedagogium.pl

pedagogium.pl

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

PEDAGOGIKA Zobacz więcej
Galeria Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku - Filia Akademii Finansów i Biznesu Vistula
Galeria Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku - Filia Akademii Finansów i Biznesu Vistula

Adres: ul. Daszyńskiego 17

06-100 Pułtusk

Tel.: 23 692 98 13 do 16

E-mail.: rektorat@ah.edu.pl

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Pedagogika Zobacz więcej
Galeria Akademia Mazowiecka w Płocku
Galeria Akademia Mazowiecka w Płocku

Adres: 09-402 Pl. Dąbrowskiego 2

Płock

Tel.: 48 24 366 54 21

E-mail.: mazowiecka@mazowiecka.edu.pl

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Pedagogika Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Pedagogika specjalna
Galeria Uniwersytet w Siedlcach (UwS)
Galeria Uniwersytet w Siedlcach (UwS)

Adres: ul. Konarskiego 2

08-110 Siedlce

Tel.: 25 643-19-15

E-mail.: kancelaria@uph.edu.pl

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Pedagogika Zobacz więcej Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Zobacz więcej Pedagogika specjalna Zobacz więcej

Studia bezpłatne i płatne - Pedagogika

Studia na kierunku Pedagogika w Warszawie - Zasady rekrutacji

Studia Pedagogika w Warszawie - pytania i odpowiedzi

Studia na kierunku Pedagogika w Warszawie

Opis kierunku

Czym zajmuje się pedagogika? Ogólnie rzecz biorąc to nauka o rozwoju, wychowaniu oraz kształceniu dzieci i dorosłych w ciągu całego ich życia. To odpowiedni kierunek dla osób, którym bliskie jest wychowanie najmłodszych oraz praca z drugim człowiekiem.

Sprawdź uczelnie ze stolicy: uczelnie Warszawa

Liczba uczelni

W Warszawie większość uczelni publicznych oferuje kształcenie na tym kierunku. Są to: Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, SGGW oraz Akademia Pedagogiki Specjalnej. Wiele prywatnych uczelni ma w swojej ofercie pedagogikę m.in. Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości, Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin czy WWSH.

Tryby Studiowania

Do tej pory Pedagogika była prowadzona w systemie II stopniowym. W tej chwili kierunki pedagogika specjalna oraz przedszkolna i wczesnoszkolna będę prowadzone jako jednolite studia magisterskie.

Ceny

Koszt roku studiów na SGGW rozpoczyna się od 4 400 złotych. Są jednymi z najdroższych w Warszawie. Za studia na UKSW zapłacić należy 3 300 złotych, a UW 3 750. Najbardziej przyjazne kieszeni studenta są studia na APS – koszt od 2 400 złotych. Zajęcia na studiach zaocznych odbywają się w weekendy, niekiedy również w piątkowe popołudnia.

Studia bezpłatne w Warszawie – zasady rekrutacji

Pedagogika na Uniwersytecie Warszawskim.


UW Pedagogika


UW Pedagogika


Pedagogika na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.


UKSW


UKSW


UKSW


Pedagogika na SGGW


SGGW


SGGW


Pedagogika na Akademii Pedagogiki Specjalnej


APS


Pedagogika na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej.

Perspektywy pracy

Kończąc kierunek, uzyskasz uprawnienia do pracy z dziećmi oraz dorosłymi. Możesz pracować jako pedagog szkolny, animator kulturowy, nauczyciel świetlicy. Po ukończeniu stosownej specjalności uzyskasz uprawnienia do pracy w placówkach wsparcia dziennego, organizować rodzinną pieczę zastępczą czy pracować w placówkach opiekuńczo-wychowawczych zajmujących się opieką całkowitą, w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych lub w ośrodkach adopcyjnych.

Praca po pedagogice daje spore perspektywy zatrudnienia i możliwość wykonywania dla wielu osób bardzo przyjemnej pracy. Przede wszystkim pedagogika to nie tylko praca jako nauczyciel szkolny. To również możliwość wyboru wielu różnych specjalizacji, które zdecydowanie poszerzają możliwości w obszarze poszukania zatrudnienia i umożliwiają zdobycie ciekawego zatrudnienia. Absolwenci pedagogiki mogą pracować w formie animatorów kultury w instytucjach kultury i organizacjach pozarządowych. Znajdą również zatrudnienie w żłobkach i przedszkolach. Kolejne możliwości pracy czekają w ośrodkach pomocy społecznej, centrach pomocy rodzinie, domach pomocy społecznej czy domach dziecka. Po ukończeniu tego kierunku możliwe jest także znalezienie zatrudnienia w ośrodkach, które zajmują się zadaniami resocjalizacyjnymi. Na absolwentów tego kierunku czeka jednak praca również w sektorze prywatnym. Tutaj specjalistów poszukują przede wszystkim firmy szkoleniowe czy działy HR.pedagogika


Studia na kierunku pedagogika – jakie predyspozycje są wymagane?

Studia pedagogiczne stale cieszą się dużą popularnością wśród absolwentów szkół średnich i są bardzo często wybierane. Każdego roku kilkanaście tysięcy młodych osób wybiera się właśnie na ten kierunek. Bardzo istotne są jednak odpowiednie predyspozycje do wykonywania zawodu nauczyciela, które pozwolą lepiej poradzić sobie na studiach oraz w przyszłości lepiej radzić sobie podczas wykonywania konkretnych obowiązków. Bardzo ważna jest zdolność decentracji. Polega ona na umiejętności rozpatrywania dużej liczby zdarzeń z perspektywy uczniów. Nauczyciel powinien potrafić wcielić się w rolę ucznia i być w stanie z jego pozycji spojrzeć na konkretne zagadnienie. Równie istotna jest dojrzałość emocjonalna, która pozwoli na dokonywanie ocen konkretnych zdarzeń w sposób odpowiedni do konkretnej sytuacji. Kandydaci powinni również wykazywać się empatią, spokojem i zdolnością opanowania złości. Dzięki temu będą w stanie lepiej porozumieć się z uczniami podczas pracy w szkole i zyskać ich większą przychylność.

