Znajdź swoje wymarzone studia w Warszawie

20 uczelni w Warszawie - kierunek Pedagogika

Adres: ul. Łucka 11

00-842 Warszawa

Tel.: 22 656 36 18

E-mail.: rekrutacja_wawa@san.edu.pl

Galeria Społeczna Akademia Nauk (SAN) Warszawa <small>(Uczelnia niepubliczna)</small>
Galeria Społeczna Akademia Nauk (SAN) Warszawa <small>(Uczelnia niepubliczna)</small>

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Pedagogika Zobacz więcej

Adres: ul. Okopowa 59

01-043 Warszawa

Tel.: +48 609 003 199

E-mail.: rekrutacja@vizja.pl

Galeria Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie <small>(Uczelnia niepubliczna)</small>
Galeria Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie <small>(Uczelnia niepubliczna)</small>

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Oferta edukacyjna - Uczelni

Lista specjalizacji

Psychologia z przygotowaniem pedagogicznym

Adres: ul. Szczęśliwicka 40

02-353 Warszawa

Tel.: 22 589 36 00

E-mail.: rekrutacja@aps.edu.pl, recruitment@aps.edu.pl

Galeria Akademia Pedagogiki Specjalnej (APS) im. Marii Grzegorzewskiej <small>(Uczelnia publiczna)</small>
Galeria Akademia Pedagogiki Specjalnej (APS) im. Marii Grzegorzewskiej <small>(Uczelnia publiczna)</small>

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i szkolna Zobacz więcej Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Zobacz więcej Pedagogika resocjalizacyjna Zobacz więcej
Pedagogika zdolności i informatyki Zobacz więcej Pedagogika Zobacz więcej Pedagogika specjalna Zobacz więcej

Adres: ul. Moniuszki 1A

00-014 Warszawa

Tel.: +48 22 487 53 59

E-mail.: bos@humanum.pl, rekrutacja@humanum.pl

Galeria Collegium Humanum <small>(Uczelnia niepubliczna)</small>
Galeria Collegium Humanum <small>(Uczelnia niepubliczna)</small>

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (Nauczycielska) Pedagogika Zobacz więcej

Adres: ul. Kawęczyńska 36

03-772 Warszawa

Tel.: 22 59 00 700, 22 59 00 730

E-mail.: rekrutacja@mans.org.pl, rektorat@mans.org.pl

Galeria Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych (MANS) <small>(Uczelnia niepubliczna)</small>
Galeria Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych (MANS) <small>(Uczelnia niepubliczna)</small>

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Pedagogika Zobacz więcej Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna Zobacz więcej

Adres: Rakowiecka 61

02-532 Warszawa

Tel.: 22 542-87-17

E-mail.: sekretariat@akw.edu.pl

Galeria Collegium Bobolanum - Akademia Katolicka w Warszawie <small>(Uczelnia niepubliczna)</small>
Galeria Collegium Bobolanum - Akademia Katolicka w Warszawie <small>(Uczelnia niepubliczna)</small>

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Pedagogika chrześcijańska Zobacz więcej

Adres: ul. Kaleńska 3

04-367 Warszawa

Tel.: 518 957 332, 22 870 00 01

E-mail.: dziekanat@usmbm.edu.pl

Galeria Uczelnia Społeczno-Medyczna w Warszawie <small>(Uczelnia niepubliczna)</small>
Galeria Uczelnia Społeczno-Medyczna w Warszawie <small>(Uczelnia niepubliczna)</small>

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Pedagogika Zobacz więcej

Adres: Plac Defilad 1

00-901 Warszawa

Tel.: +48 22 129 17 80, +48 22 656 62 56, +48 608 670 533

E-mail.: rekrutacja@wszechnicapolska.edu.pl

Galeria Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie <small>(Uczelnia niepubliczna)</small>
Galeria Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie <small>(Uczelnia niepubliczna)</small>

