Znajdź swoje wymarzone studia w Warszawie

20 uczelni w Warszawie - kierunek Psychologia

Adres: ul. Jagiellońska 57/59

03-301 Warszawa

Tel.: 22 519 21 00, 22 519 21 70

E-mail.: rekrutacja@kozminski.edu.pl

Galeria Akademia Leona Koźmińskiego (ALK) <small>(Uczelnia niepubliczna)</small>
Galeria Akademia Leona Koźmińskiego (ALK) <small>(Uczelnia niepubliczna)</small>

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Zarządzanie i psychologia biznesu Zobacz więcej

Adres: ul. Łucka 11

00-842 Warszawa

Tel.: 22 656 36 18

E-mail.: rekrutacja_wawa@san.edu.pl

Galeria Społeczna Akademia Nauk (SAN) Warszawa <small>(Uczelnia niepubliczna)</small>
Galeria Społeczna Akademia Nauk (SAN) Warszawa <small>(Uczelnia niepubliczna)</small>

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Psychologia Zobacz więcej

Adres: ul. Kasprzaka 49

01-234 Warszawa

Tel.: 22 631-05-75, 22 888 28 55

E-mail.: wsr@wsr.edu.pl

Galeria Wyższa Szkoła Rehabilitacji (WSR) w Warszawie <small>(Uczelnia niepubliczna)</small>
Galeria Wyższa Szkoła Rehabilitacji (WSR) w Warszawie <small>(Uczelnia niepubliczna)</small>

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Psychologia Zobacz więcej

Adres: ul. Jutrzenki 135

Warszawa

Tel.: 22 262 88 89, 22 262 88 88

E-mail.: rekrutacja@uth.edu.pl

Galeria Uczelnia Techniczno-Handlowa (UTH) im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie <small>(Uczelnia niepubliczna)</small>
Galeria Uczelnia Techniczno-Handlowa (UTH) im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie <small>(Uczelnia niepubliczna)</small>

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Oferta edukacyjna - Uczelni

Lista specjalizacji

spec. Psychologia w biznesie

Adres: ul. Hirszfelda 11

02-776 Warszawa

Tel.: 22 644 99 11

E-mail.: office@ulu.edu.pl

Galeria Uczelnia Łukaszewski (ULU) <small>(Uczelnia niepubliczna)</small>
Galeria Uczelnia Łukaszewski (ULU) <small>(Uczelnia niepubliczna)</small>

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Zarządzanie spec. Psychologia w biznesie

Adres: ul. Okopowa 59

01-043 Warszawa

Tel.: +48 609 003 199

E-mail.: rekrutacja@vizja.pl

Galeria Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie <small>(Uczelnia niepubliczna)</small>
Galeria Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie <small>(Uczelnia niepubliczna)</small>

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Psychologia

Adres: ul. Szczęśliwicka 40

02-353 Warszawa

Tel.: 22 589 36 00

E-mail.: rekrutacja@aps.edu.pl, recruitment@aps.edu.pl

Galeria Akademia Pedagogiki Specjalnej (APS) im. Marii Grzegorzewskiej <small>(Uczelnia publiczna)</small>
Galeria Akademia Pedagogiki Specjalnej (APS) im. Marii Grzegorzewskiej <small>(Uczelnia publiczna)</small>

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Psychologia

Adres: ul. Moniuszki 1A

00-014 Warszawa

Tel.: +48 22 487 53 59

E-mail.: bos@humanum.pl, rekrutacja@humanum.pl

Galeria Collegium Humanum <small>(Uczelnia niepubliczna)</small>
Galeria Collegium Humanum <small>(Uczelnia niepubliczna)</small>

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Psychologia

Adres: ul. Kawęczyńska 36

03-772 Warszawa

Tel.: 22 59 00 700, 22 59 00 730

E-mail.: rekrutacja@mans.org.pl, rektorat@mans.org.pl

Galeria Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych (MANS) <small>(Uczelnia niepubliczna)</small>
Galeria Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych (MANS) <small>(Uczelnia niepubliczna)</small>

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Psychologia

Adres: Rakowiecka 61

02-532 Warszawa

Tel.: 22 542-87-17

E-mail.: sekretariat@akw.edu.pl

Galeria Collegium Bobolanum - Akademia Katolicka w Warszawie <small>(Uczelnia niepubliczna)</small>
Galeria Collegium Bobolanum - Akademia Katolicka w Warszawie <small>(Uczelnia niepubliczna)</small>