A może interesuje Cię inny kierunek? Sprawdź studia na kierunku: psychologia w Warszawie

Studia podyplomowe na kierunku pedagogika w Warszawie

zdjecie


Podyplomowe studia pedagogiczne przygotowujące do nauczania etyki – SGGW

Podyplomowe studia pedagogiczne przygotowujące do nauczania etyki są realizowane na SGGW w czasie dwóch semestrów. Jest to oferta kształcenia skierowana do nauczycieli, którzy chcą podnieść swoje kompetencje i kwalifikacje zawodowe. Przygotowują merytorycznie do realizacji treści kształcenia, jakie są wymagane w podstawie programowej dla przedmiotu etyka. W programie nauczania znajdują się takie zagadnienia, jak etyka i filozofia, kształtowanie postaw i wartości, komunikacja interpersonalna, elementy kultury i kulturoznawstwa, postępowanie wobec przyrody. Kształcenie jest realizowane w formie zajęć łączących przekazywanie wiedzy teoretycznej z nauką praktycznych umiejętności. Słuchacze mają do dyspozycji świetnie wyposażoną bazę dydaktyczną, mogą kształcić się pod okiem doświadczonych wykładowców. Studia są realizowane w formie weekendowych zjazdów, co pozwala na połączenie pracy zawodowej ze zdobywaniem dodatkowych kwalifikacji do pracy w placówkach oświatowych.

Program studiów na kierunku Podyplomowe studia pedagogiczne przygotowujące do nauczania etyki sprawdź tutaj.

Podyplomowe studia dla nauczycieli bez przygotowania pedagogicznego – Uniwersytet Warszawski
 
Studia podyplomowe są skierowane do absolwentów studiów pierwszego stopnia, którzy chcą zdobyć przygotowanie niezbędne do pracy w szkołach podstawowych, a także dla absolwentów studiów magisterskich, którzy chcą uzyskać kwalifikacje niezbędne do pracy w zawodzi nauczyciela. Kształcenie trwa przez trzy semestry, zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu wieczorami. W programie nauczania pojawiają się takie zagadnienia, jak: psychologia dla nauczycieli, trening wychowawczy, wybrane elementy prawa dla nauczycieli, dydaktyka przedmiotu, ocenianie w szkole, technologia informacyjna, podstawy dydaktyki, kultura szkoły, problemy społeczno-wychowawcze różnych grup dzieci i młodzieży. Zajęcia są prowadzone w różnorodnych formach, łączących zdobywanie wiedzy teoretycznej z nauką praktycznych umiejętności. W trakcie kształcenia słuchacze zdobywają niezbędne kompetencje nauczycielskie, pogłębiają wiedzę, a także zdobywają dodatkowe kompetencje i umiejętności. Ukończenie studiów podyplomowych pozwala na zdobycie kwalifikacji niezbędnych do pracy w placówkach oświatowych.
Cena za studia: 2000 zł za semestr

Oferta kształcenia na kierunku Podyplomowe studia dla nauczycieli bez przygotowania pedagogicznego Sprawdź ofertę kształcenia.

Podyplomowe studia przygotowania pedagogicznego

Podyplomowe studia przygotowania pedagogicznego są skierowane do absolwentów studiów wyższych, którzy chcą uzyskać kompetencje i kwalifikacje niezbędne do wykonywania zawodu nauczyciela. Kształcenie trwa trzy semestry. Umożliwia zdobycie wiedzy w zakresie psychologii, pedagogiki, metodyki prowadzenia zajęć, która jest niezbędna do realizacji zadań dydaktycznych w różnych placówkach oświatowych. Program nauczania jest podzielony na kilka modułów: moduł kompetencji psychologiczno-pedagogicznych, moduł kompetencji dydaktycznych i merytorycznych, moduł kompetencji wychowawczych nauczyciela. W programie znajdują się również praktyki zawodowe, które pozwalają na zdobycie doświadczeń praktycznych. Kształcenie jest realizowane według nowoczesnych programów nauczania, uwzględniających dynamicznie zmieniającą się sytuację na rynku edukacyjnym. Słuchacze mają do dyspozycji świetną kadrę wykładowców akademickich, a także dobrze wyposażoną bazę dydaktyczną. Ukończenie studiów pozwala na natychmiastowe wykorzystanie nowych kwalifikacji w pracy nauczyciela.
Cena za studia: 1600 zł za semestr

Studia podyplomowe na kierunku Podyplomowe studia przygotowania pedagogicznego sprawdź tutaj.


Jeśli jesteś zainteresowany innymi pokrewnymi kierunkami, zapoznaj się z ofertą edukacyjną na kierunku Pedagogika w Krakowie sprawdź tutaj.

Studia I oraz II stopnia na kierunku Pedagogika możesz podjąć w Poznaniu, zobacz również.

W Łodzi możesz studiować na kierunku Pedagogika zarówno w trybie stacjonarnym jak i niestacjonarnym. Sprawdź ofertę kształcenia.

Data publikacji: 12-04-2022