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Pedagogika Zobacz więcej

Adres: ul. Elektronowa 2

03-219 Warszawa

Tel.: 228 142 564, 228 143 156, 508 587 925

E-mail.: dziekanat-wz@warszawa.janski.edu.pl

janski.edu.pl

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Pedagogika

Adres: ul. Marszałkowska 115

00-102 Warszawa

Tel.: (22) 338-98-98, 22 620-76-58

E-mail.: informacja@pedagogium.pl

pedagogium.pl

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

PEDAGOGIKA Zobacz więcej

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Pedagogika Zobacz więcej
Galeria Akademia Mazowiecka w Płocku
Galeria Akademia Mazowiecka w Płocku

Adres: 09-402 Pl. Dąbrowskiego 2

Płock

Tel.: 48 24 366 54 21

E-mail.: mazowiecka@mazowiecka.edu.pl

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Pedagogika Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Pedagogika specjalna
Galeria Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny (UPH) w Siedlcach
Galeria Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny (UPH) w Siedlcach

Adres: ul. Konarskiego 2

08-110 Siedlce

Tel.: 25 643-19-15

E-mail.: kancelaria@uph.edu.pl

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Pedagogika Zobacz więcej Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Zobacz więcej Pedagogika specjalna Zobacz więcej

Studia bezpłatne i płatne - Pedagogika

Studia na kierunku Pedagogika w Warszawie - Zasady rekrutacji

Studia Pedagogika w Warszawie - pytania i odpowiedzi

 • Jak długo trwają studia na kierunku Pedagogika w Warszawie?

  Podejmując decyzję o podjęciu studiów pedagogicznych w Warszawie, można wybrać kilka poziomów studiów, kierunek dostępny jest na studiach licencjackich, jednolitych studiach magisterskich i uzupełniających studiach magisterskich II stopnia.
  Jednolite studia magisterskie trwają 5 lat i podzielone są na 10 semestrów, pierwsze lata nauki zazwyczaj obejmują przedmioty ogólno akademickie, a w późniejszym okresie pojawia się coraz więcej przedmiotów kierunkowych. Absolwenci kończąc studia, po obronie pracy magisterskiej, pisanej pod nadzorem promotora, otrzymują tytuł zawodowy magistra.

  Studia I-ego stopnia licencjackie, obejmują zazwyczaj trzyletnią naukę realizowaną w trakcie 6 semestrów. Kończąc ten typ studiów, absolwenci uzyskują tytuł zawodowy licencjata, który uprawnia do podjęcia studiów II stopnia magisterskich. Zdobycie tytułu magistra jest niezbędne do podjęcia pracy nauczycielskiej w niektórych typach szkół.

  Uzupełniające studia magisterskie II stopnia, skierowane są do absolwentów studiów wyższych na poziomie co najmniej licencjackim. Posiadając tytuł licencjata pedagogiki, studiów pokrewnych lub chcąc uzyskać przygotowanie nauczycielskie, wymagana do podjęcia pracy np. w szkole średniej, można wybrać jedną z warszawskich uczelni, realizujących studia II stopnia na kierunku Pedagogika, które trwają zazwyczaj 2 lata (4 semestry) i kończą się obroną pracy magisterskiej i uzyskaniem tytułu zawodowego magistra. 
   

 • Ile kosztują studia na kierunku Pedagogika w Warszawie?

  Wybierając płatna formę studiów na kierunku Pedagogika w Warszawie – najczęściej związaną ze studiami niestacjonarnymi, możemy spotkać się z dość dużą rozpiętością wysokości opłat za czesne pomiędzy uczelniami. Średnia cena za I rok studiów to około 4000zł. W ofertach stołecznych uczelni, można znaleźć ten kierunek studiów, za który opłaty przekraczają nieco ponad 3000zł za rok, jak i takie gdzie czesne przekracza 6000zł i więcej. Wysokość opłat najczęściej związana jest z renomą uczelni, dostępnymi specjalnościami i jakością kształcenia. Można ogólnie przyjąć, że taka opłata jest inwestycją, lepsze wykształcenie i dyplom prestiżowej uczelni w dużym stopniu ułatwia podjęcie przyszłej pracy.