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Psychologia (po uzyskaniu zgody MEiN)
Galeria Akademia Mazowiecka w Płocku
Galeria Akademia Mazowiecka w Płocku

Adres: 09-402 Pl. Dąbrowskiego 2

Płock

Tel.: 48 24 366 54 21

E-mail.: mazowiecka@mazowiecka.edu.pl

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Psychologia

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Psychologia
Galeria Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny (UPH) w Siedlcach
Galeria Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny (UPH) w Siedlcach

Adres: ul. Konarskiego 2

08-110 Siedlce

Tel.: 25 643-19-15

E-mail.: kancelaria@uph.edu.pl

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Zoopsychologia z animaloterapią Zobacz więcej

Filmy - Psychologia

STUDIA: PSYCHOLOGIA — jak, dlaczego, czy warto, co z pracą?

Psychologia SWPS | Studia na Horyzoncie Warszawa

Studia bezpłatne i płatne - Psychologia

Studia na kierunku Psychologia w Warszawie - Zasady rekrutacji

Studia Psychologia w Warszawie - pytania i odpowiedzi

 • Jak długo trwają studia na kierunku Psychologia w Warszawie?

  Kierunek psychologia w Warszawie najczęściej realizowany jest w formie 5-letnich jednolitych studiów magisterskich, ale można także spotkać się z ofertą studiów 3-letnich.

  W przypadku uczelni publicznych takich jak Uniwersytet Warszawski nauka trwa 5 lat. Studia w tym przypadku podzielone są na 10 semestrów, a ich ukończenie pozwala na uzyskanie tytułu magistra.

  Inaczej sytuacji przedstawia się na uczelniach niepublicznych. Tutaj często można spotkać podział na studia I oraz II stopnia. W tej sytuacji edukacja trwa odpowiednio 3 lata dla studiów I stopnia i 2 lata dla studiów II stopnia. Ukończenie studiów I stopnia podzielonych na 6 semestrów, pozwala na uzyskanie tytułu licencjata. W celu zdobycia tytułu magistra należy podjąć dalsze kształcenie na studiach II stopnia, które podzielona są na 4 semestry, w których studenci zdobywają szeroki zakres kompetencji z różnych obszarów związanych z psychologią. Bez względu na rodzaj wybranego trybu studiów należy spodziewać się wielu zajęć praktycznych, które są kluczowe dla przyszłych psychologów i umożliwiają rozwijanie wielu kompetencji.
   

 • Ile kosztują studia na kierunku psychologia w Warszawie?

  Ceny studiów na kierunku psychologia mogą być bardzo zróżnicowane. W Warszawie wynoszą od 1850 złotych za semestr do prawie 5000 złotych. Duża rozpiętość cen jest wynikiem przede wszystkim prestiżu uczelni i tego jak rozbudowany jest program kształcenia. Przy wyborze odpowiedniej uczelni nie warto jednak kierować się tylko i wyłącznie ceną. Przed podjęciem decyzji o wyborze szkoły wyższej warto również sprawdzić opinie na jej temat i zapoznać się z oferowanym przez uczelnię programem kształcenia.

  Przykładowe ceny na warszawskim uczelniach:

  Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej – 3300 zł/semestr

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny – 4915 zł/semestr

  Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem – 1850 zł/semestr
   

 • Gdzie najlepiej studiować psychologie stacjonarnie w Warszawie?

  W Warszawie dostępne są 3 uczelnie publiczne, które umożliwiają studiowanie psychologii w trybie stacjonarnym:

  • Uniwersytet Warszawski
  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
  • Akademia Pedagogiki Specjalnej

   

  Dostępnych jest również kilka uczelni niepublicznych, które kształcą na kierunku psychologia. Przykładowe to:

  • Collegium Humanum
  • Społeczna Akademia Nauk
  • Wyższa Szkoła Menedżerska

   

  Więcej informacji i szczegółowe dane o warszawskich uczelniach oferujących kierunek Psychologia - Psychologia w Warszawie - 17 uczelni 

 • Gdzie najlepiej studiować psychologie niestacjonarnie w Warszawie?

  Również osoby zainteresowane studiowaniem psychologii w trybie niestacjonarnym mogą wybierać spośród wielu szkół wyższych. Tutaj tak samo jak w przypadku trybu stacjonarnego dostępne są zarówno uczelnie publiczne, jak i niepubliczne.

