Znajdź swoje wymarzone studia w Warszawie

20 uczelni w Warszawie - kierunek Pedagogika

Adres: ul. Łucka 11

00-842 Warszawa

Tel.: 22 656 36 18

E-mail.: rekrutacja_wawa@san.edu.pl

Galeria Społeczna Akademia Nauk (SAN) Warszawa
Galeria Społeczna Akademia Nauk (SAN) Warszawa

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Pedagogika

Adres: ul. Marszałkowska 115

00-102 Warszawa

Tel.: (22) 338-98-98, 22 620-76-58

E-mail.: informacja@pedagogium.pl

Galeria Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych (WSNS) w Warszawie
Galeria Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych (WSNS) w Warszawie

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

PEDAGOGIKA

Adres: ul. Szczęśliwicka 40

02-353 Warszawa

Tel.: 22 589 36 00

E-mail.: rekrutacja@aps.edu.pl

Galeria Akademia Pedagogiki Specjalnej (APS) im. Marii Grzegorzewskiej
Galeria Akademia Pedagogiki Specjalnej (APS) im. Marii Grzegorzewskiej

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Pedagogika specjalna Pedagogika Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Pedagogika zdolności i informatyki

Adres: ul. Moniuszki 1a

00-014 Warszawa

Tel.: +48 608 800 591, 736 229 166, 698 576 688

E-mail.: bos@humanum.pl, rektorat@humanum.pl

Galeria Collegium Humanum
Galeria Collegium Humanum

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Adres: ul. Kawęczyńska 36

03-772 Warszawa

Tel.: 22 590-07-30

E-mail.: rekrutacja@wsm.warszawa.pl

Galeria Wyższa Szkoła Menedżerska (WSM) w Warszawie

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna Pedagogika

Adres: Rakowiecka 61

02-532 Warszawa

Tel.: 22 542-87-17

E-mail.: sekretariat@bobolanum.edu.pl

Galeria Collegium Bobolanum - Akademia Katolicka w Warszawie
Galeria Collegium Bobolanum - Akademia Katolicka w Warszawie

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Oferta edukacyjna - Uczelni

Lista specjalizacji

Katechetyczno-pedagogiczne

Adres: ul. Nowoursynowska 166

02-787 Warszawa

Tel.: 22 593 10 20

E-mail.: rekrutacja@sggw.edu.pl, bss@sggw.edu.pl

Galeria Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (SGGW)
Galeria Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (SGGW)

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Pedagogika

Adres: ul. Kaleńska 3

04-367 Warszawa

Tel.: 518 957 332, 22 870 00 01

E-mail.: dziekanat@usmbm.edu.pl

Galeria Uczelnia Społeczno-Medyczna w Warszawie
Galeria Uczelnia Społeczno-Medyczna w Warszawie

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Pedagogika

Adres: ul. Elektronowa 2

03-219 Warszawa

Tel.: 228 142 564, 228 143 156, infolinia rekrutacyjna: 508 587 925

E-mail.: dziekanat-wz@warszawa.janski.edu.pl, dziekanat-wns@warszawa.janski.edu.pl

www.janski.edu.pl www.facebook.com/SWiBJ

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Pedagogika

Adres: ul. Łabiszyńska 25

03-204 Warszawa

Tel.: 22 256 23 00, 22 256 23 04

E-mail.: rekrutacja@wsb.warszawa.pl

www.wsb.pl

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Pedagogika

Studia bezpłatne i płatne - Pedagogika

Studia na kierunku Pedagogika w Warszawie

Opis kierunku

Czym zajmuje się pedagogika? Ogólnie rzecz biorąc to nauka o rozwoju, wychowaniu oraz kształceniu dzieci i dorosłych w ciągu całego ich życia. To odpowiedni kierunek dla osób, którym bliskie jest wychowanie najmłodszych oraz praca z drugim człowiekiem.

Sprawdź uczelnie ze stolicy: uczelnie Warszawa

Liczba uczelni

W Warszawie większość uczelni publicznych oferuje kształcenie na tym kierunku. Są to: Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, SGGW oraz Akademia Pedagogiki Specjalnej. Wiele prywatnych uczelni ma w swojej ofercie pedagogikę m.in. Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości, Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin czy WWSH.

Tryby Studiowania

Do tej pory Pedagogika była prowadzona w systemie II stopniowym. W tej chwili kierunki pedagogika specjalna oraz przedszkolna i wczesnoszkolna będę prowadzone jako jednolite studia magisterskie.

Ceny

Koszt roku studiów na SGGW rozpoczyna się od 4 400 złotych. Są jednymi z najdroższych w Warszawie. Za studia na UKSW zapłacić należy 3 300 złotych, a UW 3 750. Najbardziej przyjazne kieszeni studenta są studia na APS – koszt od 2 400 złotych. Zajęcia na studiach zaocznych odbywają się w weekendy, niekiedy również w piątkowe popołudnia.

Studia bezpłatne – zasady rekrutacji

Zasady rekrutacji Uniwersytet Warszawski

Szczegółowe zasady rekrutacji przedstawione są poniżej:


UW Pedagogika


UW Pedagogika


Zasady rekrutacji Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego


UKSW


UKSW


UKSW


Zasady rekrutacji SGGW


SGGW


SGGW


Zasady rekrutacji Akademia Pedagogiki Specjalnej


APS


Perspektywy pracy

Kończąc kierunek, uzyskasz uprawnienia do pracy z dziećmi oraz dorosłymi. Możesz pracować jako pedagog szkolny, animator kulturowy, nauczyciel świetlicy. Po ukończeniu stosownej specjalności uzyskasz uprawnienia do pracy w placówkach wsparcia dziennego, organizować rodzinną pieczę zastępczą czy pracować w placówkach opiekuńczo-wychowawczych zajmujących się opieką całkowitą, w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych lub w ośrodkach adopcyjnych.