  Przykładowe opłaty za rok studiów na kierunku Pedagogika w Warszawie:

  Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie – 5000zł

  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – 4600zł

  Uczelnia Społeczno-Medyczna w Warszawie – 4000zł

  Uniwersytet Warszawski – 3750zł

  Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie – 4900zł

 • Gdzie w Warszawie możemy studiować pedagogikę stacjonarnie?

  Studia stacjonarne wybierają najczęściej kandydaci, którym zależy na solidnym wykształceniu i stawiają naukę na pierwszym miejscu. Kierunek Pedagogika dostępny jest na 19 warszawskich uczelniach, co może świadczyć o dużej popularności tego kierunku. Pedagogikę jako kierunek studiów lub ścieżkę specjalizacyjną, realizowaną w trybie stacjonarnym, ma w swojej ofercie edukacyjnej aż 6 warszawskich uczelni publicznych:

  • Uniwersytet Warszawski
  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie
  • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
  • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  • Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie

   

  Stacjonarna forma nauki obejmuje zarówno jednolite studia magisterskie jak i studia licencjackie i studia magisterskie II stopnia. Wybierając prywatne szkoły wyższe (niepubliczne), można znaleźć aż 13 takich uczelni, oferujących stacjonarną formę studiów na kierunku Pedagogika są to między innymi:
   

  • Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych
  • Collegium Humanum
  • Uczelnia Społeczno-Medyczna w Warszawie


  Więcej informacji i szczegółowe dane o warszawskich uczelniach oferujących kierunek Pedagogika - Pedagogika w Warszawie - 19 uczelni 

 • Gdzie w Warszawie możemy studiować pedagogikę niestacjonarnie?

  Większość uczelni prowadzi naukę na oferowanych kierunkach, zarówno w trybie stacjonarnym (dziennym) jak i w trybie niestacjonarnym (zaocznym). Podobnie jak w przypadku studiów dziennych opisywanych wyżej, studia niestacjonarne na kierunku Pedagogika, dostępne są na wszystkich 6 publicznych uczelniach w Warszawie:

  • Uniwersytet Warszawski
  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie
  • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
  • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  • Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie

   

  Również większość niepublicznych uczelni prowadzi ten kierunek w trybie niestacjonarnym, dlatego kandydaci mogą wybierać spośród ofert edukacyjnych 13 warszawskich szkół wyższych, przykładowo:

  • Społeczna Akademia Nauk Warszawa
  • Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
  • Collegium Bobolanum - Akademia Katolicka w Warszawie
  • Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego

   

  Zaletą studiów zaocznych jest większa ilość wolnego czasu, który można przeznaczyć na pracę zawodową, wykłady i zajęcia, realizowane są w trakcie weekendowych zjazdów, które odbywają się zazwyczaj 2 razy w miesiącu, najczęściej w soboty i niedziele, chociaż niektóre uczelnie mogą prowadzić ćwiczenia również popołudniowo lub w piątki. Znając wcześniej plan zajęć i semestralny terminarz zjazdów, można z wyprzedzeniem znaleźć ewentualne zastępstwo w pracy lub powiadomić pracodawcę. 

  Więcej informacji o studiach na kierunku Pedagogika w trybie zaocznym oraz listę warszawskich uczelni oferujących kierunek Pedagogika - Pedagogika w Warszawie - 19 uczelni 


   

 • Jakie są specjalizacje na kierunku Pedagogika w Warszawie?

  Pedagogika jako kierunek studiów, nie wymaga od absolwentów konieczności podjęcia pracy w szkolnictwie, studia nie są kierowane wyłącznie do przyszłych nauczycieli. Popularność tego kierunku związana jest właśnie z licznymi ścieżkami specjalizacyjnymi, jakie mają do wyboru studenci Pedagogiki. Edukacja dzieci, młodzieży i dorosłych to tylko jedna z możliwości, wielu studentów widzi swoją przyszłą pracę w sądownictwie, wymiarze sprawiedliwości czy ośrodkach rehabilitacyjnych i szkolno-wychowawczych. Także działalność związana z kierowaniem działami HR czy menadżerskie stanowiska korporacyjne, często wymagają wiedzy pedagogicznej.