  Uczelnie publiczne to:

  • Uniwersytet Warszawski
  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
  • Akademia Pedagogiki Specjalnej

   

  Kilka niepublicznych uczelnie to natomiast:

  • Collegium Humanum
  • Społeczna Akademia Nauk
  • Wyższa Szkoła Menedżerska

   

  Więcej szczegółowych informacji na temat studiowania na kierunku Psychologia w trybie zaocznym oraz listę uczelni oferującą taką formę studiów na kierunku Psychologia - Studia na kierunku Psychologia w Warszawie - 17 uczelni 

 • Jakie są specjalizacje na kierunku psychologia w Warszawie?

  Psychologia to niezwykle szeroki kierunek studiów, który może dotyczyć wielu obszarów codziennego życia. Z tego też powodu uczelnie proponują wiele zróżnicowanych specjalizacji, które mogą dotyczyć zdrowia, reklamy, mediów czy sportu.

  Niektóre z dostępnych specjalności na warszawskich uczelniach to: 

  • Neuropsychologia
  • Psychologia kliniczna
  • Psychologia sądowa
  • Psychologia społeczna
  • Psychologia ekonomiczna
  • Neuromarketing
  • Psychologia biznesu, rynku pracy
  • Psychologia rodziny
  • Psychologia organizacji i pracy
  • Psychologia doradztwa zawodowego
  • Psychologia biznesu i coaching
  • Psychologia międzykulturowa
  • Psychologia reklamy i mediów
  • Psychologia kryminalistyczno-śledcza
  • Psychologia sądowo-penitencjarna
 • Czego się nauczysz i jakie są przedmioty na studiach z kierunkiem psychologia w Warszawie?

  Szeroki program kształcenia na kierunku psychologia sprawia, że umożliwia on zdobywanie wielu kompetencji przydatnych na rynku pracy. Sam zakres umiejętności możliwych do zdobycia w trakcie studiowania zależy od wybranej specjalizacji oraz indywidualnych preferencji. Najczęściej absolwenci psychologii na warszawskich uczelniach potrafią:

  • Interpretować ludzką psychikę
  • Prowadzić testy i badania
  • Sporządzać dokumentację badań
  • Pracować z pacjentem i oddziaływać terapeutycznie
  • Posługiwać się najważniejszymi teoriami psychologicznymi

   

  Program studiów jest zależny od konkretnej uczelni oraz wybranej specjalności. Studenci w trakcie nauki mogą poznać podstawowe teorie psychologiczne, zagadnienia ekonomiczne, biologiczne, a także sposoby łączenia nauk psychologicznych z socjologią czy zarządzaniem. Wiele uczelni wprowadza przedmioty specjalistyczne, które pozwalają na zdobycie niszowej wiedzy, którą będzie można wykorzystać w życiu zawodowym.
   

 • Czy studia na kierunku psychologia w Warszawie są łatwe?

  Trudno o jednoznaczną odpowiedź na pytanie czy psychologia to łatwe studia. Wiele bowiem uzależnione jest od predyspozycji studenta oraz szybkości przyswajania nowej wiedzy. Studia na kierunku psychologia wymagają przede wszystkim odporności na stres, wysoce rozwiniętej empatii oraz umiejętności słuchania. Praca z pacjentem wymaga tego, aby wczuć się w jego sytuację i na tej podstawie udzielić mu wartościowej porady w konkretnym zakresie.

  W samym sprawdzeniu czy poradzimy sobie na studiach na kierunku psychologia może pomóc: Test Predyspozycji Zawodowych. Dzięki niemu można określić czy kierunek studiów faktycznie będzie interesujący i czy z łatwością można będzie poradzić sobie z samym studiowaniem. Wiele informacji na temat samego programu studiów można znaleźć również sprawdzając opinie na temat kierunku dostępne w sieci. Pozwoli to na zdobycie wielu rzetelnych informacji na temat studiów i pozwoli samodzielnie określić czy studia będą łatwe czy trudne.
   

 • Jakie są plusy i minusy pracy po studiach psychologicznych w Warszawie?

  Ukończenie studiów psychologicznych i późniejsza praca w charakterze psychologa mogą być niezwykle interesujące dla wielu osób i dawać szerokie perspektywy rozwoju. Praca w charakterze psychologa posiada wiele zalet, ale i tutaj nie obyło się bez wad.