A może interesuje Cię inny kierunek? Sprawdź studia na kierunku: psychologia w Warszawie

Studia podyplomowe na kierunku pedagogika w Warszawie

zdjecie


Podyplomowe studia pedagogiczne przygotowujące do nauczania etyki – SGGW

Podyplomowe studia pedagogiczne przygotowujące do nauczania etyki są realizowane na SGGW w czasie dwóch semestrów. Jest to oferta kształcenia skierowana do nauczycieli, którzy chcą podnieść swoje kompetencje i kwalifikacje zawodowe. Przygotowują merytorycznie do realizacji treści kształcenia, jakie są wymagane w podstawie programowej dla przedmiotu etyka. W programie nauczania znajdują się takie zagadnienia, jak etyka i filozofia, kształtowanie postaw i wartości, komunikacja interpersonalna, elementy kultury i kulturoznawstwa, postępowanie wobec przyrody. Kształcenie jest realizowane w formie zajęć łączących przekazywanie wiedzy teoretycznej z nauką praktycznych umiejętności. Słuchacze mają do dyspozycji świetnie wyposażoną bazę dydaktyczną, mogą kształcić się pod okiem doświadczonych wykładowców. Studia są realizowane w formie weekendowych zjazdów, co pozwala na połączenie pracy zawodowej ze zdobywaniem dodatkowych kwalifikacji do pracy w placówkach oświatowych.

Program studiów na kierunku Podyplomowe studia pedagogiczne przygotowujące do nauczania etyki sprawdź tutaj.

Podyplomowe studia dla nauczycieli bez przygotowania pedagogicznego – Uniwersytet Warszawski
 
Studia podyplomowe są skierowane do absolwentów studiów pierwszego stopnia, którzy chcą zdobyć przygotowanie niezbędne do pracy w szkołach podstawowych, a także dla absolwentów studiów magisterskich, którzy chcą uzyskać kwalifikacje niezbędne do pracy w zawodzi nauczyciela. Kształcenie trwa przez trzy semestry, zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu wieczorami. W programie nauczania pojawiają się takie zagadnienia, jak: psychologia dla nauczycieli, trening wychowawczy, wybrane elementy prawa dla nauczycieli, dydaktyka przedmiotu, ocenianie w szkole, technologia informacyjna, podstawy dydaktyki, kultura szkoły, problemy społeczno-wychowawcze różnych grup dzieci i młodzieży. Zajęcia są prowadzone w różnorodnych formach, łączących zdobywanie wiedzy teoretycznej z nauką praktycznych umiejętności. W trakcie kształcenia słuchacze zdobywają niezbędne kompetencje nauczycielskie, pogłębiają wiedzę, a także zdobywają dodatkowe kompetencje i umiejętności. Ukończenie studiów podyplomowych pozwala na zdobycie kwalifikacji niezbędnych do pracy w placówkach oświatowych.
Cena za studia: 2000 zł za semestr

Oferta kształcenia na kierunku Podyplomowe studia dla nauczycieli bez przygotowania pedagogicznego Sprawdź ofertę kształcenia.

Podyplomowe studia przygotowania pedagogicznego

Podyplomowe studia przygotowania pedagogicznego są skierowane do absolwentów studiów wyższych, którzy chcą uzyskać kompetencje i kwalifikacje niezbędne do wykonywania zawodu nauczyciela. Kształcenie trwa trzy semestry. Umożliwia zdobycie wiedzy w zakresie psychologii, pedagogiki, metodyki prowadzenia zajęć, która jest niezbędna do realizacji zadań dydaktycznych w różnych placówkach oświatowych. Program nauczania jest podzielony na kilka modułów: moduł kompetencji psychologiczno-pedagogicznych, moduł kompetencji dydaktycznych i merytorycznych, moduł kompetencji wychowawczych nauczyciela. W programie znajdują się również praktyki zawodowe, które pozwalają na zdobycie doświadczeń praktycznych. Kształcenie jest realizowane według nowoczesnych programów nauczania, uwzględniających dynamicznie zmieniającą się sytuację na rynku edukacyjnym. Słuchacze mają do dyspozycji świetną kadrę wykładowców akademickich, a także dobrze wyposażoną bazę dydaktyczną. Ukończenie studiów pozwala na natychmiastowe wykorzystanie nowych kwalifikacji w pracy nauczyciela.
Cena za studia: 1600 zł za semestr

Studia podyplomowe na kierunku Podyplomowe studia przygotowania pedagogicznego sprawdź tutaj.


Jeśli jesteś zainteresowany innymi pokrewnymi kierunkami, zapoznaj się z ofertą edukacyjną na kierunku Pedagogika w Krakowie sprawdź tutaj.

Studia I oraz II stopnia na kierunku Pedagogika możesz podjąć w Poznaniu, zobacz również.

W Łodzi możesz studiować na kierunku Pedagogika zarówno w trybie stacjonarnym jak i niestacjonarnym. Sprawdź ofertę kształcenia.

Data publikacji: 03-03-2021