  Przykładowe specjalizacje na kierunku Pedagogika:

  • pedagogika resocjalizacyjna i opiekuńczo-wychowawcza
  • doradztwo edukacyjno-zawodowe
  • resocjalizacja z profilaktyką społeczną i prewencją kryminalną
  • pedagogika opiekuńczo-socjalna
  • pedagog szkolny z terapią pedagogiczną
  • edukacja dorosłych
  • logopedia
  • polityka oświatowa – menedżer oświaty
  • pedagogika specjalna
 • Jakie są przedmioty i czego się nauczysz na studiach z kierunkiem Pedagogika w Warszawie?

  Studia na kierunku Pedagogika, to nie tylko przygotowanie nauczycielsko-pedagogiczne. Współczesny pedagog musi posiadać szereg umiejętności, być dobrym mówcą, socjologiem, psychologiem, a często terapeutą. Dzięki nauce na kierunku, absolwenci potrafią poprawnie zdiagnozować problemy edukacyjno-wychowawcze i szybko im zapobiegać, uczą się podejmowania działań opiekuńczych, resocjalizacyjnych i terapeutycznych. Liczne drogi specjalizacyjne dostępne na kierunku, przygotowują do odpowiedzialnej roli, pedagoga, nauczyciela, konsultanta i specjalisty również poza murami szkół, w pracy w organach ścigania, zakładach penitencjarnych, służbach mundurowych czy prywatnych biurach doradztwa zawodowego. 

  Przykładowe przedmioty na kierunku Pedagogika na warszawskich uczelniach to m.in.:

  • psychologia ogólna
  • teoretyczne podstawy wychowania 
  • kompetencje nauczyciela wczesnej edukacji
  • socjologia rodziny
  • biomedyczne i psychologiczne podstawy pedagogiki
  • podstawy pedagogiki przedszkolnej 
  • socjologiczne podstawy pedagogiki
  • pedagogika resocjalizacyjna
    
 • Czy kierunek Pedagogika to łatwe studia w Warszawie?

  Może studia na kierunku Pedagogika nie należą do najcięższych wśród dostępnych ofert edukacyjnych, na pewno nie są tak zajmujące jak medycyna czy prawo, jednak wymagają od kandydatów pewnych predyspozycji i raczej Ne są przeznaczone dla osób pozbawionych empatii. Studia na tym kierunku, wiążą się przede wszystkim z pracą z drugim człowiekiem, czego trzeba mieć świadomość przed rozpoczęciem nauki. Absolwenci kierunku podejmują pracę często z młodzieżą trudną, rodzinami wykluczonymi społecznie, co może okazać się bardzo trudne dla wielu studentów. Sama nauka również wymaga sporej odporności i dużego zaangażowania, co jest związane z odpowiedzialnością społeczną jaka ciąży na pedagogach.

  Reasumując, jak każde studia, również nauka na kierunku Pedagogika jest wymagająca, ale osoby lubiące pracować z ludźmi, budzące zaufanie i potrafiące dotrzeć do drugiej osoby, powinny doskonale sobie poradzić studiując Pedagogikę.

  Więcej informacji o poziomie trudności studiów na kierunku Pedagogika znajdziesz w artykule "Zanim pójdziesz na studia pedagogiczne"

 • Jakie są plusy i minusy pracy po Pedagogice w Warszawie?

  Jedną z najważniejszych zalet studiowania Pedagogiki, jest niemal pewne znalezienie zatrudnienia. Obecne braki w kadrze nauczycielskiej i pedagogicznej nie ominęły stolicy, dlatego w Warszawie dostępnych jest sporo wakatów na tych stanowiskach. Mnogość modułów specjalizacyjnych jakie dają studia pedagogiczne, to również większy dostęp do rynku pracy, niekoniecznie związanego ze szkolnictwem. Warszawa potrzebuje wykształconych opiekunów, pracowników socjalnych i wychowawców w placówkach edukacyjno-wychowawczych. Dużym plusem jest również możliwość podjęcia ciekawej i odpowiedzialnej pracy w organach ścigania, służbach mundurowych, a nawet międzynarodowych korporacjach na kierowniczych stanowiskach w działach HR.