  Do najważniejszych zalet pracy po studiach psychologicznych można zaliczyć:

  • Możliwość pracy z ludźmi
  • Stałe doskonalenie kompetencji
  • Możliwość udzielenia fachowej pomocy najbliższym
  • Wysokie perspektywy rozwoju
  • Możliwość osiągnięcia wysokich zarobków

   

  Wady to natomiast:

  • Narażenie na wysoki stres
  • Praca w znacznym stopniu obciążająca psychicznie
  • Po pewnym czasie narażenie na wypalenie zawodowe

   

  Same studia psychologiczne to jednak bardzo szeroki kierunek studiów, który przygotowuje do pracy w różnych przedsiębiorstwach. Z tego też powodu studenci mogą znaleźć zatrudnienie w rekrutacji, reklamie czy na stanowiskach zarządczych w przedsiębiorstwach. Za każdym razem zatem specyfika samej pracy będzie różna. W trakcie studiów warto wybrać taką specjalizację, która będzie odpowiadała osobistym wymaganiom i zagwarantuje możliwość pracy w wymarzonym zawodzie.

  Więcej informacji o zaletach i wadach pracy jako psycholog - 8 zalet i wad bycia psychologiem
   

 • Jakie są opinie o kierunku psychologia wśród studentów warszawskich?

  Warszawskie uczelnie, które oferują kształcenie na kierunku psychologia posiadają zróżnicowane opinie. Zdania wśród studentów oraz absolwentów są bardzo zróżnicowane i zależą od oczekiwań konkretnych osób. W wielu przypadkach jednak uczelnie są polecane i pozwalają na zdobycie najważniejszej wiedzy, którą można będzie następnie wykorzystać w zawodzie psychologa. Przed zdecydowaniem się na konkretną uczelnię warto samodzielnie zapoznać się z opiniami, które można znaleźć w zakładce - opinie o uczelniach w Warszawie 

Kierunki i Specjalności - Psychologia na uczelniach w Warszawie

Kierunki i Specjalności - Psychologia na uczelniach w Warszawie

AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO - PSYCHOLOGIA

Jedynym kierunkiem związanym z psychologią, oferowanym przez tą uczelnię jest: Zarządzanie i Psychologia Biznesu. Głównym celem tego kierunku jest przekazanie studentom wiedzy z dwóch obszernych dziedzin jakimi są zarządzanie i psychologia. Zajęcia na kierunku są prowadzone w trybie stacjonarnym jak i zaocznym.

Ponadto Akademia Leona Koźmińskiego posiada w swojej ofercie kierunków studiów podyplomowych kilka interesujących pozycji związanych ściśle z psychologią, są to m.in:UNIWERSYTET SWPS - PSYCHOLOGIA

Ten uniwersytet posiada w swojej ofercie bardzo szeroką gamę kierunków psychologicznych wraz z licznymi specjalnościami. Wśród kierunków studiów licencjackich znajdują się: Psychologia, Psychologia i Informatyka (do wyboru specjalności: E-zdrowie - interwencje internetowe, Psychologia sztucznej inteligencji, UX research & design) oraz Psychology (studia w języku angielskim). 

W przypadku studiów II stopnia są to takie kierunki jak: Psychologia (do wyboru specjalności: Neurokognitywistyka, Psychologia biznesu, Psychologia kliniczna i zdrowia, Psychologia zmiany: konflikt - kryzys - współpraca) oraz Psychology (studia w jęz. angielskim).

Na SWPS znajdziemy również mnóstwo kierunków studiów podyplomowych związanych z psychologią, m.in.:COLLEGIUM HUMANUM - PSYCHOLOGIA

Na tej uczelni nie ma głównych kierunków powiązanych z psychologią. Collegium Humanum posiada 3 główne kierunki w swojej ofercie studiów licencjackich i są to: Zarządzanie - ze specjalnościami tj. Doradztwo Zawodowe i Coaching czy Psychologia Biznesu i Coaching; Pedagogika - do wyboru specjalności tj. Pedagogika zdrowia z psychodietetyką czy Pedagogika społeczna z psychopedagogiką; Finanse i Rachunkowość. 

Uczelnia za to posiada mnóstwo psychologicznych kierunków studiów podyplomowych, są to m.in.:AKADEMIA PEDAGOGIKI SPECJALNEJ IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ - PSYCHOLOGIA

Na Akademii Pedagogiki Specjalnej dostępny jest kierunek Psychologia, na którym studenci mogą podjąć naukę wybierając jedną z trzech dostępnych specjalności: Psychologia kliniczna, Psychologia wspierania rozwoju i kształcenia oraz Stosowana pscyhologia społeczna

Studia podyplomowe - Psychologia na APS:UNIWERSYTET WARSZAWSKI - PSYCHOLOGIA

Absolwenci szkół średniach, chcący podjąć naukę na kierunku Psychologia na UW mają do wyboru aż 10 ścieżek specjalizacyjnych: Neuropsychologię kliniczną, Psychologię kliniczną dziecka i rodziny, Psychoterapię, Psychologię zdrowia i rehabilitacji, Psychologię sądową, Psychologię biznesu, Psychologię organizacji i pracy, Psychologię wychowawczą stosowaną, Wspieranie rozwoju osobowości oraz Social Research Specialization. 