  Największą wadą tej pracy jest stres związany z pracą. W trakcie pracy często dochodzi do kontaktu z patologiami społecznymi, trudną młodzieżą czy przestępcami, co może być trudne dla początkujących pedagogów. Wydaje się jednak, że satysfakcja z wykonywanej pracy i pomoc jaką ze sobą niesie, przechyla szalę na zauważalne plusy.

  Więcej informacji na temat pracy nauczyciela znajdziesz w artykule "Wady i zalety pracy jako nauczyciela"
   

 • Jakie są opinie o kierunku Pedagogika wśród studentów warszawskich?

  Posiłkując się przy wyborze przyszłej uczelni i kierunku studiów opiniami studentów, trzeba zwrócić uwagę, że każdy może odbierać uczelnię i studiowany kierunek inaczej. Student przygotowany na zajęcia i szczerze zainteresowany studiowanym przedmiotem, będzie zachwalał swój wybór, osoba sfrustrowana, która nie do końca widzi się na tym kierunku, będzie wykazywała same minusy studiowania. Dlatego warto zapoznać się z kilkoma różnorodnymi opiniami i starać się je wypośrodkować. Można to zrobić podczas organizowanych przez warszawskie szkoły wyższe „Dni Otwartych” – jest to okazja do lepszego poznania uczelni i rozmowy ze starszymi kolegami. Decydując się na studia w Warszawie, można tez zwyczajnie odwiedzić uczelnię i zapytać studentów co im się tutaj podoba, dlaczego wybrali ten kierunek i jakie mają uwagi. Portale internetowe poświęcone studiowaniu, mają najczęściej na swoich witrynach zakładki „opinie”, w których swoje zdanie wyrażają aktualni studenci, może lektura kilku skrajnie różnych wypowiedzi pomoże w podjęciu decyzji o wyborze stołecznej uczelni.

  Aby zapoznać się z niektórymi opiniami studentów na temat studiów na kierunku Pedagogika na warszawskich uczelniach zobacz zakładkę - opinie o uczelniach w Warszawie

Studia na kierunku Pedagogika w Warszawie

Opis kierunku

Czym zajmuje się pedagogika? Ogólnie rzecz biorąc to nauka o rozwoju, wychowaniu oraz kształceniu dzieci i dorosłych w ciągu całego ich życia. To odpowiedni kierunek dla osób, którym bliskie jest wychowanie najmłodszych oraz praca z drugim człowiekiem.

Sprawdź uczelnie ze stolicy: uczelnie Warszawa

Liczba uczelni

W Warszawie większość uczelni publicznych oferuje kształcenie na tym kierunku. Są to: Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, SGGW oraz Akademia Pedagogiki Specjalnej. Wiele prywatnych uczelni ma w swojej ofercie pedagogikę m.in. Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości, Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin czy WWSH.

Tryby Studiowania

Do tej pory Pedagogika była prowadzona w systemie II stopniowym. W tej chwili kierunki pedagogika specjalna oraz przedszkolna i wczesnoszkolna będę prowadzone jako jednolite studia magisterskie.

Ceny

Koszt roku studiów na SGGW rozpoczyna się od 4 400 złotych. Są jednymi z najdroższych w Warszawie. Za studia na UKSW zapłacić należy 3 300 złotych, a UW 3 750. Najbardziej przyjazne kieszeni studenta są studia na APS – koszt od 2 400 złotych. Zajęcia na studiach zaocznych odbywają się w weekendy, niekiedy również w piątkowe popołudnia.

Studia bezpłatne w Warszawie – zasady rekrutacji

Pedagogika na Uniwersytecie Warszawskim.


TEKST ALTERNATYWNY


TEKST ALTERNATYWNY


Pedagogika na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.


TEKST ALTERNATYWNY


TEKST ALTERNATYWNY


TEKST ALTERNATYWNY


Pedagogika na SGGW


TEKST ALTERNATYWNY


TEKST ALTERNATYWNY


Pedagogika na Akademii Pedagogiki Specjalnej


TEKST ALTERNATYWNY


Pedagogika na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej.

Perspektywy pracy

Kończąc kierunek, uzyskasz uprawnienia do pracy z dziećmi oraz dorosłymi. Możesz pracować jako pedagog szkolny, animator kulturowy, nauczyciel świetlicy. Po ukończeniu stosownej specjalności uzyskasz uprawnienia do pracy w placówkach wsparcia dziennego, organizować rodzinną pieczę zastępczą czy pracować w placówkach opiekuńczo-wychowawczych zajmujących się opieką całkowitą, w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych lub w ośrodkach adopcyjnych.

Praca po pedagogice daje spore perspektywy zatrudnienia i możliwość wykonywania dla wielu osób bardzo przyjemnej pracy. Przede wszystkim pedagogika to nie tylko praca jako nauczyciel szkolny. To również możliwość wyboru wielu różnych specjalizacji, które zdecydowanie poszerzają możliwości w obszarze poszukania zatrudnienia i umożliwiają zdobycie ciekawego zatrudnienia. Absolwenci pedagogiki mogą pracować w formie animatorów kultury w instytucjach kultury i organizacjach pozarządowych. Znajdą również zatrudnienie w żłobkach i przedszkolach. Kolejne możliwości pracy czekają w ośrodkach pomocy społecznej, centrach pomocy rodzinie, domach pomocy społecznej czy domach dziecka. Po ukończeniu tego kierunku możliwe jest także znalezienie zatrudnienia w ośrodkach, które zajmują się zadaniami resocjalizacyjnymi. Na absolwentów tego kierunku czeka jednak praca również w sektorze prywatnym. Tutaj specjalistów poszukują przede wszystkim firmy szkoleniowe czy działy HR.TEKST ALTERNATYWNY


Studia na kierunku pedagogika – jakie predyspozycje są wymagane?

Studia pedagogiczne stale cieszą się dużą popularnością wśród absolwentów szkół średnich i są bardzo często wybierane. Każdego roku kilkanaście tysięcy młodych osób wybiera się właśnie na ten kierunek. Bardzo istotne są jednak odpowiednie predyspozycje do wykonywania zawodu nauczyciela, które pozwolą lepiej poradzić sobie na studiach oraz w przyszłości lepiej radzić sobie podczas wykonywania konkretnych obowiązków. Bardzo ważna jest zdolność decentracji. Polega ona na umiejętności rozpatrywania dużej liczby zdarzeń z perspektywy uczniów. Nauczyciel powinien potrafić wcielić się w rolę ucznia i być w stanie z jego pozycji spojrzeć na konkretne zagadnienie. Równie istotna jest dojrzałość emocjonalna, która pozwoli na dokonywanie ocen konkretnych zdarzeń w sposób odpowiedni do konkretnej sytuacji. Kandydaci powinni również wykazywać się empatią, spokojem i zdolnością opanowania złości. Dzięki temu będą w stanie lepiej porozumieć się z uczniami podczas pracy w szkole i zyskać ich większą przychylność.

A może interesuje Cię inny kierunek? Sprawdź studia na kierunku: psychologia w Warszawie

Studia podyplomowe na kierunku pedagogika w Warszawie

TEKST ALTERNATYWNY


Podyplomowe studia pedagogiczne przygotowujące do nauczania etyki – SGGW

Podyplomowe studia pedagogiczne przygotowujące do nauczania etyki są realizowane na SGGW w czasie dwóch semestrów. Jest to oferta kształcenia skierowana do nauczycieli, którzy chcą podnieść swoje kompetencje i kwalifikacje zawodowe. Przygotowują merytorycznie do realizacji treści kształcenia, jakie są wymagane w podstawie programowej dla przedmiotu etyka. W programie nauczania znajdują się takie zagadnienia, jak etyka i filozofia, kształtowanie postaw i wartości, komunikacja interpersonalna, elementy kultury i kulturoznawstwa, postępowanie wobec przyrody. Kształcenie jest realizowane w formie zajęć łączących przekazywanie wiedzy teoretycznej z nauką praktycznych umiejętności. Słuchacze mają do dyspozycji świetnie wyposażoną bazę dydaktyczną, mogą kształcić się pod okiem doświadczonych wykładowców. Studia są realizowane w formie weekendowych zjazdów, co pozwala na połączenie pracy zawodowej ze zdobywaniem dodatkowych kwalifikacji do pracy w placówkach oświatowych.