Ponadto dostępne są również inne kierunki psychologiczne, tj.: Stosowana Psychologia Zwierząt (studia I stopnia, zaoczne), Warsaw International Studies in Psychology (jednolite studia magisterskie) oraz Cognitive Science (studia II stopnia, stacjonarne).

Oczywiście Wydział Psychologii UW oferuje naukę na podyplomowych kierunkach psychologicznych, takich jak:UNIWERSYTET KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO - PSYCHOLOGIA

Na UKSW studenci mogą podjąć naukę na kierunku Psychologia, gdzie do wyboru mają jedną z 4 specjalności: Psychologia kliniczna i psychoterapia, Psychologia pracy i organizacji, Psychologia wspomagania rozwoju oraz Psychologia sądowa i penitencjarna.

Ponadto uniwersytet ma do zaoferowania kilka kierunków studiów podyplomowych powiązanych z psychologią, są to:


Data publikacji: 10-05-2022

Szkoły wyższe z kierunkiem psychologia w Warszawie

Jeżeli planujesz studia w Warszawie na kierunku psychologia, dowiedz się koniecznie, jaką ofertę mają dla Ciebie warszawskie uczelnie, a także jak przebiega rekrutacja! Przygotowaliśmy krótkie podsumowanie dotyczące tego tematu.

Psychologia od lat cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród kandydatów na studia. Kierunek ten studiować można na wielu uczelniach, już nie tylko, jak było to jeszcze niedawno, w ramach jednolitych studiów magisterskich, ale też w ramach studiów licencjackich oraz studiów uzupełniających magisterskich.

Uczelnie wyższe w Warszawie prowadzą tak studia stacjonarne, jak i niestacjonarne na tym kierunku. W Warszawie studiować można psychologię na 15 uczelniach wyższych.

Sprawdźmy, jak dokładnie prezentuje się ich oferta dydaktyczna.

TEKST ALTERNATYWNY


Studia psychologia w Warszawie – wybrane uczelnie państwowe

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Studia na kierunku psychologia na UKSW to pięcioletnie jednolite studia magisterskie, stacjonarne i niestacjonarne. Studia trwają 5 lat. Studenci mogą wybrać jedną z kilku oferowanych specjalności.

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
W ofercie APS znajduje się kierunek psychologia. Również są to studia jednolite magisterskie. Dostępne są tak w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. Tutaj również można zgłębiać jedną z kilku specjalności.

Uniwersytet Warszawski

Także UW prowadzi kierunek psychologia – na tej uczelni także studiować można w ramach jednolitych studiów magisterskich.

TEKST ALTERNATYWNY


Studia psychologia w Warszawie – wybrane uczelnie prywatne

Uniwersytet SWPS

W ofercie tej uczelni znajdują się zarówno studia jednolite magisterskie, jak i studia I oraz II stopnia. Prowadzone są one w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

Collegium Civitas

Na CC studiować można psychologię społeczną. Studia licencjackie są tutaj prowadzone w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

Zasady rekrutacji uczelnie publiczne na kierunek Psychologia w Warszawie

Psychologia na Uniwersytecie Warszawskim.

TEKST ALTERNATYWNY

Źródło: http://psych.uw.edu.pl/dla-kandydatow/zasady-rekrutacji/

Psychologia na UKSW

TEKST ALTERNATYWNY

Przedmioty na kierunku psychologia

Przedmioty, które są wykładane na psychologii to m.in.:
• psychologia rozwoju człowieka,
• psychologia osobowości,
• wstęp do psychologii społecznej,
• psychopatologia,
• diagnostyka psychologiczna,
• psychologia procesów poznawczych,
• biologiczne podstawy zachowania człowieka,
• psychologia różnic indywidualnych,
• psychologia emocji i motywacji,
• etyka zawodu psychologa,
• psychometria
• i inne...

Sprawdź inne studia o podobnej tematyce:


Data publikacji: 14-03-2022