Program studiów na kierunku Podyplomowe studia pedagogiczne przygotowujące do nauczania etyki sprawdź tutaj.

Podyplomowe studia dla nauczycieli bez przygotowania pedagogicznego – Uniwersytet Warszawski
 
Studia podyplomowe są skierowane do absolwentów studiów pierwszego stopnia, którzy chcą zdobyć przygotowanie niezbędne do pracy w szkołach podstawowych, a także dla absolwentów studiów magisterskich, którzy chcą uzyskać kwalifikacje niezbędne do pracy w zawodzi nauczyciela. Kształcenie trwa przez trzy semestry, zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu wieczorami. W programie nauczania pojawiają się takie zagadnienia, jak: psychologia dla nauczycieli, trening wychowawczy, wybrane elementy prawa dla nauczycieli, dydaktyka przedmiotu, ocenianie w szkole, technologia informacyjna, podstawy dydaktyki, kultura szkoły, problemy społeczno-wychowawcze różnych grup dzieci i młodzieży. Zajęcia są prowadzone w różnorodnych formach, łączących zdobywanie wiedzy teoretycznej z nauką praktycznych umiejętności. W trakcie kształcenia słuchacze zdobywają niezbędne kompetencje nauczycielskie, pogłębiają wiedzę, a także zdobywają dodatkowe kompetencje i umiejętności. Ukończenie studiów podyplomowych pozwala na zdobycie kwalifikacji niezbędnych do pracy w placówkach oświatowych.
Cena za studia: 2000 zł za semestr

Oferta kształcenia na kierunku Podyplomowe studia dla nauczycieli bez przygotowania pedagogicznego Sprawdź ofertę kształcenia.

Podyplomowe studia przygotowania pedagogicznego

Podyplomowe studia przygotowania pedagogicznego są skierowane do absolwentów studiów wyższych, którzy chcą uzyskać kompetencje i kwalifikacje niezbędne do wykonywania zawodu nauczyciela. Kształcenie trwa trzy semestry. Umożliwia zdobycie wiedzy w zakresie psychologii, pedagogiki, metodyki prowadzenia zajęć, która jest niezbędna do realizacji zadań dydaktycznych w różnych placówkach oświatowych. Program nauczania jest podzielony na kilka modułów: moduł kompetencji psychologiczno-pedagogicznych, moduł kompetencji dydaktycznych i merytorycznych, moduł kompetencji wychowawczych nauczyciela. W programie znajdują się również praktyki zawodowe, które pozwalają na zdobycie doświadczeń praktycznych. Kształcenie jest realizowane według nowoczesnych programów nauczania, uwzględniających dynamicznie zmieniającą się sytuację na rynku edukacyjnym. Słuchacze mają do dyspozycji świetną kadrę wykładowców akademickich, a także dobrze wyposażoną bazę dydaktyczną. Ukończenie studiów pozwala na natychmiastowe wykorzystanie nowych kwalifikacji w pracy nauczyciela.
Cena za studia: 1600 zł za semestr

Studia podyplomowe na kierunku Podyplomowe studia przygotowania pedagogicznego sprawdź tutaj.


Jeśli jesteś zainteresowany innymi pokrewnymi kierunkami, zapoznaj się z ofertą edukacyjną na kierunku Pedagogika w Krakowie sprawdź tutaj.

Studia I oraz II stopnia na kierunku Pedagogika możesz podjąć w Poznaniu, zobacz również.

W Łodzi możesz studiować na kierunku Pedagogika zarówno w trybie stacjonarnym jak i niestacjonarnym. Sprawdź ofertę kształcenia.

Data publikacji: 12-04-2022